UNIVERZITET U BEOGRADU

HEMIJSKI FAKULTETIZVESTAJ O RADU

U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI

Beograd

DECEMBAR 1996. GODINE
SADRZAJ

1. UVODNE NAPOMENE 1

2. ORGANIZACIJA FAKULTETA 2

3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIH 3

4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVI 5

5. IZDAVACKA DELATNOST 35

6. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADU 37

7. RAD STRUCNIH ORGANA FAKULTETA 67


1. UVODNE NAPOMENE

U 1995/96 skolskoj godini nastavilo se sa nedovoljnim finansiranjem Hemijskog fakulteta. U toku ove skolske godine iscrpljene su i poslednje rezerve hemikalija i pribora i na mnogim kursevima se izvodio donekle redukovan eksperimentalni program. Doslo je i do realnog pada vrednosti plata. Do juna 1996.g. nije bilo nikakvih ulaganja u investiciono odrzavanje zgrade Hemijskog fakulteta, tako da su svi interventni zahvati na instalacijama pokrivani iz inace nedovoljnih sredstava za materijalne troskove. Krajem letnjeg semestra Ministartsvu prosvete je prezentirana ozbiljnost situacije i zatrazeno je da se obezbede vanredna sredstva za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora. Ministarstvo, a posebno zamenik ministra profesor Simonovic, imalo je razumevanja za ovaj nas zahtev. Tako je od augusta 1996. otvorena mogucnost obilnijeg finansiranja nabavki za potrebe nastave, sto je Fakultet spremno iskoristio. Zahvaljujuci tome pripreme za pocetak naredne skolske godine izvrsene su mnogo uspesnije nego ranijih godina. Naravno, dugogodisnje iscrpljivanje se ne moze nadoknaditi jednim potezom, tako da ce biti potrebno jos dosta napora i ulaganja da se opremljenost nastave podigne na zeljeni nivo.

I ove godine su se nastavili problemi sa grejanjem zgrade. To je delimicno kompenzovano nabavkom grejalica za amfiteatre i studentske laboratorije, ali osnovni problem nije resen, jer je potrebno rekonstruisati grejnu instalaciju u zgradi. U tom pogledu je poduzeto vise akcija da se obezbedi izrada projekta rekonstrukcije instalacija. Postignuti su dogovori da se izradi projektna dokumentacija, bez placanja unapred, kako bi se sa gotovim projektima moglo konkurisati kod drzavnih organa za odobrenje sredstava. U 1996.g. odobrena su sredstva za rekonstrukciju kotlarnice u nasoj zgradi i u septembru 1996.g. su zapoceti radovi, koji ce obezbediti grejanje nasom kotlarnicom na mazut. To je privremeno resenje koje ce omoguciti grejanje do vremena kada bude moguce obaviti kompletnu rekonstrukciju.

Pored toga, Hemijski fakultet je uspeo da organizuje izdavanje udzbenika iz organske hemije. Kompletno je isfinansirano, ne samo tehnicko pripremanje knjige, vec i njeno stampanje, tako da je fakultet (uz pomoc Ministarstva prosvete i Skupstine grada Beograda) vlasnik celokupnog tiraza.

Nastavljena je izdavacka delatnost Fakulteta i izdato je nekoliko novih naslova. Naucni rad je krenuo po novim projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju, a radilo se i na nizu primenjenih istrazivanja. U manjem obimu je ostvarena i direktna saradnja sa privrednim organizacijama. Veliki deo istrazivanja je koordinisan na samom Fakultetu, a znacajan deo se ostvaruje preko Centra za hemiju IHTM i Bioloskog instituta.


2. ORGANIZACIJA FAKULTETAHEMIJSKI FAKULTET CINE:

I. Katedra za analiticku hemiju

II. Katedra za biohemiju

III. Katedra za nastavu hemije

IV. Katedra za neorgansku hemiju

V. Katedra za organsku hemiju

VI. Katedra za primenjenu hemiju,

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

- za pravna i studentska pitanja

- za odrzavanje, obezbedjenje i higijenu,

VIII. Sektor za finansijsko-materijalna pitanja,

IX. BibliotekaUPRAVA FAKULTETA

I. Dekan Fakulteta: prof. dr Ivan Juranic

II. Prodekan za nastavu: v. prof. dr Lidija Pfendt

III. Prodekan za nauku: v. prof. dr Vesna Niketic

IV. Sekretar Fakulteta: Ljubomir Vukadinovic, dipl. prav.RUKOVODIOCI RADNIH JEDINICA

I. Sef Katedre za analiticku hemiju prof. dr Tibor Pastor

II. sef Katedre za biohemiju prof. dr Ratko Jankov

III. Sef Katedre za nastavu hemije v.prof. dr Snezana Bojovic

IV. Sef Katedre za neorgansku hemiju v. prof. dr Svetozar Niketic

V. Sef Katedre za organsku hemiju prof. dr Miroslav Gasic, akademik

VI. Sef Katedre za primenjenu hemiju v. prof. dr Petar Pfendt

VII. Sekretarijat sa sluzbama:

sef Sluzbe za pravna i stud. pitanja Vujica Ristic, dipl. hem.

sef Sluzbe za odrzavanje, obezbedjenje i higijenu mr Zoran Djordjevic

VIII. sef Sektora za finansijsko-materijalna

pitanja Radovan Dudvarski, dipl. ekonom.

IX. Rukovodilac biblioteke dr Zoran Maricic, do 16.XII 1995.


3. OBRAZOVNI PROFILI, STRUKTURA ZAPOSLENIHa) OBRAZOVNI PROFILI

U skolskoj 1995/96.godini nastava je organizovana za sledece obrazovne profile:

u sledecim naucnim oblastima: analiticka hemija, nastava hemije, neorganska hemija, organska hemija, primenjena hemija, hemija zivotne sredine, teorijska hemija, hemija novih materijala i biohemija.b) NASTAVA NA DRUGIM FAKULTETIMA

Nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta, kao i u prethodnim tako i u ovoj skolskoj godini odrzavali su nastavu, vezbe i druge oblike nastavne aktivnosti sledecim fakultetima:

Fizickom fakultetu za sledece profile:

Fakultetu za fizicku hemiju za obr. profil:

Bioloskom fakultetu za obr. profile:
STRUKTURA ZAPOSLENIH


U izvestajnom periodu, pregled nastavnog osoblja po zvanjima pomocnog osoblja u nastavi i nenastavnog osoblja, bio je sledeci:

Nastavnici i saradnici fakulteta su u nastavnim i naucnim aktivnostima saradjivali sa velikim brojem drugih institucijama iz zemlje i inostranstva

 • Nastavno • Pomocno • Nenastavno  4. IZVESTAJ O RADU U NASTAVI
  OPSTE NAPOMENE


  U skolskoj 1995/96 godini nastava se odvijala po planu, iako uz velike teskoce, narocito u zimskom semestru, tj. u periodu nestasice svih vrsta roba i nedostatka goriva za grejanje.

  Problemi sa nabavkom hemikalija za nastavu u prosloj godini bili su nesto manji, ali se osecao izrazit nedostatak staklenog pribora i organskih rastvaraca, narocito za vezbe na visim godinama studija. Ipak, uz veliki napor nastavnika, studenata i uprave, oba semestra su zavrsena bez vecih problema. Postignut je i izuzetan rezultat diplomiranjem 88 novih hemicara i biohemicara.

  Problem prostora za odrzavanje nastave (potreba za jos bar dve ucionice), pomenut i u prethodnim izvestajima, nije resen.  Podaci o upisanim studentima koji se finansiraju iz budzeta u skolskoj 1995/96. godini po godinama studija
  GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV god. UKUPNO
  Diplomirani hemicar 131 84 49 42 306
  Dipl. prof. hemije 16 25 4 4 49
  Dipl. biohemicar 45 22 25 22 112
  UKUPNO 192 131 76 68 467


  Podaci o upisanim studentima koji se samofinansiraju u skolskoj 1995/96. godini po godinama studija
  GODINA STUDIJA I god. II god. III god. IV god. UKUPNO
  Diplomirani hemicar 84 59 60 12 215
  Dipl. prof. hemije 18 15 12 3 48
  Dipl. biohemicar 11 11 19 4 45
  UKUPNO 113 85 91 19 308
  UKUPNO UPISANI STUDENTI U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI

  467 + 308 = 775

  PREGLED BROJA PRVI PUT UPISANIH STUDENATA I PONOVACA SKOLSKE 1995/96. GODINE
  Obrazovni profil Status* I god. II god. III god. IV god. Ukupno
  I I2 II II2 III III2
  Diplomirani hemicar redovni

  vanredni

  74

  59

  57

  25

  36

  5

  48

  54

  39

  13

  10

  47

  42

  12

  306

  215

  Diplomirani profesor hemije redovni

  vanredni

  9

  10

  7

  8

  4

  /

  21

  15

  4

  /

  /

  12

  4

  3

  49

  48

  Diplomirani biohemicar redovni

  vanredni

  29

  5

  16

  6

  12

  /

  10

  11

  19

  6

  4

  13

  22

  4

  112

  45

  UKUPNO redovni

  vanredni

  112

  74

  80

  39

  52

  5

  79

  80

  62

  19

  14

  60

  68

  19

  467

  308

  * Studenti cije se studije finansiraju iz budzeta oznaceni su kao redovni; Studenti koji participiraju u troskovima studija (sufinansiranje) oznaceni su kao vanredni.  U junu 1996.godine odrzan je prijemni ispit za upis na Hemijski fakultet. Za razliku od ranijih godina, ispit je bio ne samo klasifikacioni, vec i kvalifikacioni. Od prijavljenih 115 studenta roku je upisano 104 studenata na prvu godinu. Od toga se 91 kvalifikovalo za finansiranje iz budzeta Republike.

  Posto kvota za upis nije bila popunjena, ponovljen je prijemni ispit u Augustu 1996.g. U ovom upisnom roku je upisan jos 31 student. Kako ni sada nije bila popunjena kvota, na osnovu odluke Nastavnog veca Univerziteta upisivani su studenti koji su na drugim fakultetima polagali hemiju na prijemnom ispitu i ostvarili dovoljno poena da se kvalifikuju za upis.  Studentima upisani u I godinu studija skolske 1996/97.godine u toku juna i septembra 1996. god.

  OBRAZOVNI PROFIL budzet sufinansiranje Ukupno
  kvota upisano kvota upisano
  Diplomirani hemicar 99 87 93 21 108
  Diplomirani profesor hemije 23 9 26 3 12
  Diplomirani biohemicar 28 28 11 3 31
  Ukupno 150 124 130 27 151
  U 1996. godini i dalje je smanjeno interesovanje za upis hemije. Ucinjeno je vise pokusaja da se ostvare kontakti sa srednjim skolama, kako bi se privukli buduci studenti. Saradnici Fakulteta su bili prisutni u izradi TV i radio emisija. Za sada se jos ne vide rezultati tih aktivnosti. Posto se u 1997.g. slavi 100-godisnjica SHD postoji prilika za znacajnu medijsku promociju Hemije. Znacajna je cinjenica da broj studenata na II, III i IV godini nije smanjen.  STRUCNE EKSKURZIJE STUDENATA HEMIJE

  Studenti IV godine smera primenjena hemija, studenti nastavnog smera , studenti fizike koji slusaju predmet hemijska tehnologija, i studenti grupa hemija & biologija i fizika & hemija bili su na poludnevnoj strucnoj poseti Rafineriji nafte u Pancevu. Prevoz obezbedila je Rafinerija.

  Studenti Hemijskog fakulteta su imali zapazeo ucesce na Primatijadi, koja je odrzana aprila meseca u Donjem Milanovcu. Na ovoj smotri studenata prirodnih nauka i matematike iz cele Jugoslavije, nasi studenti su bili uspesni u sportskim takmicenjima. Izuzetno, ove godine nije bilo nasih ucesnika u smotri strucnih i naucnih radova.

  IZVESTAJ O USPEHU STUDENATA

  SKOLSKE 1995/96. GODINE  Godisnjim programom rada predvidjeno je da se izradi analiza uspesnosti studiranja na Hemijskom fakultetu.

  Podaci o ispitima dobijeni su od Odeljenja za studentska pitanja.

  Duzina studiranja je izracunata na osnovu podataka iz knjige diplomiranih studenata koja se vodi na Hemijskom fakultetu.

  Ovaj deo Izvestaja pripremila je Komisija za nastavu Hemijskog fakulteta.

  Obrazovni profil : DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI HEMICAR OPSTE HEMIJE (PROFESOR HEMIJE)

  ( I, II i III godina studija)

  Rezultati oktobarskog ispitnog roka 1994/95.godine, januarskog,

  aprilskog, junskog i septembarskog ispitnog roka 1995/96. godine.

