English

Centar za remedijaciju je deo naučnog instituta IHTM-a koji se bavi istraživanjem u oblastima:

  • proučavanje i primena bioremedijacije u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine
  • proučavanje i primena dejstva tionskih bakterija na sulfidne supstrate – biohidrotehnologija
Fokus naših istraživanja je bioremedijacija zemljišta zagađenog naftom, naftnim derivatim i drugim organskim zagađivačima.

© Copyright CzR Mineravita