Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

VAŽNO!

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prilogu se nalazi dokument koji detaljno opisuje bezbednosne mere koje se moraju poštovati tokom rada Fakulteta. Molimo vas da se upoznate sa predviđenim merama i da ih se dosledno pridržavate.

Takođe, u prilogu se nalazi kratko uputstvo koje opisuje pravilno ponašanje tokom realizacije on-line nastave i sve ono što iz toga proističe.

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Molimo vas da pratite vesti na sajtu i studentskom portalu HF!

Srdačan pozdrav,
Uprava HFKupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF (www.chem.bg.ac.rs/fakultet/izdavastvo/) možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

  • Primalac:   Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
  • Svrha uplate:   naslov publikacije (knjige)
  • Račun:   840-1817666-82
  • Poziv na broj:   fizička lica (studenti) ostavljaju prazno, dok pravna lica unose broj fakture

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.


Od ponedeljka, 2. novembra Studentska služba će raditi sa studentima u periodu od 10 do 13 časova, prema odluci Dekanskog kolegijuma (odluka HF br. 947/1 od 28. 10. 2020. godine).

U periodu upisa i ostalih aktivnosti koje podrazumevaju dolazak većeg broja studenata u kratkom vremenskom periodu, radno vreme će biti produženo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Takođe, molimo vas da sve vaše zahteve koje imate prema Studentskoj službi, poput izdavanja uverenja, podnesete dan ranije putem elektronske pošte na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs kako bismo što brže i sa što manje zadržavanja ispunili vaše zahteve.

Vaša Studentska služba

5. 3. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Raspored nastave za letnji semestar školske 2020/2021. godine je objavljen 11. februara i nalazi se na: http://chem.bg.ac.rs/rasporedi/index.html . Neophodno je da raspored pažljivo pogledate pre nego što izaberete predmete koje ćete pohađati. Prema Pravilniku o studiranju, između ostalog, predmete prijavljujete u skladu sa ispunjenim uslovima za pohađanje i usvojenim rasporedom. Zamena izbornih predmeta, kao i prethodnih godina, će biti moguća isključivo u periodu 8-12.3.2021. godine.

Upis letnjeg semestra u školskoj 2020/21. god će biti u periodu od 22.2. do 5.3.2021. godine. Za razliku od prethodnih godina, upis će biti elektronskim putem, što znači da na upis semestra NE DOLAZITE  lično. Papirni indeksi neće biti overavani, dok će samofinansirajući studenti imati uvid u svoja zaduženja na studentskom portalu. Ugovore o školarini studenti će moći da preuzmu kada počnu laboratorijske vežbe (drugi deo semestra).

Uputstvo za upis: U prilogu ovog obaveštenja se nalaze formulari za upis. Izaberite formular u skladu sa studijskim programom i akreditacijom po kojoj studirate. Formular ćete popuniti koristeći program za čitanje PDF dokumenata na vašem računaru (preporučujemo korišćenje Acrobat Reader DC - dokument prvo preuzmite na svoj računar, nemojte ga popunjavati direktno iz internet pretraživača). OBAVEZNO je da popunite ime i prezime, broj indeksa, kao i datum popunjavanja formulara. Predmete birate štikliranjem polja (kućice) koja se nalazi sa desne strane predmeta. OBAVEZNO  je da nakon završenog popunjavanja dokument zaključate pritiskom na dugme u gornjem delu formulara. Popunjen i zaključan formular šaljete na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs koristeći isključivo svoju studentsku elektronsku poštu.

Formulari koji stignu sa neke druge adrese ili koji nisu zaključani - NEĆE biti uzeti u obzir za upis, tako da vas molimo da pri proceduri upisa semestra pažljivo pratite ovo uputstvo.

Takođe, studentima koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Hemijskom fakultetu NEĆE biti omogućen upis semestra. Ako ste izvršili uplatu, a ona nije proknjižena, molimo da uplatnicu skenirate ili fotografišete i priložite je uz obrazac za upis.

Studenti master i doktorskih studija NE UPISUJU letnji semestar, osim u slučaju da su u statusu samofinansirajućeg studenta koji će se upisivati u studentskoj službi u periodu 8-12.3.2021. godine.

Studentska služba Hemijskog fakulteta
Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta


4. 3. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Mire Aničić Urošević, dipl. biologa, višeg naučnog saradnika Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, kandidata za izbor u zvanje naučni savetnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


3. 3. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Jovane Jakšić, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


3. 3. 2021.

image

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića je raspisao konkurs za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju. Biće dodeljeno deset finansijskih podrški za učešće na naučnim i stručnim skupovima u zamlji i inostranstvu, odnosno za boravak u inostranstvu u okviru akademskih studija svih nivoa.

Rok za podnošenje prijava je od 24. februara do 31. marta 2021. godine. Više detalja o konkursu kao i formular za prijavu možete pronaći u prilogu.


3. 3. 2021.

image

Odbor "Zadužbine Veselina Vučića" je raspisao:

  • konkurs za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno tokom 2020. godine, i
  • konkurs za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno tokom 2020. godine.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Politika" 22. 2. 2021. godine (beogradsko izdanje). Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine. Više informacija i obrazac za prijavu na konkurs možete naći u prilogu.


3. 3. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Jovane Araškov, master hemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


1. 3. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Snežane (Dragoslav) Andrić, master hemičara, pod naslovom:

Fitohemijski sastav, antioksidativna i antimikrobna aktivnost meda od bagremca (Amorpha fruticosa L.)

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


1. 3. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme za doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Mirko) Horvackog, master hemičara, pod naslovom:

Fitohemijska karakterizacija autohtonih sorti jabuka iz Srbije

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


1. 3. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti dokumentaciju za prijavu teme doktorske disertacije kandidata Milice (Stevan) Jankov, magistra farmacije, pod naslovom:

Fitohemijski  profil  i  potencijalna  biološka aktivnost  lista čuvarkuće (Sempervivum tectorum L.)

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


1. 3. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Stefana (Goran) Ivanovića, master hemičara, pod naslovom:

Metabolomički pristup u kontroli kvaliteta lekovitog bilja i biljnih preparata

Izveštaj će biti dostupan javnosti u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


26. 2. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Marije (Radojko) Šuljagić, master hemičara, pod naslovom:

Strukturna i funkcionalna svojstva materijala na bazi spinelnih oksida

Izveštaj Komisije će biti dostupan javnosti u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


26. 2. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Katarine (Zoran) Simić, master hemičara, pod naslovom:

Metabolomičko ispitivanje biomarkera u serumu obolelih od shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja

Izveštaj će biti dostupan javnosti u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


26. 2. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o naučnoj zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Saše (Goran) Vatića, master hemičara, pod naslovom:

Uticaj nejonskih surfaktanata na strukturu i aktivnost proteaza

Izveštaj će biti dostupan javnosti u roku od 10 dana od dana objavljivanja.

25. 2. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije recenzenata za rukopis "Osnove biohemije" autora v. prof. dr Natalije Polović.

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


25. 2. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Karla Ilić Đurđić, asistent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


23. 2. 2021.

image

Fond za inovacionu delatnost je 22. februara 2021. godine, raspisao novi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede. Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od šest miliona evra obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela MPNTR.

Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Kroz Program se dodeljuje finansijska podrška do 300000 evra konzorcijumu koji mora biti sačinjen od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privrednog društva u većinskom privatnom vlasništvu, osnovanog u Srbiji kao podnosioca prijave i jedne javne naučnoistraživačke organizacije (u većinskom državnom vlasništvu, registrovane i akreditovane u Srbiji) kao glavnog kopodnosioca prijave.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa saradnje nauke i privrede i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje:
http://www.inovacionifond.rs/prijava

Za sva dodatna pitanja, možete pisati na: cgs@inovacionifond.rs

23. 2. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200168), u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200168

Srdačan pozdrav,
Uprava Hemijskog fakulteta

22. 2. 2021.

image

Na Katedri za biohemiju Hemijskog fakulteta grupa prof. Marije Gavrović-Jankulović uspešno je proizvela receptor-vezujući domen proteina šiljka (S1-RBD) SARS-CoV-2 virusa u ćelijama sisara. S1-RBD vezuje neutrališuća IgG antitela iz seruma osoba koje su preležale COVID-19.

Zaposleni na Hemijskom fakultetu učestvuju ili vode četiri različita projekta koji se bave novim korona virusom. Naučni rezultati koje ostvaruju u borbi protiv pandemije su još jedan od primera da naš naučni rad nije vezan samo za fundamentalna istraživanja, već ima i veliki praktičan značaj.

[S1RBD]

21. 2. 2021.

image

Slađana Savić, asistentkinja na Hemijskom fakultetu, gostovala je u emisiji Eureka koja je bila emitovana na internet radiju "RadioAparat". Emisija je bila posvećena položaju žena u nauci, a osim Slađane, svoja viđenja i iskustva su podelile i koleginice iz drugih prirodnih i društvenih nauka.

Na žalost ne možemo da promenimo prošlost u kojoj su žene često bile obeshrabrivane da se bave naukom. Međutim, želimo da utičemo na budućnost i ohrabrimo koleginice da ostvare svoje maksimalne potencijale, ne samo u svetu nauke, već i celokupnom društvu.