  BROJ STUDENATA KOJI SU :
  Pali na ispitu
  Odustali od ispita
  Polozili ispit
  BROJ STUDENATA KOJI SU
  DOBILI OCENU : P R E D M E T
  6 7 8 9 10

  77 232 25 14 5 5 1 - Ja Januarski rok
  26 48 27 11 8 6 1 1 Ap Aprilski rok
  52 70 21 11 3 2 3 2 Ju Junski rok
  30 76 13 6 5 1 1 - Ok Oktobarski rok
  Neorganska hemija I i II
  86 42 21 14 6 3 U k u p n o


  89 243 30 20 7 - 2 1 Ja
  27 42 24 12 11 1 - - Ap
  27 55 8 6 1 1 - - Ju
  45 80 17 10 3 2 2 - Ok Organska hemija I i II
  79 48 22 4 4 1


  8 66 30 6 7 6 6 5 Ja
  1 5 4 1 - 1 2 - Ap
  - 29 9 3 2 2 - 2 Ju
  - 14 3 - 2 - - 1 Ok Teorija hemijske veze
  46 10 11 9 8 8


  47 64 20 16 1 3 - - Ja
  11 10 31 11 12 4 4 - Ap
  41 37 38 13 10 5 2 8 Ju
  37 50 15 12 3 - - - Ok Kvalitativna hemijska analiza
  104 52 26 12 6 8


  6 70 30 2 6 4 11 7 Ja
  3 19 7 1 1 2 2 1 Ap
  5 69 49 11 10 13 9 6 Ju
  2 26 12 2 1 1 1 7 Ok Hemija zivotne sredine
  98 16 18 20 23 21


  44 136 26 7 8 10 1 - Ja
  32 29 16 8 4 2 1 1 Ap
  63 29 18 3 7 8 - - Ju
  20 16 12 3 6 2 1 - Ok Kvantitativna hemijska analiza
  72 21 25 22 3 1


  3 22 4 - 2 1 1 - Ja
  2 2 - - - - - - Ap
  14 8 12 4 3 5 - - Ju
  6 15 5 1 2 2 - - Ok Visa neorganska hemija
  21 5 7 8 1 -


  1 8 15 1 1 6 7 - Ja
  - - - - - - - - Ap
  - 2 3 - 2 1 - - Ju
  3 15 4 - - 1 2 1 Ok Visa organska hemija
  22 1 3 8 9 1


  2 30 15 2 2 6 5 - Ja
  - 8 2 1 1 - - - Ap
  3 6 3 1 2 - - - Ju
  8 34 14 2 2 4 4 2 Ok Preparativna organska hemija
  34 6 7 10 9 2


  12 68 19 3 3 4 4 5 Ja
  11 16 11 3 1 4 1 2 Ap
  - 16 8 1 1 4 - 2 Ju
  3 16 5 2 - 2 - 1 Strukturne instrumentalne metode
  43 9 5 14 5 10


  8 118 24 4 3 5 6 6 Ja
  3 19 7 1 1 2 2 1 Ap
  2 34 6 3 2 - 1 - Ju
  2 24 17 5 3 3 6 - Ok Industrijska hemija
  54 13 9 10 15 7


  39 149 26 1 1 7 9 8 Ja
  15 45 18 1 2 4 7 4 Ap
  9 30 12 - - 3 4 5 Ju
  8 52 26 3 5 7 9 2 Ok Hemija prirodnih proizvoda
  82 5 8 21 29 19


  12 79 23 7 5 7 4 - Ja
  9 27 14 1 3 6 4 - Ap
  3 13 6 2 3 1 - - Ju
  7 15 6 2 - 2 2 - Ok Biohemija
  49 12 11 16 10 -


  Obrazovni profil: DIPLOMIRANI HEMICAR I

  DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

  (IV godina studija)

  Rezultati oktobarskog ispitnog roka 1994/95. godine, januarskog,

  aprilskog i junskog ispitnog roka 1995/96. godine.  BROJ STUDENATA KOJI SU :
  Pali na ispitu
  Odustali od ispita
  Polozili ispit
  BROJ STUDENATA KOJI SU
  DOBILI OCENU : P R E D M E T
  6 7 8 9 10

  - 3 2 - - 1 1 - Januarski rok
  - - 1 - - - - 1 Aprilski rok
  - 5 10 - 2 4 1 3 Junski rok
  - 5 1 - - - - 1 Oktobarski rok
  Metodika nastave hemije
  14 - 2 5 2 5 U k u p n o


  - - - - - - - - Ja
  - - - - - - - - Ap
  - - 6 1 2 1 1 1 Ju
  - 3 3 - - 1 1 1 Ok Skolski ogledi u nastavi hemije
  9 1 2 2 2 -


  - 4 7 - - 1 4 2 Ja
  - 7 1 - - - 1 - Ap
  - - - - - - - - Ju
  - 2 1 - - - 1 - Ok Istorija hemije
  9 - - 1 6 2


  Obrazovni profil : DIPLOMIRANI BIOHEMICAR

  (I, II, III i IV godina studija)

  Rezultati oktobarskog ispitnog roka 1994/95. godine, januarskog,

  aprilskog i junskog ispitnog roka 1995/96. godine..

  BROJ STUDENATA KOJI SU :
  Pali na ispitu
  Odustali od ispita
  Polozili ispit
  BROJ STUDENATA KOJI SU
  DOBILI OCENU : P R E D M E T
  6 7 8 9 10

  - - 10 5 3 1 - 1 Januarski rok
  4 5 7 5 2 - - - Aprilski rok
  6 3 7 5 2 - - - Junski rok
  2 3 - - - - - - Septembarski rok
  Neorganska hemija I
  24 15 7 1 - 1 U k u p n o


  4 46 12 6 2 4 - - Ja
  - 4 9 6 1 2 - - Ap
  - - - - - - - - Ju
  - 12 5 2 2 - - 1 Ok Analiticka hemija II
  26 14 5 6 - 1


  9 29 12 2 7 1 - 2 Ja
  2 6 3 1 1 - 1 - Ap
  14 12 19 6 4 3 4 2 Ju
  4 8 4 2 2 - - - Ok Organska hemija I i II
  38 11 14 4 5 4


  - - - - - - - - Ja
  2 - 2 1 - 1 - - Ap
  2 5 6 3 2 - 1 - Ju
  5 4 2 2 - - - - Ok Organska hemija III
  10 6 2 1 1 -


  1 15 8 - - 1 - 7 Ja
  - 2 1 - - - - 1 Ap
  - 12 4 2 - 1 1 - Ju Strukturne instrumentalne metode
  - 5 - - - - - - Ok
  13 2 - 2 1 8


  2 10 - - - - - - Ja
  - 2 1 - - - - 1 Ap
  - 12 4 2 - 1 1 - Ju
  - 5 - - - - - - Ok Hemija prirodnih proizvoda
  5 2 - 1 1 1


  10 15 9 4 4 1 - - Ja
  5 3 3 1 1 1 - - Ap
  3 2 4 1 1 1 1 - Ju
  4 13 2 - 2 - - - Ok Biohemija I
  18 6 8 3 1 -


  - 8 3 - 1 - 2 - Ja
  - 3 4 2 - - 2 - Ap
  - 12 4 1 - - 1 2 Ju
  - 8 2 - 1 - 1 - Ok Biohemija III
  13 3 2 - 6 2


  - 10 4 - 1 1 1 1 Ja
  - 3 2 - - 1 1 - Ap
  - - 3 - - - - 3 Ju
  - 11 4 1 1 1 - 1 Ok Mikrobioloska hemija
  13 1 2 3 2 5


  7 28 22 1 2 8 3 8 Ja
  1 11 6 2 1 - 2 1 Ap
  - - - - - - - - Ju
  - - 1 - - - - 1 Ok Enzimologija I
  29 3 3 8 5 10


  - 26 5 - 2 2 1 - Ja
  - 8 4 - - - 4 - Ap
  - 9 5 - - 2 1 2 Ju
  - - 1 - - - 1 - Ok Imunohemija
  15 - 2 4 7 2


  1 8 7 2 1 - 1 3 Ja
  - 5 1 1 - - - - Ap
  5 4 8 - 2 4 2 - Ju
  - - - - - - - - Ok Eksperimentalna biohemija
  16 3 3 4 3 3


  - - - - - - - - Ja
  - 5 7 - - - 4 3 Ap
  - - 2 - - - - 2 Ju
  - - - - - - - - Ok Osnovi biotehnologije
  9 - - - 4 5


  - 9 2 - - - 1 1 Ja
  - - 2 - - - 2 - Ap
  - 3 2 - - - - 2 Ju
  - 3 2 - - - - 2 Ok Biohemija hrane i ishrane
  8 - - - 3 5


  - - 2 - 1 - - 1 Ja
  - - - - - - - - Ap
  - - - - - - - - Ju
  - - - - - - - - Ok Toksikoloska biohemija
  2 - 1 - - 1


  - - 2 - - - - 2 Ja
  - - 2 - - 1 1 - Ap
  - - 1 - - - - 1 Ju
  - - - - - - - - Ok Biotehnoloska i industrijska

  biohemija

  5 - - 1 1 3


  Rezultati ispita kod obrazovnih profila

  DIPLOMIRANI HEMICAR i DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE

  S k o l s k a g o d i n a
  1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
  Prijavili ispit

  Polozili ispit

  Pali na ispitu

  Odustali od ispita

  4609

  1567

  860

  2182

  5437

  1878

  966

  2593

  7272

  1823

  1327

  4122

  7545

  1710

  1351

  4484

  Polozili ispit

  sa ocenom

  % % % %
  6

  7

  8

  9

  10

  439

  313

  314

  275

  226

  28,0

  20,0

  20,0

  17,6

  14,4

  535

  410

  403

  280

  250

  28,5

  21,8

  21,5

  14,9

  13,3

  461

  404

  415

  289

  254

  25,3

  22,2

  22,8

  16,9

  13,9

  424

  374

  409

  255

  248

  24,8

  21,9

  23,9

  14,9

  14,5

  Rezultati ispita kod obrazovnog profila

  DIPLOMIRANI BIOHEMICAR

  S k o l s k a g o d i n a
  1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
  Prijavili ispit

  Polozili ispit

  Pali na ispitu

  Odustali od ispita

  1360

  715

  240

  405

  1662

  777

  274

  611

  2426

  881

  243

  1338

  1972

  625

  221

  1126

  Polozili ispit

  sa ocenom :

  % % % %
  6

  7

  8

  9

  10

  96

  100

  138

  147

  234

  13,4

  14,0

  19,3

  20,6

  32,7

  85

  137

  143

  143

  269

  10,9

  17,6

  18,4

  18,4

  34,6

  141

  137

  184

  191

  228

  16,0

  15,8

  20,9

  21,7

  25,9

  102

  116

  115

  131

  161

  16,3

  18,6

  18,4

  20,9

  25,8  Duzina studiranja na Hemijskom fakultetu

  (DIPLOMIRANI HEMICAR I DIPLOMIRANI PROFESOR HEMIJE)

  SKOLSKA

  GODINA

  BROJ

  DIPLOMIRANIH

  STUDENATA

  DUZINA

  STUDIRANJA

  Minimum-

  Maksimum (godine)

  PROSECNA DUZINA STUDIRANJA (godine)
  1990/91 38 4 - 23,5(10,5)a 8,0(7,2)a
  1991/92 40 3,5 - 10,5 6,8
  1992/93 40 4 - 26,5(11,5)b 8,3(7,3)b
  1993/94 50 4,5 - 18,5(10,5)c 7,3(7,0)c
  1994/95 36 4,5 - 20,5(10,5)d 7,3(6,8)d
  1995/96 71 4,5 -16,5(10,5)e 7,7(7,2)e


  DIPLOMIRANI BIOHEMICAR
  1995/96 17 4,5 - 7,5 6,1

  a Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 13,5 i 23,5 godina.
  b Vrednosti koje se dobijaju ako se ne uzmu u obzir cetiri studenta koji su studirali 12,5 13,5 17,5 i 26,5 godina.
  c Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studiorali 12,5 i 18,5 godina.
  d Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir dva studenta koji su studirali 11,5 20,5 godina.
  e Vrednosti koje se dobiju ako se ne uzmu u obzir cetiri studenta koji su studirali 12,5(2), 13,5 i 16,5 godina.

  Komentari i predlozi:

  1. U toku skolske 1995/96. godine ukupan broj diplomiranih studenata na Hemijskom fakultetu znatno je veci u poredjenju sa brojem diplomiranih studenata u prethodnih pet godina.

  Prema obrazovnim profilima broj diplomiranih studenata i prosecna duzina studiranja iznose:

  Na ovako veliki broj diplomiranih studenata verovatno je uticalo i zakonsko ogranicenje o roku zavrsavanja studija po Statutima cija je vaznost istekla.

  2. Prosecna duzina studiranja, medjutim, nije bitno izmenjena. Uzimajuci u obzir ukupan broj diplomiranih studenata (88) na sva tri obrazovna profila, prosecna duzina studiranja iznosi 7,3 godina. Odnos broja diplomiranih studenata i duzine studiranja ilustruje prikazani histogram. Cinjenica je da 11,4% (10) studenata zavrsilo studije za manje od 4,5 godine, dok je 2/3 studenata zavrsilo za 6,5 godina

  3. Duzina studiranja, uz zadrzavanje istog kvaliteta studija i sa istim nastavnim planovima i sadrzajima, verovatno bi se mogla smanjiti, rasterecivanjem pojedinih godina, tj. produzenjem celokupnih studija na 9 semestara.  4.S obzirom da na duzinu studiranja utice i rad u studentskim laboratorijama, kako u strucnom, tako i organizacionom pogledu, uslovi studiranja bi se znatno mogli poboljsati blagovremenim nadzorom rada u studentskim laboratorrijama i razgovorima sa studentima u okviru Veca godina i studentskih predstavnika.


  Diplomski radovi


  Pregled diplomiranih studenata na osnovnim studijama u skolskoj 1995/96.godini

  Obrazovni profil

  Diplomirani hemicar

  1. - Sladjana M . Samardzic
  2.- Goran B. Petrovic
  3.- Sladjana S. Zivkovic
  4.- Suzana Z. Burojevic
  5.- Marija M. Baranac
  6.- Ivana P. Tihomirovic
  7.- Snezana D. Grujic
  8.- Nenad M. Matijevic
  9.- Sladana L. Tesic
  10.- Dragica M. Polic
  11.- Violeta M. Sreanovic
  12.- Veronika Z. Gajic
  13.- Maja D. Ristic
  14.- Vasilije M. Manovic
  15.- Mirjana B. Rajic
  16.- Ksenija A. Stojanovic
  17.- Vesna B. Medakovic
  18.- Radivoje D. Simic
  19.- Tatjana M. Solevic
  20.- Tatjana B. Jeremic
  21.- Branko J. Drakulic
  22.- Vladimir Z. Beljanski
  23.- Davor S. Nikolic
  24.- Natasa D. Veljkovic
  25.- Ivana M. Jovanovic
  26.- Ana M. Zecevic
  27.- Nikica N. Bogdanovic
  28.- Minja R. Torbica
  29.- Ljiljana M. Cuckovic
  30.- Mirjana M. Boksan
  31.- Sladjana M. Jovicic
  32.- Dejan Dj. Djordevic
  33.- Dalida Z. Stanimirovic
  34.- Jelena M. Pejcinovic
  35.- Tatjana S. Sekulovic
  36.- Vera D. Ivkovic
  37.- Miroslava S. Stjepanovic
  38.- Emilija D. Radivojevic
  39.- Martina M. Markovic
  40.- Violeta M. Trajkovic
  41.- Dragana M. Ilic
  42.- Ktarina I. Medarovic
  43.- Slavica Z. Popovic
  44.- Aleksa A. Jelikic
  45.- Nada P. Bulajic
  46.- Zorana B. Ferjancic
  47.- Aleksandar S. Rasovic
  48.- Aleksandra T. Djordjevic
  49.- Marina M. Bogojevic
  50.- Branka P. Drazic
  51.- Aleksandra B. Lovas
  52.- Natasa S. Avramovic
  53.- Ksenija M. Bugarinovic
  Obrazovni profil

  Diplomirani hemicar opste hemije, prof. hemije

  1.- Vesna M. Stanisic
  2.- Vesna B. Barisic
  3.- Aleksandra Z. Leposavic
  4.- Aneta M. Golob
  5.- Biljana B. Steljic
  6.- Nevena D. Borisevic
  7.- Renata M. Kovacevic
  8.- Aleksandra S. Cosic
  9.- Ksenija M. Zivkovic
  10.- Sanja S. Randjelovic
  11.- Danijela M. Malinar
  12.- Ljiljana M. Draskovic
  13.- Gordana Lj. Joksimovic
  14.- Vesna S. Nikolic
  15.- Ana M. Kolic
  16.- Danijela V. Kosic
  17.- Sladana B. Novakovic
  18.- Jasmina B. Kekic
  Obrazovni profil

  Diplomirani biohemicar

  1.- Vesna M. Marinovic
  2.- Vesna B. Jagodic
  3.- Vesna R. Stankovic
  4.- Ljubica S. Vujic
  5.- Mirjana T. Macvanin
  6.- Ivana S. Blagojevic-Tadin
  7.- Zivana R. Nijemcevic
  8.- Aleksandra B. Inic
  9.- Milan R. Nikolic
  10.- Tatjana V. Srdic
  11.- Ivana D. Stojanovic
  12.- Tanja J. Nikolic
  13.- Ana U. Kuzmanovic
  14.- Jelena B. Janicijevic
  15.- Romana M. Masnikosa
  16.- Irena Gocev
  17.- Marina M. Krakovic  POSTDIPLOMSKE STUDIJE


  Pregled broja upisanih studenata postdiplomskih studija u skolskoj 1995/96.godini


  Studijska grupa Specijalisticke studije Magistarske studije
  I i I2 godina
  Magistarske studije
  II godina
  Budzet Samo-
  finansiranje
  Budzet Samo-
  finansiranje
  Budzet Samo-
  finansiranje
  Hemija 8 8 8 3 7
  Biohemija 1 6 8 6 16
  Ukupno 9 14 16 9 23


  Pregled broja stecenih diploma na postdiplomskim i doktorskim studijama u skolskoj 1995/96. godini

  Strucni naziv hemijskih naukabiohemijskih naukaukupno
  Specijalista134
  Magistar7310
  Doktor235

  Specijalisticki radovi


  Spisak odbranjenih specijalistickih radova u skolskoj 1995/96. godini


  1. Natasa B. Jocic, dipl. hem.
  8.II 1996.godine

  Komisija:

  "Ispitivanje sadrzaja u vodi rastvorljivog fitina u semenu kukuruza F1 generacije"

  prof. dr Jovan Vucetic, doc. dr Miroslav Vrvic prof. dr Cedomir Radenovic

  2. Ljiljana M. Milovanovic, dipl.hem.
  4.IV 1996.godine

  Komisija:

  "Cikloadicione reakcije azometinskih ilida generisanih iz ciklicnih imina i aziridina

  prof. dr Miroslav Gasic, v. prof. dr Ivan Juranic, n. saradnik dr Suren Husinec

  3.- Aleksandar M. Jeremic, dipl. biohem.
  17.IV 1996.godine

  Komisija:

  "Optimizacija eksperimentalnih uslova za detektovanje i izolovanje humanog -interferona dobijenog tehnologijom rekombinantne DNK"

  v. prof. dr Vesna Niketic, doc. dr Vlatka Vajs, n. saradnik dr Miroslav Konstatinovic  Magistarske teze


  Spisak odbranjenih magistarskih teza u skolskoj 1995/96. godini


  1. Lidija Lj,Radenovic, dipl. mol. biolog.
  5.X 1995.godine

  Komisija:

  "Inhibicija biohemijske aktivnosti celija sivog misa hlorpromazinom pracena preko intracelularnih enzimskih markera u in vitro uslovima"

  prof. dr Ljubisa Rakic, v. prof. dr Vukic Soskic, v. prof. dr Vidosava Djurdjic

  2. Goran A. Bogdanovic, dipl.hem.
  5.X 1995.godine

  Komisija:

  "Sinteza, kristalna i molekulska struktura [4-(o-difenilfosfino--etoksibenzil)-3-metil-1-saliciliden-izotiosemikarbazido nikal(II) razmatranje strukturnih parametara kod tetradentatnih kompleksa na bazi S-alkilizotiosemikarbazida"

  v. prof. dr Bogdan Prelesnik, prof. dr Vukadin Leovac, doc. dr Gordana Vuckovic, doc. dr Katarina Andelkovic

  3. Vukosava M. Zivkovic, dipl. hem.
  21.XI 1995.godine

  Komisija:

  "Hromatografija isoljavanja mesovitih aminokarboksilatnih kobalt(III) kompleksa na tankim slojevima poliakrilonitrila i celuloze"

  prof. dr Tomislav Janjic, v. prof. dr Lidija Pfendt, doc. dr Gordana Vuckovic

  4. Lidija M. Burazer, dipl. biohem.
  12.I 1996.godine

  Komisija:

  "Mehanizam delovanja interleukina 1 (IL-1) tokom akutno faznog odgovora organizma na traumu"

  v. prof. dr Vidosava Djurdic, doc. dr Jovan Savic , prof. dr Ratko Jankov, n. saradnik dr Ibolja Cerman-Davidovic

  5. Goran M. Roglic, dipl. hem.
  13.II 1996.godine

  Komisija:

  "Selektivne transformacije azina"

  prof. dr Miroslav Gasic, prof. dr Zivorad Cekovic, v. prof. dr Ivan Micovic

  6.- Mario V. Zlatovic, dipl. hem.
  16.II 1996.godine

  Komisija

  "Proucavanje kinetike redukcije hinona nekim N-supstituisanim 1,4-dihidronikotinamidnim derivatima"

  prof. dr Miroslav Gasic, doc. dr Dusan Sladic, visi naucni saradnik dr Vlatka Vajs

  7. Jovana M. Petrovic, dipl. hem.
  31.V 1996.godine

  Komisija:

  "Uticaj radioterapije na elemente u tragovima kod pacijenata sa kancerom pluca"

  prof. dr Jovan Vucetic, visi naucni saradnik dr Ivana Djujic, doc. dr Miroslav Vrvic, doc. dr Mihailo Spasic

  8. Dejan M. Opsenica, dipl. hem.
  24.VI 1996.godine

  Komisija:

  "Dobijanje i karakterizacija -o,-geometrijskih izomera dinuklearnih kompleksa kobalta(II) sa N,N',N",N"' -tetrakis- (2- piridilmetil) -1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom i aminokarboksilato ligandima"

  doc. dr Gordana Vuckovic, doc. dr Sofija Sovilj, v. prof. dr Dejan Poleti

  9. Zoran D. Milicevic, dipl. hem.
  8.VII 1996. godine

  Komisija

  "Odredjivanje fenola i njegovih derivata u smesama derivatnom spektrofotometrijom"

  v. prof. dr Marija Todorovic, prof. dr Gordana Milovanovic, v. prof. dr Predrag Djurdjevic

  10. Zeljko K. Jacimovic, dipl. hem.
  l0.VII 1956.godine

  Komisija:

  "Sinteza i kristalna struktura dihloro-bis (3-amino-5-metilpirazol)cink(II) kompleksa"

  v. prof. dr Bogdan Prelesnik, prof. dr Momcilo Sljukic, prof. dr Vukadin Leovac, doc. dr Katarina Andjelkovic
  Doktorske disertacije

  Spisak odbranjenih doktorskih disertacija u skolskoj 1995/96. godini

  1. mr Miodrag L Lazic,dipl. hem.
  13.III 1996.godine

  Komisija:

  "Ispitivanie biosinteze dekstran saharaze pomocu soja Leuconostoc mesenteroides u fermentor-dijalizatoru"

  prof. dr Jovan Vucetic, prof. dr Mirjana Hranisavljevic-Jakovljevic, prof. dr Vlada Veljkovic

  2. mr Snezana B. Sekularac, dipl. hem.
  29.IV 1996.

  Komisija:

  "Regulacija transkripcije gena za haptoglobin u jetri pacova - izolovanje i karakterisanje transkripcionog faktora p70"

  prof. dr Ratko Jankov, n. savetnik dr Ljiljana Sevaljevic, v. prof. dr Vukic Soskic, n. saradnik dr Miodrag Petrovic

  3. mr Deana B. Dragovic, dipl. hem.
  9. V 1996.

  Komisija:

  "Sinteza i ispitivanje dopaminergicke aktivnosti novih polukrutih dopaminskih liganada"

  v. prof. dr Vukic Soskic, v. prof. dr Bogdan Solaja, n. savetnik dr Jelena Joksimovic

  4. mr Ismet M. Hodzic, dipl. hem.
  16. II 1996.

  Komisija:

  "Analiza hiralnih diskriminacija pri hromatografskom razlaganju trigonalnih tris(bidentatnih) kompleksa na enantiomere"

  v. prof. dr Svetozar Niketic, prof. dr Vukadin Leovac, v. prof. dr Ivan Juranic

  5. Petar N. Radivojsa, dipl. hem.
  14. VI 1996

  Komisija:

  "Uticaj sastava i strukture nekih mesovitih mono- i dinuklearnih kobalt(III)-kompleksa na njihove osobine"

  prof. dr Vukadin Leovac, v. prof. dr Mijat Malinar, prof. dr Milenko B. Celap


  PREGLED NASTAVNIH OBAVEZA - PREDAVANJA I VEZBE

  U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI  Red.broj Nastavnik i saradnik u zvanju Predmet broj casova u semestru
  zimski letnji
  1. dr Miroslav Gasic, redovni profesor, akademik Organska hemija (mol. biologija) 3 2
  2. dr Jovan Vucetic redovni profesor Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

  Biohemija hrane i ishrane

  Biotehnoloska i industrijska biohemija

  2
  2

  1

  3. dr Slobodan Milosavljevic redovni profesor Instrumentalne strukturne metode 3 3
  4. dr Ratko Jankov, redovni profesor Hemija prirodnih proizvoda (hemija)

  Hemija prirodnih proizvoda (profesor hemije)

  Hemija prirodnih proizvoda (biohemija)

  Imunohemija (biohemija)

  3

  3

  2

  4
  5. dr Zivorad Cekovic, redovni profesor Organske sinteze (hemija) 2 2
  6. dr Tibor Pastor, redovni profesor Kvantitativna hemijska analiza (hemija, profesor hemije)

  Analiticka hemija(fizicka hemija)

  2

  1

  3

  1

  7. dr Vladimir Andrejevic, vanredni profesor Visa organska hemija
  8. dr Ljiljana Dosen-Micovic, vanredni profesor Organska hemija III (biohemija)

  Skolski ogledi u nastavi hemije (fizika-hemija, hemija-biologija, prof. hemije)

  1+8
  2+1
  9. dr Vidosava Djurdic, vanredni profesor Patoloska biohemija

  Biohemija ( fizika-hemija, hem.-biologija)

  Toksikoloska biohemija

  4

  3+3  4
  10. dr Ivan Juranic, vanredni profesor Teorija hemijske veze

  Fizicka organska hemija

  1

  3

  2
  11. dr Mijat Malinar, vanredni profesor Opsta i neorganska hemija (fizika-hemija, hemija-biologija) 4 4
  12. dr Aleksandar Milovanovic, vanredni profesor Organska hemija (biologija) 2 4
  13. dr Ivan Micovic, vanredni profesor Organska hemija (fizicka hemija) 2 2
  14. dr Vesna Niketic, vanredni profesor Biohemija (hemija)

  Biohemija I (biohemija)

  Biohemija i biofizika makromolekula (biohemija)

  2

  2  4
  15. dr Svetozar Niketic, vanredni profesor Racunari u hemiji (hemija, prof.hemije)

  Koordinaciona hemija

  Neorganska hemija II (biohemija)

  2

  2

  2
  16. dr Lidija Pfendt, vanredni profesor Kvalitativna hemijska analiza

  Osnovi hemije i Hemija (fizika)

  2

  4

  17. dr Petar Pfendt, vanredni profesor Industrijska hemija

  Hemija zivotne sredine

  Hemija zivotne sredine I

  2

  3

  2

  2

  1

  18. dr Marija Todorovic, vanredni profesor Analiticka hemija II (biohemija)

  Opticke metode

  4+8

  1,5+2,5

  19. dr Bogdan Solaja, vanredni profesor Organska hemija I

  Organska hemija II

  4

  4
  20. dr Vukic Soskic, vanredni profesor Eksperimentalna biohemija Mehanizmi dejstva fizioloski aktivnih supstan (biohemija, hemija)

  2
  3
  21. dr Nikola Milic, vanredni profesor do 1/3 radnog vremena Visa neorganska hemija

  Mehnizmi neorganskih reakcija

  2

  3

  2
  22. dr Bogdan Prelesnik, vanredni profesor do 1/3 radnog vremena Neorganski materijali i strukture 3 2
  23. dr Katarina Andelkovic, docent Neorganska hemija (fizicka hemija) 2 2
  24. dr Vojka Antonijevic, docent Kvantitativna hemijska analiza (fizika-hemija, hemija-biologija)

  Instr. metode hemijske analize  1,5+3
  2+6
  25. dr Snezana Bojovic, docent Istorija hemije (prof. hemije, fizika hemija, hemija-biologija)

  Metodika nastave hemije (prof. hemije)

  2  2

  3  2

  26. dr Miroslav Vrvic, docent Osnovi biotehnologije

  Biotehnoloska i industrijska biohemija

  Mikrobiologija i mikrobioloska hemija

  Biohemija hrane i ishrane

  2  4v  1

  4v

  27. dr Gordana Vuckovic, docent Opsta i neorganska hemija (biologija)

  Neorganska hemija I (biohemija)

  Neorganska hemija (fizika)

  4

  4

  4

  28. dr Branimir Jovancicevic, docent Organska geohemija sa hemijom goriva

  Hemijska tehnologija (fizika)

  Osnovi hemijske tehnologije (fizika)

  3

  3

  3

  29. dr Ljuba Mandic, docent Biohemija (prof. hemije)

  Metodika nastave hemije (fizika-hemija, hemija-biologija)  2
  3

  4

  30. dr Rado Markovic, docent Stereohemija

  Organska hemija III (hem/biol, fizika-hemija)

  2

  2

  2

  2+4

  31. dr Vladimir Pavlovic, docent Organska hemija I (biohemija)

  Organska hemija II

  4
  4
  32. dr Djordje Petrovic, docent Enzimologija I (biohemija)

  Hemija prirodnih proizvoda (fizika-hemija, hemija-biologija)

  2

  2

  33. dr Radomir Saicic, docent Studijski boravak, Francuska
  34. dr Dusan Sladic, docent Bioorganska hemija 2
  35. dr Predrag Polic, docent Hemija vode

  Industrijska hemija sa hemijom zivotne sredine

  Hemija zivotne sredine

  3

  2

  2  2

  2

  36. dr Sofija Sovilj, docent Neorganska hemija I

  Neorganska hemija II

  4

  4
  37. dr Zivoslav Tesic, docent Analiticka hemija I (fizika-hemija, hemija-biologija)

  Analiticka hemija I (biohemija)

  5  4
  38. dr Vlatka Vajs, docent do 1/3 radnog vremena Instrumentalne strukturne metode (prof. hemije, fizika-hemija, hemija-biologija, biohemija) 5
  39. dr Mihajlo Spasic, docent do 1/3 radnog vremena Biohemija III (biohemija)

  Biohemija

  3

  2
  40. dr Jasna Djonlagic, docent do 1/3 radnog vremena Hemija polimera 2
  41. dr Miodrag Djermanovic, naucni saradnik Preparativna organska hemija 14 14
  42. dr Dusanka Milojkovic-Opsenica, naucni saradnik Kvalitativna hemijska analiza 8
  43. dr Joze Forsek, naucni saradnik Organska hemija I (fizika-hemija, hemija-biologija) 4
  44. dr Snezana Zaric, asistent Postdoktorske studije, A&M Univerzitet, Texas, SAD
  45. dr Snezana Nikolic-Mandic, asistent Kvantitativna hemijska analiza

  Analiticka hemija (fizika-hemija, hemija-biologija)

  12 8

  6

  46.. dr Milica Rajkovic, asistent Organska hemija (mol.Biologija) 9
  47. dr Ismet Hodzic, asistent Neorganska hemija

  Neorganska hemija III

  Neorganska hemija IV

  5

  9

  10  9
  48. dr Tibor Sabo, asistent Neorganska hemija I 12 8
  49. mr Olja Popovic; visi predavac engleskog jezika Engleski jezik 10 10
  50. mr Ksenija Babic, asistent Neorganska hemija I i II 12
  51. mr Ilija Brceski, asistent Neorganska hemija I i II (biohemija)
  52. mr Zoran Vujcic, asistent Imunohemija

  Hemija prirodnih proizvoda (biohemija)

  Eksperimentalna biohemija  11
  53. mr Mario Zlatovic, asistent Organska hemija I i II, (hemija, prof. hemije)

  HemNet

  8

  8

  8

  8

  54. mr Dejan Djokovic, asistent Instrumentalne strukturne metode 12 12
  55. mr Vukosava Zivkovic, asistent Na porodiljskom odsustvu
  56. mr Aleksander Jokic, asistent Studijski boravak, Kanada
  57. mr Jasminka Korolija, asistent Skolska praksa

  Metodika nastave hemije

  Skolski ogledi u nastavi hemije  5

  12

  4

  4

  58. mr Vojin Krsmanovic, asistent Odabrani procesi hemijske industrije

  Industrijska hemija

  8  12
  59. mr Dragan Manojlovic, asistent Kvantitativna hemijska analiza

  Analiticka hemija (fiz.hemija)

  12 14

  8

  60. mr Verica Milicevic, asistent Kvantitativna hemijska analiza 11
  61. mr Zoran Miodragovic, asistent Hemija za fizicare

  Opsta i neorganska hemija(biol.)

  Neorganska hemija (fizika)

  9
  9
  62. mr Aleksandar Nikolic, asistent Opsta i neorganska hemija (biologija)

  Neorganski materijali (hemija)

  Racunarska hemija

  6

  2

  12
  63. mr Goran Petkovic, asistent Analiticka hemija (fiz. hemija) 24 8
  64. mr Goran Roglic, asistent Organska hemija 10 8
  65. mr Srdjan Stojanovic, asistent Patoloska biohemija (biohemicari)

  Biohemija (hemija)

  Biohemija (biohemicari)

  8

  6

  4  6
  66. mr Vele Tesevic, asistent Instrumentalne strukturne metode 12 12
  67. mr Nenad Tomasevic, asistent Biohemija i biofizika makromolekula (biohemicari)

  Biohemija (hemicari)

  Biohemija 1 (biohemicari)

  4  6

  10
  68. mr Dragica Sisovic; asistent Metodika nastave hemije (fizika-hemija)

  Skolska praksa

  Skolski ogledi u nastavi hemije

  4  8

  4

  4

  69. mr Dragana Milic, asistent-pripravnik Organska hemija I 8 8
  70. Rada Baosic, asistent-pripravnik Na porodiljskom odsustvu
  71. Suzana Borojevic, asistent-prip. Kvalitativna hemijska analiza

  Analiticka hemija I i II

  12

  12
  72. Marija Gavrovic, asistent-prip. Hemija prirodnih proizvoda
  73. Ivana Ivanovic, asistent-prip. Neorganska hemija I

  Neorganski materijali i strukture

  4

  6

  74. Veselin Maslak, asistent-pripravnik Preparativna organska hemija
  75. Tatjana Pajic, asistent-pripravnik Organska hemija (mol. biologija) 12
  76. Ferenc Pastor , asistent-pripravnik Kvantitativna hemijska analiza

  Analiticka hemija (fiz.hemija)

  8

  8

  8
  77, Goran Petrovic, asistent-pripravn. Organska hemija I (biohemija) 12
  78. Lubica Tasic, asistent-pripravnik Organska geohemija sa hemijom goriva

  Industrijska hemija sa hem. ziv. sred.(hemija-biologija, fizika hemija)

  Hemija zivotne sredine

  10

  2  2

  9  4

  79. Snezana Trifunovic, asistent-prip. Mikroanalize 12 12
  80. Jovica Badjic, asistent-pripravnik Preparativna organska hemija 15
  81. Zeljko Vitnik, asistent-pripravnik Teorija hemijske veze

  Mehanizmi organskih reakcija

  Organska hemija (fizika-hemija)

  2

  5

  2  8

  82. Dejana Mokranjac, strucni saradnik Hemija prirodnih proizvoda

  Mehanizmi dejstva fizioloski aktivnih supstanci

  8

  3

  83. Tanja Cirkovic, strucni saradnik Hemija prirodnih proizvoda

  Biohemija

  3

  8

  84. Ivana Milovanovic, strucni saradnik Kvalitativna hemijska analiza 8
  85. Sanja Grguric , strucni saradnik Opsta i neorganska hemija (biol.)

  Neorganska hemija II

  9  12
  86. Vladimir Sukalovic, strucni saradnik Enzimologija 8
  87. Vladimir Beljanski , strucni saradnik Neorganska hemija II 8
  88. Ksenija Stojanovic, str. saradnik Letnji semestar istrazivacki pojekti
  89. Milan Nikolic, strucni saradnik Biohemija I (biohemija)

  Biohemija (hemija)

  6

  3

  90. Jelena Rakicevic, strucni saradnik Kvantitativne osnove hemijske analize 12 12
  91. Biljana Steljic, strucni saradnik Metodika nastave hemije

  Ogledi u nastavi hemije

  8

  8

  92. Violeta Stefanovic, strucni saradn. Ravnoteze u analitickoj hemiji

  Kvalitativna hemijska analiza

  4  16
  93. Djenana Miodragovic, strucni saradnik Opsta i neorganska hemija (fizika-hemija, hemija-biologija)

  Visa neorganska hemija

  12 4  4

  94. Snezana Zildzovic Hemija vode

  Hemija zivotne sredine (prof. hemije)

  Hemija zivotne sredine

  10

  4  12


  NASTAVA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA DRUGIH FAKULTETA

  Dr Jovan I. Vucetic, red. prof. i Dr Miroslav M. Vrvic, docent: Poglavlja iz endokrinologije-biohemijska uloga mikroelemenata, Katedra za endokrinologiju, Medicinski fakultet, Beograd.

  Dr Miroslav M. Vrvic, docent: Fermentacioni procesi, Tehnoloski fakultet, Leskovac.  NAGRADE U SKOLSKOJ 1995/96. GODINI


  M. M. Vrvic, J. I. Vucetic, V. F. Matic, M. Kukic, M. Radulovic). "Velika nagrada korak u buducnost za vrhunsko tehnicko-tehnolosko resenje" za proizvod "DIJABET HROM ", "40. Medjunarodni sajam tehnike i tehnickih dostignuca", Beograd 06.- 11. maj 1996. (Proizvodjac: "NRK-INZENJERING", d.o.o., Beograd u saradnji sa Centrom za hemiju IHTM.


  Nagradu Srpskog hemijskog drustva za najbolje studente koji su diplomirali u sk.1995/96. godini dobili su:

  1. Martina Markovic, dipl.hemicar, sr. ocena 10,00

  2. Dejana Mokranjac, dipl. biohemicar, sr. ocena 9,76.

  Nagradu Univerziteta za studenta generacije:

  1. Dejana Mokranjac, dipl.biohem. sr. ocena 9,76.

  Nagrada ICN Pharmaceuticals Mira Cakar, doktorska disertacija "Kineticko odredjivanje tragova oksima, pojedinacno i u smesama", Hemijski fakultet, Beograd 1995. Mentor prof. dr Gordana Milovanovic.


