Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet
Dobrodošli!

(spacer)
O Fakultetu
(spacer)
Katedre
(spacer)
Studije
(spacer)
Kako postati student HF-a
(spacer)
Vesti
(spacer)
Linkovi
(spacer)
Mapa sajta
(spacer)
Muzej
(spacer)
Studentske organizacije
(spacer)
English
(spacer)
Interne strane
(spacer)
WebMail
(spacer)

Pretraga sajta:
 

 

Stare vesti

4. 2. 2010.

image

Kandidat Rajna Dimitrijević, diplomirani biohemičar, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Ispitivanje strukturnih i funkcionalnih svojstava heterologo proizvedenog lektina banane

Dan i mesto odbrane: 4. februar 2010. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg br. 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaće se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Marija Gavrović-Jankulović, vanredni profesor, predsednik;
 2. dr Ratko M. Jankov, redovni profesor, član;
 3. dr Marijana Stojanović, naučni saradnik, član.

28. 1. 2010.

image

Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu organizuje seminar - obuku
Uvod u statističku obradu rezultata u hemiji
od 4. do 6. februara 2010.
Hemijski fakultet, Beograd, Studentski trg 12-16 (Računarska učionica)

Program seminara:
4. februar 2010. Primena Excel-a u statističkoj obradi rezultata. Grupisanje i prikazivanje rezultata. Statistika ponovljenih merenja
5. februar 2010. Statistički testovi (Q, G, F, t testovi, ANOVA)
6. februar 2010. Regresija i korelacija

Realizatori obuke:
dr Dušanka Milojković-Opsenica, vanredni profesor
mr Jelena Trifković, asistent
mr Filip Andrić, asistent

Broj učesnika: zbog kvaliteta obuke (rad u maloj grupi, individualni rad na računaru) broj učesnika je ograničen na 20.

Kotizacija: 24.000,00 dinara (+ PDV). Kotizacija obuhvata: trodnevnu obuku, individualni rad na računaru, radni materijal, sertifikat, ručak i osveženje. Plaćanje je po predračunu koji se dostavlja učesnicima uz obaveštenje o prihvatanju prijave učešća.

Rok za prijavljivanje: 29. januar 2010.

Napomena: Popunjene prijave slati na adresu: aradoicic@chem.bg.ac.rs  sa naznakom: za seminar. Zbog ograničenog broja, prednost imaju učesnici koji se ranije prijave.


18. 1. 2010.

image

Studenti koji su upisali prvu ili treću godinu studija na Hemijskom fakultetu školske 2009/2010. godine obavezni su da izvrše sistematski pregled ("Službeni glasnik RS" br. 14/08, 20/08) u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograda - Krunska 57 (soba 34, drugi sprat).

Studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Pregled će se obaviti od 18. 1. do 22. 1. 2010. godine, radnim danom, od 7:30 do 12:00 časova.

Sistematski pregled je obavezan za sve studente - bilo da su na budžetu ili se sami finansiraju. Studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

1. 1. 2010.

image

Zbog Novogodišnjih i Božićnih praznika Hemijski fakultet neće raditi od 1. 1. do 10. 1. 2010. godine.

Prvi radni rad je ponedeljak, 11. 1. 2010.

31. 12. 2009.

image

Svim korisnicima HemNet-a, zaposlenima, studentima i prijateljima Hemijskog fakulteta i IHTM Centra za hemiju želimo srećne nastupajuće praznike i sve najbolje u Novoj 2010. godini!

HemNet

Srecni praznici!

30. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i opravdanosti predložene teme doktorske disertacije kandidata Rajne Dimitrijević, dipl. biohemičara, pod naslovom:

Ispitivanje strukturnih i funkcionalnih svojstava heterlogo proizvedenog lektina banane

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


25. 12. 2009.

image

Kandidat Goran Janjić, dipl. hemičar, braniće magistarski rad pod naslovom:

Kristalografsko i teorijsko ispitivanje interakcija molekula vode i aromatičnog prstena

Datum i mesto odbrane: 25. decembar 2009. godine u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, sa početkom u 14:00 časova. Odbrana će se održati pred komisijom u sastavu:

 1. dr Snežana Zarić, vanredni profesor, predsednik;
 2. dr Ljiljana Došen-Mićović, redovni profesor, član;
 3. dr Božidarka Zarić, naučni saradnik IHTM, član;
 4. dr Miloš Milčić, docent, član.

24. 12. 2009.

image

Kandidat Aleksandar Kostić, dipl. hemičar, braniće magistarski rad pod naslovom:

Sinteza, svojstva i kinetika bubrenja hidrogela poliakrilne kiseline i njenih kopolimera

Datum i mesto odbrane: 24. decembar 2009. sa početkom u 17 časova u Laboratoriji 316 Hemijskog fakulteta Studentski trg 12-16 u Beogradu. Javna odbrana održaće se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor, predsednik;
 2. dr Branimir Jovančićević, redovni profesor, član;
 3. dr Borivoj Adnađević, vanredni profesor, član;
 4. dr Jelena Jovanović, viši naučni saradnik, član.

24. 12. 2009.

image

Dr Jelena Vukmirica, istraživač Inovacionog centra Hemijskog fakulteta, održaće 24. decembra 2009. godine u Malom hemijskom amfiteatru s početkom u 12:00 predavanje pod naslovom:

Studies on Lipoprotein Metabolism and the Role of Rabip4 in Cell Migration

23. 12. 2009.

image

G-đa Biljana Kosanović iz Narodne biblioteke Srbije će 23. 12. 2009. godine u 11:00 u Sali za sednice održati seminar sa temom:

Šta je novo u KoBSON-u za hemičare, i gde (i kako) se to može koristiti

Poseban naglasak će biti stavljen na:

 1. promene u izdavaštvu u papirnoj formi;
 2. novopretplaćene časopise;
 3. pristup bazama van fakulteta.

18. 12. 2009.

image

Kandidat mr Vesna Vitnik (rođ. Kiricojević), diplomirani hemičar, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Eksperimentalno i računarsko proučavanje mehanizma reakcije ketona sa bromoformom

Dan i mesto odbrane: 18. decembar 2009. godine, sa početkom u 14:00 časova, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg br. 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaće se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Ivan Juranić, redovni profesor, predsednik;
 2. dr Vladimir Pavlović, redovni profesor, član;
 3. dr Milovan Ivanović, docent, član;
 4. dr Mira Bjelaković, naučni savetnik, član.

17. 12. 2009.

image

Kandidat Gordana Tasić, diplomiran hemičar, braniće magistarsku tezu pod naslovom:

Stereoselektivne sinteze α-hidroksi-β-aminokiselina

Dan i mesto odbrane: 17. decembar 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Malom hemijskom amfiteatru Hemijskog fakulteta, Studentski trg br. 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaća se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Radomir N. Saičić, redovni profesor, predsednik;
 2. dr Vladimir Pavlović, redovni profesor, član;
 3. dr Radomir Matović, naučni savetnik, član.

17. 12. 2009.

image

Dr Srećko Stopić iz Instituta za procesnu metalurgiju i recikliranje metala Tehničkog Univerziteta u Ahenu, Nemačka, održaće seriju predavanja iz Hidrometalurgije i Nanotehnologije sa sledećim programom:

 • 17. 12. 2009. - Od ideje od uspeha
 • 18. 12. 2009. - Tehnički Univerzitet u Ahenu i Institut za procesnu metalurgiju i recikliranje metala
 • 21. 12. 2009. - Hidrometalurgija 1
 • 22. 12. 2009. - Hidrometalurgija 2
 • 23. 12. 2009. - Nanotehnologija
 • 24. 12. 2009. - Recikliranje metala
 • 25. 12. 2009. - Zaštita zivotne sredine
 • 28. 12. 2009. - Planiranje eksperimenata i greške
 • 29. 12. 2009. - Računske vezbe
 • 30. 12. 2009. - Predstavljanje knjiga vezanih za naučni rad u dijaspori

Sva predavanja biće održana u terminima 17-19 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta u, Studentski trg 12-16.

16. 12. 2009.

image

Kandidat mr Aleksandra Inić-Kanada, diplomirani biohemičar, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Razvoj mišjeg model sistema za indukovanje eksperimentalnog antifosfolipidnog sindroma mehanizmom molekulske mimikrije

Dan i mesto odbrane: 16. decembar 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg br. 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije održaća se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Ratko M. Jankov, redovni profesor (mentor), predsednik;
 2. dr Marija Gavrović-Jankulović, vanredni profesor, član;
 3. dr Ljiljana Dimitrijević, naučni savetnik (mentor), član.

14. 12. 2009.

image

Kandidat Sonja Banović, diplomirani hemičar, braniće magistarski rad pod naslovom:

Analiza nečistoća u amfetaminu proizvedenom po princimpima Leuckart-ove reakcije

Datum i mesto odbrane: 14. decembar 2009. godine sa početkom u 16 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta Studentski trg broj 12-16 u Beogradu. Javna odbrana teze održaće se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Vele Tešević, vanredni profesor, predsednik;
 2. dr Slobodan Milosavljević, redovni profesor, član;
 3. dr Vlatka Vajs, naučni savetnik, član;
 4. dr Slobodan Petrović, redovni profesor, član.

14. 12. 2009.

image

Dr Canko Gečev sa Univerziteta u Plovdivu, Bugarska, održaće seriju predavanja na Hemijskom fakultetu, u periodu 14-17. decembra 2009, u okviru kursa Biohemijka i fiziologija biljaka. Termini predavanja:

 • Ponedeljak, 10-14 - Plant growth and development, part I
 • Utorak, 13-17 - Plant growth and development, part II
 • Sreda: 9-11 i 15-17 - Plant Biotechnology, Plant Tissue culture, Transgenic Plants

Predavanja će biti održana u Sali za sednice Hemijskog fakulteta i svi zainteresovani studenti i istraživači su dobrodošli.

11. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije (referat) o izboru jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija.

Kandidat je mr Tamara Todorović, dipl. hemičar, asistent Hemijskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 12. 2009.

image

Klub mladih hemičara Srbije je otvorio novu internet prezentaciju:

www.kmhem.net

Klub mladih hemičara je osnovalo Srpsko hemijsko društvo u cilju promovisanja nauke među mladim istraživačima. Član Kluba može postati svako koga zanima hemija, hemijska tehnologija, fizička hemija i druge srodne nauke. Svi članovi Kluba su i članovi Srpskog hemijskog društva. Starosna granica za članstvo je 35. godina.

Cilj postojanja Kluba je povezivanje mladih hemičara iz akademskih institucija i industrije radi informisanja i unapređivanja kompetencija kroz razmenu znanja i iskustva i veće mogućnosti za profesionalni i lični razvoj. Takođe, kroz Klub mladih hemičara otvara se mogućnost saradnje sa sličnim društvima u svetu, informisanja i ostvarivanje mobilnosti studenata. Mladim istraživačima se putem sajta Kluba otvara mogućnost da promovišu svoj rad i dostignuća iz oblasti hemije i srodnih nauka.

Pozivamo vas da posetite naš novi sajt!

7. 12. 2009.

image

Prof. dr Dirk Steinborn iz Instituta za hemiju Univerziteta Hale-Vitenberg, Namačka, održaće seriju predavanja iz Bioneorganske hemije u sledećim terminima:

 • Ponedeljak, 7.12.2009. 11.00-15.00
 • Utorak, 8.12.2009. 11.00-15.00
 • Sreda, 9.12.2009. 10.00-14.00
 • Četvrtak, 10.12. 2009. 14.30-18.30

Sva predavanja biće održana u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16. Program predavanja:

Basics of Bioinorganic Chemistry:

 • Introduction
 • Biometals and Bioligands
 • Selected Essential Elements
  • Iron (from oxygen transport to iron deposits)
  • Iron/Molybdenum (the nitrogen fixation in nature and industry)
  • Magnesium (the photosynthesis)
   Cobalt (the liver factor - vitamin B12 and B12 coenzymes)
  • Nickel (the biosynthesis of methane)
  • Alkaline Metals (ion transport and biological membranes)
 • Biomineralization (on bones, shells and pearls)
 • Bioleaching of Metals (copper and gold extraction)
 • Metals in the Environment (human versus ecological toxicity)

4. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije (referat) o izboru jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je mr Filip Andrić, dipl. hemičar, saradnik u nastavi Hemijskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


4. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet (Beograd, Studentski trg 12-16, tel: 011/2184-330) objavljuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa:

Dva nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija na određeno vreme od 5 godina. Radni odnos se zasniva sa punim radnim vremenom.

Broj izvršilaca: 2.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 64. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005), odredbama Statuta Hemijskog fakullteta, kao i dokaz o nepostojanju pravosnažne presude o okolnostima iz člana 62. stav 4. Zakona.

Prijave sa biografijom, overenim prepisom diplome, spiskom i separatima naučnih i stručnih radova dostaviti Arhivi Fakulteta, Beograd, Studentski trg 12-16, u roku od 15 dana.

1. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pisanje izveštaja o oceni završene doktorske disertacije kandidata mr Bojane Zmejkovski, istraživača saradnika IHTM Centra za hemiju, pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i citotoksičnost kompleksa Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) sa estrima R2edda-tipa

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


1. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled i ocenu magistarske teze kandidata Aleksandra Kostića, dipl. hemičara, pod naslovom:

Sinteza, svojstva i kinetika bubrenja hidrogela poliakrilne kiseline i njenih kopolimera

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


1. 12. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled i ocenu magistarske teze kandidata Gorana V. Janjića, dipl. hemičara, pod naslovom:

Kristalografsko i teorijsko ispitivanje interakcija molekula vode i aromatičnog prstena

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


27. 11. 2009.

image

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovane u inostranstvu u toku 2010. godine. Više detalja, odnosno uslove konkursa i “on-line” prijavu možete pronaći na sajtu:

www.iaeste.ac.rs/konkurs

Konkurs traje do 12. 12. 2009. godine.


26. 11. 2009.

image

Privredna komora Beograda
objavljuje
K O N K U R S
za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda

I - Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske radove studenata fakulteta i viših škola, u školskoj 2008/2009. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2008. do 30.09.2009.godine), sa temama iz oblasti privrede.
Predloge za nagrade podnosi fakultet ili viša škola. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili višoj školi mogu pokrenuti i instituti, preduzeća, druge organizacije i pojedinci.
Kontakt telefoni: 3619-472, 2642-966 i 2641-355, lokal 166

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2008/30.septembar 2009. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.
Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.
Kontakt telefon: 2641-355, lokali 113 i 159

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 26. novembra 2009. godine Privrednoj komori Beograda, propozicije programa su dostupne na internet stranici: http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/komora/Komora.aspx?veza=942

26. 11. 2009.

image

Kandidat Jordan Marković, diplomirani hemičar, braniće magistarski rad pod naslovom:

Promene u strukturi lignina i hemijskog sastava lista i stabla nekih sorti lucerke (Medicago Sativa L.) crvene deteline (Trifolium Pratense L.) u zavisnosti od faze razvića

Datum i mesto odbrane: 26. novembar 2009. godine sa početkom u 11 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta Studentski trg broj 12-16 u Beogradu. Javna odbrana teze održaće se pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Miroslav M. Vrvić, redovni profesor, predsednik;
 2. dr Ljuba Mandić, vanredni profesor, član;
 3. dr Bora Dinić, naučni savetnik, član.

19. 11. 2009.

image

Kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija i ove godine, po četvrti put, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, organizuje program "Coca-Cola talenti". Svake godine bira se 7 najboljih studenata, koji pored definisanih uslova za učešće na konkursu (upisali treću godinu studija, imaju prosek 8.5 i više, govore engleski jezik i poznaju rad na računaru), tokom procesa složene selekcije ostvare najbolje rezultat. Proces selekcije je dizajniran tako da se kroz procenu menadžerskih kompetencija pronalaze kandidati sa najizraženijim liderskim potencijalima. Odabranim studentima, pored novčane podrške u iznosu od 2000 evra u naredne dve godine, biće obezbeđena vrhunska obuka, prilika da se upoznaju sa najboljim praksama kompanije, ali i bogat mentorski program i interakcija sa vrhunskim menadžerima jedne od najvećih internacionalnih kompanija na svetu.

Konkurs je otvoren od 26. oktobra i završava se 26. novembra 2009. godine. Propozicije programa su dostupne na internet stranici: www.cchbc-talents.co.rs.

19. 11. 2009.

image Zbog sahrane blaženopočivšeg patrijaha srpskog Pavla, četvrtak 19. novembar 2009. godine biće neradni dan na Hemijskom fakultetu. Nastava se neće održavati, a svi zaposleni koji žele da prisustvuju opelu i sahrani njegove svetosti g. g. Pavla imaju odobreno odsustvo. Zgrada Fakulteta će biti otvorena po režimu za radne dane. Nadoknada nastave će biti organizovana 16. 1. 2010, po rasporedu za četvrtak.

13. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije (referat) o izboru jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Hemija životne sredine. Kandidati su:

 • mr Aleksandra Mihajlidi-Zelić, dipl. hemičar, i
 • mr Sonja Stefanov, dipl. ing. tehnologije.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidata Gordane Tasić, dipl. hemičara, pod naslovom:

Stereoselektivne sinteze α-hidroksi-β-aminokiselina

Izveštaj se može pogledati u Biblioteci HF u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


13. 11. 2009.

image

Uz podršku njegove ekselencije ambasadora Švajcarske federacije i profesora Univerziteta u Beogradu, porodica Petrović četvrti put nagrađuje najbolje studente - "Kruna uspeha".

Za nagradu mogu konkurisati studenti Beogradskog univerziteta koji su, bez ponavljanja ijedne godine studija, apsolvirali u školskoj 2008/09. godini i diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9.00 do isteka svog apsolventskog staža, najkasnije do 1. 11. 2009. Konkurs je otvoren od 1. 11. 2009. do 21. 11. 2009. do kada se od potencijalnih kandidata očekuje sledeće:

 1. Detaljna biografija
 2. Fotokopija diplome, ili potvrda fakulteta o završenim studijama
 3. Znanje jednog stranog jezika
 4. Fotografija novijeg datuma

Na svečanoj dodeli u Skupštini grada Beograda, dvoje izabranih kandidata biće nagrađeni
časovnicima "Rolex", koje će im darovati porodica Petrović.

Prijave za konkurs potrebno je doneti na adresu firme "Advantage" d.o.o. ulica Tršćanska 2/6. Detaljne informacije o konkursu nalaze se na sajtu www.krunauspeha.rs. Kontakt telefoni 011/38-21-578 i 061/29-52-613 dostupni su radnim danima od 10-16 časova.

12. 11. 2009.

image

Molimo studente i sve zaposlene da vode računa o svom zdravlju i zdravlju svojih kolega, i da bolesni, sa simptomima respiratorne infekcije - posebno sa povišenom temperaturom - ne dolaze na nastavu i na druga mesta javnog okupljanja!

Uprava Hemijskog fakulteta


9. 11. 2009.

image

Obaveštavaju se apsolventi studijskih programa diplomirani hemičar i diplomirani biohemičar koji studije pohađaju po starom statutu da će se ispit iz predmeta Obrada rezultata merenja održati 9. 11. 2009. u 12 časova u računarskoj učionici, prostorija 241.

Predmetni nastavnik,
Dušanka Milojković-Opsenica

9. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučnoistraživačkog rada i postignutih rezultata mr Dušana Sredojevića, kanidata za izbor u zvanje istraživač saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


6. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije (referat) za izbor dr Vukosave Živković-Radovanović u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


3. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije kandidata mr Vesne Vitnik, dipl. hemičara, pod naslovom:

Eksperimentalno i računarsko proučavanje mehanizma reakcije ketona sa bromoformom

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


2. 11. 2009.

image

Fond Milana Stevanovića Smederevca i supruge Darinke raspisuje konkurs za dodelu stipendija za školsku 2009/10. godinu za trideset studenata sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređivanje trgovine. Pravo učešća imaju studenti Univerziteta u Beogradu čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Apsolventi nemaju pravo učešća na konkursu. Rok za podnošenje prijava je 2. decembar 2009. godine. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1, sa naznakom za Konkurs Fonda Milana Stevanovića Smederevca i supruge Darinke. Dodatne informacije se mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon (011) 3207426, ili na sajtu:

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/zaduzbine/smederevac.php.

2. 11. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova i opravdanosti predložene teme doktorske disertacije Aleksandre Inić-Kanade, magistra biohemijskih nauka, pod naslovom:

Razvoj mišjeg model sistema za indukovanje eksperimentalnog antifosfolipidnog sindroma mehanizmom molekulske mimikrije

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


2. 11. 2009.

image

Zadužbina Dragoljuba Marinkovića raspisuje javni poziv za davanje pomoći za lečenje i nabavku medicinskih pomagala studentima Univerziteta u Beogradu i institucijama u sastavu Univerziteta koje u svom programu imaju zaštitu i lečenje studenata. Rok za podnošenje prijava je 2. decembar 2009. godine. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1, sa naznakom za Konkurs Zadužbine Dragoljuba Marinkovića. Dodatne informacije se mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon (011) 3207426, ili na sajtu:

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/zaduzbine/dragoljub_marinkovic.php.

2. 11. 2009.

image

Zadužbina Đoke Vlajkovića raspisuje konkurs za pomaganje opštih potreba studenata, saradnika i nastavnika Univerziteta u Beogradu za školsku 2009/10. godinu. Pravo učešća imaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i saradnici i nastavnici Univerziteta u Beogradu. Apsolventi nemaju pravo učešća na konkursu. Rok za podnošenje prijava je 2. decembar 2009. godine. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1, sa naznakom za Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića. Dodatne informacije se mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova na telefon (011) 3207426, i na sajtu:

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/zaduzbine/dragoljub_marinkovic.php.

2. 11. 2009.

image

Zadužbina Ljubice M. Zdravković raspisuje konkurs za dodelu stipendija za školsku 2009/10. godinu. Stipendija će biti dodeljena dvojici studenata osnovnih ili diplomskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Apsolventi nemaju pravo učešća na konkursu. Rok za podnošenje prijava je 2. decembar 2009. godine. Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1, sa naznakom za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković. Dodatne informacije se mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon (011) 3207426, ili na sajtu:

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/zaduzbine/ljubice_zdravkovic.php.

29. 10. 2009.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (11000 Beograd, Studentski trg 12-16, tel: 011/2184-330) raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika:

 1. dva nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom;
 2. jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija, na određeno vreme od 3 godine;
 3. jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija, na određeno vreme od 3 godine;
 4. jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija, na određeno vreme od 3 godine.

Uslovi:

 • za pod tačkom 1. VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se bira, i drugi uslovi utvrđeni članom 65. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005") i odredbama Statuta Hemijskog fakulteta.
 • za pod 2, 3 i 4. VII stepen stručne spreme, akademski naziv magistra nauka iz naučne oblasti za koju se bira, i drugi uslovi utvrđeni članom 122. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Hemijskog fakulteta.

Prijave sa biografijom, overenim prepisom diplome, spiskom i separatima naučnih i stručnih radova dostaviti Arhivi Fakulteta, Beograd, Studentski trg 12-16, u roku od 15 dana.

29. 10. 2009.

image

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima holandskog stručnjaka za komunikacije u nauci g. Majkla Habiba iz izdavačke kuće Elsevier. Predavanja će biti održana u kongresnoj sali hotela Zira, Ruzveltova 35, Beograd, po sledećem rasporedu:

 • 29. oktobra 2009. od 12 do 14 časova:
  Od Visokoškolske biblioteke 2.0 ka Istraživanju 2.0: Pregled stanja, šta smo do sada naučili, mogućnosti za razvoj
 • 30. oktobra od 12 do 14 časova:
  Naučni identitet 2.0: Šta Internet kaže o tvom istraživanju?

Tokom predavanja i diskusije biće u upotrebi engleski jezik.

Predavanja se održavaju u okviru projekata "Nauka 2.0 - upoznajmo, uključimo se, unapredimo: Majkl Habib u Beogradu" u organizaciji Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", a pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Univerziteta u Beogradu i Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku - KoBSON.

Broj mesta za slušaoce na predavanjima je ograničen pa Vas molimo da članovi akademske zajednice Vaše visokoškolske insitutcije prisustvo predavanjima potvrde slanjem poruke kolegi Adamu Sofronijeviću iz Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' na adresu sofronijevic@unilib.bg.ac.yu.

Pored predavanja za zainteresovane je omogućen i poseban razgovor sa g. Habibom u subotu 31. oktobra u prostorijama Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'', Bulevar kralja Alkesandra 71, Beograd, u periodu od 11:00 do 14:30. Zbog već iskazanog velikog interesovanja potrebno je da potvrdite svoju želju da upoznate g. Habiba kolegi Adamu Sofronijeviću iz Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' na adresu sofronijevic@unilib.bg.ac.yu.