Emisiju možete poslušati na linku:
https://www.mixcloud.com/jovana-nikolic5/eureka-73-radioaparat-dan-žena-u-nauci/

15. 2. 2021.

image

Fond Nenada M. Kostića je raspisao Nagradni konkurs za najbolje master ili diplomske radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije. Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine. Novčane nagrade iznose 1000, odnosno 850 evra.

Konkurs traje od 15. februara do 9. aprila 2021. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Tekst konkursa sa listom potrebnih priloga i ostalim informacijama možete naći u prilogu.


12. 2. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Mirjane Radomirović, master biohemičara, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


11. 2. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Mladena Lakića, istraživača-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


10. 2. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu raspisuje Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2020. godini.

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih i integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 30. mart 2021. godine. U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona. Radovi studenata Hemijskog fakulteta se dostavljaju Đorđu Petriću (Studentska služba HF, soba 327, tel. 3336-678), u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.

Pravilnik o dodeli nagrade se može preuzeti ovde, a izmene iz 2018. godine ovde.

5. 2. 2021.

image

Objavljen je poziv za prijavu za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2021.

Nosilac Takmičenja je resorno ministarstvo nauke Republike Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i medijskim partnerom RTS. Tehničku realizaciju Takmičenja vrši Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Do sada je na takmičenju učestvovalo 2950 timova sa preko 9000 učesnika, pripremljeno je 1161 biznis planova i poslovnih modela kojim su potvrđeni ekonomski potencijali predloženih inovacija. Poseban kvalitet je okupljanje tima od 384 recenzenata iz Srbije i naših istaknutih ljudi širom sveta.

Zahvaljujući učešću na takmičenju, do sada je osnovano 88 novih preduzeća, koja su trenutno aktivna na tržištu.

Svi zainteresovani koji su već stvorili određenu inovaciju ili su pred njenom finalizacijom, trebalo bi da oforme svoj, najmanje tročlani tim. Inovacije mogu biti iz svih oblasti tehničkog, medicinskog, informatičkog ili stvaralaštva u oblasti usluga.

Rok za prijavu je 5. maj 2021. godine. Sve dodatne informacije i elektronska prijava mogu se pronaći na sajtu: http://inovacija.org/.

5. 2. 2021.

image

Veliko [Doc. dr Dalibor Stankovic] priznanje za doc. dr Dalibora Stankovića i Hemijski fakultet

Dr Dalibor Stanković, docent na Katedri za analitičku hemiju, nalazi se na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu u svojoj naučnoj oblasti za 2019. godinu (elektrohemijski senzori / biosensori, elektrodni materijali), koju je objavio Univerzitet Stanford, Kalifornija.

https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

4. 2. 2021.

image

Serija vebinara pod nazivom Targeted Protein Degradation, koje  organizuje Dana-Farber cancer institute, Boston, USA, biće održana svakog drugog četvrtka u periodu od 4. februara do 1. aprila 2021. godine u 12:00 (EST), 9:00 (PST), 17:00 (GMT), 18:00(CET). Pristup seminarima je omogućen za sve zainteresovane jednom registracijom na:
https://dfci.zoom.us/webinar/register/WN_m7JJaw52T8yZYt8-ykL6UQ.

Prethodna predavanja se nalaze na:
https://www.youtube.com/channel/UCYlI6cxc1qdLxpPS0A1J8nw.

Detaljne informacije o seriji vebinara su dostupne na:
https://www.danafarbertargetedproteindegradation.org.

4. 2. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Rajne Minić, višeg naučnog saradnika Instituta za virusologiju, vakcije i serume "Torlak", kandidata za izbor u zvanje naučni savetnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


19. 1. 2021.

image

Otvoren je konkurs za Fulbright Non-Degree Research Program for Doctoral Students 2022-2023. Rok za prijavljivanje je 5. april 2021. godine.

Detaljne informacije se nalaze na:
https://rs.usembassy.gov/fulbright-non-degree-research-program-for-doctoral-students-2022-2023/

30. 12. 2020.

image

Naš poklon za kraj ove godine je novi broj studentskog časopisa Pozitron. Srećna Nova godina!

Ističemo:

  • Uspomene nekadašnje studentkinje Hemijskog fakulteta
  • Endokrini ometači – tekst nove dopisnice
  • Retrosintezu – retrospektivu važnih hemijskih vesti
  • Termoluminiscenciju – kreativnu metodu za analizu muzejskih predmeta

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron, broj 21]

1. 10. 2020.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2020/21. godinu.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet