IHTM Centar za hemiju
Sektor za polimerne materijale

Graphic2_sm.jpg - 4.8 K
U radu
     Centar za hemiju je deo Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Istraživanja sektora za polimerne materijale Centra za hemiju obuhvataju sintezu, karakterizaciju i određivanje osobina makromolekula i polimernih materijala.
Posebno ističemo sledeće aktivnosti sektora:
- sinteza i razvoj specijalnih polimera za primenu u ekstremnim uslovima
- sinteza i primena polimera za prečišćavanje vode
- razvoj polimernih materijala koji se mogu primenjivati kao katalizatori
- sinteza, razvoj i primena organskih polimera silicijuma (siloksana)
- sinteza polimera za selektivne membrane, kao i za primenu u medicini, stomatologiji i farmaciji
- istraživanje reakcija i postupaka modifikovanja polimera
- ispitivanje osobina polimernih materijala: mehaničkih, reoloških, termičkih, itd; provera kvaliteta jonoizmenjivačkih smola uz izdavanje atesta i sl.

(c)Mario Zlatović