28. 10. 2009.

image Srpska akademija nauka i umetnosti (Odeljenje hemijskih i bioloških nauka) i Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju vas da prisustvujete komemorativnom skupu posvećenom uspomeni na preminulog redovnog člana SANU akademika Milutina Stefanovića.O ličnosti i delu akademika Milutina Stefanovića govoriće prijatelji i đaci. Skup će se održati u sredu, 28. oktobra 2009. godine sa početkom u 12:00 sati u Svečanoj sali Akademije (Knez Mihailova 35/II, Beograd).

27. 10. 2009.

image

Pozivamo vas na tribinu u organizaciji Francuske ambasade u Srbiji, Francuskog kulturnog centra u Beogradu i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu:

Globalno zagrevanje, obnovljive energije, GMO: pitanja za naša društva

Tribina se održava 27. oktobra (utorak), s početkom u 17h u Velikom hemijskom amfiteatru. Ucesnici tribine su:

 • Prof. Gilles-Eric Séralini (Fr), molekularni biolog
 • Prof. Dominique Lemoine (Fr), inženjer fizike
 • Prof. Ljubiša Topisirović (Sr), molekularni biolog
 • Prof. Tomislav Pavlović (Sr), inženjer fizike

Takođe vas istog dana pozivamo na projekciju filma "Home" u 20 č. u bioskopu Balkan.

22. 10. 2009.

image

Dr Laurence Miesch sa univerziteta Louis Pasteur u Strazburu održaće predavanje pod naslovom:

New Cascade Reactions Starting from Acetylenic omega-Ketoesters

Predavanje će se održati u četvrtak, 22. 10. 2009, sa početkom u 12 č, u Malom hemijskom amfiteatru.

20. 10. 2009.

image

Mole se svi korisnici zgrade Hemijskog fakulteta da iz predostrožnosti (da ne bi došlo do havarije elektro sistema) smanje grejanje na električnim grejalicama na minimum.

Tehnička služba

16. 10. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije (referat) o izboru jednog asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija.

Kandidat je mr Željko Vitnik, asistent Hemijskog fakulteta.

Referat se može dobiti na uvid u biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

8. 10. 2009.

image

Prijem studenata IV godine smera Analitička hemija održaće se 9. oktobra 2009. godine (petak) u 12:00 č. u lab. 550.

Prijem studenata IV godine smera Neorganska hemija održaće se u ponedeljak, 12. 10. 2009. godine u 13:00 č. u laboratoriji 577.

1. 10. 2009.

image

Dr Ana Krtolica, ko-osnivač i direktor kompanije "StemLifeLine", održaće predavanje:

Potencijalna primena humanih embrionalnih matičnih ćelija u ćelijskoj terapiji i kao modela za testiranje lekova

Predavanje se održava u četvrtak, 1. oktobra 2009. godine u Sali za sednice Hemijskog fakulteta (Studentski trg 12-16, Beograd) s početkom u 13 časova.

28. 9. 2009.

image Republička fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka raspisuje konkurs za dodelu stipendija u školskoj 2009/2010.

25. 9. 2009.

image

Univerzitet u Beogradu je dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2010/2011. godinu za posle-diplomske ili prvi deo doktorskih studija u Japanu.

Konkursni materijal mozete pogledati u Sekretarijatu Hemijskog fakulteta do 31. 10. 2009. godine.

18. 9. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje Konkurs za upis na diplomske akademske (master) i doktorske studije u školskoj 2009/2010. godini. Upis se vrši na sledećim studijskim programima:

Diplomske akademske studije (master)

Doktorske akademske studije

Više informacija na sledećim stranicama:

i u Studentskoj službi Hemijskig fakulteta, tel: (011) 333-6678 i 2635-627.

8. 9. 2009.

image

Pozivaju se svi članovi Studentskog parlamenta i svi studenti Hemijskog fakulteta da prisustvuju sednici Studentskog parlamenta u utorak, 8. 9. 2009. godine u 18:00 u Sali za sednice, povodom razmatranja sledećih pitanja:

 1. potpisivanje peticije
 2. uslovi upisa u narednu godinu

Igor Matijašević, Student prodekan

20. 7. 2009.

image The Tertiary Education Group of the Royal Society of Chemistry je obezbedila plaćanje putnih troškova studentima za učešće na naučnom skupu: European Variety in Chemistry Education, koji se održava u Mančesteru od 2. do 4. septembra. Zainteresovani studenti treba da se jave prof. Yates-u na e-mail adresu: p.c.yates@keele.ac.uk

16. 7. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti dokumentaciju o izboru dr Ilije Brčeskog u zvanje docenta na Hemijskom fakultetu.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 7. 2009.

image

Srpsko hemijsko društvo i Hemijski fakultet obaveštavaju da će dr Dragoslav Vidović (Inorganic Chemistry Laboratory, Oxford, UK) održati predavanje pod naslovom:

Group 13 Analogues of Classical Organometallic Ligands

Predavanje se održava u četvrtak, 9. jula 2009. godine u 15 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Beograd, Studentski trg 12-16 (prvi sprat).

24. 6. 2009.

image

Institut tehničkih nauka SANU ima čast da Vas pozove na predavanje dr Bojana Marinkovića pod naslovom:

Titanatne nanocevi i nanožice: od univerziteta ka industriji

Predavanje će se održati u sredu, 24. juna 2009. godine u 12:00 časova u Sali 2 na prvom spratu Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35, Beograd.

Dr Bojan Marinković radi na Odeljenju za materijale i metalurgiju Papskog univerziteta u Rio de Žaneiru (Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Departamento de Ciencia dos Materiais e Metalurgia).

16. 6. 2009.

image

Institut za nuklearne nauke "Vinča", Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Centar za saradnju i kulturu ambasade Republike Francuske u Beogradu, imaju čast da Vas zamole da prisustvujete i učestujete u radu jednodnevnog seminara:

O novim tehnologijama i obrazovnom aspektu upravljanja otpadom

(u okviru treće francusko-srpske konferencije o životnom okruženju sa temom "Upravljanje otpadom") koji će se održati u sali upravne zgrade Instituta "Vinča" 16. juna 2009. počev od 10:00 časova. Obezbeđen je prevod sa francuskog na srpski.

Program:

09:00 - Autobus Instituta "Vinča" polazi sa Trga republike (autobuska stanica preko puta Staklenca)

10:00-11.00 - M. Eric Chevallier, predsednik Opservatorije za otpad regiona d'Ile-de-France, Pariz (http://www.ordif.com/): O upravljanju otpadom i nove tehnologije - iskustvo ORDIF-a

11:00-12:00 - Mme Yamma Djellouli, profesor Univerziteta (http://www.univ-lemans.fr/): Iskustva sa specijalističkim i master studijama o održivom razvoju, profesionalnim treninzima u oblasti inženjerstva otpadom, poluciji i održivom razvoju

12:00-13:00 - Ručak za učesnike na koji vas poziva organizator

13:00-13:45 - M. Jean-Benoit Bel, Opservatorija za otpad regiona d'Ile-de-France, Pariz (http://www.ordif.com/): Ekologija i otpad (preliminarno)

14:00-14:45 - Diskusija i pitanja

15:00 - Povratak autobusom Instituta "Vinča" u Beograd

Za sve potrebne informacije obratite se Stevanu Jokiću, Institut "Vinča", na e-mail: sjokic@vinca.rs ili na telefon 063-8706685.

4. 6. 2009.

image

Prof. Nenad M. Kostić (Chemistry Department, Texas A&M University, Commerce, USA) održaće predavanje:

Strukturna dinamika u oksidoredukcionoj atmosferi među metaloproteinima

u četvrtak, 4. juna 2009. sa početkom u 12 časova u Malom hemijskom amfiteatru.

3. 6. 2009.

image

Mašinski fakultet u Nišu i Društvo termičara Srbije organizuju Simpozijumu termičara "SIMTERM 2009". Simpozijum će biti održan od 13-16. oktobra 2009. godine, u hotelu ''Zdravljak'' u Sokobanji, Srbija.

Za podrobnije informacije, molimo Vas da posetite web sajt http://simterm.masfak.ni.ac.rs/.

28. 5. 2009.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje

Svečanu podelu diploma

o završenim osnovnim i magistarskim studijama,

za studente koji su diplomirali do 31. decembra 2009. godine.

Podela će se održati 28. maja 2009. godine u 12:30 časova u Sali za sednice (prvi sprat, soba br. 455). Diplomirani studenti treba da se jave Službi za studentska pitanja od 9:00 do 12:00 časova radi evidencije o izdatim diplomama.

28. 5. 2009.

image

U četvrtak, 28. maja 2009, Damjan Krstajić (Istrazivacki centar za hemijsku informatiku) održaće predavanje u okviru serije stručnih seminara koju zajednički organizuju MATF i MATF.PLUS. Hemijska informatika, kao spoj informatike, matematike i hemije, bavi se pitanjem kao 'naučiti' računar da razume hemiju, i kako predstaviti atome, velike i male molekule u računaru i simulirati njihove reakcije. Takođe će biti reči i o praktičnim primenama ovakvih modela. Predavanje je u 18 sati u svečanoj sali na I spratu zgrade PMF-a na Studentskom trgu 12-16.

Detaljnije na http://alumni.matf.bg.ac.yu/novosti.html.

25. 5. 2009.

image

Profesor Džonatan Elis, jedan od najpoznatijih i najcenjenijih fizičara danas u svetu, dugogodišnji lider Departmana za teorijsku fiziku u CERN-u i savetnik generalnog direktora CERN-a, posetiće Beograd 25. i 26. maja 2009. godine. U toku svog boravka, prof. Elis će odrzati dva predavanja:

Prvo predavanje se održava u ponedeljak, 25. 5. na Fizičkom fakultetu s početkom u 12:00:

Physics beyond the Standard Model with the LHC

Drugo predavanje koje je prof. Džonatan Elis namenio širem auditorijumu, održaće se u utorak, 26. 5. u 18:00 sati u svečanoj sali SANU, pod naslovom:

Exploring the Universe with the World's Most Powerful Microscope and Telescope

12. 5. 2009.

image

U periodu od 12. maja do 26. juna 2009. godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održava se izložba

MOLEKULI
u tajnama života i svetu oko nas

Izložbu organizuju SANU i Hemijski fakultet u Beogradu.

