Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

БИБЛИОТЕКА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Najstarija izdanja]

Сматра се да је Библиотека Хемијског факултета настала 1869. године, када је купљено првих седам књига и уведено у Књигу инвентара, иако се на књиге из хемије наилазило и раније, јер се на Лицеју још 1839. године предавала хемија, а 1853. основана је Катедра за хемију и хемијску технологију. Прве књиге су биле из аналитичке хемије, металургије и технологије а касније из органске и неорганске хемије.

Библиотека у својим фондовима данас има преко 100 000 библиотечких јединица. Од тога је највећи број страних серијских публикација, уџбеничка и приручна литература из хемије која служи за одржавање наставе. Осим ове, билиотека поседује и одређен број енциклопедија, речника и зборника.

Најстарија серијска публикација је Annalen der Chemie (Liebigs Annalen der Chemie), Weinheim, из 1832. године, а најстарија књига Bruno Kerl, Metalurgische Probirkunst, Leipzig, из 1866. године.

[Udzbenici i druge knjige]

Библиотека чува по један примерак дипломских специјалистичких и мастер радова, магистарских и докторских теза. Има ауторски каталог серијских и монографских публикација, докторских и магистарских теза, специјалистичких, мастер и дипломских радова, топографски каталог серијских публикација и предметни каталог монографских публикација и мастер радова.

Фондови Библиотеке су смештени у две просторије и у ормарићима у ходницима Факултета, и заузимају 1205 полица и 1364,84 метара. Библиотека има четири рачунара, два штампача и један апарат за фотокопирање. Корисници библиотеке су, како студенти, наставници и запослени Хемијског факултета, тако и студенти и наставници са осталих Факултета и Института из земље, ученици основних и средњих школа, запослени у привреди и сви остали грађани.

Библиотека има веома развијену међубиблиотечку сарадњу са свим библиотекама у земљи, а и са појединим библиотекама из земаља у окружењу, као што су "Јозеф Штефан" из Љубљане, Хемијски одсек ПМФ Свеучилишта у Загребу, итд.

[Biblioteka HF za istrazivace]

Библиотека није у КОБИС систему, али је интерна база података у изради. Библиотека је део Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку страних серијских публикација (КОБСОН), тако да је корисницима Библиотеке доступно преко 35 000 наслова, односно 22 издавача и сервиса. Библиотека је у систему академске мреже библиотека Универзитета у Београду те, путем ње има приступ глобалној рачунарској мрежи - Интернету.

Путем Интернета Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, која је надлежна за примену законских прописа, и са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић", која је надлежна за примену стручних библиотекарских стандарда у раду Библиотеке. Библиотека је уписана у Регистар библиотека Привредног суда у Београду, број пријаве 06-218/31 од 11. 04. 1997. године, а њен рад је регулисан Правилником о пословању Библиотеке.

Библиотека има 80 читаоничких места. У Библиотеци раде четири библиотечка радника.

Радно време Библиотеке је целодневно, пет дана у недељи.

Телефон:   011/32-82-583,   011/3336-700,   локал: 700
e-mail:   biblioteka@chem.bg.ac.rs

[Biblioteka HF za studente]

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет