UNIVERZITET U BEOGRADU

HEMIJSKI FAKULTET

IZVESTAJ O RADU

U SKOLSKOJ 1994/95. GODINI

Beograd

DECEMBAR 1995.GODINE
SADRZAJ

1. UVODNE NAPOMENE 1

2. ORGANIZACIJA FAKULTETA 2

3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIH 3

4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVI 5

5. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADU 32

6. RAD STRUCNIH ORGANA FAKULTETA 57

PRILOG 67
1. UVODNE NAPOMENE

U zimskom semestru 1994/95 skolske godine doslo je do izvesnog poboljsanja materijalnih uslova rada Hemijskog fakulteta. Prelaskom na novi sistem finansiranja, donekle su povecani iznosi za materijalne troskove, ali sistem nije u potpunosti primenjen u toku ove skolske godine. Najveci deo rezijskih troskova je pokrivalo Ministarstvo prosvete, sto je Hemijskom fakultetu ostavljalo malo vise prostora za nabavku materijala i opreme za studentske vezbe. Medjutim, sredstva su jos uvek daleko ispod onih koja su zaista potrebna. Od juna meseca 1995.g. situacija je donekle otezana time sto je placanje rezijskih troskova vraceno na fakultet, a da nije praceno odgovarajucim povecanjem sredstava za materijalne troskove.

I ove godine su se nastavili problemi sa grejanjem zgrade. To je delimicno kompenzovano nabavkom grejalica za amfiteatre i studentske laboratorije, ali osnovni problem nije resen, jer je potrebno rekonstruisati grejnu instalaciju u zgradi.

Zbog problema sa grejanjem, u zimskom semestru je organizovana nastava subotom, tako da je plan nastave za taj semestar izvrsen zakljucno sa 26. decembrom.
2. ORGANIZACIJA FAKULTETAHEMIJSKI FAKULTET CINE:

I. Katedra za analiticku hemiju

II. Katedra za biohemiju

III. Katedra za nastavu hemije

IV. Katedra za neorgansku hemiju

V. Katedra za organsku hemiju

VI. Katedra za primenjenu hemiju,

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

- za pravna i studentska pitanja

- za odrzavanje, obezbedjenje i higijenu,

VIII. Sektor za finansijsko-materijalna pitanja,

IX. BibliotekaUPRAVA FAKULTETA

I. Dekan Fakulteta: v. prof. dr Ivan Juranic

II. Prodekan za nastavu: v. prof. dr Lidija Pfendt

III. Prodekan za nauku: docent dr Vesna Niketic

IV. Prodekan za materijalno-finansijska pitanja: docent dr Zivoslav Tesic

V. Sekretar Fakulteta: Ljubomir Vukadinovic, dipl. prav.RUKOVODIOCI RADNIH JEDINICA

I. Sef Katedre za analiticku hemiju prof. dr Tibor Pastor

II. sef Katedre za biohemiju prof. dr Ratko Jankov

III. Sef Katedre za nastavu hemije doc. dr Snezana Bojovic

IV. Sef Katedre za neorgansku hemiju v. prof. dr Svetozar Niketic

V. Sef Katedre za organsku hemiju prof. dr Miroslav Gasic, akademik

VI. Sef Katedre za primenjenu hemiju v. prof. dr Petar Pfendt

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

sef Sluzbe za pravna i stud. pitanja Vujica Ristic, dipl. hem.

sef Sluzbe za odrzavanje, obezbedjenje i higijenu mr Zoran Djordjevic

VIII. sef Sektora za finansijsko-materijalna

pitanja Radovan Dudvarski, dipl. ekonom.

IX. Rukovodilac biblioteke Mirjana Kojadinovic

dr Zoran Maricic, od 31.III 1995.
3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIHa) OBRAZOVNI PROFILI

U skolskoj 1994/95.godini nastava je odrzavana za sledece obrazovne profile:

Na osnovnim studijama:

- diplomirani hemicar,

- diplomirani profesor hemije

- diplomirani biohemicar

Na poslediplomskim studijama za:

- specijaliste hemijskih nauka,

- specijaliste biohemijskih nauka,

- magistre hemijskih nauka,

- magistre biohemijskih nauka,

- doktore hemijskih nauka,

- doktore biohemijskih nauka

u sledecim naucnim oblastima: analiticka hemija, nastava hemije, neorganska hemija, organska hemija, primenjena hemija, hemija zivotne sredine, teorijska hemija, hemija novih materijala i biohemija.b) NASTAVA NA DRUGIM FAKULTETIMA

Nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta, kao i u prethodnim tako i u ovoj skolskoj godini odrzavali su nastavu, vezbe i druge oblike nastavne aktivnosti sledecim fakultetima:

Fizickom fakultetu za sledece profile:

- dipl. fizicar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku,

- dipl. fizicar za opstu fiziku,

- dipl. fizicar za primenjenu fiziku,

- dipl. profesor za fiziku i hemiju

Fakultetu za fizicku hemiju za obr. profil:

- diplomirani fizikohemicar

Bioloskom fakultetu za obr. profile:

- diplomirani biolog,

- diplomirani molekularni biolog i fiziolog,

- diplomirani profesor za biologiju i hemiju.
STRUKTURA ZAPOSLENIH

U izvestajnom periodu, pregled nastavnog osoblja po zvanjima pomocnog osoblja u nastavi i nenastavnog osoblja, bio je sledeci:

Nastavno

- redovnih profesora 7

- vanrednih profesora (od kojih 2 do 1/3) 12

- docenata (od kojih 3 do 1/3) 22

- naucnih saradnika 5

- asistenata sa doktoratom

- asistenata sa magistraturom 17

- visi predavac (engleski jezik) 1

- asistenata-pripravnika 10

- strucnih saradnika na odredjeno vreme 8Pomocno

- samostalnih saradnika 3

- strucnih saradnika 6

- tehnickih saradnika 21Nenastavno

- sa magistraturom 2

- sa visokom strucnom spremom 6

- sa visom strucnom spremom 3

- sa srednjom strucnom spremom 21

- nekvalifikovani radnici 26
4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVIOPSTE NAPOMENE

U skolskoj 1994/95 godini nastava se odvijala po planu, iako uz velike teskoce, narocito u zimskom semestru, tj. u periodu nestasice svih vrsta roba i nedostatka goriva za grejanje.

Problemi sa nabavkom hemikalija za nastavu u prosloj godini bili nesto manji, ali se osecao izrazit nedostatak staklenog pribora i organskih rastvaraca, narocito za vezbe na drugoj godini studija. Ipak, uz veliki napor nastavnika, studenata i uprave, oba semestra su zavrsena bez vecih problema.

Problem prostora za odrzavanje nastave (potreba za jos bar dve ucionice), pomenut i u prethodnim izvestajima, nije resen.

Podaci o upisanim studentima koji se finansiraju iz budzeta u skolskoj 1994/95.godini po godinama studija
GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV.god UKUPNO
diplomirani hemicar

dipl. prof. hemije

Dipl. biohemicar

150

37

43

107

24

27

57

13

30

42

9

25

356

83

125

UKUPNO 230 158 100 76 564
Podaci o upisanim studentima koji se samofinansiraju u skolskoj 1994/95.godini po godinama studija
GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV god. UKUPNO
diplomirani hemicar

dipl. prof. hemije

dipl. biohemicar

54

14

7

75

19

24

58

12

13

5

7

/

192

52

44

UKUPNO 75 118 83 12 288
UKUPNO UPISANI STUDENTI U SKOLSKOJ 1994/95.GODINI

564 + 288 = 852U junu 1995.godine odrzan je prijemni ispit za upis na Hemijski fakultet. Za razliku od ranijih godina, ispit je bio ne samo klasifikacioni, vec i kvalifikacioni. Od prijavljenih 142 studenta roku je upisano 111 studenata na prvu godinu. Od toga se 78 kvalifikovalo za finansiranje iz budzeta Republike.

Posto kvota za upis nije bila popunjena, ponovljen je prijemni ispit u Augustu 1995.g. U ovom upisnom roku je upisano jos 44. studenata. Kako ni sada nije bila popunjena kvota, na osnovu odluke Nastavnog veca Univerziteta upisivani su studenti koji su na drugim fakultetima polagali hemiju na prijemnom ispitu i ostvarili dovoljno poena da se kvalifikuju za upis.Podaci o upisanim studentima u I godinu studija skolske 1995/96 godine u toku juna i septembra 1995.g.
budzet sufinasiranje ukupno
kvota upisano kvota upisano
diplomirani hemicar 105 69 75 62 131
dipl. prof. hemije 25 7 20 10 17
dipl biohemicar 30 30 5 5 35
UKUPNO 160 106 100 77 183


U 1995. godini je evidentno smanjeno interesovanje za upis hemije. Na osnovu loseg rezultata upisa u jednoj generaciji nije lako izvoditi dalekosezne zakljucke o razlozima koji su do toga doveli. Medjutim, to obavezuje upravu i sve nastavnike Hemijskog fakulteta da nastoje zainteresovati buduce studente za nas fakultet.PREGLED BROJA UPISANIH STUDENATA SKOLSKE 1994/95.GODINE
Obrazovni profil Status* I godina II godina III godina IV godina Ukupno
I I2 II II2 III III2
Diplomirani hemicar redovni

vanredni

111

32

39

22

64

16

43

59

27

6

30

52

42

5

356

192

Profesor hemije redovni

vanredni

26

4

11

10

20

4

4

15

2

/

11

12

9

7

83

52

Biohemija redovni

vanredni

31

2

12

5

22

1

5

23

18

7

12

6

25

/

125

44

UKUPNO redovni

vanredni

168

38

62

37

106

21

52

97

47

13

53

70

76

12

564

288

* Studenti cije se studije finansiraju iz budzeta oznaceni su kao redovni; Studenti koji participiraju u troskovima studija (sufinansiranje) oznaceni su kao vanredni.STRUCNE EKSKURZIJE STUDENATA HEMIJE

U toku zimskog semestra skolske 1994/95. godine organizovane su dve jednodnevne strucne ekskurzije. Ucesnici ekskurzije posetili su:

TERMOELEKTRANU 'A' i 'B' u Obrenovcu (Ucestvovalo je 18 studenata nastavnog smera, 14 studenata sa smera Primenjena hemija i 7 nastavnika, odnosno saradnika Katedre za primenjenu hemiju.)

RAFINERIJU NAFTE u Pancevu (Ucestvovalo je 18 studenata, 19 studenata sa smera Primenjena hemija i 7 nastavnika, odnosno saradnika Katedre za primnjenu hemiju.)IZVESTAJ O USPEHU STUDENATA

SKOLSKE 1994/95. GODINE

Godisnjim programom rada predvidjeno je da se izradi analiza uspesnosti studiranja na Hemijskom fakultetu.

Podaci o ispitima dobijeni su od Odeljenja za studentska pitanja.

Duzina studiranja je izracunata na osnovu podataka iz knjige diplomiranih studenata koja se vodi na Hemijskom fakultetu.

Ovaj deo Izvestaja je pripremila Komisija za nastavu Hemijskog fakulteta.


Obrazovni profil : DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

( I, II i III godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog i septembarskog ispitnog roka

1994/95. godine.

BROJ STUDENATA KOJI SU :

DOBILI OCENU

6 7 8 9 10

P R E D M E T75

19

15

4090

48

60

6824

24

5

26

7911

13

5

12

416

5

-

10

215

6

-

3

141

-

-

1

21

-

-

-

1

Neorganska hemija I

Januarski rok

Aprilski rok

Junski rok

Septembarski rok

U k u p n o

3

-

14 -

33

-

35

-

9

-

17

-

26

-

-

9

-

9

7

-

3

-

10

2

-

2

-

4

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

Neorganska hemija II
35

13

27

56

58

43

55

119

15

13

8

31 67

8

8

6

21

43

6

2

1

4

13

1

2

1

4

8

-

1

-

1 <

p>2

-

-

-

1

1

Organska hemija
3

5

4

-

30

12

49

20

17

2

20

6

45

3

1

4

-

8

3

-

5

1

9

7

-

7

2

16

2

1

2

2

7

2

-

2

1

5

Teorija hemijske veze
31

6

72

40

54

12

78

61

17

13

23

20

73

6

12

9

14

41

7

1

6

3

17

4

-

3

1

8

-

-

2

2

4

-

-

3

-

3

Kvalitativna hemijska analiza
13

8

30

34

9

17

37

20

21

5

1

14

41

7

2

-

5

14

6

2

-

5

13

6

1

-

2

9

2

-

-

1

3

-

-

1

1

2

Kvantitativna hemijska analiza
1

-

4

7

4

-

27

19

10

-

22

10

42

2

-

9

2

16

5

-

5

6

13

1

-

7

2

10

2

-

1

-

3

-

-

-

-

-

Visa neorganska hemija
4

-

3

1

34

8

37

48

7

7

22

14

50

-

-

2

1

3

4

3

2

2

11

-

2

8

4

14

3

2

10

3

18

-

-

-

4

4

Visa organska hemija
8

3

5 10

31

16

55

46

5

5

18

20

11

4

1

4

2

48

1

1

3

4

9

-

2

4

6

12

-

1

5

6

12

-

-

2

2

4

Preparativna organska hemija
4

4

4

-

63

12

29

44

10

10

7

9

36

2

-

2

2

6

1

1

2

1

5

7

2

1

4

14

-

2

1

1

4

-

5

1

1

7

Strukturne instrumentalne metode
11

-

7

1

61

14

35

56

15

5

10

8

38

4

2

3

2

11

1

2

2

2

7

3

-

3

2

8

3

1

2

1

7

4

-

-

1

5

Industrijska hemija
4

10

7

10

60

10

86

65

24

4

27

41

96

1

2

1

5

9

9

-

3

7

19

4

1

4

14

23

7

1

12

12

32

3

-

7

3

13

Hemija prirodnih proizvoda
6

2

3

11

63

14

27

41

17

7

8

11

43

5

-

1

1

7

4

2

2

5

13

4

3

4

2

13

4

1

1

2

8

-

1

-

1

2

Biohemija
Obrazovni profil: DIPLOMIRANI HEMICAR I

DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

(IV godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog i septembarskog ispitnog roka

1994/95. godine.

BROJ STUDENATA KOJI SU:DOBILI OCENU

6 7 8 9 10

P R E D M E T

-

-

-

-3

-

2

26

-

7

3

161

-

-

-

1-

-

1

-

11 -

1

-

22

-

2

1

53

-

3

2

8

Metodika nastave hemije

Januarski rok

Aprilski rok

Junski rok

Septembarski rok

U k u p n o

1

1

1

-

-

-

2

4

-

3

2

3

8

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

1

2

1

4

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

Skolski ogledi u nastavi hemije
-

-

-

-

1

-

-

2

5

-

-

3

9

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

-

-

2

5

Istorija hemije

Obrazovni profil : DIPLOMIRANI BIOHEMICAR

(I, II, III i IV godina studija)

Rezultati januarskog, aprilskog, junskog i septembarskog ispitnog roka

1994/95. godine.

BROJ STUDENATA KOJI SU:DOBILI OCENU

6 7 8 9 10 P R E D M E T


11

3

3

216

3

5

610

5

7

1

231

1

2

-

4-

1

3

1

55

2

2

-

94

1

-

-

5-

-

-

-

-

Neorganska hemija I

Januarski rok

Aprilski rok

Junski rok

Septembarski rok

U k u p n o

-

-

-

-

8

-

-

-

11 -

-

-

11

1

-

-

-

1

3

-

-

-

3

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

Neorganska hemija II
-

-

9

-

1

-

4

3

1

1

15

8

25

1

1

6

3

11

-

-

2

2

4

-

-

4

3

7

-

-

2

-

2

-

-

1

-

1

Analiticka hemija I
3

1

7

-

38

11

11

36

9

4

3

16

32

4

2

1

10

17

3 1

1

1

6

1 1

1

2

5

1

-

-

2

3

-

-

-

1

1

Analiticka hemija II
6

-

20

9

7

4

33

28

3

2

13

9

27

1

-

3

3

7

-

2

7

2

11

1

-

1

3

5

1

-

2

1

4

-

-

-

-

-

Organska hemija I
4

-

4

9

12

-

3

28

9

1

7

9

26

-

1

2

3

6

1

-

3

2

6

1

-

2

3

6

5

-

-

1

6

2

-

-

-

2

Organska hemija II
-

-

1

1

9

-

6

4

7

-

-

3

10

1

-

-

1

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

5

-

-

-

5

Strukturne instrumentalne metode
1

-

4

3

13

5

21

14

9

7

9

16

41

-

-

-

2

2

2

1

-

-

3

3

4

2

5

14

4

2

1

5

12

-

-

6

4

10

Hemija prirodnih proizvoda
9

-

11

9

19

-

9

32

6

-

11

6

23

5

-

-

1

6

1

-

4

3

8

-

-

2

1

3

-

-

-

1

1

-

-

5

-

5

Biohemija I
1

5

1

-

10

4

13

23

8

1

12

16

37

-

-

1

2

3

1

-

-

2

3

-

1

4

6

11

6

-

4

5

15

1

-

3

1

5

Biohemija III
-

-

-

-

5

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Mikrobioloska hemija
-

-

-

-

15

-

-

-

3

-

-

3

6

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

4

Enzimologija I
2

-

-

1

8

-

-

5

11

-

1

4

16

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

3

-

-

-

3

-

-

-

1

1

6

-

1

3

10

Imunohemija
1

3

2

3

10

4

9

29

11

1

6

6

24

-

1

2

2

5

1

-

-

1

2

8

-

3

2

13

1

-

-

1

2

1

-

1

-

2

Eksperimentalna biohemija
-

-

-

-

20

-

7

8

11

1

7

2

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

9

1

7

-

17

Osnovi biotehnologije
-

-

2

-

12

1

6

3

6

3

1

4

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

4

3

1

4

12

Biohemija hrane i ishrane
-

-

-

-

-

-

1

3

1

1

1

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

4

7

Patoloska biohemija
-

-

-

-

5

-

1

-

2

1

1

-

4

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

1

-

1

Toksikoloska biohemija
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Biotehnologija II
-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Biotehnoloska i industrijska biohemija


Komentari i predlozi1. Nastava na Hemijskom fakultetu odrzava se poslednjih nekoliko godina u otezanim uslovima, uz znatan nedostatak hemikalija, pribora i opreme. Medjutim, uz povecano angazovanje nastavnika, asistenata i tehnicara nastava se ipak odrzavala na potrebnom nivou. To potvrdjuju i podaci o broju diplomiranih studenata i prosecnoj duzini studiranja koji su slicni kao i prethodnih godina. Prema nekim parametrima primecuje se cak i izvesno poboljsanje.

2. U toku skolske 1994/95. godine prosecna duzina studiranja kod obrazovnih profila DIPLOMIRANI HEMICAR i DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE bila je 6,8 godina sto je nesto bolje nego u toku prethodne dve Skolske godine (pri cemu nisu uzeti u obzir studenti koji su izuzetno dugo studirali).Duzina studiranja na Hemijskom fakultetu

(DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE)

SKOLSKA GODINA BROJ DIPLOMIRANIH STUDENATA DUZINA STUDIRANJA Minimum-Maksimum (Godine) PROSECNA DUZINA STUDIRANJA (Godine)
1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

38

40

40

50

36

4 - 23,5 (10,5)*

3,5 - 10,5

4 - 26,5 (11,5)**

4,5 - 18,5 (10,5)***

4,5 - 20,5 (10,5)****

8,0 (7,2)*

6,8

8,3 (7,3)**

7,3 (7,0)***

7,3 (6,8)****

* Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 13,5 i 23,5 godina.

** Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir cetiri studenta koji su studirali 12,5 13,5 17,5 i 26,5 godina.

*** Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 12,5 i 18,5 godina.

**** Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 11,5 i 20,5 godina.Rezultati ispita kod obrazovnih profila

DIPLOMIRANI HEMICAR i DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

S k o l s k a g o d i n a
1992/93 1993/94 1994/95
Prijavili ispit

Polozili ispit

Pali na ispitu

Odustali od ispita

4609

1567

860

2182

5437

1878

966

2593

7272

1823

1327

4122

Polozili ispit sa ocenom % % %
6

7

8

9

10

439

313

314

275

226

28,0

20,0

20,0

17,6

14,4

535

410

403

280

250

28,5 21,8

21,5

14,9

13,3

461

404

415

289

254

25,3

22,2

22,8

16,9

13,94. Ukupan broj diplomiranih studenata na Hemijskom fakultetu je nesto nizi nego prethodne skolske godine (64 u poredjenju sa 70). Promene broja diplomiranih studenata su znatno vece ako se posmatraju pojedini obrazovni profili u toku poslednje dve skolske godine. Broj diplomiranih hemicara je opao (sa 45 na 28), dok je broj diplomiranih profesora hemije i diplomiranih biohemicara povecan (sa 5 na 8 odnosno sa 20 na 28).

3. Prosecna duzina studiranja DIPLOMIRANIH BIOHEMICARA koji su diplomirali u toku skolske 1994/95. godine je 5,8 godina sto je priblizno isto kao i prethodne godine (5,7).

Rezultati ispita kod obrazovnog profila

DIPLOMIRANI BIOHEMICAR

S k o l s k a g o d i n a
1992/93 1993/94 1994/95
Prijavili ispit

Polozili ispit

Pali na ispitu

Odustali od ispita

1360

715

240

405

1662

777

274

611

2426

881

243

1338

Polozili ispit sa ocenom : % % %
6

7

8

9

10

96

100

138

147

234

13,4

14,0

19,3

20,6

32,7

85

137

143

143

269

10,9

17,6

18,4

18,4

34,6

141

137

184

191

228

16,0

15,8

20,9

21,7

25,95. Kao sto se vidi iz prilozenih podataka, broj studenata koji odustaju od polaganja ispita je relativno veliki, dok je broj studenata koji poloze ispit mali. Situacija je znatno bolja kod obrazovnog profila diplomirani biohemicar. U toku poslednje dve skolske godine je za oko 18-78% povecan broj prijavljenih ispita (zavisno od obrazovnog profila, u odnosu na 1992/3.g.). Takodje je povecan je broj polozenih ispita u odnosu na 1992/93.g. (9-23%) sto ukazuje na intenzivnije i uspesnije studiranje. Kod obrazovnih profila diplomirani hemicar i profesor hemije broj polozenih ispita je 1994/95 smanjen za 3% (u odnosu na 1993/94.g.), ali je znatno povecana zastupljenost visih ocena. U istom periodu, kod obrazovnog profila diplomirani hemicar, broj polozenih ispita je porastao za 13%, ali je zastupljenost visih ocena smanjena.

6. Diplomirani biohemicari postizu bolji uspeh na studijama, posto je vec nekoliko skolskih godina ocene devet i deset predstavljaju priblizno jednu polovinu od ukupnog broja ocena. Kod obrazovnih profila diplomirani hemicar i profesor hemije ocene devet i deset predstavljaju jednu trecinu od ukupnog broja ocena.

7. Trebalo bi da se posebno vodi evidencija ispita za istoimene predmete koje polazu studenti razlicitih obrazovnih profila. (Na primer, trebalo bi da se posebno vodi evidencija ispita za studente obrazovnog profila DIPLOMIRANI HEMICAR i DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE, kako bi mogao da se prati uspeh studenata na pojedinim ispitima.)

8. U sadasnjim uslovima, i pored brojnih teskoca, moguce je poboljsati uslove studiranja. Bilo bi korisno da se o svim pitanjima nastave razgovara sa studentima, najbolje po smerovima i u okviru Veca godina, uz maksimalno angazovanje predstavnika studenata.Diplomski radovi

Pregled broja i imena diplomiranih lica na osnovnim studijama u skolskoj 1994/95.godini

Obrazovni profil

diplomirani hemicar

Katedra za analiticku hemiju

1. Milena M. Pejovic 9

2. Milan N. Damjanovic 10

3. Olivera D. Topalov 10

Katedra za nastavu hemije

1. Brankica D. Miskovic 8

Katedra za neorgansku hemiju

1. Ljiljana R. Stevovic 10

2. Sanja R. Grguric 10

3. Snezana B. Djukic 8

4. Dana D. Tesevic 9

5. Dragana B. Bogicevic 9

6. Ferenc T. Pastor 10

7. Dusica Dj. Bogdanov 10

8. Aleksandra Z. Popovic 9

9. Mirjana m. Stankovic 9

10. Natasa Lj. Rus 9

Katedra za organsku hemiju

1. Sasa Z. Stankovic 10

2. Mirjana M. Otasevic 10

3. Dijana D. Dedic 9

4. Isidora P Jovicic 9

5. Tatjana T. Pajic 10

6. Slobodanka S. Senic 9

Katedra za primenjenu hemiju

1. Aleksandra S. Novakovic 9

2. Aleksandar R. Cupic 8

3. Nadezda R. Davidovic 8

4. Sasa B. Martinovic 10

5. Jelena R. Rakicevic 10

6. Ivana D. Tutunovic 10

7. Tatjana N. Milic 10

8. Dejana Z. Popovic 10Obrazovni profil

diplomirani hemicar opste hemije

Diplomirani profesor hemije

1. Malina S. Radovanovic 9

2. Tatjana D. Pesic 9

3. Mirjana M. Radivojevic 9

4. Vesna M. Petkovic 9

5. Radomir P. Matic 10

6. Vera S. Lukovic 8

7. Aleksandra M. Rakicevic 10

8. Karolina G. Golubovic 9

Obrazovni profil dipl. biohemicar

Katedra za biohemiju

1. Mirjana Z. Zivanovic 10

2. Katarina T. Bajic 10

3. Dragana M. Mitic 8

4. Sasa S. Seatovic 10

5. Svetlana L. Radivojevic 10

6. Ivan J. Bojicic 10

7. Biljana V. Ristic 10

8. Teodora R. Jankovic 10

9. Dijana B. Krstic 10

10. Aleksandar M. Jeremic 10

11. Jelena D. Keser 10

12. Gordana M. Kostic 10

13. Sonja M. Jeremic 10

14. Negosava M. Krstic 10

15. Sladjana A. Nidzovic 10

16. Tatjana R. Borojevic 9

17. Marija P. Colovic 10

18. Ivona I. Baricevic 10

19. Anita T. Izrael 10

20. Miljan S. Simonovic 10

21. Vojislav I. Pejovic 10

22. Anka J. Filipovic 10

23. Ljiljana R. Cojic 8

24. Mirjana P. Petrovic 10

25. Dubravka D. Markovic 10

26. Jelena Z. Parovic 10

27. Tanja D. Cirkovic 10

28. Dejana B. Mokranjac 10

29. Jasmina B. Brankovic 10Na osnovnim studijama

- diplomirani hemicar 28

- dipl. prof. hemije 8

- dipl. biohemicar 28

U K U P N O : 64POSLEDIPLOMSKE STUDIJE

Pregled broja upisanih studenata poslediplomskih studija u skolskoj 1994/95.godini

Studijska grupa Specijalisticke studije Magistarske studije

I i I2 godina

Magistarske studije

II godina

Budzet Samofinansiranje Budzet Samofinansiranje Budzet Samofinansiranje
Hemija 3 4 7 + 2 3 4
Biohemija 4 + 1 8 16 + 3 7 3
Ukupno 7 + 1 12 23 + 5 10 7


Pregled broja stecenih diploma na poslediplomskim i doktorskim studijama u skolskoj 1994/95.godini

Strucni naziv Hemijskih nauka Biohemijskih nauka ukupno
Specijalista 2 2
Magistar 17 2 19
Doktor 5 2 7


Specijalisticki radovi

Spisak odbranjenih specijalistickih radova u skolskoj 1994/95. godini

1. Tatjana S. Doknic, dipl. hem.,

13.X 1994.

"Fotoakusticno ispitivanje bilirubina

iz zucnog kamena".

Komisija: doc. dr Vidosava Djurdjic, prof. dr Pantelija Nikolic, v. prof. dr Ratko

Jankov2. Ljilja Simikic, dipl. hem.,

20.VI 1995.

"Imunohemijska karakterizacija toksoida tetanusa"
Komisija: v. prof. dr Ratko Jankov, prof. dr Jovan Vucetic, n. saradnik dr Spomenka Petrovic


Magistarske teze

Spisak odbranjenih magistarskih teza u skolskoj 1994/95.godini

1. Radmila Rebic, spec. biohem. nauka,

14.X 1994.

"Faktori koji uticu na proteaznu

aktivnost kod emfizema"

Komisija: doc. dr Vidosava Djurdjic, prof. dr Jovan Vucetic, doc. dr Marija Mitic


2.- Zoran Todorovic, dipl. hem.,

19.X 1994.

"Potenciometrijske i bipotenciometrijske titracije rastvora niskih koncentracija hlorida u sircetnoj kiselini".
Komisija: prof. dr Tibor Pastor, prof. dr Tomislav Janjic, v. prof. dr Slobodanka Stankovic


3.- Melita Kosanovic, spec. biohem.,

26.X 1994.

"Mehanizam interakcije organofosfornih jedinjenja sa karboksilesterazama u tkivima pacova"
Komisija: doc. dr Miroslav Vrvic, prof. dr Jovan Vucetic, doc. dr Milan Jokanovic


4.- Emina Radovanovic, dipl. hem.,

11.XI 1994.

"Odredjivanje optimalnih uslova za dobivanje smese antibiotika submerznom fermentacijom pomocu Streptomyces hygroscopicus (Actinomyces sp 468)"
Komisija: doc. dr Miroslav Vrvic, prof. dr Jovan Vucetic i v. prof. dr Vlada Veljkovic


5.- Tatjana Trtic, dipl. hem.,

1.XII 1994.

"Primena anti IgE monoklonskih antitela E1 u analizi alergena polena topole Populus canadensis"
Komisija: v. prof. dr Ratko Jankov, doc. dr Vesna Niketic, n. saradnik dr Spomenka Petrovic, n. saradnik dr Ljiljana Vuksanovic


6.- Aleksandar Djordjevic, dipl. ing.hem.,

2.XII 1994.

"Visi terpenoidi iz divlje i gajene zalfije (Salvia officinalis L.)"
Komisija: v. prof. dr Ratko Jankov, v. prof. dr Zoltan Djarmati, prof. dr Slobodan Milosavljevic


7.- Milena Marinovic, dipl. hem.,

8.III 1995.

"Radijaciono umrezavanje polimernih premaza na bazi akrilata"
Komisija: prof. dr Slobodan Milosavljevic, n. sarad. dr Milutin Govedarica, n. saradnik dr Dragan Babic


8.- Zoran M. Milicevic, dipl. hem.,

11.III 1995.

"Organsko geohemijska studija lignita kosovskog bazena"
Komisija: akademik prof. dr Dragomir Vitorovic, v. prof. dr Petar Pfendt, v. prof. Mirjana Saban, prof. dr Petar Petrovic


9.- Snezana Radovanovic-Sjaus, dipl. hem.,

20.IV 1995.

"Kinetika i mehanizam alkoholize N,N,N-tris(2-hloroetil)amina (N-iperita)"
Komisija: v. prof. dr Ivan Juranic, prof. dr Bogdan Boskovic, prof. dr Mirjana Hranisavljevic-Jakovljevic


10.- Dragan Manojlovic, dipl. hem., "Elektrohemijsko dobijanje, ponasanje i primena kobalt( III) u sircetnoj kiselini"
Komisija: prof. dr Tibor Pastor, prof. dr Tomislav Janjic, doc. dr Vojka Antonijevic, prof. dr Momir Jovanovic


11.- Goran Petkovic, dipl. hem.,

4.V 1995.

"Ispitivanje osobina i primena standardnih rastvora mangan(III)-sulfata i mangan(IV)-sulfata".
Komisija: prof. dr Tibor Pastor, prof. dr Tomislav Janjic, doc. dr Vojka Antonijevic, prof. dr Dragan Veselinovic


12.- Verica Milicevic, dipl. hem.,

8.VI 1995.

"Proucavanje raspodele vanadijuma i njegovih jedinjenja u frakcijama nafte"
Komisija: v. prof. dr Marija Todorovic, prof. dr Gordana Milovanovic, v. prof. dr Ubavka Mioc


13.- Stojanka Vidovic, dipl. ing. tehnol.,

8.VI 1995.

"Uticaj organskog matriksa na odredjivanje tragova elemenata metodama atomske apsorpcione spektrofotometrije i induktivno spregnute plazme"
Komisija: prof. dr Gordana Milovanovic, v. prof. dr Marija Todorovic, v. prof. dr Ivanka Holclajtner-Antunovic


14.- Gorica Radovanovic, dipl. hem.,

14.VI 1995.

"Ispitivanje sadrzaja kumarina i etarskih ulja domace biljke Peucedanum austriacum (Jacg.) Koch"
Komisija: prof. dr Slobodan Milosavljevic, doc. dr Bogdan Solaja, doc. dr Suren Husinec


15.- Ksenija Babic, dipl. hem.

26.VI 1995.

"Mesoviti kompleksi kobalta(III) sa 1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom i oksalato ili ditiokarbamato ligandima"
Komisija: prof. dr Vukadin Leovac, doc. dr Gordana Vuckovic, doc. dr Sofija Sovilj


16.- Jasminka Korolija, dipl. hem.,

6. VII 1995.

"Novi pristup usvajanju osnovnih naucnih pojmova na pocetku ucenja hemije"
Komisija: doc. dr Snezana Bojovic, doc. dr Gordana Vuckovic, doc. dr Zivorad Cekovic


17.- Gordana Devic, dipl. hem.,

12. VII 1995.

"Molekulski fosili bitumenske frakcije kamenih ugljeva Srbije"
Komisija: akademik prof. dr Dragomir Vitorovic v. prof. dr Petar Pfendt, v. n. saradnik dr Milan Dabovic


18.- Dragana Milic, dipl. hem.,

28.IX 1995.

"Sinteza steroidnih p-hinona"
Komisija: akademik prof. dr Miroslav Gasic, doc. dr Bogdan solaja, doc. dr Dusan Sladic, doc. dr Suren Husinec


19.- Nina Todorovic, dipl. hem.,

28.IX 1995.

"Proucavanje sinteze steroidnih antimalarika"
Komisija: akademik prof. dr Milutin Stefanovic akademik prof. dr Miroslav Gasic, doc. dr Bogdan solaja, v. n. saradnik dr Milan Dabovic


Doktorske disertacije

Spisak odbranjenih doktorskih disertacija u skolskoj 1994/95.godini

1. Mr Olgica Nedic, dipl. hem.,

22.XI 1994.godine

"Kovalentno vezivanje proteina za bakterije kao cvrstu fazu i primena konjugata u imunohemijskim reakcijama"
Komisija:, v. prof. dr Ratko Jankov" v. na saradnik dr Slobodanka Stankovic, doc. dr Vidosava Djurdjic


2.- Mr Radmila Dzudovic, dipl. hem.,

1.XII 1994.godine

"Kulometrijsko-potenciometrijsko odredjivanje kiselinsko-baznih ravnoteza u ketonskim rastvaracima primenom vodonik-paladijumove elektrode"
Komisija: prof. dr Tibor Pastor, prof. dr Dragan Veselinovic, prof. dr Randjel Mihajlovic


3.- Mr Snezana Zaric, dipl. hem.,

16.I 1995. godine

"Teorijsko i eksperimentalno proucavanje elektronskih i sternih efekata u helatnim koordinacionim jedinjenjima"
Komisija: v. prof . dr. Svetozar Niketic, v. prof. dr Ivan Juranic, v.prof. dr. Bogdan Prelesnik


4.- Mr Natalija Krstic, dipl. hem.,

4.IV 1995.godine

"Sinteza i transformacije mono i bis-

fragmentacionih steroidnih derivata"

Komisija: akademik prof. dr Miroslav Gasic akademik prof. dr Mihailo Lj. Mihailovic, prof. dr Ljubinka Lorenc, doc. dr Vladimir Pavlovic


5.- Mr Ljubinka Gligic, dipl. mol. biolog i fiziolog,

10.IV 1995.godine

"Fundamentalni i primenjeni aspekti fuzije protoplasta gljive penicillium chrysogenum"
Komisija: naucni savetnik dr Jelena Joksimovic, doc. dr Marjetka Kidric, prof. dr Jovan Vucetic


6.- Mr Mira Cakar, dipl. farm.,

19.V 1995.godine

"Kineticko odredjivanje tragova oksima pojedinacno i u smesama"
Komisija: prof. dr Gordana Milovanovic, prof. dr Tomislav Janjic, v. prof. dr Zagorka Koricanac


7.- Mr Snezana Nikolic-Mandic, dipl. hem.,

19.IX 1995.godine

"Odredjivanje nekih jonova (hlorida, bromida, tetrahidroborata i cijanida) protocnom injekcionom analizom sa amperometrijskom detekcijom
Komisija: prof. dr Tibor Pastor,prof. dr Gordana Milovanovic, prof. dr Dragan Veselinovic, doc. dr Emil MilosavljevicPREGLED NASTAVNIH OBAVEZA - PREDAVANJA I VEZBE

U SKOLSKOJ 1994/95.GODINI

Red. broj Nastavnik i saradnik u zvanju predmet broj casova u semestru
zimski letnji
1.

dr Miroslav Gasic redovni profesor, akademik Organska hemija (mol. biologija) 3 2
2. dr Jovan Vucetic redovni profesor Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

Biohemija hrane i ishrane Biotehnoloska i industrijska

biohemija

2

21
3.

dr Gordana Milovanovic

redovni profesor

Kvalitativna hemijska analiza Metode odvajanja i mikrometode

3+5v
2
4. dr Slobodan Milosavljevic

redovni profesor

Instrument. strukt. metode

Instrum. strukt. metode II (biohemija)

3

2

3
5. dr Zivorad Cekovic

redovni profesor

Organske sinteze (hemija)

Preparativna organska hemija

2

1

2

1

6. dr Ratko Jankov

redovni profesor

Hemija prirodnih proizvoda (hemija, prof. hemije)

Hemija prirodnih proizvoda

(biohemija)

Imunohemija

2

2

2

4

7. dr Tibor Pastor redovni profesor Kvantitativna hemijska analiza (dipl. hem., prof. hem.)

Analiticka hemija (prof.hemije)

Analiticka hemija (fizicka hemija)

55

1

8. dr Vladimir Andrejevic

vanredni profesor

Visa organska hemija 2 2
9. dr Ivan Juranic

vanredni profesor

Teorija hemijske veze

Mehanizmi org. reakcija

1

3

2
10. dr Mijat Malinar

vanredni profesor

Opsta i neorganska hemija (fizika-hemija, hemija-biologija) 4 4
11. dr Aleksandar Milovanovic vanredni profesor Organska hemija (biologija) 2 4
12.

dr Ivan Micovic vanredni profesor Organska hemija (fizicka hemija) 2 2
13. dr Svetozar Niketic vanredni profesor Racunari u hemiji (hemija, prof. hemije)

Koordinaciona hemija Neorganska hemija II (biohemija)

2

2

2
14. dr Marija Todorovic vanredni profesor Analiticka hemija II (biohemija)

Opticke metode

4+8

1,5+2,5

15. dr Lidija Pfendt vanredni profesor Hemija (fizika)

Osnovi hemije (fizika)

Analiticka hemija (fizicka hemija)

Kvalitativna hemijska analiza

1

2

4

2

16. dr Petar Pfendt

vanredni profesor

Industrijska hemija

Ekoloska hemija

Hemija zivotne sredine

4

3

3

1

2

17. dr Vukic Soskic vanredni profesor Eksperimentalna biohemija Mehanizmi dejstva fizioloski aktivnih supstanci 3 5

2

18. dr Nikola Milic

vanredni profesor

do 1/3 rad. vremena

Visa neorganska hemija (hemija, prof. hemije)

Mehanizmi neorganskih reakcija

2

3

2
19. dr Bogdan Prelesnik

vanredni profesor

do 1/3 rad. vremena

Rendgenska strukturna analiza 3
20.

dr Katarina Andjelkovic docent Neorganska hemija (fizicka hemija)

Neorganski materijali i strukture

2

4v

2
21.

dr Vojka Antonijevic docent Kvantitativna hemijska analiza (fizika-hemija, hemija-biologija)

Elektricne i termicke metode

1,5+2,5
2+6v
21. dr Snezana Bojovic docent Istorija hemije (biologija-hemija, fizika-hemija, prof.hemije)

Metodika nastave hemije (prof. hemije, fizika-hemija)

2

2

3

2

22.

dr Miroslav Vrvic docent Osnovi biotehnologije Biotehnoloska i industrijska biohemija

Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

211
23. dr Gordana Vuckovic docent Opsta i neorganska hemija (biologija)

Neorganska hemija I (biohemija)

Neorganska hemija (fizika)

2

2

2

24. dr Ljiljana Dosen-Micovic docent Organska hemija III (biohemija)

Skolski ogledi u nastavi hemije (prof. hemije, fizika-hemija hemija-biologija)1
2
25. dr Vidosava Djurdjic

docent

Patoloska biohemija

Biohemija (fizika-hemija)

2

3

26. dr Ljuba Mandic docent Metodika nastave hemije Biohemija (prof. hem., hem-biologija)

Skol. ogledi u nast. hemije

5v4v4
27. dr Rado Markovic

docent

Na studijskom boravku u SAD
28. dr Vesna Niketic

docent

Biohemija (hemija)

Biohemija i biofizika makromolekula (biohemija)

Biohemija I (biohemija)

2

24
29. dr Vladimir Pavlovic

docent

Organska hemija I (biohemija)

Organska hemija II (biohemija)

4

4
30. dr Branimir Jovancicevic docent Org. geohemija sa hem. goriva Hemijska tehnologija (fizika)

Osnovi hemijske tehnologije (fizika)

3

3

3
31. dr Djordje Petrovic

docent

Enzimologija 1 (biohem.)

Hemija prirodnih proizvoda (biologija-hemija, fizika-hemija)

Biohemija (biologija-hemija, fizika-hemija) vezbe

2

23
32. dr Predrag Polic docent Hemija vode

Ind. hem sa hem. ziv. sredine

Hemija zivotne sredine

3

24
33. dr Dusan Sladic docent Bioorganska hemija (hemija) 2
34. dr Radomir Saicic

docent

Visa organska hemija 2
35.

dr Sofija Sovilj docent Neorganska hemija I

Neorganska hemija II

4

4
36.

dr Zivoslav Tesic docent Analiticka hemija I (fizika-hemija, hemija-biologija)

Analiticka hemija I (biohemija)

22
37. dr Bogdan Solaja docent Organska hemija 4 4
38. dr Vlatka Vajs docent do 1/3 radnog vremena Instrumentalne strukturne metode (prof. he., fiz.-hem.,hem.-biol. ) 2 2
39. dr Mihajlo Spasic docent

do 1/3 radnog vremena

Biohemija (hemija)

Biohemija III (biohemija)

2

4
40.

dr Jasna Djonlagic docent

do 1/3 radnog vremena

Hemija makromolekula

Odabrane oblasti primenjene hemije

2

3

41. dr Jovan Bosnjak naucni saradnik Preparativna organska hemija 10v 7v
42:

dr Miodrag Djermanovic naucni saradnik Organska hemija 12v 12u
43. dr Dusanka Milojkovic-

Opsenica, naucni saradnik

na porodiljskom odsustvu
44. dr Joze Forsek

naucni saradnik

Organska hemija I (fizika-hemija, biologija-hemija) 4 4
45. Dr Mileta Jaredic

naucni saradnik

Kvantitativna hemijska analiza (fizika-hemija, biologija-hemija) 15 16
46. dr Snezana Zaric

asistent

Koordinaciona hemija

Visa neorganska hemija

10

2

47. dr Snezana Nikolic-Mandic

asistent

Kvantitativna hemijska analiza

Analiticka hemija (biohemija)

14

6

16
48. dr Milica Rajkovic asistent na porodiljskom odsustvu
49. dr Tibor Sabo asistent Neorganska hemija 12 12
50. mr Olja Popovic visi predavac Engleski jezik 12 12
51. mr Ilija Brceski asistent Neorganska hemija (biohemija)

Kvalitativna hemijska analiza

14

8
52. mr Zoran Vujcic asistent Imunohemija

Hemija prirodnih proizvoda (fiz.-hem., hem.-biol.)

Hemija prirodnih proizvoda (biohemija)

Eksperimentalna biohemija

6

6

4,512,5
53. mr Dejan Djokovic asistent Instrumentalne strukturne metode 12 12
54. mr Aleksander Jokic asistent Na placenom odsustvu u Velikoj Britaniji
55. mr Jasminka Korolija

asistent-pripravnik

Skolska praksa

Metodika nastave hemije

Skolski ogledi u nastavi hemije

2

5

8

4

2

12

56. mr Vojin Krsmanovic

asistent

Odabrani procesi hemijske industrije

Industrijska hemija

8

12
57. mr Dragan Manojlovic asistent- pripravnik Kvantitativna hemijska analiza (hemija , prof . hemi je ) 15 13
58.

mr Verica Milicevic asistent-pripravnik Kvantitativna hemijska analiza 14 16
59. mr Zoran Miodragovic asistent Hemija za fizicare

Opsta i neorganska hemija (biologija)12
12
60. mr Aleksandar Nikolic asistent Opsta i neorganska hemija (biologija)

Neorganski materijali (hemija)

Racunarska hemija

12

212
61. mr Goran Petkovic asistent-pripravnik Analiticka hemija (fizicka hemija) 16 16
62. mr Srdjan Stojanovic asistent Biohemija (hemija)

Hemija prirodnih proizvoda (biohemija, hemija, fizika-hemija)

8

13
63. mr Vele Tesevic asistent Instrumentalne strukturne metode 12 12
64. mr Nenad Tomasevic asistent Biohemija (hemija)

Biohemija i biofizika makromolekula (biohemija)

Biohemija I (biohemija)

Eksperimentalna biohemija

4

412

2,5

65. mr Dragica Trivic asistent Metodika nastave hemije (fizika-hemija)

Skolska praksa (prof. hemije, fizika-hemija)

2 2

10

66. mr Ismet Hodzic

asistent

Visa neorganska hemija

Mehanizmi neorganskih reakcija

Kvalitativna hemijska analiza

6

10

8
67. mr Dragana Milic

asistent-pripravnik

Organska hemija

Mehanizmi organskih reakcija

8

5

12
68. Djenana Alijagic asistent-pripravnik Opsta i neorganska hemija (fiz.-hem,hem.-biologija) 12 12
69. Jovica Badjic

asistent-pripravnik

Preparativna organska hemija 12
70. Rada Baosic

asistent-pripravnik

Kvalitativna hemijska analiza

Kvantitativna hemijska analiza

22 8

6

71. Marija Gavrovic strucni saradnik Hemija prirodnih proizvoda 12 12
72. Aleksandra Golovic

asistent-pripravnik

Kvantitativna hemijska analiza 9
73. Vukosava Zivkovic

asistent-pripravnik

na porodiljskom odsustvu
74. Mario Zlatovic asistent-pripravnik Organska hemija I i II (hemija, prof. Hemije) 10 8
75 .

Goran Roglic

asistent-pripravnik

Preparativna organska hemija

Organska hemija

10

8
76. Ljubica Tasic

asistent-pripravnik

Organska geohemija sa hemijom goriva

Kvalitativna hemijska analiza

Industrijska hemija sa hemijom zivotne sredine (fizika-hemija, biologija-hemija)

8
58

77. Veselin Maslak asistent-pripravnik Preparativna organska hemija 14
78. Snezana Trifunovic asistent-pripravnik Mikroanaliza 12 12
79. Natasa Pavlovic asistent-pripravnik Kvantitativna hemijska analiza 16 14
80. mr Ksenija Babic

strucni saradnik

Neorganska hemija

Kvantitativna hemijska analiza

12

4

12

4

81. Zeljko Vitnik

strucni saradnik

Teorija hemijske veze

Racunarska hemija

4 4

12

82. Snezana Zildzovic

strucni saradnik

Hemija zivotne sredine

Hemija vode

Kvantitativna hemijska analiza

4

5

4

12
83. Iris Djordjevic

strucni saradnik

Organska hemija (molekulska biologija) 12 12
84. Mr Gordana Gojgic

strucni saradnik

Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

Biohemija hrane i ishrane

Osnovi biotehnologije

3

4

4

85. Ivana Ivanovic

strucni saradnik

Neorganska hemija

Kvantitativna hemijska analiza

12

4

12

4

86. Sanja Grguric

strucni saradnik

Kvalitativna hemijska analiza 16
87. Svetlana Radivojevic

strucni saradnik

Hemija prirodnih proizvoda 10
88. Slobodan Poznanovic

strucni saradnik

Hemija prirodnih proizvoda 10
89. Dejan Opsenica

strucni saradnik

Neorganska hemija 12
90. Izabela Jovanovic

strucni saradnik

Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

Biohemija hrane i ishrane

Osnovi biotehnologije

3

4

4

91. Ivana Milovanovic

strucni saradnik

Kvalitativna hemijska analiza 8
92. Vladimir Sukalovic

strucni saradnik

Enzimologija

Biohemija

8

412NAGRADE U SKOLSKOJ 1994/95. GODINI

Nagradu Srpskog hemijskog drustva za najbolje studente koji su diplomirali u Skolskoj 1994/95. godini dobili su:

1. Popovic Natasa, dipl. hemicar, sr. ocena 10,00

2. Simonovic Miljan, dipl. biohemicar, sr. ocena 9,79.

Nagradu ICN Galenike za naucno-istrazivacku delatnost iz oblasti od znacaja za

delatnost ove kompanije dobili su:

1. Doktorska disertacija. Gordana Popovic , "Protoliticke ravnoteze 1,4-benzodiazepina", Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1994.

Mentor: dr Lidija Pfendt.

2. Diplomski rad. Vladimir Sukalovic, "Vezivanje fosfolipida za hemoglobin u hiperinsulinizi"

Hemijski fakultet PMF-a, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1994.

Mentor: dr Vesna Niketic.


5. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADUNaucnoistrazivacka i strucna delatnost

Polozaj naucnog rada je u toku 1994/95 skolske godine nesto poboljsan. Za razliku od ranijih godina finansiranje je bilo redovitije i u povecanom, mada ne i dovoljnom obimu. U organizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije zapocela je nabavka odredjenog broja casopisa u okviru seme KORDI sistema.

Glavnina naucnog rada zaposlenih na Hemijskom fakultetu odvija se van njega, na naucnim projektima koji idu preko drugih institucija, cemu uveliko doprinosi politika finansiranja naucnog rada koja je nepovoljna za Univerzitet. Pocetkom 1995.g. je veca grupa istrazivaca, uglavnom sa katedara za Analiticku i Neorgansku hemiju, prenela svoje projekte sa Instituta za Opstu i fizicku hemiju na Fakultet. Time je status Fakulteta kao naucne organizacije znatno unapredjen.

U toku 1995.g. obavljen je posao prijavljivanja za novi ciklus projekata iz fundamentalnih istrazivanja koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije. Preko fakulteta je prijavljen veci broj projekata nego ranijih godina, te se u predstojecem srednjerocnom periodu mogu ocekivati i odgovarajuci efekti finansiranjaMonografski i pregledni clanci, poglavlja u knjigama

1. Z.Cekovic and M.Lj.Mihailovic, Lead Tetrakis(trifluoroacetate) in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Edited by L.A.Paquette, Wiley, New York, 1995.

2. M.Lj.Mihailovic and Z.Cekovic: Lead Tetraacetate; in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Edited by L.A.Paquette, Wiley, New York, 1995.

3. Z.Cekovic and M.Lj.Mihailovic: Lead Tetraacetate-Iodine; in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Edited by L.A.Paquette, Wiley, New York, 1995.

4. M.Lj.Mihailovic, and Z.Cekovic: Lead Tetraacetate-Copper(II) acetate, in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Edited by L.A.Paquette, Wiley, New York, 1995.

5. L.B. Pfendt, Two-phase Liquid and Solid-Liquid pH Buffers Based on Solubility Equilibria: Theoretical Considerations, Analyst, 120, 2129-2144 (1995).

6. Petrovic V.M., Buzadzic B., Saicic Z.S. and Spasic M.B. (1995). Selenium metabolism with the special interest in Se-dependent glutathione peroxidase. Posebna publikacija Akademije - Izabrani radovi sa recenzijom, 3-12.

7. Jovic M., Korac B., Buzadzic B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1995). The activity of Se - dependent GSH-Px in the patients with schizophrenia. Posebna publikacija Akademije -Izabrani radovi sa recenzijom, 195-203.

8. Spasic M., Korac B., Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S. and Nikolic V. (1995). The role of selenium supplementation on attenuation of toxic doxorubicin effects. Posebna publikacija Akademije - Izabrani radovi sa recenzijom, 119-130.

9. Jovanovic A., Grubor-Lajsic G., Djukic N., Telesmanic M., Gardinovacki G. and Spasic M.B. (1995). Effect of selenium supplementation on GSH-Px activity in tissues of carp (Cyprinus carpio L.). Posebna publikacija Akademije - Izabrani radovi sa recenzijom, 99-103.Radovi objavljeni u medjunarodnim casopisima

1. T. J. Pastor, V. V. Antonijevic. J. Barek: Quantitative anodic generation of cobalt(III) at glassy carbon in acetic acid. Coulometric titration with the generated reagent. Mikrochim. Acta, 117, 153 (1995).

2. T. J. Pastor, Z. Todorovic Potentiometric and bipotentiometric titration of low concentrations of chloride in acetic acid. J. Serb. Chem. Soc., 60, 515 (1995).

3. M .Tripkovic, M .Todorovic , I.Holclajtner-Antunovic: Spectrometric determination of gold, platinum and palladium in geological materials by d.c. arc plasma. Anal. Chim. Acta 296 (1994) 315

4. R.Dimitrijevic, Ph.Colomban, U.Mioc, Z.Nedic, M.Todorovic, N.Tjapkin, M. Davidovic: Synthesis, conductivity and structural characterization of phosphorous bronzes originating from heteropolyacids. Relation with similar proton containing phases. Solid State Ionics 77 (1995) 250

5. A.Storch, A.Schrattenholz, J.C.Cooper, E.M.A.Ghani, O.Gutbrod, K.H.Weber, S. Reinhardt, C.Lobron, B.Hansen, V.Soskic, E.F.R.Pereira, E.X.Albuquerque, C.Merfessel and A.Maelicke: Physostigmine, galenthamine and codeine acts as a noncompetitive nicotinic receptor agonists on clonal rat pheochromocytoma cells. Eur. J. Pharmacol., Molec Pharmacol. Sect., 290 (1995) 207-219.

6. D.Dragovic, V.Soskic, and J.Joksimovic: Synthesis and evaluation of N,N-di-n-propyl-5,6,7,8-tetrahydro-1H-benz[f]benzimidazol-6-yl-amine and related congeners as dopaminergic ligands. Die Pharmazie, 50 (1995) 678.

7. S.Hick, I.Heidemann, V.Soskic, W.Müller-Esterl and J.Godovac-Zimmermann: Isolation of endotelin B receptor from bovine lung structure, signal sequence and binding site. Eur. J. Biochem., 234 (1995) 251.

8. Stojkovic M.; Timotijevic I.; Mandic Lj.; Djurdjic V.; Marinkovic O.: Lithium ion influence on N-acetyl-ß-glucosaminidase isoenzymes serum level; J. Trace and microprobe techniques, 13 (1); 47-52 (1995)

9. J.Vucetic, I.Karadzic, G.Gojgic-Cvijovic, E.Radovanovic, Improving hexaene H-85 production by Streptomyces hygroscopicus, J. Serb. Chem. Soc. 59 (1994) 973.

10. R.M.Jankov, Z.Vujcic, , J.Csanadi, B.Djulinac, E.Svirtlih, A.Djordjevic i K.Svan: 12-Deoxo-carnosol isolated from the wild type of Sage from Dalmatia: J. Serb. Chem. Soc., 59 (1994) 291.

11. Bogdan V. Prelesnik, Mijat.J. Malinar, Zoran Tomic, Katarina Andjelkovic and Nenad O. Juranic: The Crystal Structure of Silver(I)mer(NO2)trans(NH2,NH3)-aminetrinitro(R/S-norvalinato)cobaltate (III). J. Serb. Chem. Soc. , 59 (1994) 95

12. Vukadin M. Leovac, Ivana Ivanovic, Katarina Andjelkovic and Svetlana Mitrovski: Transition Metal Complexes with hidrazides and hidrazones, Part 6. Complexes of dioxomolybdenum(VI) with benzoylacetone 1-naphthoylhydrazone. J. Serb. Chem. Soc., 60 (1995) 1

13. B.Prelesnik, K.Andjelkovic, M.J.Malinar and N.Juranic. Mono(aminocarboxylato)cobalt(III) Complexes Possesing Only Vicinal and Conformational Asymmetry. Part IV. Mer(NO2)-trans(NH2,NH3)-Silver(I)-(S-alaninato)amine-trinitrocobaltate(III) Monohydrate. Acta Cryst., C51 (1995)

14. I.Ivanovic, K.Andjelkovic, V.M.Leovac, LJ.Klisarova, M.Lazarevic and D.Minic: Transition Metal Complexes with Hidrazides and Hidrazones. Part 7. Dioxomolybdenum(VI) Complexes of Salicylaldehyde p-hidroxybenzoylhydrazone and Their Thermal Stability: Journal of Therm. Analy., (1995)

15. G.Vuckovic, D.Miljevic, T.J.Janjic, M.I Djuran and M.B.Celap: Salting-out thin layer chromatography of transition metal complexes. V. Comparative study of the effect of increased number of CH2 groups in chelate rings and their side chains in cobalt(III) complexes. Chromatographia, 40 (1955) 445

16. Tomislav J.Janjic, Gordana Vuckovic and Milenko B.Celap: Study of the mechanisms for planar chromatographic separations of cobalt(III) complexes containing chelate rings of different size. J. Serb. Chem. Soc., 60 (1995) 487

17. I.Juranic, M.Lj.Mihailovic, M.D.Dabovic: Cyclisation of Alkoxy Radicals. A Semiempirical MNDO-PM3 Study. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2,1994, 877-881.

18. A.Dj.Aleksic, M.F.Zloh, I.Juranic: Mechanism of excitation and emission of papaverine molecule: fluorescence polarization spectroscopy study and MO calculation of transition moments. J. Lumin.,1994, 59, 27-32.

19. M.Dabovic, I.Juranic, Lj.Lorenc, M.Lj.Mihailovic: The lead tetraacetate oxidation of 5,l-epoxyimino-5(101)abeo-1ß(H)-5-cbolestan-3ß-yl acetate. J. Serb. Chem. Soc.,1994, 59(12), 909-414

20. Z.Juranic, J.Joksimovic, I.Juranic: Pargiline increases the survival of K562 human myelogenous leukemia cells cocultured with human peripheral blood mononuclear cells. Jugoslov. Med. Biohem.,1995,14(1-2) 33-37.

21. M.Lj.Mihailovic, S.Gojkovic, S.Milosavljevic, The Formation of Cyclic Ethers by Intramolecular Addition Processes in the Lead Tetraacetate Reaction of Primary 6-Alkenols. J. Serb. Chem. Soc. 60, 535 (1995)

22. Dusan Sladic, Miroslav Gasic: Effects of iron(II) compounds on the ammount of DNA damage in Friend erythroleukemia cells induced by avarol..., Journal of Serbian Chemical Society, Vol. 59 No 12 str. 915, 1994. god.

23. R.Matovic and Z.Cekovic: Sequential Free Radical Ring Expansion of 1-(Bromomethyl)-2-oxo-cycloalkancarboxylates Terminated by Intermolecular Addition Reaction. J. Serb. Chem. Soc., 35 (1994) 935

24. R.N.Saicic and Z.Cekovic: Sequential Free Radical Synthesis of a Linear Triquinane Skeleton from an Acyclic Synthon. Tetrahedron Letters, (1994), 35, 7845

25. Lj.Dosen-Micovic, B.Solaja: The Solvent Effect on the Conformational Equilibria of 4-Substituted Cyclohexenes. J. Phys. Org. Chem., 1995, 8(2), 89-93

26. B.Solaja, M.Djermanovic: Promegestone: a novel synthesis. J. Serb. Chem. Soc., 1995, 60, 261

27. Lj.Dosen-Micovic, B.Solaja: The Solvent Effect on the Conformational Equilibria of 4-Substituted Cyclohexenes. J.Phys.Org.Chem.,8, 89 (1995)

28. Lj.Dosen-Micovic: Searching Conformational Space with Molecular Mechanics Method. Dihedral Angle Random Increment Search. Tetrahedron, 51, 6789 (1995).

29. K.Popov-Pergal, M.Pergal, D.Djokovic: Synthesis of diethyl (5-arylidene-2,4- dioxotetrahydro-1,3-thazolyl-3-) malonate. J. Serb. Chem. Soc., 59, 69-73, (1994)

30. P.Zivanovic, D.Djokovic, V.Vajs, V.Slavkovska, B.Todorovic, S.Milosavljevic: Essential oils of flowers and fruits of Athamanta haynaldii Borb. et chtr. (Apiaceae). Pharmazie, 49, H. 6, 463 (1994)

31. V. Tesevic, D.Djokovic, V.Vajs, P.Marin and S.Milosavljevic: Constituents of the roots of plant species Centaurea Scabiosa. J. Serb. Chem. Soc., 59, 979- 981, (1994)

32. K.Popov-Pergal, M.Pergal, D.Djokovic: Synthesis of 2-(5-arylidene-2,4- dioxotetrahydro-1,3-thazolyl)-ethanols. J. Serb. Chem. Soc., 60, 745-748, (1995)

33. Jovancicevic, B., Polic M., Saban M. and Vitorovic D.: A contribution to the elucidatian of an apparent controversy on the pristane/phytane ratio as a crude oil maturation parameter. J. Serb. Chem. Soc., 59, (12)(1994) 983-992

34. N.Susic, H.Bogdanovic, P.Polic: The influence of high pressures on structural changes in calcite. J Serb. Chem. Soc., 60 (9) 765-769 (1995)

35. Jovancicevic B., Tasic Lj., Polic P. Saban M. and Vitorovic D.: The effect of biodegradation on maturation parameters of oils from the southeastern part of the Pannonian basin (Yugoslavia). in Organic Geochemistry: Developments and Applications to Energy, Climate, Environment and Human History, Eds . J.O. Grimalt, C.Dorransoro, A.I.G.O.A., San Sebastian, (1995) p.378-379.

36. Alexander Jokic, Radivoje Srejic, Petar Pfendt, and Joana Zakrzewska: Characterization of lake sediment humic acids from the Celije lake system near Krusevac (Central Serbia) by 13C and 1H solution NMR and 13C CPMAS NMR. Water, Air and Soil Pollution, 84 (1-2), 159-173.

37. L.B.Pfendt and G.V.Popovic: A Spectrophotometric Method for the Determination of Equilibrium Constants of the Reversible 1,4-Benzodiazepine Ring-opening Reaction. Journal of Chemical Society Perkin Transactions 2, 1845-1848 (1994).

38. L.B.Pfendt, G.V.Popovic and T.J.Janjic: Study of Protolytic, Hydrolytic and Solubility Equilibria of Midazolam. Analyst, 120, 2145-2151 (1995).

39. L.B.Pfendt and G.V.Popovic: Determination of prazepam in dosage forms by difference spectrophotometry. J. Serb. Chem. Soc., 60(10), 891-986 (1995).

40. L.B.Pfendt, T.J.Janjic and M.B.Aleksic: Two-phase buffer systems containing a sparingly soluble ampholyte as the solid phase. J. Serb. Chem. Soc., 60(12), 1157 (1995).

41. Simovic M., Spasic M.B. and Michelson A.M. (1995). Free radicals in human myocardial reperfusion injury. Life Chemistry Reports, 12, pp. 227 - 270.

42. Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S., Korac B., Spasic M.B. at Petrovic V.M.(1994). L'activite des enzymes antioxidantes chez le Spermophile (Citellus citellus) lors du declanchement du frisson thermique. Archives Internationales de Physiologie de Biochimie et de Biophysique, 102, 4, A 122.

43. Petrovic V.M., Saicic Z.S., Buzadzic B. et Spasic M.B. (1994). L'activite des enzymes antioxydantes chez les sujets exposes aux exercices musculaire et polution dans la region deficitaire en Selenium. Archives Internationales de Physiologie de Biochimie et de Biophysique, 102, 4, A 123.

44. Janic-Sibalic V., Blagojevic D., Buzadzic B., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1994). Monoamine oxidase and antioxidative enzymes in the brain of ground squirrel (Citellus citellus) in relation to the annual cycle. Neuroendocrinology, 60, S1, 84.

45. Saicic Z.S., Pajovic S., Korac B., Spasic M.B. and Martinovic J.V. (1994). Glutathione dependent antioxidant enzyme activities and glutathione content in rat brain during different stages of the estrous cycle. Neuroendocrinology, 60, S1, 90.

46. Pajovic S., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Martinovic J.V. (1994). Effects of progesterone and estradiol 17 3-benzoate on superoxide dismutase activity in the brain of male rats. Neuroendocrinology, 60, S1, 90.

47. Korac B., Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S. and Spasic M.B. (1994). Attenuation of doxorubicin toxicity effects in the skin with antioxidative pretreatment. Can. J. Physiol. Pharmacol., 72, 1, 595.

48. Korac B., Saicic Z.S., Buzadzic B., Blagojevic D., Spasic M.B., Simovic M. (1995). Antioxidative defense in the rat skin tissue after thermal injury. Shock, 3, 43.

49. Blagojevic, D., Korac, B., Saicic, Z.S., Spasic, M.B., Petrovic, V.M. and Buzadzic, B. (1995). Effects of shivering on the antioxidant enzymes in the ground squirrel (Citellus citellus) during the arousal from hibernation, Physiol. Zool., 68, 4, p117.

50. Blagojevic, D., Buzadzic, B., Korac, B., Saicic, Z.S., Spasic, M.B. and Petrovic, V.M. (1995). Differences in the activity of antioxidant defence enzymes in the brain of ground squirrel and rats after exposure to low temperature during the summer, Physiol. Zool., 68, 4, p137.

51. Saicic, Z.S., Simovic, M., Korac, B., Blagojevic, D., Buzadzic, B., Spasic, M.B. and Petrovic, V.M. (1995) The activity of antioxidant defence enzymes in some tissues of the Belgrade (b/b) laboratory rats, Physiol. Zool., 68, 4, p

52. Vesna Niketic, Svetlana Bogavac and Nenad Tomasevic: The effect of phenobarbital on the nonenzymatic glycation of hemoglobin. Il Farmaco, 49: 659 (1994).

53. Vesna Niketic: Vinyl sulfonic acid phenyl ester: a novel reagent for modification of cysteine residues in proteins. J. Serb. Chem. Soc., 59: 871 (1994).Radovi u casopisima nacionalnog znacaja

1. Griesser-Aleksic N.,Nikolic V.,Bogdanovic G.,Baltic V., Spasic M.(1994). Prevencija kardiotoksicnosti doxorubicina selenom. Onk. arhiv, 2,(4),195-197.

2. Korac B., Blagojevic D., Saicic Z.S., Buzadzic B., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1994). Effects of acute X-ray irradiation on antioxidative defence in the rats chronically exposed to cold. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 46, (3-4), 87 - 93.

3. S.Bojovic: Primenjena hemija u Srbiji u XIX veku; u: Naucni skupovi, knjiga LXXIII. Odeljenje tehnickih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike. Beograd, 1994, 98-115.

4. D.Trivic, S.Bojovic, G.Vuckovic: Model za usvajanje pojmova u nastavi hemije u srednjoj skoli. Nastava i vaspitanje, 1-2 (1995) str. 25-38.

5. S.Bojovic: Sima Lozanic (1847-1935), Biografsko-bibliografske sveske, Odeljenje Prirodno-matematickih nauka SANU, 1995.

6. J.Korolija: Usvajanje naucnih pojmova iz hemije u osnovnoj skoli. Nastava i vaspitanje, 4 (1994) str 285-300.

7. N.Simic, Radoslav Palic, S.Andjelkovic, D.Kitic, Miroslav Gasic: Essential oils of Pinus peuce needles. Facta Universitatis, University of Nis, 1995. god.

8. B.Ciric, M.Radulovic, T.Odrljin, S.Zivancevic-Simonovic, Lj.Dimitrijevic, R.M.Jankov: A mulrine monoclonal antibody specific for Fc5 human immunoglobulin M. Vojnosanit. Pregl., 51,17 (1994).

9. Z.Vujcic, M.T.Vujcic, S.Petrovic, R.M.Jankov: Determination of the protein kinase activity in extracts of pollen from poplar (Populus canadensis). Vojnosanit. Pregl, 51, 81 (1994).

10. S.Mogic, Z.Vujcic, R.M.Jankov, S.Petrovic: Mapping of the allergens of birch pollen (Betula verrucosa) from Belgrade and its surrounding. Vojnosanit.Pregl., 51, 98 (1994)

11. D.Simic, B.Vukovic-Gacic, J.Knezevic-Vukcevic, Z.Djarmati and R.M.Jankov: New assay system for detecting bioantimutagens in plant extracts. Arh. Biol. Sci., Belgrade, 46, 81 (1994)

12. J.Stojanovic, F.Barbic., D.Velickovic, J.Vucetic, Z.Prolic: Influence of detergent on the biochemical processes of some fungi under in vitro conditions. Acta Veterinaria (Beograd), 44 (1994) 329

13. V.Dragutinovic, M.Vrvic, V,Matic, J.Vucetic, D.Vitorovic: Bakterijska demineralizacija bituminoznog skriljca. Hem. ind. 49 (1995) 217.

14. S.Solujic, Lj.Comic, S.Sukdolak, J.Vucetic, J.Stojanovic: Microbiological degradation of the sesquiterpene type synthetic lactone. Mikrobiologija (Beo,grad), 31 (1994) 25Radovi saopsteni na medjunarodnim naucnim skupovima objavljeni u celosti

1. S.Djukic, V.Soskic and Joksimovic: Synthesis and activity of some novel dopamine bioisosteres. Second International Congress of the Hungarian Biochemical Society, Szeged, Hungary, August 21-23, 1995. p 105.

2. Lj.Peric, M.Sumar, N.Jevtic, V.Krsmanovic, M.Todorovic: Student projects on water analysis in Petnica Science Center during 1990-1994. I Regional Symposium Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (1995) 1027-1030

3. V.Milicevic, M.Todorovic, U.Mioc, B.Vosilkov: The distribution of aqueous solutions by ICAP, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXIX, Germany, 1995

4. M.Gerlach, M.Grüne, V.Soskic, R.Lamprecht, A.Figuth, J-P.Fürste, V.Erdman and L.R.Brown: NMR Studies on selectively labelled moderate sized RNAs, Herbsttagung/Fall Meeting of the Gesellschaft für Biologische Chemie, Hannover, September 11-13, 1995, S 101

5. Jovancicevic B., Tasic Lj., Vujasinovic S., Matic I., Malovic D. and Pfendt P. Glumicic T.: Heavy fuel oil migration and transformation mechanisms in a crushed rock environment: an accidental oil spill as example. I Regional Symposium: Chemistry and The Environment, Vrnjacka Banja, Proceedings, pp. 411-414 (1995)

6. Jovancicevic B., Polic P., Susic N. and Andjelkovic I.: A contribution to the elucidation of n-alkane migration mechanisms through water-wet sediments I Regional Symposium: Chemistry and The Environment, Vrnjacka Banja, Proceedings, pp. 403-406 (1995)

7. Polic P., Grzetic I., Jovancicevic B. and Rancic Lj.: Oxygen saturation variability in river Juzna Morava (Serbia) I Regional Symposium: Chemistry and The Environment, Vrnjacka Banja, Proceedings, pp. 291-294 (1995)

8. V.D.Krsmanovic: Towards scientific literacy: Chemistry projects in schools, in: K. Boersma, K. Kortland and J. van Trommel (Eds.), 7th IOSTE Symposium - Science and Technology Education in a Demanding Society, Papers, Part 2, pp. 502-509, De Koningshof Veldhoven, The Netherlands, (1994).

9. N.Jevtic, R.Golubovic, Lj.Peric, M. Sumar, M.Todorovic, and V.D.Krsmanovic: "Yugoslav experiences from Petnica Science Center: Student projects in chemistry and the environment", I Regional Symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja, September 25-29 (1995). Proceedings II, pp. 1031-1034.

10. P.A.Pfendt, S.Vujasinovic, I.Matic, D.Babic, S.Martinovic, J.Pejcinovic: Ecochemical characterisation of Makis alluvion. The monosulphide contents of sediments as an indicator of reducing conditions. I Regional Symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja, September 25-29 (1995). Proceedings I, pp. 327-330.

11. P.A.Pfendt and M.Puric: Karstic lake water chemistry: The disturbance of CO2/carbonate equilibrium by commercial fish production in Lake Skadar. I Regional Symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja, September 25-29 (1995). Proceedings I, pp. 427-430.

12. P.A.Pfendt, D.Vucelic, B.Begovic, M.Spasojevicc and B.Jankovic: Influence of polycarboxylate PC-5 on copper and zinc distribution in aerobic activated sludge. I Regional Symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja, September 25-29 (1995). Proceedings I, pp. 431-434.Radovi saopsteni na medjunarodnim naucnim skupovima

1. G.A.Milovanovic and Lj.Trifkovic: A Kinetic Method for the Determination of Herbicide Bifenox and Mixtures of Bifenox and Isoproturon. Rad saopsten na V Internacionalnom simpozijumu o kinetici u analitickoj hemiji odrzanom od 25-28. septembra u Moskvi. Sinopsis: The Fifth International Symposium on Kinetics in Analytical Chemistry, September 25-28,1995, Moscow, Russia, P10.

2. G.A.Milovanovic and R.Petronijevic: Kinetic Determination of Traces of Selenium. Rad saopsten na V Internacionalnom simpozijumu o kinetici u analitickoj hemiji, odrzanom u Moskvi od 25-28. septembra. Sinopsis: The Fifth International Symposium on Kinetics in Analytical Chemistry, September 25-28,1995, Moscow, Russia, P11.

3. M.Todorovic, I.Holclajtner-Antunovic, Z.Ilic, S.Razic: The influence of ethanol addition on the determination of trace elements in the potential pollutants (vanadium, sulphur and nitrogen) in petroleum fractions. I Regional Symposium Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (1995)227.

4. D.Simic, B.Vukovic-Gacic, J.Knezevic-Vukcevic i R.M.Jankov: Antimutagenic Activity of Plant Extracts I. Effect of Terpenoids from Sage (Salvia officinalis L.). Saopsteno na 25th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Nordwijkerhout, Holandija,18-23 juna 1995. Abstract book: Poster 6-26, str. 206

5. B.Vukovic-Gacic, J.Knezevic-Vukcevic, R.M.Jankov and D.Simic: Antimutagenic Activity of Plant Extracts. II. Bioantimutagenic Effect of Various Fractions of Cultivated Sage (Salvia officinalis L.). Saopsteno na 25th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Nordwijkerhout, Holandija,18-23 juna 1995. Abstract Book: Poster 6-29, str. 209

6. S.Trninic, J.Knezevic-Vukcevic, B.Vukovic-Gacic, R.M.Jankov and D.Simic: Antimutagenic Activity of Plant Extracts. III. Antioxidants from Sage (Salvia officinalis L.). Saopsteno na 25th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Nordwijkerhout, Holandija,18-23 Juna 1995. Abstract Book: Poster 6-28, str. 208 .

7. V.Djuric, S. Petrovic, R Jankov, Z. Dimcic, S. Andrejevic. M. Gavrovic: Skin Tests with Dermatophagoides Pteronnyssinus - Deplated House Dust Extract. Saopsteno na XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology, Madrid (Spain), 25-30. juna 1995; Allergy, (Supplement), 50, 340,(1995), P-0774

8. D.A.Markovic, Z.Djarmati, RM.Jankov, M.Markovic i Lj.M.Ignjatovic: Mechanism of the Electrochemical Oxidation of Rosmanol 9-Ethyl Ether Isolated from Sage. Saopsteno na 24th IUPAC Conference on solution chemistry, Lisabon, Portugal, 29.08-2.09.1995. Abstracts, P.B.01, str.153

9. T.Trtic, Lj.Vuksanovic, S.Paranos, S.Petrovic, Z.Vujcic and R.M. Jankov: Development of rast assay for determination of anti Populus Canadensis IgE antibodies. Saopsteno na International Conference on Isotopes, Peking (Kina), 7-12.05.1995. Knjiga apstrakata, str. 325.

10. P.Djordjevic, V.Dimitrijevic, R.Maksimovic, M.Vrvic, J.Vucetic: Attempt to prevent diabetes with glucose tolerance factor (GTF). Int. J. of Obessity and Related Metabolic Disorders. Abstract Book of 6th European Congress on the Obessity, Copenhagen (Denmark), 19 Suppl. 2 (1995) 148.

11. P.Djordjevic V.Dimitrijevic, R.Maksimovic, M.Vrvic, J.Vucetic: Application of organic bound chromium in disturbed glucoregulation therapy. Abstracts of the 5th International Congress on Pancreas and Islet Transplantation. Miami Beach (USA) 1995, p.4

12. V.Soskic, D.Dragovic, S.Kostic and J.Joksimovic: Synthesis, and characterisation of novel dopaminergic ligands. 10th Camerino-Noordwijkerhout Symposium Perspectives in Receptor Research, Camerino (Italy) 1995. Abstr. P24, p128-129

13. J.Godovac-Zimmermann, V.Soskic, S.A.Hick and I.Heidemann: Isolation of the endotelin B receptor from bovine lung structure, glycolisation, signal sequence and binding site, The Protein Soc., First European Symp, Davos (Svajcarska) 1995. Protein Sci. 4(Suppl. 1) 223, 1995.

14. J.Godovac-Zimmermann, V.Soskic S.Hick: Isolation of endotelin receptor A and B structure signal sequence and binding site. Fourth International Conference on Endotelin, London, U.K. 1995, P76

15. J.Jezierska, J.Mrozinski, V.Voronkova, G.Vuckovic and Yu.Yablokov: Exchange interactions in binuclear copper(II) complexes with N,N',N",N'"-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (TPMC). EPR and magnetic studies of [Cu2X(tpmc)](ClO4)3, (X=OH,F,Cl,Br,I,N3,NO2) and [Cu2Y2(tpmc)](ClO4)2 (Y=N3, NCS) complexes. Proceedings of VII Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz Gorny, Poland, 1994., 63.

16. M.Momirovic, I.Ivanovic, V.Vucelic, K.Andjelkovic, V.M.Leovac and D.Vucelic: Thermal decomposition of complexes of Zn2+, La3+, UO22+, Fe3+, Co2+, Mn2+, MoO3+ ions with 2',2"-(2,6-pyridindiyldiethylidene)-dioksamohydrazide. Symposium on Thermal Analysis, Sopron, 1995, Book of Abstracts, p. P091.

17. Prelesnik B.V., Ivanovic I., Leovac V., Andjelkovic K.: Mer-(benzoylisopropilydene-1-naphtho-hydrazido)-methanol-cis-dioxomolybdenum(VI). Sixteenth European Crystallographic Meeting-ECM 16, Lund, 1995, Book of Abstracts

18. S.P.Sovilj, V.M.Vasic, B.Stojceva-Radovanovic, Spectrophotometric Studies of Influence of Organic Solvents on Some Schiff Bases, Abstract of Papers of the 5 European Symposium on Organic Reactivity, Santiago de Compostela, Spain, 1995. P22A.

19. S.P.Sovilj, V.M.Vasic, S.Zaric: The Spontaneous Reduction of Hexanitrocobaltate(III) Ion in a Mixture of Water and Some Solvents, Abstract of Papers of the 5 International Symposium - Kinetics in Analytical Chemistry', Moscow, Russia, 1995, P2.

20. D.Dragovic, S.Kostic, V.Soskic, I.Juranic, J.Joksimovic: Dopaminergic properties of 2-substituted benzimidazoles: synthesis and biochemical evaluation. 10th Camerino-Noordwijkerhout Symposium Perspectives in Receptor Research, Camerino, Italija 1995. Izvodi radova, str. P24,130-1.

21. K.Popov-Pergal, M.Pergal, D.Djokovic: Synthesis of diethyl[5-aryliclene-2,4- dioxotetrahydro-1,3-thazolyl-3-]malonate. 16 International Symposium on The Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS); Merseburg Germany (1994)

22. S.Grujic, P.Marin, V.Tesevic, S.Milosavljevic, V.Vajs: Essential Oils from Different Population of Glechoma hederacea L. (Lamiaceae). OPTIMA 8th Meeting, Sevilla (Spain) IX (1995)

23. V.Bulatovic, V.Vajs, N.Menkovic, K.Savikin-Fodulovic, D.Grubisic, M.Ristic, Dejan D.Djokovic: Endemic Plant Species of Sara Mountain V. The essential oil of Anthemis Carpatica. 43rd. Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, 3-7, IX (1995), Halle (Saale), Germany

24. K.Savikin-Fodulovic, N.Menkovic, D.Grubisic, V.Bulatovic, V.Vajs, M.Ristic, Dejan D.Djokovic: Endemic Plant Species of Sara Mountain IV. The essential oil of Anthemis Montana. 43rd. Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, 3-7, IX (1995), Halle (Saale), Germany

25. M.Ristic, S.Tasic, N.Menkovic, D.Grubisic, Dejan D.Djokovic, N.Kovacevic: Endemic Plant Species of Sara Mountain III. The essential oil of Achillea Atrata L. The First Congress of Macedonian Pharmaceutical Association, 5-10, VI (1995) Ohrid, B.J.R. Macedonia, Bull. Maced. Pharm. Assoc., 42, 376-377 (1995)

26. S.Petrovic, M.Djermanovic, M.Gorcinovic: Triterpenic compounds of Hjeracium plumulosuma A Kerner asteraceae. XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama. Arhiv za farmaciju 5, 251 (1995), Beograd

27. B.Jovancicevic, Lj.Tasic, P.Polic, J.Nedeljkovic, A.Golovko, D.Vitorovic C-GC-MS in oil correlation studies - effects of biodegradation on sterane and terpane maturation parameters 11th Yugoslav Conference on general and applied spectroscopy with international participation, Novi Sad,1-3. VI 1995.

28. P.Polic, I.Grzetic: Correlations between fluvial Chemical parameters and discharge: indicators of pollution mechanisms. International Congress on Hazardous Waste: Impact on Human and Ecological Health, Atlanta, 5-8. VI 1995.

29. I.Grzetic, P.Polic, R.Jelenkovic: The fate of uranium from the Bor copper ores (Serbia). International Congress on Hazardous Waste Impact on Human and Ecological Health, Atlanta, 5-8. VI 1995.

30. V.Gordanic, Z.Zunic, B.Potkonjak, P.Polic, M.Mandic, R.Kljajic: Applied geochemistry in uranium prospecting and determination of the regional ecological status. VI International Symposium on the Natural Radiation Environment, Montreal, 5-9.VI 1995.

31. V.Gordanic, Z.Zunic, B.Potkonjak, P.Polic, M.Mandic, R.Kljajic: Regional hydrogeochemical prospecting for radioactive elements. VI International Symposium on the Natural Radiation Environment, Montreal, 5-9.VI 1995.

32. Slobodan Poznanovic, Miroslav Opric, Nebojsa Dovezenski, Nadezda Jovicic-Milosevic, Zoran Kljajic, Miroslav Gasic: Peanut, jacalin and Chondrilla nucula lectin binding to breast tumor tissue., 16th Interlec conference, Toulouse, France., 25.30. Jun,1995. god.

33. Nebojsa Dovezenski, Slobodan Poznanovic, Nadezda Jovicic-Milosevic, Zoran Kljajic, M.Djokic, Miroslav Gasic: Jacalin, bread fruit and Chondrilla nucula lectin binding to human IgA1 subclass immunoglobulins., 16th Interlec conference, Toulouse, France, 25.-30. Jun,1995. god.

34. P.Polic: Hydroxylamine extraction of alluvial aquifer samples: I. Abundant elements. I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29.IX 1995, p. 391-4.

35. P.Polic: Hydroxylamine extraction of alluvial aquifer samples: II. Heavy metal substrates. I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29.IX 1995., p. 395-8.

36. P.Polic, V.Djordevic, Lj.Petrovic: Effects of acidic solutions on carbonates and oxyhydroxides in Novi Beograd aquifer sands. I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29.1 1995., p. 387-90.

37. P.Polic, I.Grzetic, B.Jovancicevic, Lj.Rancic: Oxygen saturation variability in River Juzna Morava (Serbia). I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29. 1995., p. 291-4.

38. B.Jovancicevic, P.Polic, N.Susic, I.Andjelkovic: A contribution to the elucidation of n-alkane migration mechanisms through water-wet sediments. I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29.IX 1995., p. 403-6.

39. I.Grzetic, R.Jelenkovic, P.Polic, A.Mihajlov: The abandoned uranium mine at Stara Planina (Serbia) and the processes of environmental contamination. I Regional symposium: Chemistry and the Environment, Vrnjacka Banja (Yugoslavia), 25-29.IX 1995., p. 347-50.

40. V.D.Krsmanovic and P.A.Pfendt: "Student projects for the provision of skills and knowledge required by chemical industry", The International Conference on Industry - Education Initiatives in Chemistry: Partners in Chemical Education, University of York, York, Great Britain, August 29 - September 2, (1995). Book of Abstracts - Poster sessions, p. 58.

41. D.Vucelic, M.Kicanovic, V.D.Krsmanovic, P.A. Pfendt, O. Cvetkovic, V.Vucelic and D.Vitorovic: "Improved thermogravimetric method for rapid determination of organic matter in oil shales", Symposium on Thermal Analysis, Sopron, Hungary, September 20-22 (1995). Book of abstracts, p. PO 28.

42. D.Vucelic, M.Kicanovic, O.Cvetkovic, P.A.Pfendt, V.Vucelic, V.D.Krsmanovic and D.Vitorovic: "Thermoanalytical characterization of the kerogen of oil shales from Yugoslavia", Symposium on Thermal Analysis, Sopron, Hungary, September 20-22 (1995). Book of abstracts, p. PO 29.

43. D.Vucelic, B.Zavisic, V.Vucelic, M. Kicanovic, V.D.Krsmanovic and D.Vitorovic: "Catalog of thermograms of organic model substances", Symposium on Thermal Analysis, Sopron, Hungary, September 20-22 (1995). Book of abstracts, p. PO 30.

44. D.Vucelic, V.Vucelic, M.Kicanovic, V.D.Krsmanovic, B. Zavisic and D.Vitorovic: "Thermoanalytical characterization of oil shale kerogens of different geographic origin", Symposium on Thermal Analysis, Sopron, Hungary, September 20-22 (1995). Book of abstracts, p. PO 31.

45. L.B.Pfendt and G.V.Popovic: Determination of prazepam in dosage forms by difference spectrophotometry. 55th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Stockolm, August 27-September 1, 1995., Abstracts Book, 185 (1995).

46. L.B.Pfendt and G.V.Popovic: Spectrophotometric Determination of Midazolam in Pharmaceutical Formulations. 5th International Symposium on Drug Analysis, Leuven (Belgium), 12-15 September 1995., Journal de Pharmacie de Belgique, 50(4), 379 (1995).

47. Korac B., Saicic Z.S., Buzadzic, B., Blagojevic D., Spasic M.B. and Simovic M. (1994). Could exogenous antioxidants reduce thermal - injury induced changes of antioxidative enzymes activity in the rat skin, International Society for Free Radical Research - 7th Biennial Scientific Meeting, Sydney, Australia, 6-10 November, 1994, Book of Abstracts, J32.

48. Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S., Korac B., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1994). Specificity of antioxidative defence in insects - study on bean weevil (Acanthoscelides obtectus Say; Coleoptera, Bruchidae), International Society for Free Radical Research - 7th Biennial Scientific Meeting, Sydney, Australia, 6-10 November, 1994, Book of Abstracts, J33.Radovi saopsteni na domacim skupovima stampani u celini

1. L.B.Pfendt i G.V.Popovic: Spektrofotometrijsko odredjivanje konstanti hidrolize midazolama. I Kongres farmaceuta SR Jugoslavije, Vrnjacka Banja, 17-20 april 1994., Arhiv za farmaciju, 44(1-2), 110 (1994).Radovi saopsteni na domacim skupovima stampani kao izvod

1. U.Mioc, M.Davidovic, B.Stanisavljev, M.R.Todorovic, Z.Nedic, S.Uskokovic: Spektroskopsko ispitivanje uticaja katjona na dinamiku protonskih hidrata 12-volframfosforne kiseline. XI Jugoslovensko savetovanje o opstoj i primenjenoj spektroskopiji, Novi Sad 1995, Knjiga izvoda, 71

2. M.Todorovic , I.Holclajtner-Antunovic, Z.Ilic, S.Razic: Mogucnost odredjivanja tragova elemenata u smesama etanol-voda pomocu ISAP. XI Jugoslovensko savetovanje o opstoj i primenjenoj spektroskopiji, Novi Sad 1995, knjiga izvoda, 43

3. M.Gavrovic, S.Poznanovic, Z.Vujcic, S.Petrovic i R.M.Jankov: Izolovanje i imunohemijska identifikacija antigena 30 iz ekstrakta polena Pheleum pratense. Saopsteno na XXXVI Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 01.-03. 06. 1994. Izvodi Radova: BH-18, str. 114

4. T.Trtic, Lj.Vuksanovic, Lj. Dimitrijevic, Z.Vujcic i R.M.Jankov: Izolovanje anti IgG monoklonskog antitela F1 Saopsteno na XXXVI Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 01.-03. 06. 1994. Izvodi Radova: BH-19, str. 115

5. S.Mladjenovic, Z.Vujcic, S.Petrovic i R.M. Jankov: Preciscavanje govedjeg holo-a-laktoalbumina i apo-a-laktoalbumina i njihova elektroforetska karakterizacija. Saopsteno na XXXVI Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 01.-03. 06. 1994. Izvodi Radova: BH-20, str. 116

6. T. Trtic, S.Petrovic, Lj.Vuksanovic, Z.Vujcic, S.Paranos, Z.Mijuskovic i R.M.Jankov: Primena anti IgE monoklonskog antitela E1 za odredjivanje koncentracije ukupnog IgE-a i specificnog (anti pc) IgE-a u Serumu. Saopsteno na IX kongresu Medicinskih biohem. Jugoslavije, Budva,12-16.10.1994. Jugoslav Med Biochem.,13, 234 (1994)

7. M.Gavrovic, Z.Vujcic, S.Petrovic i R.M.Jankov: Izolovanje alergena Phl p IV polena Phleum pratense. Saopsteno na Godisnjem sastanku alergologa i klin. imunologa Jugoslavije, Kragujevac,14-16.12.1994. Zbornik sazetaka: str.11

8. S.Radivojevic, Z.Vujcic, RM.Jankov i S.Petrovic : Dvodimenzionalne elektroforetske analize polena topole Populus sp. Saopsteno na Godisnjem sastanku alergologa i klin. imunologa Jugoslavije, Kragujevac,14-16.12.1994. Zbornik sazetaka: str.12.

9. T.Trtic, Lj.Vuksanovic, S.Paranos, S.Petrovic, Z.Vujcic and R.M Jankov: Development of Rast assay for determination of Populus canadensis IgE antibodies. Saopsteno na International Conference on Isotopes, Peking (Kina), 7-12.05.1995. Knjiga Apstrakata: str. 325

10. Anka Bakoc, Z.Vujcic i Ratko M.Jankov: Proteinska karakterizacija Niksicikog piva. Saopsteno na XXXVII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 01.- 02. 06. 1995. Izvodi radova: BH 21p, str.164

11. J.Nikolic, Z.Vujcic, D.Mokranjac, R.M.Jankov i M.Vujcic: Izolovanje i delimicna karakterizacija ß-glukozidaze soja Trichoderma harzianum KJ-8. Saopsteno na XXXVII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 01.-02. 06.1995. Izvodi radova: BH-21p, str.164.

12. S.Trninic, B.Vukovic-Gacic, J.Knezevic-Vukcevic, D.Mitic, R.M.Jankov i D.Simic: Antimutageni efekat antioksidanata iz zalfije (Salvia officinalis L.). 22. Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac,10-15.09.1395: Arh.farm., 45(5), 264 (1995)

13. A Sakac, Z. Djarmati, D.A.Markovic i R.M.Jankov: Antioksidativne aktivnosti razlicitih cajeva. Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac, 10-15.09.1995. Arh.farm., 45(5), 334 (1995).

14. S.Trninic, B.Vukovic-Gacic, J.Knezevic-Vukcevic, D.Mitic, R.M.Jankov i D.Simic: Antimutageni efekat zalfije (Salvia offcinalis L.). Saopsteno na VI Kongresu mikrobiologa Jugoslavije, 7-10 juna 1995. Zbornik rezimea: I-15(u), str.14

15. M.M.Vrvic, J.I.Vucetic, V.F.Matic, T.Jankovic, A.Jeremic, J.Keser, G.Kostic, D.Krstic, B.Ristic, V.Radonjic: Razvoj postupka za biotehnolosko dobijanje pivskog kvasca obogacenog organski vezanim hromom(III). Zbornik rezimea VII kongresa mikrobiologa Jugoslavije, Drustvo mikrobiologa Jugoslavije, Beograd 1995, str. 29.

16. M.Dj.Radulovic, M.M.Vrvic, J.I.Vucetic, V.B.Veljkovic, M.L.Lazic: Uticaj izvora i koncentracije azota na prinos "sirovog" pululana dobijenog pomocu Aereobasidium pullans. ibid, 29.

17. M.L.Lazic, J.I.Vucetic, V.B.Veljkovic, M.M.Vrvic, I.Bankovic-Ilic, D.S.Savic, Fermentor-dijalizator: I Ispitivanje maseno-prenosnih karakteristika, ibid, 36.

18. M.L.Lazic, J.I.Vucetic, V.B.Veljkovic, M.M.Vrvic, D.S.Savic, Fermentor-dijalizator: II Biosinteza dekstransaharaze pomocu bakterije Leuconostoc mesenteroides, ibid, 36.

19. G.Gojgic-Cvijovic, I .Karadzic, E.Radovanovic, J.Vucetic: Uticaj egzogenog metil-oleate i Tween-a 80 na sadrzaj celijskih masnih kiselina soja Streptomyces hygroscopicus. ibid, 41.

20. I.Karadzic, G.Gojgic-Cvijovic, I.Milovanovic, E.Radovanovi, J.Vucetic: Dinamika produkcije proteolitickih enzima dobijenih pomocu soja Streptomyces hygroscopicus. ibid, 44.

21. M.M.Vrvic, V.F.Matic, S.D.Brceska, S.D.Vujin, V.V.Dragutinovic, B.M.Potkonjak, J.I.Vucetic: Proucavanje tionskih bakterija: I Lezista sulfida, ibid, 203.

22. J.I.Vucetic, M.M.Vrvic, R.D.Kastratovic, V.R.Kastratovic, V.F.Matic, S.B.Ivanovic: Mehanizam generacije gvozdje(III)-hidroksida pomocu gvozdjevitih bakterija, ibid, 203.

23. M.M.Vrvic, G.Dj.Gojgic-Cvijovic, V.V.Dragutinovic, V.F.Matic, B.M.Potkonjak, R.V.Tisma: Proucavanje nekih nasih peloida, Izvodi radova XXXVII. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva sa medjunarodnim ucescem, L.Katsikas, I.Popovic, N.Blagojevic Red., Srpsko hemijsko drustvo i Hemijsko drustvo Vojvodine, Novi Sad 1995, str. 156.

24. M.D.Radulovic, M.M.Vrvic, J.I.Vucetic, R.N.Jankovic, V.B.Veljkovic, M.L.Lazic: Uticaj koncentracije organskog azota na dobijanje "sirovog" pululana pomocu Aureobasidium pullulans CH-1, ibid, 171.

25. M.M.Vrvic, J.I.Vucetic, I.S.Bogdanov: Razvoj biotehnoloskog postupka za dobijanje biomase pivskog kvasca obogacenog organski vezanim hromom(III), ibid, 173.

26. S.D.Brceska, J.I.Vucetic, M.M.Vrvic, N.S.Malevic: Biohemijsko dejstvo Thiobacilus ferrooxidans na slozene sinteticke supstrate, ibid, 180.

27. J.Stojanovic, S.Solujic-Sukdolak, J.Vucetic, F.Barbic, N.Djukic: Odredjivanje enzimske aktivnosti uslovljene uticajem deterdzenata i aktivne komponente deterdzenta kod nekih gljiva i zdruzenih kultura gajenih u uslovima in vitro. ibid. 208.

28. V.Dragutinovic, D.Brceska, S.D.Vujin, V.F.Matic, B.M.Potkonjak, J.I.Vucetic, M.M.Vrvic: Proucavanje tionskih bakterija: II Lezista bituminoznih skriljaca, ibid, 212.

29. S.Bojovic, D.Trivic, G.Vuckovic, V.Knezevic: Sadrzajna analiza udzbenika Opsta hemija za I razred srednje skole. XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1-3.6.1994. Izvodi radova NS-1. str. 396.

30. S.Bojovic: Periodni sistem D.I.Mendeljejeva u udzbenicima hemije u Srbiji, 36. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva Beograd, 1994.

31. S.Bojovic: Pokusaji industrijalizacije u Srbiji u 19. veku. Naucni skup Tehnologija i kultura, 1994.

32. D.Trivic, S.Bojovic, G.Vuckovic: Model za usvajanje pojmova u nastavi hemije u srednjoj skoli, Naucni skup "Nastava i intelektualni razvoj" (Institut za pedagoska istrazivanja), Beograd, 27. i 28. 10.1994.

33. S.Bojovic: Programi i obrazovni ciljevi nastave hemije, predavanje odrzano na naucnom skupu "Nastava i intelektualni razvoj" (Institut za pedagoska istrazivanja), Beograd, 27. i 28. oktobar 1994. (Uciteljski fakultet)

34. S.Bojovic: Predavanja Mihaila Raskovica iz neorganske hemije, 37 Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1995.

35. D.Trivic, D.Sladic, S.Bojovic: Korelacija gradiva opste i organske hemije u gimnaziji 37. Savetovanje SHD. Izvodi radova Novi Sad 1995.

36. Bogdan Putnikovic, Dragana Milic, Mario Zlatovic, Ljubisa Ignjatovic, Bogdan Solaja, Dusan Sladic, Miroslav Gasic: Ispitivanje elektrohemijske reaktivnosti steroidnih hinona. XXXVII godisnje savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad,1.-2. Jun, str. 83,1995. god.

37. Dragana Milic, Miroslav Gasic, Janos Canadi, Bogdan solaja: Odredjivanje strukture nekih steroidnih p-hinona pomocu NMR metoda., XXXVII godisnje savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad,1.-2. Jun, str. OH-9, 1995. god.

38. Nada Kiljic-Kapulica, Slobodan Poznanovic, Dragutin Jovanovic, Nada Draskovic, Ljubisa Krstic, Miroslav Gasic: Uticaj Gerardia savaglia i Conacanavalin A lektina na rast Herpes simplex i Adenovirusa. VII kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi,12-17. Jun,1995. god.

39. Bogdan Putnikovic, Ljubisa Ignjatovic, Dusan Sladic, Mario Zlatovic, Miroslav Gasic: Elektrohemijske epoksidacije holesterola, XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd. Izvodi radova,1.-3. jun, str. 49,1994. god.

40. Mario Zlatovic, Dusan Sladic, Bojan Savic, Miroslav Gasic: Reaktivnost bioloski aktivnog hinona avarona sa povrsinski aktivnim modelima NADH, XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd. Izvodi radova,1.-3. jun, str. 50,1994. god.

41. Lj.Tasic, Miroslav Gasic, Zoran Kljajic: Polisaharidi iz morskih algi. Simpozijum Gornji Milanovac.,1995. god.

42. Bogdan Solaja, Dragana Milic, Miroslav Gasic: Sinteza i ispitivanje antibakterijske aktivnosti steroidnih p-hinona. XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd. Izvodi radova,1.-3. jun, str. 40, 1994. god.

43. D.Djokovic, R.Baosic, Z Tesic, V.Vajs, V.Tesevic: Maseni spektri i uticaj supstituenata -ketoiminato liganda kompleksa bakra(II) i nikla(II) na fragmentaciju pod dejstvom elektronskog udara, 11. Jug. savetovanje o opstoj i primenjenoj spektroskopiji, Novi Sad (1995)

44. Vele V.Tesevic, Vlatka E.Vajs, Petar D.Marin, Slobodan M.Milosavljevic i Dejan D.Djokovic ispitivanje hemijskog sastava korena biljke Centaurea nicolai Bald. (Asteraceae). XXXVII Savetovanje srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1995.

45. Gorica Lj.Radovanovic, Dejan D.Djokovic, Vlatka E.Vajs, Slobodan M.Milosavljevic Predrag P.Zivanovic: Ispitivanje sastava etarskih ulja biljke Peucedanum austriacum (Jacq) Koch (Apiaceae)" XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac (1995), Arh. Farm., 45, 312, (1995)

46. V.Bulatovic, K. Savikin-Fodulovic, N.Menkovic, N.Kovacevic, D.Grubisic, Dejan D.Djokovic, M.Ristic, S.Tasic: Endemske biljne vrste Sar planine. VII. Ispitivanje sastava etarskih ulja biljke Achillea Corabensis (Heimerl) Micevski, XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac (1995), 45, Arh. Farm., 246, (1995)

47. V.Slavkovska. R.Jancic, D.Bajic, Dejan D.Djokovic: Varijabilnost sastava etarskog ulja vrste Micromeria Thymifolia (Scop) Fritsch (Lamiaceae) XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac (1995), Arh. Farm., 45, 310, (1995)

48. N.Todorovic, M.Stefanovic, B.Solaja: Sinteza i ispitivanje antimalaricne aktivnosti steroidnih hidroperoksida i tetraoksana. 37. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, sa medjunarodnim ucescem, Novi Sad, 1.-2. juni 1995., Izvodi radova, OH-13

49. Lj.Dosen-Micovic, I.V.Micovic: Konformaciona analiza fentanila i njegovih derivata. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1995. Abstracts,OH-11.

50. V.Tesevic, V.Vajs, S.Milosavljevic, D.Djokovic: Ispitivanje hemijskog sastava korena biljke Centaurea nicolai Bald (Asteraceae). XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad (1995)

51. I.Aljancic, S.Andjelkovic, N.Randjelovic, S.Milosavljevic: Diterpeni biljne vrste Achillea clypeolata Sibth et Sm.. XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama. Donji Milanovac (1995)

52. V.Vajs, S.Andjelkovic, N.Randjelovic, S.Milosavljevic: Seskviterpenski laktoni nadzemnih delova biljne vrste Achillea serbica Nyman. XXII Savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac (1995)

53. I.Juranic, Z.Vitnik: "Ekscipleksi dioksigena i etara". XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad 1995. Izvodi radova FH-4, str.194.

54. Lj.Stevovic, I.Juranic: Epoksidacija nezasicenih di i tri-karbonskih kiselina katalitickim sistemom natrijum volframat - vodonik peroksid. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad 1995. Izvodi radova OH-14, str. 80.

55. V.M.Leovac , I.Ivanovic, K.Andjelkovic, Lj.Klisarova i M.Lazarevic: Novi kompleksi dioksomolibdena(VI) sa anjonima tridentatnih ONO hidrazona XXXVI Savetovanje hemicara SR Srbije, Beograd, 1994, Izvodi radova str, 16

56. I.Ivanovic, V.M.Leovac, K.Andjelkovic, D.Minic i M.Susic: Termicko ispitivanje novih kompleksa dioksomolibdena(VI) sa salicilaldehid-p-hidroksibenzoilhidrazonom. 2. Savetovanje Drustva fizikohemicara Srbije, Beograd, 1994, Izvodi radova, str. 361

57. V.M.Leovac, K.Andjelkovic, I.Ivanovic, M.Momirovic i S.Ratkovic: Sinteza i fizicko-hemijska karakterizacija dijamagnetskih kompleksa Ni2+, Zn2+, La3+, UO22+ sa 2,2-(2,6-piridindiildietiliden)-dioksamohidrazidom. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1995, Izvodi radova, str.20.

58. K.Andjelkovic, V.M.Leovac, I.Ivanovic, S.Todorovic, B.Prelesnik i S.Ratkovic: Sinteza i fizicko-hemijska karakterizacija paramagnetskih kompleksa Mn2+, Fe3+, Cu2+, Co2+ i MoO3+ sa 2',2'"-(2,6-piridindiildietiliden)-dioksamohidrazidom. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1995, Izvodi radova, str, 21.

59. S.Todorovic, I.Ivanovic, K.Andjelkovic, V.M.Leovac i S.Ratkovic: EPR spektroskopsko ispitivanje kompleksa Mn2+, Fe3+, Cu2+ i MoO3+sa 2,2-(2,6-piridindiildietiliden)-dioksamohidrazidom. Jugoslovensko savetovanje o opstoj i primenjenoj spektroskopiji, Novi Sad, 1995, Knjiga izvoda, str.131

60. K.B.Babic, S.P.Sovilj, G.Vuckovic, N.Juranic, T.J.Sabo, Mesoviti kompleksi kobalta(III) sa 1,4,8,11- tetraazaciklotetradekanom i heterociklicnim ditiokarbamato ligandima. Saopst. na XXXVII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1995. Sinopsis: NH-1.

61. B.V.Prelesnik, I.Ivanovic, V.M.Leovac i K.Andjelkovic: Mer-(2-benzoilizopropiliden-1-naftohidrazido)-metanol-cis-diokso-molibden(VI). IV Konferencija srpskog kristalografskog drustva, Vrnjacka Banja, 1995, Izvodi radova, str,8.

62. B.Prelesnik, K.Andjelkovic, I.Ivanovic i V.M.Leovac: Akvametenol-2',2'"-(2,6-piridindiildietiliden)-dioksamohidrazidokobalt(II)-perhlorat. IV Konferencija srpskog kristalografskog drustva, Vrnjacka Banja, 1955, Izvodi radova, str, 5

63. M.J.Malinar, Dj.Alijagic i D.Vukovic: Sinteza, geometrijska i apsolutna konfiguracija novih kompleksa kobalta(III) sa l-tirozinom i l-fenil-alaninom. Saopsteno na II Savetovanju hemicara Srbije u Novom Sadu 1995. Izvodi radova: NH-8, str. 17.

64. T.Sabo, J.Vlajkovic, M.J.Malinar i V.Dondur: Kineticko proucavanje reakcije u cvrstoj fazi izmedju hloro-pentamin-kobalt(III)-hlorida i kalijum-(4-morfolinkarboditionata). Saopsteno na XXXVII Savetovanju hemicara Srbije u Novom Sadu 1995. g. Izvodi radova NH-4, str, 13.

65. Z.M.Miodragovic, G.Vuckovic, i N.Cveticanin: Mesoviti kompleksi kobalta(III) sa l,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom (ciklamom) i dikarboksilato ligandima. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, l.-2. Juni 1995. Izvodi radova 11

66. A.S.Nikolic, Z.B.Maricic i M.Pavlovic: Dobijanje mesovitog kobaltferita. XXXVII Savetovanje SHD, 1995. N.Sad, NH-18p

67. T.J.Sabo, S.R.Grguric i S.R.Trifunovic: Sinteza i karakterizacija fac i mer uns-cis-(etilendiamin-N,N'-di-3-propionato)-glicinato-kobalt(III) kompleksa. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad 1995. Izvodi radova, p.12.

68. Zoran D.Matovic, Srecko R.Trifunovic, Tibor Sabo, Luigi P.Battaglia, Gustavo Ponticelli i Dusan J.Radanovic: Doprinos rastvaraca katalitickom dejstvu etanola u reakcijama dobivanja trans-[Rh(N-Alklm)4X2]+ kompleksa. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad 1995. Izvodi radova, p.15.

69. Srecko R.Trifunovic, Tibor Sabo, Zoran Matovic, Slobodan Sukdolak i Slavica Solujic-Sukdolak: Sinteza i karakterisanje etilen-diamin-N,N'-diacetato-N,N'- di(ditiokarbamato)-nikal(II)-kompleksa. XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad,1995. Izvodi radova, p.14.

70. T.J.Janjic, G.Vuckovic i M.B.Celap: Proucavanje mehanizama odvajanja kobalt(iii) kompleksa koji sadrze helatne prstenove razlicite velicine planarnom hromatografijom. XXXVII Savetovanje SHD, Novi Sad, NH-14 (1995) 23 .

71. D.Miljevic, G.Vuckovic, T.J.Janjic, M.I.Djuran i M.B.Celap: Proucavanje uticaja polarnosti rastvaraca na RM-vrednosti kompleksa kobalta(III) dobivenih na tankom sloju silika-gela. XXXVII savetovanje SHD, Novi Sad, NH-15 (1995) 24

72. Jovancicevic B., Tasic Lj., Polic P., Nedeljkovic J., Golovko A. and Vitorovic D.: C-GC-MS in oil correlation studies - effects of biodegradation on sterane and terpane maturation parameters. 11th Yugoslav Conference On General and Applied Spectroscopy, Book of abstracts, Novi Sad (1995), 159.

73. Milicevic Z., Saban M. and Jovancicevic B:. C-GC-MS in organic geochemistry of coal - estimation of origin and carbonification degree in coal from the Kosovo basin. 11th Yugoslav Conference on General and Applied Spectroscopy, Book of abstracts, Novi Sad (1995), 161.

74. N.Susic, A.Spasojevic, P.Polic: Mogucnost dobijanja silikatnih gradjevinskih materijala hladnim sinterovanjem. II Jugoslovenska konferencija Teorija i tehnologija sinterovanja, Cacak, 4-9. IX 1995.

75. S.Matic, S.Tosovic, P.Polic: Korelacije teskih metala u taloznim materijama na teritoriji Beograda. 29. Dani preventivne medicine, Nis, 27-29. IX 1995.

76. J.Stojanovic, D.Velickovic, J.Vucetic, S.Solujic-Sukdolak, N.Djukic: Influence of detergents on bioproduction of fungi grown in vitro condition. J. Sci. Agr. Research, 55 (1994) 73.

77. J.Vucetic, M.Jaredic, D.Nikolic, B.Milosevic: Nivo serumske glukoze kod dijabeticara posle oralnog uzimanja bakar-sulfata. Jugoslov. Med. Biohem., (3-4) (1994) 275.

78. J.Korolija: Usvajanje naucnih pojmova iz hemije. Naucni skup 'Nastava i intelektualni razvoj' (Institut za pedagoska istrazivanja), Beograd, 1994.

79. D.Trivic, S.Bojovic, G.Vuckovic: Model za usvajanje pojmova u nastavi hemije u srednjoj skoli. Nastava i vaspitanje, Beograd, 1-2 (1995) str. 25-38

80. Z.Vujcic, M.T.Z.Vujcic, S.Petrovic, R.M.Jankov: Determination of the protein kinase activity in extracts of pollen from poplar (Populus Canadensis). Vojnosanit. Pregl., 51(4,Suppl), 98 (1991)

81. P.Polic: Organsko-geohemijska slika o prvobitnom lezistu aleksinackog uljnog skriljca. Hemijska industrija, 49 (5) 212-216 (1995)

82. Jovancicevic B., Polic P. i Vitorovic D.: Odnos nizih i visih clanova homolognog niza n-alkana kao moguci novi organsko-geohemijski parametar u korelaciji nafti. Hemijska Industrija, 5, 230-233 (1995)

83. Tomislav J.Janjic, Gordana Vuckovic and Milenko B.Celap: Study of the mechanisms for planar chromatographic separations of cobalt(III) complexes containing chelate rings of different size. J. Serb. Chem. Soc., 60 (1995) 487

84. Dragica Trivic, Snezana Bojovic, Gordana Vuckovic: Model za usvajanje pojmova u nastavi hemije u srednjoj skoli. Nastava i vaspitanje, 1-2 (1995) 25

85. Zoran Kljajic, Slobodan Poznanovic, Mario Zlatovic, Dusan Sladic, Miroslav Gasic: Bioaktivna jedinjenja morskih organizama. Istrazivanje jadranskog mora i zastita, Kotor, 17.-21.maj, 1995. god.

86. Slobodan Poznanovic, Miroslav Opric, Nebojsa Dovezenski, Zoran Kljajic, Dusan Sladic, Miroslav Gasic: Lektini kao sredstvo za detekciju tumornih glikokonjugata. Istrazivanje Jadranskog mora i zastita, Kotor,17.-21. Maj,1995. god.

87. Bogdan Putnikovic, Ljubisa Ignjatovic Dusan Sladic, Mario Zlatovic, Miroslav Gasic: Elektrohemijske epoksidacije holesterola. XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd. Izvodi radova,1.-3. jun, str. 49,1994. god.

88. Mario Zlatovic, Dusan Sladic, Bojan Savic, Miroslav Gasic: Reaktivnost bioloski aktivnog hinona avarona sa povrsinski aktivnim modelima NADH. XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd. Izvodi radova,1.-3. jun, str. 50, 1994. god.

89. Bogdan Putnikovic, Dragana Milic, Mario Zlatovic, Ljubisa Ignjatovic, Bogdan Solaja, Dusan Sladic, Miroslav Gasic: Ispitivanje elektrohemijske reaktivnosti steroidnih hinona.: XXXVII godisnje savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad,1.-2. Jun, str. 83,1995. god.

90. D. Trivic, D. Sladic, S. Bojovic: Korelacija gradiva opste i organske hemije u gimnaziji. XXXVII godisnje savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad,1.-2. Jun, str. 349, 1995. god.

91. V.D.Krsmanovic: "Evropska iskustva u kontroli kvaliteta hemijskih analiza", Savetovanje JUGOMA '94 sa medjunarodnim ucescem, Novi Sad, 11-13.oktobar 1994. Zbornik radova, Knjiga 2, str. 398-403, Novi Sad, 1994

92. L.B.Pfendt, G. V.Popovic: Spektrofotometrijsko odredjivanje flurazepama u farmaceutskim formulacijama. XXXVII Savetovanje srpskog hemijskog drustva, Novi Sad, 1-2 juni 1995. Izvodi radova, 116 (1995).

93. Niketic V., Ristic S., Saicic Z., Spasic M., Buzadzic B. i Stojkovic M. (1994). Uticaj dugotrajne anti-epilepticne terapije na aktivnost antioksidativnih enzima i nastajanje glutationskog derivata hemoglobina (Hb ASSG). IX Kongres medicinskih biohemicara Jugoslavije, Budva, Jugoslavija, Oktobar 12-16, Jugoslav. Med. Biohem., 3-4, p.175.

94. Nikolic A., Andrejic I., Blagojevic D., Saicic Z.S., Buzadzic B. and Spasic M.B. Uticaj antioksidanata na endogenu zastitu od oksidacionih ostecenja u krvi ljudi. IX Kongres medicinskih biohemicara Jugoslavije, Budva, Jugoslavija, Oktobar 12-16, 1994, Jugoslav.Med.Biohem., 3-4, I 12.

95. Pajovic S., Saicic Z., Korac B., Spasic M., Petrovic V., Martinovic J. Efekat estradiol 17 benzoata i progesterona na aktivnost glutation peroksidaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke, Sveti Stefan - Kotor, Jugoslavija, Jun 1-3. 1995., Zbornik sazetaka, P1-57.

96. Kasapovic J., Pajovic S., Korac B., Saicic Z., Spasic M., Petrovic V., Martinovic J. Efekat progesterona i estradiol-17 benzoata na aktivnost katalaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke, Sveti Stefan - Kotor, Jugoslavija, Jun 1-3. 1995., Zbornik sazetaka, P2-08.

97. Stevic-Marinkovic Z., Nikolic A., Andrejic I., Spasic M., Trikic R., Apostolski S. Aktivnost antioksidativnih enzima u bolesnika sa amiotrofickom lateralnom sklerozom. II Kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke, Sveti Stefan - Kotor, Jugoslavija, Jun 1-3. 1995., Zbornik sazetaka, P2-61.

98. Vesna Niketic, Nenad Tomasevic, Vlatka Vajs i Zanka Bojic: Identifikacija kovalentno vezanih masnih kiselina za hemoglobin. Saopsteno na XXXVI savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 01.- 03.06.1994; Knjiga sinopsisa: BH-13, str. 109

99. Vesna Niketic, Karen Klappe i Dick Hoekstra: Internalizacija lipida pri dejstvu insulina na eritrocite. Saopsteno na XXXVI savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 01.- 03.06.1994; Knjiga sinopsisa: BH-12, str. 108

100. Vesna Niketic, Slavica Sredic, Zorica Sajcic, Mihajlo Spasic, Biljana Buzadzic i Mira Stojkovic: Uticaj dugotrajne antiepilepticne terapije na aktivnost antioksidativnih enzima i nastajanje glutationskog derivata hemoglobina (Hb ASSG). Saopsteno na IX kongresu Medicinskih biohemicara Jugoslavije, Beograd, Budva, 12-16.10.1994; Jugoslav. Med. Biochem., 13, 175 (1994).

101. Vesna Niketic, Nenad Tomasevic i Vlatka Vajs i Radivoje Srejic: Vezivanje glikofosfolipida za hemoglobin i membranske proteine pri dejstvu visokih koncentracija insulina na eritrocite. Saopsteno na XXXVII savetovanju Srpskog hemijskog drustva sa medjunarodnim ucescem, 1-2 06. 1995., Novi Sad, knjiga sinopsisa: BH-2, str. 145Strucni radovi i studije

1. M.Vlahovic, Z.Pavlovski, J.Vucetic, B.Zivkovic, S.Ninkovic: Problem rezidua sulfonamida u stocarskoj proizvodnji, Biotehnologija u stocarstvu, 10 (1994) 69.

2. J.Vucetic, G.Ostojic, S. Markovic, M.Cirovic, S.Djurica: Dejstvo luka na patogene gljive. Hemijski pregled, 36, (1995) 24.

3. J.Vucetic, E.Radovanovic, S.Brceska: Ugljeni hidrati u vocu i povrcu i njihov znacaj u ishrani, ibid, 67.

4. Z.Cekovic: Taksol: do sada najefikasnije jedinjenje u lecenju nekih oblika raka. Hemijski pregled, (1994) 35, 97

5. Z.Cekovic: Nobelova nagrada za hemiju za 1994. godinu dodeljena George Olahu, Hemijski pregled, (1995), 36, 11.

6. P.Polic: Relevantni parametri kvaliteta vode kod recnih slivova od medjunarodnog znacaja - primer Juzne Morave. Radjeno za potrebe Saveznog ministarstva za nauku, tehnologiju, razvoj i zivotnu sredinu, Beograd, Jun 1995.

7. S.Bojovic: Rad Marka Leka u primenjenoj hemiji; u: Serija Pinus, Zapisi, br. 1, Beograd, 1995, 2, 97-107

8. S.Bojovic: Rad Sime Lozanica na unapredjivanju privrede (I i II), Ekonomika 1995, 31, 1-2, 12-16.

9. J.Korolija, D.Danilovic, Lj.Mandic: Hemija - zbirka takmicarskih zadataka za osnovnu skolu, Studentski trg, Beograd 1995.

10. P.Pfendt, B.Jovancicevic, M.Vrvic, V.Dragutinovic i T.Glumicic: Makisko polje - studija rizika od izlivenog ksilola. (Za potrebe CIP-a), XII. 1994.Udzbenici i monografije, prevodi i recenzije

1. S.Milosavljevic, "Strukturne instrumentalne metode", Udzbenik za studente hemije. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995.

2. J.I.Vucetic, V.B.Veljkovic, M.M.Vrvic, M.L.Lazic: Mikrobioloske sinteze polisaharida (Recenzija: M.Hranisavljevic-Jakovljevic, Z.Tesic. ISBN 86-23-22041-7), Naucna knjiga, Beograd 1995.

3. R.Saicic: Sinteticke slobodno-radikalske reakcije: stvaranje veze ugljenik-ugljenik. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.

Prevodi:

1. B.Solaja: Prevod udzbenika " Organic Chemistry " od P . C . Vollhardt-a izdavac W.H. Freeman and Company, drugo izdanje, New York,1994. Prevod je recenziran i predat u stampu. Izdavac prevoda Haydigraf, Beograd.

P.Polic: Recenzija 2 rada za casopis Water, Air and Soil Pollution.Plenarna predavanja i predavanja po pozivu

1. J.Vucetic: Uloga oligoelemenata u biologiji i medicini. XIV Smederevski lekarski dani, Smederevo 10. novembar 1994., Program, str. 11.

2. M.Vrvic: Biohemijski aspekti uloge hroma, ibid.

3. J.Vucetic: Uloga oligoelemenata u biologiji i medicini. Dani Zdravstvenog centra Cacak posveceni diabetes melitus, Cacak 12 . novembar 1994., Program, str. 4.

4. M.M.Vrvic: Biotehnologija: Mogucnosti i nade. Beograd 11. januar 1994., Izvodi 7. Seminar za nastavnike Srbije, str. 11.

5. M.M.Vrvic: Osnovi biohidrometalurgije: Bakterijska luzenja sulfida bakra, Inovacioni programi "Hidrometalurgija". Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet, Bor 07. februar 1995.

6. M.M.Vrvic: Biohemijski aspekti uloge hroma. Interna klinika Klinicko-bolnickog centra, Pristina 17. novembar 1995.

7. M.M.Vrvic: Slovo o Lui Pasteru u spomen na 100 godina od smrti. VII kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi 12. juni 1995.

8. M.M.Vrvic: Koncept autotrofije i heterotrofije - biohemijske osnove. VII kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi 13. juni 1995., Zbornik rezimea, str. 41.

9. V.Soskic i Jelena Joksimovic: Sinteza i ispitivanje novih dopaminergicnih liganada. XXXVII Sav., Srpskog hemijskog drustva. Novi Sad 1995., Abstrakt: PH-SP str 143

10. S.Bojovic: Programi iz hemije za srednje skole, sekcijsko predavanje odrzano na 36. Savetovanju SHD, Beograd. 1994.

11. S.Bojovic: Poceci nastave hemije u Srbiji. Naucni skup "Prirodne i matematicke nauke u Srba u 18. i prvoj polovini 19. veka", Novi Sad 1995.

12. D.Trivic: 'Struktura supstance' u osnovnoj skoli i gimnaziji, predavanje odrzano zajedno sa V.Vukoticem na Januarskim danima prosvetnih radnika Srbije (seminar za nastavnike hemije), Beograd, 10-11. 1. 1995.

13. S.Niketic, S.Sovilj, G.Vuckovic: Koordinaciona hemija. Seminar odrzan u istrazivackoj stanici Petnica, mart 1995.

14. S.Milosavljevic: Primena novih NMR metoda u organskoj hemiji, plenarno predavanje, XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Novi Sad (1995)

15. S. Milosavljevic: Seskviterpenski laktoni nasih samoniklih biljaka familije Asteracee. XXII savetovanje o lekovitim i aromaticnim biljkama, Donji Milanovac (1995)

16. P.Polic: Teski metali u ekosistemu. Predavanje. Fizicko-hemijski fakultet, Beograd, 22. II 1995.

17. M.M.Vrvic: Znacaj i primena organski vezanog hroma(III) u glikoregulaciji. Radovis (BJR Makedonija) 04. novembar 1994.

18. M.Vrvic: Biohemijski aspekti uloge hroma u metabolizmu. Skopje (BJR Makedonija) 18. novembar 1994.

19. M.M.Vrvic: Uloga oligoelemenata u biologiji i medicini. Podgorica 22. novembar 1994.

20. M.M.Vrvic: Biohemijski aspekti uloge hroma, ibid.

21. Miroslav Gasic: Complex natural products research. International workshop "Natural Products - Secondary Metabolytes and Lipids" Sofia, 20.-24. Feb., 1995. god.

22. Zoran Kljajic, Miroslav Gasic: Haemaglutinating activity of extracts from Adriatic marine organisms., International workshop "Natural products - Secondary metabolytes and lipids" Sofia, 20.-24. Feb., 1995. god.

23. Miroslav Gasic: Nove tendencije u proucavanju prirodnih proizvoda., Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu.,18. Apr.,1995. god.

24. V.D.Krsmanovic: "Primena racunara u nastavi hemije", Seminar za nastavnike hemije, Januarski dani prosvetnih radnika Srbije, Beograd, 9-10.januar (1995).

25. V.D.Krsmanovic and P.A.Pfendt: "Examples of project work with chemical industry", The International Conference on Industry - Education Initiatives in Chemistry: Partners in Chemical Education, University of York, York, Great Britain, August 29 - September 2, (1995).

26. L.B.Pfendt: Dvofazni puferski sistemi sa tesko rastvornim protolitom u kondenzovanom stanju. XXXVI Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd 1994. Izvodi radova, 73 (1995).

27. Spasic M.B. (1994). Odraz poremecaja slobodno - radikalske ravnoteze na vrednost nekih biohemijskih parametara u krvi. IX Kongres medicinskih biohemicara Jugoslavije, Budva, Jugoslavija, Oktobar 12-16, Jugoslav. Med. Biohem., 3-4, p.166.

28. Vesna Niketic: Molekul hemoglobina u zdravlju i bolesti, predavanje odrzano za Podruznicu Srpskog hemijskog drustva, Zrenjanin, juni 1994Naucnoistrazivacki i strucni projekti u skolskoj 1994/95.godini

1. Struktura i reaktivnost organskih jedinjenja - Ispitivanje domaceg lekovitog bilja u cilju proizvodnje novih farmaceutskih preparata u okviru projekta:"Razvoj postupka za dobijanje bioaktivnih supstanci za farmaceutsku i kozmeticku industriju". Rukovodilac dr Slobodan Milosavljevic, redovni profesor. Projekat br. 0211 Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju)

2. Eksperimentalna i teorijska istrazivanja bioloski znacajnih molekula i model - sistema. Rukovodilac, prof. dr. R.M.Jankov. Projekat br. E-202. Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

3. Organske sinteze. Rukovodilac prof. dr Zivorad Cekovic. Projekat br. 108. Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju)

4. Sinteza i proucavanje reaktivnosti fizioloski aktivnih supstanci, Rukovodilac akademik dr Miroslav Gasic. Projekat br. 0208 Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

5. Normalni i izmenjeni metabolicki putevi fiziolosko-biohemijski specificnih prokariotskih mikroorganizama, visih biljaka i coveka. Rukovodilac: J.I.Vucetic i M.M.Vrvic. Projekat br. 0219, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

6. Istrazivanje novih postupaka sinteze, biosinteze i izolovanja farmakoloski aktivnih jedinjenja. Rukovodilac dr Sinisa Djordjevic, Zdravlje-Leskovac. Projekat br. 0914, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

7. Kompleksni sistemi u hemiji u okviru teme: Analiza.kompleksnih sistema. Rukovodilac dr Tibor Pastor redovni profesor. Projekat br. 220, Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. 1991-1995.

8. Kompleksni sistemi u hemiji u okviru teme: Kineticka analiza kataliziranih i nekataliziranih sistema. Rukovodilac dr Gordana Milovanovic redovni profesor. Projekat br. 220, Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. 1991-1995.

9. Kompleksni sistemi u hemiji. Rukovodilac dr Tomislav Janjic, redovni profesor. Projekat br. E-0220, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

10. Racunske metode za odredjivanje strukture, energije i reaktivnosti organskih jedinjenja. Rukovodilac dr Ljiljana Dosen-Micovic, v. profesor. Projekat br. OSI 012/94-2, Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj.

11. Istrazivanje novih postupaka sinteze, biosinteze i izolovanje farmakoloski aktivnih jedinjenja. Rukovodilac M.M.Vrvic. Projekat br. 0914, Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. 1991-1995.

12. Proucavanje porekla, strukture i osobina organskih supstanci Zemljine kore. Rukovodilac dr Predrag Polic, docent, u okviru projekta br. F-127, SANU. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

13. Struktura i osobine organskih supstanci i sedimenata. Rukovodilac dr Predrag Polic: docent, u okviru projekta br. F-127, SANU. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

14. Sinteza i ispitivanje aktivnosti nekih derivata lanosterola s antimikotickim i antineoplasticnim dejstvom. Rukovodilac dr Bogdan Solaja, v. profesor. Projekat br. OSI 227, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i zivotnu sredinu. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

15. Poreklo, struktura i osobine organskih supstanci i sedimenata. Rukovodilac dr Dragomir Vitorovic, redovni profesor. Projekat br. F-127, SANU. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

16. Razvoj tehnologija kompleksnog iskoriscenja biomase biljke Heliantus tuberosus L. - cicoka (topinambur). Rukovodilac dr Vladimir Veljkovic, profesor Tehnoloskog fakulteta u Leskovcu, Projekat br. 139, SANU. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

17. Sinteza steroidnih analoga artemizina i 1,2,4,5-tetraoksana. Rukovodilac dr Bogdan Solaja van. profesor. U okviru projekta br. 189 SANU

18. Razvoj reaktora za odsumporavannje dimnih gasova. Rukovodilac dr Ivan Juranic, van. profesor. Projekat br. 201, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

19. Emulgatori za primenu u svim granama industrije. Rukovodilac dr Ivan Juranic. Projekat br. 273, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM).

20. Primena permanentnih magneta za sprecavanje inkrustacije u fluidima. Rukovodilac mr Aleksandar Nikolic, asistent. Projekat br. 2.0025 Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (U saradnji sa Masinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.)

21. Predlog parametara kvaliteta vode koje treba meriti da bi se zagadjenost voda na medjunarodnim profilima adekvatno pratila. Rukovodilac dr Predrag Polic, docent. Projekat br. 3/0-12-022, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i zivotnu sredinu.

22. Razvoj novih materijala za visoke tehnologije (katalizatori, neorganski, organski i biohemijski materijali, sintetski polimerni materijali). Rukovodilac dr Ivan Juranic, vanredni profesor. Projekat br. OSI-012/94-2, Savezno ministarstvo za nauku tehnologiju i razvoj. (U saradnji sa Centrom za hemiju IHTM.)

23. Iznalazenje, razvoj i sinteza laboratorijskih kolicina razlicitih dijagnostika za test penicilinskih i drugih alergija. Rukovodilac, prof. dr. R.M.Jankov. Projekat br. 1103/86, Institut za imunobiologiju i virusologiju, Beograd-Torlak.

24. Osvajanje nove tehnologije iz oblasti mikrotalasne tehnike. Rukovodilac, prof. dr. R.M.Jankov. Projekat Instituta za fiziku, Zemun.

25. Laboratorijsko dobijanje razlicitih estara. Rukovodilac dr Vladimir Andrejevic, v.profesor. Projekat DP 'Zupa', Hemijska industrija-Krusevac

26. Projektovanje í izrada postrojenja i tehnologije za proizvodnju hemikalija, prirodnih proizvoda i opreme za poboljsanje kvaliteta voda. Rukovodilac: M.M.Vrvic, i J.I.Vucetic. Projekat broj 01/94 NRK-INZENJERING-a, Preduzeca za proizvodnju, istrazivanje, razvoj i inzenjering u oblasti hemije, biohemije, biotehnologije, hemijskog inzenjerstva i procesne opreme.

27. Kontrola kvaliteta supstanci. Rukovodilac dr Marija Todorovic, v.profesor.

28. Dobijanje cistih hemikalija i kontrola kvaliteta. Rukovodilac Ljubica Tasic, asistent

29. Sinteza i analiza raznih hemikalija. Rukovodilac dr Branimir Jovancicevic, docent

Organizovanje naucnih skupova:

I Regionalni Simpozijum - Hemija i zivotna sredina (I Regional Symposium: Chemistry and the Environment), Vrnjacka Banja, 25-29.IX 1995.

Ovaj medjunarodni simpozijum, prvi ove vrste u Jugoslaviji, organizovalo je Srpsko hemijsko drustvo. Simpozijum je odrzan u Vrnjackoj banji, a u vremenu od 25. do 29 septembra 1995.g. Zvanicni jezik Simpozijuma je bio engleski. Saopsteno je 230 radova, od cega 75 usmeno. Sa Hemijskog fakulteta ucestvovalo je 17 autora (ukljucujuci i doktorande, poslediplomce i diplomce) sa ukupno 19 radova - sto cini 8,3 % od ukupnog broja saopstenih radova. Ovaj podatak ukazuje na vec znacajnu orijentaciju Hemijskog fakulteta ka istrazivanjima relevantnim za zivotnu sredinu.

U organizovanju ovog simpozijuma neposredno ucestvovalo je osam radnika Hemijskog fakulteta:

1. Dr Petar Pfendt - predsednik Organizacionog i Izvrsnog odbora

2. Mr Ilija Brceski - sekretar Naucnog, Organizacionog i Izvrsnog odbora

3. Dr Vidosava Djurdjic - clan Naucnog odbora i Recenzentske komisije

4. Dr Marija Todorovic - clan naucnog odbora i Recenzentske komisije

5. Dr Miroslav Vrvic - clan Organizacionog odbora i Recenzentske komisije

6. Dr Predrag Polic - clan Naucnog, Organizacionog i Izvrsnog odbora i Recenzentske komisije

7. Dr Branimir Jovancicevic - Clan Organizacionog i Izvrsnog odbora

8. mr Vojin Krsmanovic - clan Organizacionog i Izvrsnog odbora.

Hemijski fakultet je i na druge nacine dao znacajan doprinos organizovanju ovog simpozijuma: davanje kancelarija Izvrsnom odboru, fotokopiranje, telefonske i telefaks veze, skladisni prostor, grafoskope i dijaprojektore i dr. Sa izvesnom sumom Fakultet je ucestvovao i kao sponzor simpozijuma.

HemNet

U 1995.godini uspostavljena je lokalna racunarska mreza Hemijskog fakulteta i Centra za hemiju IHTM-a. Ova mreza (HemNet) organizovana je kao LAN Ethernet zvezdaste topologije sa cetiri koncentratora i kablovima u ukupnoj duzini od preko 1200 metara, koji povezuju oko 30 PC racunara u celoj zgradi. U HemNet-u se nalaze tri servera od kojih centralni radi po d operativnim sistemom UNIX. Veza sa nacionalnom akademskom racunarskom mrezom ostvarena je preko FON-a, a u bliskoj buducnosti se ocekuje povezivanje u univerzitetsku mrezu (u okviru SNTIS projekta Ministarstva za nauku Srbije) preko optickog kabla. HemNet trenutno ima preko 80 registrovanih korisnika (uglavnom nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta i Centra za hemiju) kojima stoje na raspolaganju lokalni Internet servisi, kao i sve globalne mogucnosti Interneta koje su dostupne nasoj zemlji.

Pored ukljucenja u nacionalnu informacionu infrastrukturu (SNTIS), u najskorije vreme se predvidja i formiranje jedne PC ucionice, integrisane u HemNet mrezu, koja ce preuzeti jedan deo funkcija RL u pogledu obuke studenata i ostalih nastavnih aktivnosti.
6. RAD STRUCNIH ORGANA FAKULTETANASTAVNO-NAUCNO VECE

U toku skolske 1994/95. godine odrzano je 8 redovnih sednica Nastavno-naucnog veca na kojima su razmatrana sledeca pitanja:

- predlog Univerzitetu U Beogradu o broju studenata za upis u skolskoj 1995/96. godine,

- odobravalo programe specijalistickih studija i teme za izradu specijalistickih studija, odredjivalo mentore i komisije za pregled, ocenu i odbranu specijalistickih radova,

- odobravalo teme za izradu magistarskih teza i usvajalo referate o magistarskim tezama i odredjivalo mentore i komisije za pregled, ocenu i odbranu magistarskih teza,

- odobravalo teme za izradu doktorskih disertacija kao i referate o uradjenim doktorskim disertacijama, odredjivalo mentore i komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorskih disertacija uz saglasnost Strucnog veca za hemiju, fizicku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu na predloge tema i na referate o uradjenim doktorskim disertacija,

- odredjivalo komisije za klasifikacione, prijemne i dopunske ispite za upis u I godinu skolske 1995/96. godine,

- pored navedenih pitanja, Nastavno-naucno vece je obavljalo i druge poslove Zakonom i Statutom Hemijskog fakulteta.

- pokretalo postupak, po zahtevima, za utvrdjivanje ispunjenosti uslova za sticanje istrazivackih zvanja i donosilo odluke o sticanju istrazivackog zvanja.

Nastavno-naucno vece, u ovoj skolskoj godini je brojalo 72 clana. Odluke i zakljucke Vece je donosilo vecinom glasova prisutnog broja clanova na sednicama.IZBORNO VECE

U toku skolske 1994/95. godine odrzano je 7 redovnih sednica na kojima je donosilo odluke o:

- izboru nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta u zvanja,

- prestanku radnog odnosa nastavnika i saradnika,

- o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika,

- obrazovanju komisije referenata za izbor nastavnika i saradnika.

U skolskoj 1994/95. godini Izborno vece je izabralo sledece nastavnike i saradnike:

- dr Ratka Jankova u zvanje redovnog profesora za predmete: Hemija prirodnih proizvoda i Imunohemija,

- dr Vesnu Niketic u zvanje vanrednog profesora za predmete Biohemija I i Biohemija i biofizika molekula,

- dr Vukica Soskica u zvanje vanrednog profesora za predmete Eksperimentalna biohemija i mehanizmi dejstava fizioloski aktivnih supstanci,

- dr Vidosavu Djurdjic u zvanje vanrednog profesora za predmete Patoloska biohemija i Biohemijska toksikologija,

- dr Bogdana Solaju u zvanje vanrednog profesora za predmet Organska hemija,

- dr Ljiljanu Dosen-Micovic u zvanje vanrednog profesora za predmete Organska hemija III i skolski ogledi u nastavi hemije,

- dr Nikolu Milica u zvanje vanrednog profesora za rad do 1/3 radnog vremena na odredjeno vreme od 12 meseci za predmete Visa neorganska hemija i Mehanizmi neorganskih reakcija,

- dr Bogdana Prelesnika, u zvanje vanrednog profesora za rad do 1/3 radnog vremena na odredjeno vreme od 12 meseci za predmet Neorganski materijali i strukture,

- dr Vlatku Vajs u zvanje docenta za rad do 1/3 radnog vremena na odredjeno vreme od 12 meseci za predmet Instrumentalne strukturne metode,

- dr Jasnu Djonlagic u zvanje docenta za rad do 1/3 radnog vremena na odredjeno vreme od 12 meseci za predmet Hemija polimera,

- dr Mihajlo Spasic u zvanje docenta za rad do 1/3 radnog vremena na odredjeno vreme od 12 meseci za predmet Bioenta za predmet Kvantitativna hemijska analiza,

- mr Dragana Manojlovica u zvanje asistenta za predmet Kvantitativna hemijska analiza,

- mr Goran Petkovica u zvanje asistenta za predmet Analiticka hemija za studente fizicke hemije,

- mr Srdjana Stojanovica u zvanje asistenta za predmet Patoloska biohemija,

- mr Nenada Tomasevica u zvanje asistenta za predmet Biohemija I,

- mr Dragicu Trivic u zvanje asistenta za predmet metodika nastave hemije,

- Radu Baosic u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Analiticka hemija za studente fizika-hemija i hemija-biologija,

- Aleksandru Golovic u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Analiticka hemija I i II za studente biohemije,

- Ljubicu Tasic u zvanje asistenta-pripravnika za predmete: Industrijska hemija i Organska geohemija sa hemijom goriva,

- Jovicu Badjica u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Preparativna organska hemija,

- Veselina Maslaka u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Preparativna organska hemija,

- Gorana Roglica u zvanje asistenta-pripravnika (reizbor) za predmet Organska hemija do 30.9.1995. godine i

- Maria Zlatovica u zvanje asistenta-pripravnika (reizbor) za predmet Organska hemija do 30.9.1995. godine.SEKRETARIJAT FAKULTETA

Pravni, opsti i administrativni poslovi

Pored administrativno-tehnickih poslova u vezi sa radom organa upravljanja i strucnih organa Fakulteta (Nastavno-naucnog veca, Izbornog veca, Saveta i njihovih tela) Sekretarijat je obavljao poslove normativne aktivnosti, zastupanje pred sudovima, korespondencije sa drugim licima, sastavljao ugovore o poslovnoj saradnji i druge ugovore.

Primana je, raznosena i odasiljana posta. Vodjene su odgovarajuce evidencije. Zavedeno je 857 brojeva u delovodni protokol Fakulteta. Odlagana je arhivska gradja.

Napomena : Poslove studentske sluzbe obavljao je Fakultet samostalno. Dostavljeni su podaci za Informator Univerziteta u Beogradu.Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Hemijskog fakulteta u 1994/95. godini


Doslo je do promene zakonskih propisa koji regulisu poslove u knjigovodstvu i racunovodstvu. Zbog toga se vise ne vrse periodicni obracuni i nema podataka koji bi adekvatno pokrivali period od 1.Oktobra 1994.g. - 30. septembra 1995.g. Medjutim, slika o poslovanju Hemijskog fakulteta se moze dobiti iz zavrsnog racuna za 1995.g., koji je dat kao prilog ovom izvestaju.Investicioni radovi


- Izvrseno je saniranje kompletne kisne vertikale kod velikog hemijskog amfiteatra, koja je plavila prostorije, odnosno izvrsena je kompletna zamena dotrajale kisne vertikale od gusa i ugradjena je nova vertikala od plasticnih cevi preseka 100. Takodje su ugradjena vertikalna reviziona okna sa vratancima za buducu kontrolu vertikale

- Adaptirana je nisa na II spratu bloka "C" i formiran kabinet za profesora filozofije i psihologije izvrseno je pregradjivanje i svi potrebni gradjevinski i gradjevinsko-zanatski radovi

- Bivsa prostorija profesora filozofije i psihologije u prizemlju zgrade u auli bloka "B" adaptirana je za potrebe racunarske laboratorije centra. Izvrseni su svi potrebni gradjevinski i gradjevinsko-zanatski radovi

- Izvrsena je rekonstrukcija prostorije 331 u prizemlju za potrebe studentskih sluzbi Fakulteta za fizicku hemiju i Geografskog fakulteta sa svim potrebnim gradjevinskim i gradjevinsko-zanatskim radovima. U toj prostoriji je bilo potrebno prvo izvrsiti saniranje gerberovih nosaca, ali nije bilo sredstava za tu intervenciju. Iznad ove prostorije potrebno je izvrsiti saniranje toaleta muskog i zenskog za koje za sada nije bilo sredstava.

- Za potrebe Matematickog fakulteta izvrsena je adaptacija prostorije u prizemlju koja je nekada bila arhiva PMF-a. Izvrseni su svi potrebni radovi.

- Takodje je uredjena prostorija za studentsku sluzbu Hemijskog fakulteta, Fizickog i Bioloskog fakulteta, koje su ostale u postojecoj prostoriji. Troskove ovih adaptacija snosili su podjednako svih 6 fakulteta.

- Izvrsena je analiza stanja masinskih instalacija u zgradi Fakulteta sa predlozima za resenje problema zagrevanja prostorija zgrade od strane grupe inzenjera na celu sa docentom dr. Bratislavom Zivkovicem sa Masinskog fakulteta.

- Izvrsena je zamena propalih kisnih vertikala na bloku "C" zgrade kroz svih 7 etaza u plakarima kod prostorija toaleta

- Izvrsena je zamena ispucalih kisnih vertikala kod stepenista bloka "B" sa prethodnim skidanjem ugradjenih "bihacit" ploca i rabic pletiva kroz svih 7 etaza zgrade. Sada je potrebno ugraditi maske preko ovih otvora kako bi uvek bile dostupne kontroli.

- Elektro inzenjeri iz Zavoda za vestacenje grada na nas zahtev pregledali su nase dve trafo stanice u I i II podrumu i konstatovali da su u vrlo losem tehnickom stanju. Pregled su izvrsili sa nasim elektricarima.

- Potrebno je hitno preduzeti mere za pronalazenje najboljih tehnickih resenja za ovaj urgentni problem, da ne bi doslo do neke nesrece i stete za objekat.Biblioteka


U protekloj skolskoj godini kupljeno je 110 knjiga u vrednosti od 2.101,55 dinara. Kao poklon su dobijene 222 knjige (prvenstveno iz zaostavstine profesora Vilima Vajganda; ova ostavstina nije do kraja obradjena, tako da ce ostatak biti prikazan u narednim izvestajima).

Od naucnih casopisa u biblioteku Hemijskog fakulteta je stiglo 6 naslova (167 svezaka) od strane ministarstva za nauku; 8 naslova (147 svezaka) od IHTM - Centra za hemiju; 5 naslova (35 svezaka) od profesora Mihaila Lj. Mihailovica; 2 naslova (18 svezaka) od Srpskog hemijskog drustva i 1 naslov (5 svezaka) od Kineskog hemijskog drustva. Od pomenutih naslova je kompletirano svega 7. Najvaznije od svega, odrzan je kontinuitet u nabavci 'Chemical Abstracts-a'.

Izdavacka delatnost


U toku skolske 1994/95 godine Hemijski fakultet je nastavio sa izdavackom aktivnoscu. Funkciju Izdavackog saveta je vrsilo Nastavno-naucno vece fakulteta. Prihvacene su recenzije nekoliko tekstova, a u toku ove skolske godine izdati su sledeci naslovi:

1. S.Milosavljevic: Strukturne instrumentalne metode. Udzbenik za studente hemije. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995.

2. R.Saicic: Sinteticke slobodno-radikalske reakcije: stvaranje veze ugljenik-ugljenik. (Monografija) Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.

3. H.Kagan: Organska stereohemija. (Prevod M. Stefanovic, S.Mladenovic) Udzbenik za studente hemije. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 1995.

Ove knjige su izdate uz znacajnu finansijsku pomoc Soros fonda Jugoslavija, Ministarstva za nauku i tehnologiju i firme Global Technology Assistance, a jedna knjiga je izdata uz zajednicko ulaganje hemijskog fakulteta i knjizarsko izdavackog preduzeca Studentski Trg.Poslovi tehnickog odrzavanja zgrade i poslovi odrzavanja cistoce


U toku skolske 1994/95 godine doslo je do stabilizacije, a zatim i do neznatnog povecanja visine sredstava koje Fakultet dobija od strane Ministarstva u svrhu odrzavanja zgrade i odrzavanja cistoce.

Ovo povecanje se odrazilo na kvalitet i obim poslova koje obavlja tehnicka sluzba Hemijskog fakulteta.Takodje je obezbedjena nesto veca kolicina potrosnog materijala i alata koji su neophodni za rad tehnicke sluzbe.

U izvestajnom periodu obavljeni su sledeci poslovi:

- popravljena je ventilacija u nekim laboratorijama (menjani su motori, postolja, ventilacioni kanali),

- zamenjeno nekoliko kisnih vertikala,

- sanirana je vodovodna i kanalizaciona instalacija u prostorijama gde je doslo do kvarova koje je bilo moguce otkloniti,

- zamenjivane su dotrajale grejne cevi i delovi konvertora,

- zamenjivane su brave na vratima plakarima i sl.

- popravljeni su plakari, stolovi stolice, police za hemikalije, ramovi za prozore,

- zamenjivana su polomljena stakla na prozorima i vratima,

- vrsena je zamena velikog broja neonskih sijalica, startera, sukoa, uticnica, viljuski, grejaca za resoe, grejalica, susnica i gajtana,

- vrsena je popravka svih vrsta slavina, lavaboa, WC solja, propusnih ventila, zamena virblova i gumica na slavinama,

- vrseno je ciscenje kanalizacije, slivnika po terasama, kotlova u kotlarnici,

- vrseno je ciscenje dvorista zgrade i oko zgrade a i revitalizacija zelenila ispred zgrade,

- ciscenje poslovnih prostorija i ulaza u zgradu znatnije je poboljsano,

Zbog stepena kvara i ostecenosti vodovodne i kanalizacione mreze tehnicka sluzba nije bila u mogucnosti da otkloni jedan deo kvarova na sanitarnim cvorovima u zgradi tako da su oni tretirani kao investiciono odrzavanje zgrade.

U saradnu zgradi se ispituje. Komisijski se utvrdjuje cinjenicno stanje i sprovodi odgovarajuci postupak.

Postoje odredjeni problemi u odrzavanju elektricnih instalacija kao posledica nekvalitetnog grejanja zgrade. Ukljucuje se prekomerno veliki broj grejalica pa cesto dolazi do kvarova na jednoj od faza ili do pada sistema elektricnih instalacija u celoj zgradi u zimskom periodu. Ovaj problem je moguce resiti jedino sa vecim investicionim zahvatom na grejnom sistemu u zgradi. Ukoliko ovakvo stanje potraje postoji realna opasnost od izbijanja pozara u zgradi, kao posledica preopterecenosti elektricne mreze.

Obezbedjenje zgrade normalno se odvija, premda je otezano velikim brojem studenata i time sto se nastava i vezbe odrzavaju tokom citavog dana. S druge strane u zgradi radi i veliki broj zaposlenih na drugim fakultetima i institutima.ORGANI UPRAVLJANJA

Dekan i prodekani

Dekan : Dr. Ivan Juranic, vanr. prof.

Prodekan za materijalno finansijsko poslovanje Dr. Zivoslav Tesic, docent

Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr. Lidija Pfendt, vanr. prof.

Prodekan za nauku Dr. Vesna Niketic, vanr. prof.
SPISAK ZAPOSLENIH HEMIJSKOG FAKULTETANastavnici i saradnici u nastavi

REDOVNI PROFESORI

1. Dr Miroslav Gasic

2. Dr Gordana Milovanovic

3. Dr Slobodan Milosavljevic

4. Dr Tibor Pastor

5. Dr Zivorad Cekovic

6. Dr Jovan Vucetic

7. Dr Ratko Jankov od 30.6.1995.

VANREDNI PROFESORI

1. Dr Vladimir Andrejevic

2. Dr Aleksandar Milovanovic

3. Dr Ivan Juranic

4. Dr Ivan Micovic

5. Dr Mijat Malinar

6. Dr Svetozar Niketic

7. Dr Lidija Pfendt

8. Dr Petar Pfendt

9. Dr Marija Todorovic

10. Dr Vukic Soskic

DOCENTI

1. Dr Vojka Antonijevic

2. Dr Snezana Bojovic

3. Dr Miroslav Vrvic

4. Dr Gordana Vuckovic

5. Dr Katarina Andjelkovic

6. Dr Ljuba Mandic

7. Dr Branimir Jovancicevic

8. Dr Rado Markovic

9. Dr Vladimir Pavlovic

10. Dr Djordje Petrovic

11. Dr Predrag Polic

12. Dr Sofija Sovilj

13. Dr Zivoslav Tesic

14. Dr Radomir Saicic

15. Dr Dusan Sladic

16. Dr Ljiljana Dosen-Micovic

17. Dr Bogdan Solaja

18. Dr Vidosava Djurdjic

19. Dr Vesna Niketic

NAUCNI SARADNICI

1. Dr Jovan Bosnjak

2. Dr Miodrag Djermanovic

3. Dr Mileta Jaredic

4. Dr Dusanka Milojkovic-Opsenica

5. Dr Joze Forzek

ASISTENTI-DOKTORI

1. Dr Snezana Zaric

2. Dr Snezana Nikolic-Mandic

3. Dr Milica Rajkovic

4. Dr Tibor Sabo

RAD DO 1/3 RADNOG VREMENA

1. Dr Bogdan Prelesnik, vanredni profesor

2. Dr Nikola Milic , vanredni profesor

3. Dr Vlatka Vajs, docent

4. Dr Mihajlo Spasic, docent

5. Dr Jasna Djonlagic, docent

VISI PREDAVAC: ENGLESKOG JEZIKA

1. Mr Olja Popovic

ASISTENTI-MAGISTRI

1. Mr Ilija Brceski

2. Mr Zoran Vujicic

3. Mr Dejan Djokovic

4. Mr Vukosava Zivkovic

5. Mr Aleksander Jokic

6. Mr Vojin Krsmanovic

7. Mr Jasminka Korolija

8. Mr Dragan Manojlovic

9. Mr Dragana Milic

10. Mr Verica Milicevic-Pacic

11. Mr Zoran Miodragovic

12. Mr Aleksandar Nikolic

13. Mr Goran Petkovic

14. Mr Srdjan Stojanovic

15. Mr Vele Tesevic

16. Mr Nenad Tomasevic

17. Mr Ismet Hodzic

18. Mr Dragica Trivic

ASISTENTI-PRIPRAVNICI

1. Djenana Alijagic

2. Jovica Badjic

3. Rada Baosic

4. Goran Roglic

5. Aleksandra Golovic

6. Mario Zlatovic

7. Veselin Maslak

8. Ljubica Tasic

9. Snezana Trifunovic

10. Natasa PavlovicSAMOSTALNI SARADNICI

1. Petar Radivojsa

2. Vojislav Radonjic

3. Mr Suncica BorozanSTRUCNI SARADNICI

1. Milka Medic

2. Svetlana Ristic

3. Persida Djordjevic

4. Dragica Bojovic

5. Milan ZdravevskiSTRUCNI SARADNICI

od 1.10.1994.do 30.09.1995.

1. Mr Ksenija Babic

2. Deana Mokranjac

3. Marija Gavrovic

4. Snezana Zildzovic

5. Ivana Ivanovic

6. Zeljko Vitnik

7. Dejan Opsenica

8. Sanja Grguric

9. Ferenc Pastor

10. Slobodan Poznanovic

11. Tanja Cirkovic

12. Iris Djordjevic

13. Svetlana Radivojevic

14. Ivana Milovanovic

15. Tatjana Pajic

16. Vladimir Sukalovic

17. Radivoj Petronijevic

18. Mr Gordana Gojgic

19. Izabela JovanovicNenastavno osoblje

TEHNICKI SARADNICI

1. Zarko Arbutina

2. Predrag Budimlic

3. Lence Budimlic

4. Mirjana Zivadinovic

5. Lola Isakovic

6. Nikola Jovanovic

7. Predrag Kostic

8. Etelma Mesaros

9. Milan Milinkovic

10. Milanka Novicic

11. Sonja Toskovic

12. Slobodan Trejgut

13. Svetisla Ralic

14. Jovanka Krstic

15. Slavica Hodzic

16. Milos Kukanjac

17. Snezana Kupresanin

18. Milan Acimovic

19. Branko Marusic

20. Goran VelickovicBIBLIOTEKA

1. Dr Zoran Maricic

2. Mirjana Kojadinovic

3. Milica TodorovicSEKRETARIJAT FAKULTETA

1. Ljubomir Vukadinovic, sekretar

2. Radovan Dudvarski, sef fin. sl.

3. Vujica Ristic, sef pr. i stud. sl.

4. Mr Zoran Djordjevic, sef tehn. sl.

5. Djordje Milojevic, sef nabavke

6. Desanka Arbutina, ing. invest.

7. Radmila Simic, pravnik

8. Vesna Grujicic, adm. ref.

9. Nada Kutlesic, adm. ref.

10. Stanica Nikolic, adm. ref.

11. Zorica Drapsin, adm.ref.

12. Vesna Vukotic, adm.ref.

13. Zorica Salih, adm.ref.

14. Novka Radivojsa, adm.ref.

15. Mirjana Cobanovic, adm.ref.TEHNICKA SLUZBA

STAKLODUVAC

1. Milorad Ceperkovic, VKVMAJSTORI

1. Radoslav Cikos, VKV bravar

2. Aleksandar Bukvic, KV bravar

3. Novica Mladenovic, VKV elek.

4. Zarko Sredojevic,VKV elek.

5. Aleksandar Jevic, VKV monter

6. Julijan Markovic, KV pr.m.

7. Zvonko Dracar, KV stolar

8. Zoran Milosavljevic, KV vod.

9. Miodrag Zivkovic, KV vod.

TELEFONISTI

1. Milica NeSic

2. Djura RadoSevic

3. Slobodan Lazarevic

SLUZBA OBEZBEDJENJA

1. Markovic Zivorad

2. Bunos Milan

3. Puskarevic Dragoljub

KURIR

1. Mirko Zezelj

DOMAR

1. Jovanovic Tomislav

SPREMACICE

1. Vera Zivadinovic

2. Nada Ignjatovic

3. Ibisa Jelic

4. Lila Dimitrijevic

5. Ljubinka Cvetkovic

6. Suzana Osmanovski

7. Dragica Pavlicevic

8. Milica Karajlovic

9. Milena Simic

10. Milijana Todorovic

11. Verica Luksic

12. Marija Jevtic

13. Slavica Stankovic-Milic

14. Jagodinka Vasic

15. Svetlana Milosevic

16. Jasmina Pucar

17. Milica Radoicic

18. Zlatija Bogdanovic

19. Vidosav Vujaskovic

20. Atidza Bozicanin

21. Mirjana Mandic

22. Desanka Vranjesevic

23. Zlata Trifunovic

24. Svetlana Suvodolac

25. Borka Dronjak

26. Cveta Stojkovic

27. Gordana Ivetic

28. Jandreski Jadranka

29. Zorica Milic