IHTM Centar za hemiju
Istraživanja

Graphic2_sm.jpg - 4.8 K
U radu
          Centar za hemiju je deo Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
taxol.gif - 47.4 K
s1a.jpg - 9.3 K

Težište istraživanja fundamentalnog i primenjenog karaktera u oblasti organske sinteze predstavlja dizajn novih hemijskih reakcija i njihova primena u totalnoj sintezi kompleksnih organskih jedinjenja: prirodnih proizvoda, farmakološki značajnih jedinjenja i dr. Takođe, u začetku su istraživanja usmerena ka sintetičkim transformacijama ugljenika C60, nove, nedavno otkrivene alotropske modifikacije ugljenika, za koju se smatra da će u skoroj budućosti naći primenu u različitim aspektima visoke tehnologije (organski supraprovodnici, optička vlakna, plastične mase izuzetnih svojstava i dr.).

bb.jpg - 7.3 K
s2a.gif - 31.2 K

Razvoj postupaka za sintezu steroidnih hormona i antihormona
Steroidni hormoni i antihormoni imaju vrlo važnu ulogu u hormonalnoj terapiji različitih oboljenja. Njihovo dobijanje je vrlo značajno za industriju lekova. U našem radu koristili smo kombinovano hemijsku sintezu i biotehnološke tehnike za razvoj efikasno g postupka za dobijanje estrona iz diosgenina i mifepristona iz estona.

Sinteza i ispitivanje novih bioizostera dopamina
Poremećaj funkcije dopaminergičkog sistema povezan je sa različititim patološkim stanjima kao što su: psihoze, šizofrenija, Parkinsonova bolest, bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija), hiperprolaktinemija i kardiovaskularna obolenja. Hemijske, farmakodinamske i farmakokinetičke osobine dopamina onemugućavaju njegovu neposrednu primenu u terapiji ovih oboljenja. Zbog toga postoji velika potreba za novim supst ancama pomoću kojih može da se reguliše nivo aktivnosti dopaminergičnog sistema u organizmu. Naš rad obuhvata sintezu i ispitivanje novih dopaminergičnih liganada. Neki od njih imaju afinitet od 1 do 10 nM koji odgovara do sada najpotentnijim dopaminergičnim ligandima, što ih čini kandidatima za nove farmaceutike. In vivo farmakološka ispitivanja ovih sups tanci su u toku.

Još materijala će biti dodato u budućnosti...

(c)Mario Zlatović