U okviru izložbe organizuju se sledeća predavanja (petkom od 18 časova):

 • 5. jun - prof. dr Radomir Saičić: Taksol - od prirodnog proizvoda do leka protiv raka
 • 12. jun - prof. dr Dušan Sladić: Molekuli mirisa i ukusa
 • 19. jun - doc. dr Veselin Maslak: Molekulske mašine
 • 26. jun - prof. dr Marija Gavrović-Jankulović: Nukleinske kiseline - molekuli života

6. 5. 2009.

image

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee it's my great pleasure to invite you to the next AMPERE Nuclear Magnetic Resonance School (NMR School), which will be held from 21st till 27th June 2009 in Zakopane (Tatra Mountains), Poland.

The School is addressed to PhD students and focuses on theoretical and experimental aspects of NMR methods and their applications, especially in nano-science, materials-science and soft-materials.

PhD Students from: Albania, Belarus, Bosnia & Hercegovina, Croatia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine may apply for FEE CANCELLATION.

In order to get a grant please send us by e-mail your short CV, a letter of recommendation from a supervisor/dean and a letter confirming your PhD status. All the documents must be completed in English. Documents should be sent by the May 15th. The registration is available through the website:

http://www.staff.amu.edu.pl/~school/

Best regards,

Prof. Dr. Stefan Jurga

Schools' Director

school@amu.edu.pl


25. 4. 2009.

image

VAŽNO!

U subotu, 25. aprila 2009. godine, HemNet neće raditi u periodu od 9:00 do 19:00 časova zbog redovnog godišnjeg sređivanja serverske sobe (337).

21. 4. 2009.

image Zbog održavanja seminara "Aprilski dani" za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola u Srbiji, otkazuje se nastava u VHA dana 21. 4. u periodu od 7:00 do 15:00 časova, kao i dana 22. 4. u periodu od 7:00 do 14:00 časova.

26. 3. 2009.

image

Dr Zoran Ristovski (School of Physical and Chemical Sciences, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia) održaće predavanje pod naslovom:

Razvoj novih metoda za karakterizaciju nanočestica u vazduhu

u četvrtak, 26. 3. 2009. u 14.00 u Sali za sednice Hemijskog fakulteta.

17. 3. 2009.

image

Skupština grada Pariza raspisuje konkurs za dodelu 80 stipendija u 2009. godini za istraživače iz inostranstva, postdoktoratne i istraživače sa višim zvanjima. Na konkurs se mogu javiti istraživači iz svih naučnih disciplina. Rok za prijavu je 15. april 2009. Sve prijave se dostavljaju preko Interneta.

Za detaljnije informacije posetite ovu stranicu.

3. 3. 2009.

image

Zbog promene domena Narodne biblioteke Srbije (novi domen je "nb.rs"), stranici servisa KoBSON sada možete pristupiti koristeći sledeću web adresu:

http://kobson.nb.rs/

2. 3. 2009.

image

Dana 2. marta 2009. godine dr Alessandro Pedretti, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Milanu održaće radionicu:

VEGA ZZ: a versatile toolkit for drug design

Radionica se organizuje u okviru Sekcije za medicinsku hemiju SHD. Ovde možete preuzeti prezentaciju koja pokazuje osnovne funkcije programa VegaZZ.

6. 2. 2009.

image

Coimbra group je objavila poziv za istraživače iz Jugistočne Evrope, Gruzije i Ukrajine za istraživanje na Coimbra Group Univerzitetima. Ovaj program omogućava učesnicima da tokom kraćeg perioda (obično 1-3 meseca) deo svojih istraživanja sprovedu na Coimbra Group univerzitetu. Rok za prijave je 15. mart 2009. godine. Dodatne informacije su dostupne na sledećoj stranici.

4. 2. 2009.

image

Profesor Dragomir Vitorović je u okviru svojih "Uspomena sa margina profesionalne biografije" napisao i objavio prvi deo pod naslvom "O prvoj posleratnoj generaciji beogradskih hemičara ('45/46) sa osmehom". Na jedan vrlo topao način Profesor nas vraća u teška posleratna vremena, ali iz njih izvlači samo ono lepo, "sa osmehom", što je vezano za naše hemičare, za genereciju koja je iznedrila mnoge naše uspešne univerzitetske profesore u vremenima koja su usledila. Znamo kako izgleda život nasih studenata hemije danas, a kako je to bilo nekad, može se saznati ako se pročita ova knjiga.

Hemijski fakultet i Katedra za primenjenu hemiju vas pozivaju da prisustvujete njenoj promociji. Na promociji će o knjizi govoroti akademik Živorad Čeković i profesor Snežana Bojović, a delove iz same knjige čitaće i tumačiti sam autor, profesor Vitorović.

Promocija je zakazana za sredu, 4. februar 2009. godine, u 13 sati, u Sali za sednice Hemijskog fakulteta.