  5. IZDAVACKA DELATNOST  U toku skolske 1995/96. godine Hemijski fakultet je nastavio sa izdavackom aktivnoscu. Funkciju Izdavackog saveta je vrsilo Nastavno-naucno vece fakulteta. Prihvacene su recenzije nekoliko tekstova, a u toku ove skolske godine izdati su sledeci naslovi:

  Z. Cekovic: Eksperimentalna organska hemija, Hemijski fakultet 1995. Tehnicki urednici V. Pavlovic i Z. Vitnik

  S. Bojovic, Sima Lozanic, Edicija Najznamenitiji Srbi; I kolo Velikani nauke, Princip, Beograd, 1996.

  D. Vitorovic, S. Bojovic, Z. Cekovic, Vukic M. Micovic 1896-1981, zivot i delo, Hemijski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. Tehnicki urednici V. Pavlovic i Z Vitnik

  Lj. Mandic, J. Korolija, Lj. Solujic, D. Sisovic: Zbirka zadataka iz hemije (prijemni ispit), Hemijski fakultet, Studentski trg, Beograd, 1996.

  G.Milovanovic, Lj.Dosen-Micovic, S.Niketic: Hemijski Fakultet - opsti informator. Izdavac Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1996.

  V. Niketic: Principi strukture i aktivnosti proteina, izdavac Hemijski fakultet, Beograd 1995.

  J. Vucetic, I. Karadzic, Lipidi mikroorganizama, autorizovana skripta, Hemijski fakultet, Beograd 1995.

  Srdjan Stojanovic: Izrada internog praktikuma za predmet Biohemija za studente hemije

  Obezbedjivanje finansiranja i tehnicka priprema za stampu udzbenika iz Organske hemije od Wolhardt-a

  Ove knjige su izdate uz znacajnu finansijsku pomoc Ministarstva prosvete i Ministarstva nauke, a neke od knjiga su izdate uz zajednicko ulaganje Hemijskog fakulteta i knjizarsko izdavackog preduzeca Studentski Trg.

  Aktivnost saradnika Hemijskog fakulteta preko drugih izdavaca:

  V. Djurdjic: Medicinska biohemija za IV razred Medicinske, veterinarske i srednje skole u delatnosti licnih usluga. Beograd 1996., Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva.

  Lj. Mandic, J. Korolija, D. Danilovic: Hemija za VII razred, 5. preradjeno izdanje, Beograd 1996., Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva

  Lj. Mandic, J. Korolija, D. Danilovic: Hemija za VIII razred, 4. preradjeno izdanje, Beograd 1996., Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva

  Lj. Mandic, J. Korolija, D. Danilovic: Zbirka zadataka sa laboratorijskim vezbama iz hemije za VII razred, 5. preradjeno izdanje, Beograd 1996., Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva

  J. Stojanovic, J. Vucetic, Vitamini, Prirodno-matematicki fakultet, Kragujevac 1995.

  S. M. Nesic, J. I. Vucetic, Neorganska preparativna hemija, VIII izdanje, Gradjevinska knjiga, Beograd 1996.

  I. V. Berezin, N. L. Kljacko, A. V. Levasov, K. Martinek, V. V. Mozaev, J. L. Hmeljnickij, Imobilizovani enzimi (Preveli s ruskog jezika i pripremili za stampu J. Vucetic, S. Solujic), Studentski kulturni centar, Kragujevac 1995.

  D. K. Vitorovic, A. R. Despic, J. A. Jovanovic, B. Z. Nikolic: Dve brosure izdate povodom 100-godisnjice SHD; jedna na srpskom i jedna na engleskom jeziku: Srpsko hemijsko drustvo - istorija, ustrojstvo, delatnost. i The Serbian Chemical Society - history, organization, activity. Izdavac Srpsko hemijsko drustvo 1966.g. Tehnicki urednici V. Pavlovic i Z. Vitnik

  S.R.Niketic: Rad na redakciji odrednica iz oblasti hemije u Oksfordskoj enciklopediji savremene misli, Nolit, Beograd, 1996 [u stampi].  Recenzentska delatnost:

  P. Polic: Recenzija 1 rada za vodeci medjunarodni casopis Water, Air and Soil Pollution.

  G. Vuckovic: -udzbenik- Opsta i neorganska hemija, autora Predraga Djurdjevica i Milosa Djurana, za studente I i IV godine medicine i biologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 1996.
  6. IZVESTAJ O NAUCNOISTRAZIVACKOM RADU  Naucnoistrazivacka i strucna delatnost

  Naucno-istrazivacka aktivnost na Fakultetu tokom skolske 1995/96 godine odvijala se u okviru niza projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, kao i iz drugih izvora. Nastavnici i saradnici Fakulteta angazovani su na osam projekata iz oblasti osnovnih istrazivanja koje finansira Ministarsvo za nauku i tehnologiju Srbije. Za dva od ovih projekata Fakultet je i koordinator, za tri je koordinator IHTM, a za tri druge NIO. Fakultet je imao jedan savezni projekat i tri (manja) projekta u saradnji sa privredom. Pored toga saradnici Fakulteta su radili na 11 raznih projekata (od kojih su 4 finansirana od strane SANU) koji se vode preko Centra za hemiju IHTM-a. Fakultet je ostvario saradnju sa 30 institucija i firmi (24 u Zemlji i 6 u inostranstvu). Posebno treba istaci izuzetno isprepletane odnose i saradnju koju je Fakultet ostvario sa Centrom za hemiju IHTM-a.

  U toku protekle godine nastavnici i saradnici Fakulteta publikovali su 8 preglednih i monografskih radova, 83 rada u medjjunarodnim i domacim casopisima, dali 120 saopstenja na medjunarodnim i domacim naucnim skupovima, odrzali 3 predavanja na naucnim skupovima i 18 strucnih predavanja. Pored toga ostvarena su 4 patenta, jedno tehnicko resenje, uradjeno je 8 studija, publikovano 6 strucnih radova i organizovana su dva skupa. Ovde cemo pomenuti i da je Odeljenje za instrumentalnu analizu uradilo veci broj analiza za spoljne korisnike i za korisnike sa Fakulteta, od toga samo masenospekrometrijskih analiza je uradjeno preko 1000 (od cega je 456 spektara izdvojeno za datoteku).

  Ulagani su veliki napori za poboljsanje uslova za naucno-istrazivacki rad, koji su i protekle godine bili daleko od zadovoljavajucih. Kao rezultat tih napora navescemo nabavku novog NMR-a, opremanje i funkcionisanje mreze HemNet i ukljucivanje u Internet, sredjivanje biblioteckog fonda Biblioteke i nabavku veceg broja novih knjiga.  Naucnoistrazivacki i strucni projekti u skolskoj 1994/95. godini


  Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije: Projekti iz oblasti osnovnih istrazivanja

  U protekloj godini zavrsen je ciklus finansiranja projekata iz oblasti osnovnih istrazivanja za period 1990-1995 i raspisan je u junu 1996.g. konkurs za novi ciklus 1996-1997.g. Do kraja septembra odn. oktobra 1995.g uspesno su obavljene obimne aktivnosti na formulisanju i pripremi predloga novih projekata kao i na podnosenju petogodisnjih izvestaja o radu na projektima finansiranim u periodu 1990-1995.g. Zakljucno sa decembrom 1995.g. finansirani su projekti iz prethodnog perioda (videti Izvestaj za 1994/95 sk.godinu), a od januara 1996.g. zapocelo je finansiranje novo-prihvacenih projekata. To su:

  Projekti za koje je Hemijski fakultet koordinator:

  1. Eksperimentalna i teorijska istrazivanja bioloski znacajnih molekula i model-sistema. Oznaka projekta: 02E09. Rukovodilac: prof.dr Ratko Jankov

  2. Razrada savremenih analitickih metoda, postupaka i senzora, njihovo izucavanje i primena. Oznaka projekta: 02E36. Rukovodilac: prof.dr Tibor Pastor. Napomena: Ovom projektu je odlukom Ministarstva pripojen i projekat predlozen od strane Fakulteta: Istorija i nastava hemije (Rukovodilac v.prof. Snezana Bojovic)

  Projekti koji se obavljaju u saradnji sa Centrom za hemiju IHTM-a, i za koje je koordinator IHTM

  3. Ispitivanje prirodnih proizvoda iz domacih biljnih i zivoinjskih vrsta i zemljine kore. Oznaka projekta: 02E24. Rukovodilac: akademik prof. dr Miroslav Gasic.

  4. Organske sinteze. Oznaka projekta: 02E23. Rukovodilac: prof. dr Zivorad Cekovic

  5. Proucavanje biosinteze i degradacije kod specificnih fiziolosko-biohemijskih grupa mikroorganizama i njihova primena. Oznaka projekta: 02M22 RT3. Rukovodilac: docent dr Miroslav Vrvic

  Projekti za koje su koordinatori druge NIO

  6. Sinteza, struktura i svojstva koordinacionih jedinjenja i drugih supstanci. Oznaka projekta: 02E35. Rukovodilac: prof. dr Vukadin Leovac, PMF, Novi Sad. Koordinator: Institut za hemiju, PMF, Novi Sad. Napomena: U ovaj projekat je odlukom Ministarstva ukljucen projekat predlozen od strane Hemijskog fakulteta: Sinteza, struktura i svojstva neorganskih i drugih supstanci (Rukovodilac pok. prof. Bogdan Prelesnik)

  7. Modeliranje, kontrola i zastita zivotne sredine. Rukovodilac Dr Zorka Vukmirovic. Koordinator Institut za fiziku

  8. Spektroskopija fizicko-hemijskih procesa i stanja, strukture i energetike sistema. Rukovodilac Dr Kiro Zmbov. Koordinator Institut, Vinca

  Projekti Saveznog ministarstva za nauku:

  "Racunske metode za odredjivanje strukture, energije i reaktivnosti organskih jedinjenja", Savezno ministarstvo za nauku. Rukovodilac: v.prof. Ljiljana Dosen-Micovic  Ostali projekti Hemijskog fakulteta:

  M.Todorovic, P.Pfendt, V.Krsmanovic, D.Manojlovic: Medjulaboratorijska uporedna ispitivanja. Projekat Hemijskog fakulteta finansiran od veceg broja zainteresovanih firmi.

  Iznalazenje, razvoj i sinteza laboratorijskih kolicina razlicitih dijagnostika za test penicilinskih i drugih alergija - profesor Dr R. M. Jankov, Zavod za serume i vakcine, Torlak 1, Beograd

  Osvajanje nove tehnologije iz oblasti mikrotalasne tehnike. - profesor Dr R.M. Jankov, Institut za fiziku - Zemun  Ostali projekti koji se odvijaju u saradnji sa Centrom za hemiju IHTM-a i za koje je koordinator IHTM

  Projekti SANU

  Fotohemijski i fotofizicki procesi kod bihromofornih organskih molekula (Rukovodilac: akademik Mihailo Lj. Mihailovic).

  Uticaj molekulske strukture na hemijsku reaktivnost, biolosku aktivnost i fizicke osobine organskih jedinjenja i prirodnih proizvoda.

  Hemija i biohemija steroida i terpenoida

  Sinteza steroidnih analoga artemizinina  Projekti koje finansira Fond za tehnicko-tehnoloski razvoj Srbije:

  Razvoj postupka za dobijanje bioaktivnih supstanci za farmaceutsku i kozmeticku industriju (S.3.02.24.256; MNT)

  Sirovine za hemijsku industriju

  Emulgatori za primenu u svim granama industrije. Rukovodilac: prof. dr Ivan Juranic

  Razvoj reaktora za odsumporavanje dimnih gasova.. Rukovodilac prof. dr Ivan Juranic

  Savezni strateski projekat:

  Sinteza i ispitivanje aktivnosti nekih derivata lanosterola s antimikotickim i antineoplasticnim dejstvom; Rukovodilac v.prof. dr Bogdan Solaja  Ostali projekti:

  Projektovanje i izrada postrojenja i tehnologije za proizvodnju hemikalija, prirodnih proizvoda i opreme za poboljsanje kvaliteta voda. Projekat "NRK-INZENJERING", d.o.o., Preduzeca za proizvodnju, istrazivanje, razvoj i inzenjering u oblasti hemije, biohemije, biotehnologije, hemijskog inzenjerstva i procesne opreme broj: 01/96 (Rukovodilac: docent dr Miroslav Vrvic).

  Unapredjenje i razvoj proizvodnje bakra i zlata iz sirovina RTB Bor biohidrometalurskim metodama. Projekat HK "Rudarsko-topionicarskog basena" Bor broj: 1291 od 07. 06. 1996. (Rukovodilac: docent dr Miroslav Vrvic).

  Institucije i firme sa kojima je ostvarena naucna saranja u 1995/96. godini


  - Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu

  - Chimie des Substances Naturelles, Centre National de la Recherche Scientifique, Gif-sur-Yvette, France).

  - Chemistry Department, University of Minnenesota, Minneapolis (SAD).

  - D.D. Zastita na radu, zastita od pozara i zastita zivotne sredine, Beograd;

  - Fakultet za fizicku hemiju, Beograd;

  - Fizicki fakultet, Beograd

  - "Flogiston" (casopis za istoriju nauka)

  - Gradski zavod za zastitu zdravlja, Beograd;

  - IHTM, Centar za hemiju, Beograd;

  - Institut za elektrohemiju, IHTM.

  - Institut za fiziku, Zemun;

  - Institut za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naucna istrazivanja

  - Institut ICN Galenika, Beograd;

  - Institut za ispitivanje materijala, Beograd;

  - Institut "Vinca"

  - Institut za opstu i fizicku hemiju, Beograd;

  - Laboratorija za neorgansku hemiju instituta "Vinca".

  - Masinski fakultet, Beograd

  - Muzej nauke i tehnike u Beogradu

  - Mayo klinika, Rochester, Minnesota (SAD)

  - NIS-Jugopetrol, Beograd;

  - NIS, Nafta-gas, Novi Sad.

  - Rafinerija nafte Pancevo;

  - Republicki hidrometeoroloski zavod, Beograd.

  - Rudarsko-geoloski fakultet, Beograd;

  - Srpsko hemijsko drustvo

  - Srpska akademija nauka i umetnosti

  - Texas A&M Univerzitet (SAD)

  - Yonsei University, Seul, Koreja

  - Hemijski fakultet Kritskog Univerziteta u Heraklionu (Krit, Grcka) na zajednickom projektu konformacione analize 2,4,6,8-tetraoksa-tricikloalkana i njihovih kompleksa s prelaznim metalima.  Monografski i pregledni clanci, poglavlja u knjigama


  B. Potkonjak, I. Djujic, M. M. Vrvic, J. Vucetic, Selenium supplements-comparative analysis of their contents, Scientific meetings of the Serbian academy of sciences and arts "Conference on Selenium", Department of natural and mathematic sciences, 78(6) (1995) 89.

  I. Djujic, M. Mandic, O. Jozanov-Stankov, M. Demajo, M. M. Vrvic, Effects of selenium-enriched yeast on microelement content in rat tissues, Ibid, p. 105.

  Petrovic V.M., Buzadzic B., Saicic Z.S. and Spasic M.B., (1995). Seleniun metabolism with the special interest in Se-dependent glutathione peroxidase. Conference on selenium Scientific Meetings ,Vol. LXXVIII , 3-12.

  Jovanovic A., Grubor- Lajsic G., Djukic N., Telesmanic M., Gardinovacki G., and Spasic M.B., (1995). Effect of selenium supplementation on GSH-Px activity in tissues of carp (Cyprinus caprio L.) Posebna publikacija Akademije - Izabrani radovi sa recenzijom, pp. 99-103.

  Spasic M.B., Korac B., Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S., Nikolic V., (1995). The role of selenium supplementation on attenuation of toxic doxorubicin effects. Posebna publikacija SANU- Izabrani radovi sa recenzijom, pp. 119- 130 .

  Jovic M., Korac B., Buzadzic B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1995). Diactivity of Se-dependent GSH-Px in the patients with schizophrenia. Posebna publikacija SANU-Izabrani radovi sa recenzijom, pp. 195-203.

  Z. Cekovic, 1,4-3,6-Dianhydro-d-glucitol. Synthesis, Chemical Reactivity and Applications of its Derivatives", Scientific Review (1995), l4, 109.

  R. N. Saicic: Sinteticke slobodno-radikalske reakcije: stvaranje veze ugljenik-ugljenik, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet i I.H.T.M. Centar za hemiju, Beograd,1995

  S.N.Bojovic: Mihailo Raskovic, Zivot i delo srpskih naucnika, biografije i bibliografije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1996, str. 63-94.

  S. Bojovic, Sima Lozanic, Zivot i delo srpskih naucnika, biografije i bibliografije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1996, str. 199- 261.

  Radovi objavljeni u medjunarodnim casopisima


  N. B. Milic, R. Jelic, J. Chem. Soc. Dalton Transaction, 1995, 3597.

  N. B. Milic, Z. Djurisic, Ana1. Chim Acta (1996), 331, 23-32.

  I. V. Micovic, G. M. Roglic, M. D. Ivanovic, Lj. Dosen-Micovic, V. D. Kiricojevic, J. B. Popovic, "The Synthesis of Lactame Analogues of Fentanyl". J. Chem. Soc., Perkin Transactions l, 2041 (1996).

  Zujovic Z., Srejic R., Vucelic D., Vitorovic D. and Jovancicevic B. (1995) Structural analysis of Aleksinac oil shale kerogen using high resolution solid state 13C n.m.r. spectroscopy. Fuel 74, 12, 1903-1909.

  Sofija P. Sovilj, Gordana Vuckovic, Ksenija Babic, Tibor J. Sabo, Nenad Juranic and Slobodan Macura: Mixed Complexes of Cobalt(III) with Dithiocarbamate and a Cyclic Tetradentate Secondary Amine, proof, J.Coord.Chem.

  Gordana Vuckovic, Dejan Opsenica, Sofija P.Sovilj, Dejan Poleti and Milka Avramov-Ivic, Preparation, Characterization and Redox Properties of O,O'- Geometrical Isomers of :-"- and :-8-aminoisobutyrato-Co(II) Complexes with N,N',N",N"' tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetra- decane, proof, J.Coord.Chem.

  D.L.Strout, S.Zaric, S.Niu and M.B.Hall, "Methane Metathesis at Cationic Iridium Center", J. Am. Chem. Soc. 118, 6068 (1996).

  Lj. Lorenc, V. Pavlovic, M. Bjelakovic, M. Lj. Mihailovic, A Novel Transformation of Some 5,10-Secosteroidal a,b-Unsaturated Oximes to the Corresponding 1,3-Dioximes,Journal of Chemical Research (S), 1995, 468-469.

  M. Lj. Mihailovic, M. M. Rajkovic, Lj. B. Lorenc, V. D. Pavlovic, A. Z. Milovanovic, B. Tinant, J-P. Declercq, Structure-Reactivity Relationship in 19-Methyl- and 19-Nor-5,10-secosteroids. Part 4. Intramolecular Nitrone 1,3-Dipolar Cycloadditions. Tetrahedron, Vol. 52, No. 36, pp. 11995-12008 (1996).

  I.V. Micovic, M.D. Ivanovic, G.M. Roglic, V.D. Kiricojevic, J.B. Popovic: "Preparation of Secondary Amines by Reductive Amination with Metallic Magnesium", J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 265 (1996)

  P. Polic; I. Grzetic, B. Jovancicevic, L Rancic: Oxygen saturation variability: II. Relatively unpolluted river systems - River Juzna Morava (Serbia, Bulgaria, FYRM). Fresenius Envir Bull. 4 (11) 667-672 (1995).

  D. Vitorovic, A. Ambles, O. Cvetkovic, S. Bajc, P. Polic: Kerogen diversity demonstrated by oxidation. II. Type II kerogens. J. Serb. Chem. Soc. 61 (3) 137- 147 (1996).

  M. Puric, P. Pfendt, P. Polic: Effects of tributaries on river water - sediment interactions: a multidimensional presentation. Fresenius Envir Bull. 5 (5-6) 339-344 (1996).

  P. Polic, I.Grzetic, B. Jovancicevic: Comment. Fresenius Envir Bull 5 (7-8) (1996).

  B. Jovancicevic, Lj. Tasic, P. Polic, J. Nedeljkovic, A. Golovko, D, Vitorovic: GC- MS in crude oil correlation studies - effects of biodegradation on sterane and terpane maturation parameters. J. Serb. Chem. Soc. 61 (9) 817-821 (1996).

  R. N. Saicic, J. Badjic i Z. Cekovic: 1,3-Migration of Phenylthio group in the Rearrangement of Tertiary Cyclopropylmethanols possessing an "-phenylthio Group. J . Serb. Chem. Soc., (1996) 61, 841

  N. Simic, R. Palic, S. Andjelkovic, V. Vajs and S. Milosavljevic, "Essential Oil of Pinus heldreichii Needles", J. Essent. Oil Res. 8, 1 (1996).

  I. Aljancic, N. Juranic, S. Macura, S. Andjelkovic, N. Randjelovic and S. Milosavljevic, "Diterpenes from Achillea clypeolata', Phytochemistry 43, 169 (1996).

  S. Konstantinovic, S. Simova, Z. Ratkovic, J. Predojevic, A. Rufinska and S. Milosavljevic, "Studies of ferrocene derivatives. The synthesis and high resolution 1H-NMR spectra of some (1-hydroxyalkyl)-and (1-hydroxy-1- methylalkyl)ferrocenes", J. Serb. Chem. Soc., 61, 627 (1996)

  M.T. Vujcic, R Djordjevic- Markovic, D.T. Kanazir, Z. M Vujcic and R.M, Jankov: Partial purification of corticosteroid binder IB by cortexolone affinity matrix. Proc. Indian natn. Sci.. Acad., B62(4), 249 (1995).

  B. Ciric, M. Radulovic, Lj. Dimitrijevic and R.M. Jankov: Effect of valency on binding properties of the anti-human IgM monoclonal antibody 202. Hybridoma, 44(6), 537 (1995).

  T. Trtic, Lj. Vuksanovic, S. Paranos, S. Petrovic, Z. Vujcic, I. Plecas i R.M. Jankov: Development of rast assay for determination of anti-populus canadensis IgE antibodies J. Radioanal. Nucl. Chem., 206, 145 (1996).

  D. A. Markovic, Z. Djarmati, R.M. Jankov, D.M. Markovic and Lj.M. Ignjatovic: Electrochemical behaviour of rosmanol 9-ethyl ether, a diterpene lactone antioxydant isolated from sage. Microchim. Acta, 124, 219 (1996).

  Tatjana Trtic, Ljiljana Dimitrijevic, Ljiljana Vuksanovic, Zoran Vujcic and Ratko M Jankov: Purification of the anti-IgE monoclonal antibody from ascitic fluid. J. Serb. Chem. Soc., 61, 431 (1996).

  S .Razic , M. Todorovic, I. Holclajtner-Antunovic, Z. Ilic: The influence of ethanol addition on the determination of trace elements in aqueous solution by ICAP. F. J. Anal. Chem. (1996) 355: 274-276.

  U. Mioc, M. Davidovic, B. Stanisavljev, M. Todorovic, Z. Nedic, S. Uskokovic: Spectroscopic investigation of the effects of monovalent cations on the dynamics of protonic species in the hydrates of 12-tungstophosphoric acid salts. J. Serb. Chem. Soc., 61 (1996) 759-765.

  Z. Markovic, Lj. Dosen-Micovic, I. Juranic, S. Konstantinovic. "Conformational analysis: Theoretical study of phenylselenotetrahydropyrans based on molecular mechanics methods". Indian Journal of Chemistry, 34B, 695 (1995).

  I. V. Micovic, G. M. Roglic, M. D. Ivanovic, Lj. Dosen-Micovic, V. D. Kiricojevic, J. B. Popovic, "The Synthesis of 3,3-Dimethyl Fentanyl and its Lactame Analogues". J. Serb. Chem. Soc., 61, 849 (1996).

  Lj. S. Stevovic, V. Soskic and I. O. Juranic, Novel and simple synthesis of 58-cholestan-3-one, J. Serb. Chem. Soc., 60, 1071-107, 1995.

  R. Ramachandran, C. Sich, M. Grune, V. Soskic and L. R. Brown, Sequential Assignmenta in Uniformly 13C and 15N Labelled RNAs: The HC(N,P) and HC(N,P)-CCH-TOCSY Experiments, J. Biomolecular NMR 1, 251-255,1996.

  Matthias Grune, Matthias Gorlach, Vukic Soskic and Larry R. Brown, Initial Analysis of 750 MHz NMR Spectra of Selectively [15N]-U Labelled E. coli 5S rRNA, FEBS Lett. 385, 114-118, 1996

  V. Soskic, S. Dukic, D. Dragovic and J. Joksimovic, Synthesis of N-n-propyl-N-(2-arylethyl)-5-(1H-benzimidazol-2-thione)-ethylamines and related compounds as potential dopaminergic ligands, Arzneimittel Forschung - Drug Res. 46(II), 741-746, 1996

  Milicevic Z., Saban M., Jovancicevic B. and Nedeljkovic J. (1996) GC-MS in organic geochemistry of coal- estimation of origin and carbonification degree in coal from the Kosovo basin (Yugoslavia) J. Serb. Chem. 61, 823-830.

  Rade Markovic and Eugen Holzschüh: Synthesis of novel n-alktrienyltrichlorosilane - versatile reagent and precursor for organic monolayer formation. Collect. Czech. Chem. Commun. 61, 423 (1996).

  Dragica M. Minic and Rade Markovic: Correlations of conductometric and thermic properties with the structure of di(2-methylpyridinium)tetrachloromanganate(II). Materials Chemistry and Physics (1996); u stampi

  Rade Markovic, Goran Dimitrijevic and Vesna Aleksic: Phase transfer catalyzed ring opening of cyclohexene oxide by phenylacetonitrile carbanion in the presence of Li-salts. Journal of Chemical Research (1996) ; u stampi

  Rade Markovic, Dragana Ilic and Mirjana Boksan: Synthesis and characterization of some 4-thiazolidinone derivatives with potential biological activity. J. Serb. Chem. Soc. 61, 1075 (1996)

  Rade Markovic and Dragica M. Minic: Conductometric and thermic studies of fused Zn(II)-salts containing methyl-substituted pyridinium cations. Materials Chemistry and Physics (1996); primljeno za stampu

  I. Ivanovic, K. Andjelkovic, V. M. Leovac, LJ. Klisarova, M. Lazarevic and D. Minic: Transition Metal Complexes With Hidrazides and Hidrazones. Part 7. Dioxomolybdenun(VI) Complexes of Salicylaldehyde p-hidroxy-benzoylhydrazone and Their Thermal Stability. Journal of Therm. Analy., 46, 1741 (1996).

  Bogdan Prelesnik, Ivana Ivanovic, Vukadin M. Leovac and Katarina Andjelkovic, mer-[2'-(2-Benzoyl-1-methylethylidene)-l-naphtohydrazido (2)] (methanol)-cis-dioxomolybdenum(VI), Acta Cryst., C52, 1375 (1996)

  K. Andjelkovic, I. Ivanovic, B. V. Prelesnik, V. M. Leovac and D. Poleti, Synthesis and structure of aquamethanol-2',2"'-(2,6-pyridindiyldiethylidene)dioxamohydrazidocobalt(II) perchlorate, Polyhedron, 15, 4361 (1996).

  N. Dogovic, D. Sladic, Z. Kljajic, S. Poznanovic, M. J. Gasic, "Isolation and partial characterization of a lectin from the marine sponge Crambe crambe". J. Serb. Chem. Soc. 60, 83 (1996)

  M. M. Opric, S. Poznanovic, Z. Kljajic, D. Sladic, G. Pupic, B. Perunovic, M. J. Gasic, "Labelling of breast carcinoma, thyroid carcinoma and melanoma with manno- and galacto-specific lectins from marine invertebrates". Eur. J. Histochem. 40, 211 (1996)

  G. Vuckovic, D. Mi1jevic, T. J. Janjic, M. I. Djuran and M. B. Celap,: Salting-out Thin Layer Chromatography of Transition Metal Complexes. V. Comparative Study of the Effect of Increased Number of CH2 Groups in Chelate Rings and their Side Chains in Cobalt(III) Complexes", Chromatographia, 40, (1996) 445.

  T. J. Janjic, G. Vuckovic and M. B. Celap. "Linear Interdependence of Rm Pair Values of Substances in Salting-out Planar Chromatography, Chromatographia, 42 (1996) 675.

  Tomislav J. Janjic, Gordana Vuckovic and Mi1enko B. Celap: Study of the Mechanisms for Planar Chromatographic Separations of Cobalt(III) Complexes Containing Chelate Rings of Different Size", J. Serb. Chem. Soc., 60 (1996) 487.

  G. Vuckovic, D. Mi1jevic, T. J. Janjic, M. I. Djuran and M. B. Celap, "Effect of the System Polarity on Rm Values of Cobalt(III) Complexes Obtained on Silica Gel Thin Layers", J. Serb. Chem. Soc., 61 (1996) 615.

  R. N. Saicic and Samir Z. Zard: Total synthesis of ()-cinnamolide()-methylenolactain - an approach to butenolides using S-alkoxycarbonyl xanthates. J. Chem. Soc. Chem. Communications 1996, 1631

  B. Solaja, M. Djermanovic, "Promegestone: a novel synthesis", J. Serb. Chem. Soc., 1995, 60, 261.

  Solaja, D. Milic, M. Gasic, "A Novel m-CPBA Oxidation: p-Quinols and Epoxyquinols from Phenols", Tetrahedron Lett., 1996, (21) 3765-3768.

  V. Niketic, N. Tomasevic, V. Vajs, Z.Bojic, "Covalent glycophospholipid binding to hemoglobin. A new post-translational modification occuring in erythrocytes exposed to insulin", J. Serb. Chem. Soc. 61 (7) 535-538 (1996).

  V. Niketic, S. Ristic, Z. Saicic, M. Spasic and B. Buzadzic, "Activites of antioxidant enzymes of the glutathione adduct of hemoglobin (Hb ASSG) in epileptic patients with Long-term antiepileptic therapy", Il Farmaco, 50(11) 811-813 (1995).

  K. Popov-Pergal, M. Pergal, D. Djokovic, "Synthesis of 2-(5-arylidene-2,4-dioxotetrahydro-1,3-thiazolyl)-ethanols", J. Serb. Chem. Soc., 60, 745-748, (1995)

  V. M. Bulatovic, N. Menkovic, V. E. Vajs, S. M. Milosavljevic, D. D. Djokovic, "The Essential Oil of Anthemis carpatica", Journal of Essential Oil Research, 8, u stampi, (1996)

  I.V. Micovic, M.D. Ivanovic, V.M. Lecic, G.M. Roglic, V.D. Kiricojevic, J.B. Popovic: "The Preparation of N-Alkyl Acyclic Imides", J. Serb. Chem. Soc., 61 (2) 69 (1996)

  I.M. Hodzic i S.R. Niketic, Solvent Effects on the Rate of Racemization of Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III) Complexes, J. Serb. Chem. Soc., 61 (1996).

  Simovic M., Spasic M.B. and Michelson A.M. (1995). Free radicals in human myocardial reperfusion injury. Life Chemistry Reports, 12, pp. 227 - 270.

  Peric-Mataruga V., Blagojevic D., Spasic M.B., Hladni-Jankovic M. and Ivanovic J. (1995). Effects of the host-plant on the antioxidative defence in the midgut of Lymantria dispar L.caterpillars of different population origins, J. Insect Physiol. (in press).

  Pajovic S., Saicic Z.S., Spasic M.B., Petrovic V.M., and Martinovic J.V. (1995). Effects of progesterone and estradiol benzoate on superoxide dismutase acivity in the brain of male rats. Experientia 52, 221-224.

  Korac B., Saicic Z.S., Buzadzic B., Blagojevic D., Spasic M.B. and Simovic M. (1995). Antioxidative difence in the rat skin tissue after thermal injury. Shock, 3, 43.

  Blagojevic D., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B., Petrovic V.M., and Buzadzic B., (1995). Effects of shivering on the anioxidant enzymes in the ground squirrel (Citellus citellus) during the arousal from hibernation. Physiol. Zool., 68, 4, 117.

  Blagojevic D., Buzadzic B., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M., (1995). Differences in the activity of anioxidant defence enzymes in the brain of ground squirrel and rats after exposure to low temperature during the summer. Physiol. Zool., 68, 4, 137.

  Saicic Z.S., Simovic M., Korac B., Blagojevic D., Buzadzic B., Spasic M.B. and Petrovic V.M., (1995). The activity of anioxidant defence enzymes in some tissues of the Belgrade (b/b) laboratory rats. Physiol. Zool., 68, 4, 139.

  Korac B., Spasic M.B., Buzadzic B., Saicic Z.S., Blagojevic D. & Petrovic V.M.(1995) Activite de le glutathion peroxidase la peau st le foie du rat lors de la supplementation en selenium-effet du choc thermiqe. Arch. Physiol. Biochem. 103: 5: D 133.

  Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S., Korac B., Spasic M.B. and Petrovic V.M. (1996) Fluctuation saisonnire des componentes du systeme antioxydant dans le cerveau des spermophiles (Citellus citellus) gardes a la temperatuire d'ambiance constante. Arch. Physiol. Biochem. 104: 4: D 142.

  Pajovic S., Saicic. Z.S., Korac B., Spasic M., Martinovic V.J. Petrovic V.M., (1996) Le systeme antioxidant dans le cerveau du rat-specificite sexuelle. Arch. Physiol. Biochem. 104: 4: D 39..

  P. B. Djordjevic, V. Dimitrijevic, R. Maksimovic, M. Vrvic, J. Vucetic, Application of organic bound chromium in disturbed glycoregulation therapy, Transplantation Proceedings, 7(6) (1995) 3333.

  L.B.Pfendt, G.V.Popovic, S.I. Supancic: Spectrophotometric determination of midazolam in pharmaceutical formulations, J.Pharm.Biomed.Anal.,13, 1551(1995).

  G.V. Popovic, L.B.Pfendt: Spectrophotometric determination of flurazepam in pharmaceutical formulations, Analusis, 24, 259(1996).

  L.B.Pfendt, M.B.Aleksic, T.J.Janjic: Study of heterogeneous equilibria in saturated solutions of sparingly soluble quinine and cinchonine, Analusis, 24, 288 (1996).

  G.M.Djermanovic, M.Stefanovic, V.Djermanovic, M.Milovanovic: Structure Elucidation of the Sesquiterpene Lactones from Plant Species Laserpitium latifolium L., J. Herbs, Spices & Med. Plants, 3(2), 3-10 (1995).

  M.Milovanovic, M.Stefanovic, V.Djermanovic: Flavonoids from Glechoma hederacea L:., J. Serb. Chem. Soc., 60(6), 467-469 (1995).

  I.Aljancic, K.Popovic, M.Stefanovic: Biflavone from Taxus baccata L., J. Serb. Chem. Soc., 60(4), 265-267 (1995).

  M.Milovanovic, V.Djermanovic, M.Djermanovic, M.Stefanovic: Chemical constituents of Salvia nemorosa L. and its antioxidant effect in lard, J. Serb. Chem. Soc., 61(6), 423-429 (1996).

  I.Aljancic, K.Popovic, M.Gasic, M.Stefanovic: Investigation of the extract from the needles of the domestic Taxus baccata L., J. Serb. Chem. Soc., 61(11), 947-950 (1996).

  Radovi stampani u casopisima nacionalnog znacaja


  G. Gojgic-Cvijovic, I. Karadzic, J. Vucetic, Complex of proteolytic enzymes obtained by Streptomyces hygroscopicus. Production, isolation and properties, Mikrobiologija, 33(1) (1996) 63.

  M. Cirovic, S. Djurica, J. Vucetic, M. Vrvic, Kvantitativni odnos prealbumina i b-trace proteina u patoloskom cerebrospinalnom likvoru, Acta medica, 2 (2) (1995) 9.

  V. Dragisic, M. Vrvic, P. Papic, N. Vrvic, Mikrokomponente u rudnickim vodama lezista bakra Istocne Srbije, u Rudnicka geologija na raskrscu, N. Blecic, Ur., Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1996, str. 337.

  Radovi saopsteni na medjunarodnim skupovima objavljeni u celosti


  S.Borozan, S.Stojanovic i V. Djurdjic, "The influence of selenium on the erythrocyte metabolism in rats exposed to toluene. I. Synthesis of unusual hemoglobin modifications", Proceedings of Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, Romania, p. 249-252, 1995.

  S.Borozan, S.Stojanovic i V. Djurdjic, "The influence of selenium on the erythrocyte metabolism in rats expposed to toluene. II Autooxidative response to oxidative stress", Proceedings of Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, Romania, p. 253-256, 1995.

  Lj.Mandic, R.Maksimovic, V.Djurdjic: NAG-Early, sensitive parameter of mercury nephrotoxicity; Metal Elements in Environment, medicine and Biology, Publishing House "Mirton", Temisoara, 157 - 159 (1996)

  Radovi saopsteni na medjunarodnim skupovima objavljeni u izvodu


  Marinkovic Z., Nikolic A., Andrejic I., Spasic M.B. and Apostolski S. Antioxidative defence in amyotrophic lateral sclerosis; XV-th Washington International Spring Symposium, Washington, D.C. May 15-17, 1995, Book of abstract, pp 150.

  Stevic-Marinkovic Z., Nikolic A., Andrejic I, Spasic M., Apostolski S. The activity of anioxidative enzymes in amyotrophic lateral sclerosis; VI-th International Symposium ALS/MND, 30 October - 1 November 1995 Dublin.

  Miljevic C.M., Nikolic A., Saicic Z., Tabinski T., Spasic M.B. Enzymes of the anyioxidant system in type II schizophrenia, 9th Congress of European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, September 21-25 1996., Book of abstract 6, S4 pp 127.

  Miljevic C.M., Nikolic A, Saicic Z., Tabinski T., Spasic M.B.: Enzymes of the antyioxidant system in type I schizophrenia, 9th Congress of European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, September 21-25 1996., Book of abstract 6, S4 pp 127

  Blagojevic D., Seslija D. and Spasic M.B. Antioxidative defence and longevity of the bean weevil (Acanthoscelides obtectus Say) lines differing in the average life span., Fifth International Congress of Systematic and Evolutionary Biology. Budapest, 1996, August 17-24, pp 231.

  Blagojevic D., Buzadzic B., Saicic Z.S., Korac B., Spasic M.B. and Petrovic V.M. Comparative study of copper zinc containing and manganase containing superoxide dismutase activities in cold stressed rats and ground squerrel (Citellus citellus). European Society for Comparative Physiology and Biochemistry 17 th Annual Conference, University of Antwerpen (RUCA), Belgium, 1996, August 27-31.

  D. S. Savic, V. B. Veljkovic, M. L. Lazic, M. M. Vrvic, J. I. Vucetic, Oxygen mass transfer rate used as criterium for scale up on bacterial oxidation of Fe(II) ions by Thiobacillus ferrooxidans, Proceedings of the 12th International Congress of Chemical and Process Engineering "CHISA 96", CHISA, Praha (Czech Republic) 1996, Paper No.620.

  M. L. Lazic, V. B. Veljkovic, J. I. Vucetic, D. S. Savic, M. M. Vrvic, Biosynthesis of dextransucrase by Leuconostoc mesenteroides R4 in a dialysis bioreactor, Ibid, Paper No. 622.

  P. Djordjevic, V. Dimitrijevic, R. Maksimovic, M. Vrvic, J. Vucetic, N. Ribarac-Stepic, N. Lalic, K. Lalic, Administration of organically bound chromium in treatment of glycoregulatory and metabolic disorders, Abstracts of the 5th Mediterranean Group for the Study of Diabetes, Tunis (Tunisia) 1995, p. 38.

  L.B.Pfendt, G.V.Popovic, B.P.Drazic, K.D.Jovicic: Study of protolitic equilibria and solubility of nitrazepam and oxazepam, World Congress of Pharmacy '96 - FIP'96, 1-6 September 1996. Jerusalem, Israel.

  G.V.Popovic, M.B.Rajic, V.M.Stefanovic, L.B.Pfendt: Determination of midazolam in pharmaceutical dosage forms by second-order derivative spectroscopy, Euroanalysis IX - European conference on analytical chemistry, 1-7 September 1996.,Bologna, Italy.

  B. Jovancicevic, P. Asanin, P. Polic, M. Saban, D. Vitorovic: Organic geochemical correlation of Crude oils from the Southern Banat and local depression Drmno oil fields (Yugoslavia). YUNG, Vrnjacka Banja, Oct.1995.

  P. Polic, B. Jovancicevic, O. Cvetkovic: Sequential extraction of oil shales - geochemical and ecochemical implications. 30th International Geological Congress, Beijing, 4-14. VIII 196. Abstracts, 2 p. 889.

  B. Jovancicevic, Lj. Tasic, P. Polic, I. Andjelkovic: Migration and transformation mechanisms of organic matter in Danube alluvial sediments - Identification of pollution sources Oil rafinery Pancevo, Yugoslavia). III International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw,10-13. IX 1996. Abstracts p. 59.

  B. Jovancicevic, Lj. Tasic, P. Polic, N. Susic: n-Alkane distribution in sediments of a cut-off channel of River Begej (Yugoslavia). III International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw,10-13. IX 1996. Abstracts p. 59.

  D. Djordjevic, D. Milosevic, I. Andjelkovic, R. Kresovic, P. Polic: Variability of hydrocarbon levels in urban air. III International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Warsaw,10-13. IX 1996.

  P. Polic, N. Susic, S. Matic: Heavy metal associations in Danube alluvial sediments Pancevo, Yugoslavia). III International Symposium and Exhibition on environmental Contamination in Central an Eastern Europe, Warsaw,10-13. IX 1996.

  Z. Cekovic: Free Radical Alkylation of Remote Non-activated carbon atoms. VII Internat, Symp. on Organic Free radicals, 16-21 Juni 1996 Bardolino, Italija; Book of Abstracts, p 56.

  P. Janackovic, V. Tesevic, P. Marin, V. Vajs, S. Milosavljevic, M. Ristic, "Fatty Acids od Some species from Ptilostemon Cass. and Cirsium Adans. (Asteraceae)", 1st Congress of Biologists of Macedonia, Ohrid, September 18- 21 1996.

  V. Bulatovic, N. Menkovic, K. Savikin-Fodulovic, V. Vajs, S. Milosavljevic, D. Djokovic and M. Popsavin, "Sesquiterpene Lactone from Anthemis carpatica', 44th Annual Congress of the Society for Medicinal Research, Prague, September 3-7, 1996. Book of abstracts p. 109.

  V. Bulatovic, V. Vajs, S. Macura, N. Juranic and S. Milosavljevic, "Highly Oxygenated Guaianolides from Anthemis carpatica', 20th IUPAC Symposium on the Chemistry of Natural Products", Chicago, USA, September 15-20, 1996.

  N. Ciric, Lj. Dimitrijevic, M. Radulovic, A Jurisic, R.M. Jankov i S. Apostolski: Expression of Y7 idiotope on IgM molecules from cord blood sera. Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Bel., 29.XI-2.X8 1995, Abstract Book, page 18, POP56.

  V. Duric, S. Petrovic, R Jankov, Z. Dimcic, S. Andrejevic, M. Gavrovic: Skin test with dermatophagoides pteronissinus depleted house dust extract. Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Belgrade, 29.XI-2.XII 1995, Abstract Book, page 43, P152.

  T. Cirkovic, D. Mokranjac, T. Trtic, M. Vujcic, Z.Vujcic, S. Petrovic, M. Mihajlovic and R.M. Jankov: Investigation of antigenic and allergenic profile of dactylis glomerata pollen, Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Bel , 29.XI-2.X8 1995, Abstract Book, page 69, P253.

  D. Mokranjac, T. Cirkovic, T.Trtic, M.Vujcic, Z.Vujcic , S.Paranos, S. Petrovic, and R.M. Jankov: Synthesis and partial imunochemical characterization of allergoids from dactylis glomerata pollen, Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Bel., 29.XI-2.XII 1995, Abstract Book, page 69, P254.

  M.Gavrovic, T.Trtic, M. Vujcic, Z. Vujcic, S. Petrovic, M. Mihajlovic and R.M.Jankov: Investigation of variability of allergenic potential and immunochemical characterization of phleum pratense pollen, Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Belgrade, 29.XI-2.XI 1995, Abstract Book, page 70, P255.

  T. Trtic, M. Gavrovic, Z. Vujcic, S. Petrovic, and R.M. Jankov: Analysis of cross reactivity between timothy grass pollen and orchard grass pollens, Saopsteno na First Balkan Immunology Conference, Yugoslavia, Belgrade, 29.XI- 2.XII 1995, Abstract Book, pge 70, P256.

  M. Jelikic-Stankov, D. Stankov, J. Odovic, P. Djurdjevic, M. Todorovic: Determination of pefloxacin in serum and in pharmaceutical dosage forms by derivative UV-spectrophotometry, Euroanalysis IX Bologna 1-7 Sept. 1996, P 59.

  M. Todorovic, I. Holclajtner-Antunovic, Z. Idjakovic, S. Razic: Determination of trace elements in ethanol water mixture, Euroanalysis IX Bologna, 1-7, Sept. 1996, P 124.

  B. V. Prelesnik, K. Andjelkovic, Z. Markovic, T. Sabo: Potassium 3-dithiocarboxy -3-aza-5-amino-pentanoate dihydrate. V Conference of the Serbian Crystallographic Society, Palic (1996); p.14.

  T. J. Sabo, J. Vlajkovic, M. J. Malinar, K. Andjelkovic, B. Prelesnik, and V. Dondur, The Kinetic and X-ray Investigations of Solid State Reaction between Chloropentamminecobalt III Chloride and Potasium-4-morpholinecarboditionate, XIIth ISRS Hamburg: Book of Abstracts 6-Po- 259 (1996).

  S. Dukic, S. Kostic-Rajacic, V. Soskic, J. Joksimovic, A new class of arylpiperidines - synthesis and evaluation of their dopaminergic activity, 25th National Medicinal Chemistry Symposium, June 18-22, 1996, University of Michigan, Ann Arbour, Abstr. No. 118.

  S. Kostic-Rajacic, V. Soskic, J. Joksimovic, Synthesis and dopaminergic properties of novel 3-arylpiperidines, XIVth International symposium on medicinal chemistry, 8-12 September, 1996, Maastricht, Abstr. P6.28 .

  V. Soskic, S. Dukic, J. Joksimovic, Substituted arylpiperazines - Synthesis and evaluation of their dopaminergic and serotonergic properties, XIVth International symposium, 8-12 September, 1996, Maastricht, Abstr. P2.35.

  S.Stojanovic, S.Borozan, R.Rebic, V.Djurdjic i P.Djordjevic, "Erythrocyte metabolism in insulin induced hypoglycemia", 4th Meeting of the Ballkan Clinical Laboratory Federation, Budva, Yugoslavia, October,1996.

  R. Rebic, P. Rebic, V. Djurdjic, S. Borozan, S. Todorovic i S. Stojanovic, "Anti-oxidative enzymes RM pulmonary emphysemia", 4th Meeting of the Ballkan Clinical Laboratory Federation, Budva, Yugoslavia, October,1996.

  R. Rebic, P. Rebic, V. Djurdjic, S. Borozan, S. Todorovic, i S. Stojanovic, "Ceruloplasmin, cooper and zinc in pulmonary-emphisemia", 4th Meeting of the Ballkan Clinical Laboratory Federation, Budva, Yugoslavia, October,1996.

  S. Zaric and M.B.Hall, "The structure and the vibrational frequencies of W(CO)5NH3 in ground and lowest excited states" Theoretical Southwest Conference, Galveston, novembar 1995.

  S. Zaric and M. B.Hall, "Ab initio calculations of alkanes and fluoroalkanes with W(CO)5" 212th ACS National Meeting, Orlando, avgust 1996.

  D. L. Strout, S. Zaric, S. Niu and M. B. Hall, "Hydrocarbon exchange at a cationic iridium center". 212th ACS National Meeting, Orlando, avgust 1996.

  S. Zaric and M. B.Hall, "Model for the unification of the preresonance Raman and the time-resolved infrared experiments of tungsten pentacarbonyl amine" 212th ACS National Meeting, Orlando, avgust 1996.

  V. D. Krsmanovic, M. Todorovic, D. Manojlovic, P. A. Pfendt: Interlaboratory study of liquid fuels in Yugoslavia, Euroanalysis IX, Bologna, Italy, 1-7 septembre,1996. Book of abstracts, Tu P166 .

  M. Todorovic, P. A. Pfendt, V. D. Krsmanovic, D. Manojlovic: Intercomparisons among chemical laboratories in Yugoslavia: Project on water Analysis, Euroanalysis IX, Bologna, Italy, 1 - 7 septembre, 1996. Book of abstracts, Tu P167.

  D.Popadic, D.Dumanovic, V.Pejanovic, Lj.Medic-Mijacevic, I.Juranic: "Spectrophotometric characterization of 3-deazaguanidine and intermediates in its synthesis". Euroanalysis IX, European Conference on Analytical Chemistry, Bologna (Italija) 1996. Book of Abstract, Mo P 69.

  L. Bondarenko-Gheorghiu, V. Pavlovic, N. Krstic, Lj. Lorenc, M. Lj. Mihailovic, Stereoselective transformation of cyclodecen-1,4-dione systems, derived from steroids, to the corresponding spiro-g-lactones, 11th International Conference on Organic Synthesis (ISOC-11), June 30-July 4, 1996, Amsterdam, The Netherlands (Holandija). Book of Abstracts, PO-330, p. 464 (1996).

  K. Popov-Pergal, M. Pergal, D. Djokovic, "3(2'-furancarbonyl)-5-arylidene-2,4-dioxotetrahydro-1,3-thiazoles as potential biological agents", 11th International Conference on Organic Synthesis (ICOS-11),30.VI-1.VII (1996) Amsterdam The Nederlands, Book of Abstracts PO-128 p 264.

  M. Ristic, S. Tasic, N. Menkovic, D. Grubisic, Dejan D. Djokovic, N. Kovacevic "Endemic Plant Species of Sara Mountain IX. Comparative study of Essential Oil of Achillea alexandri-regis and its Parent Species", 44. th. Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, 3-7, IX (1996), Prague, P 211, Book of abstracts p 131.

  S. Tasic, D. Grubisic, Dejan D. Djokovic, N. Kovacevic: "Production of antraquinones by in vitro Cultures of Three Rhamnus Species", 44. th. Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, 3-7, IX (1996), Prague, P 133, Book of abstracts p 94.

  Buzadzic B., Blagojevic B., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. Seasonal Changes in Se-dependent GSH-Px Activity in the Kidney of Euthermic Ground Squirrels (Citelus Citelus), III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Abstracts 23

  Apostolski S., Marinkovic Z., Nikolic A., Blagojevic D., Spasic M.B. and Michelson A.M. Glutathione Peroxidase in Amyotrophic Lateral Sclerosis - the Effects of Selenium Supplementation, III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Apstracts 31.

  Blagojevic B., Buzadzic B., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B. and Petrovic V.M. Seasonal Changes in Selenium - dependent GSH-Px Activity in Ground Squirreles (Citelus Citelus), III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Apstracts 48.

  Svetlana Dusinovic, Mijalkovic D., Vesna Niketic and Spasic M. B. Glutathione Peroxidase Activity in Human Myocardial Reperfusion Injury. III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Abstracts 65.

  G. Grubor Laisic, Djordjevic B.V., Jovanovic-Galovic A., Lecic N., Raicevic R., Djordjevic R. and Spasic M.B.: Se- Dependent and Se-Non-dependent GSH-Px in the Patients Suffering from Balkan Endemic Nephropathy. III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Abstracts 69.

  Jovana Petrovic, Vucetic J., Vrvic M.M., Spasic M.B. and Ivana Djujic. Lung Cancer: Radioterapy and Selenium Convetration in Blood. III International Symposium Selenium in Geochemistry, Biology and Medecine, 3-5, November 1996, Yugoslavia, Book of Abstracts 74.

  V.D. Krsmanovic, V.V. Antic, Lj.S. Stevovic, P.A. Pfendt and D. Vitorovic: Rapid bulk characterization of oil shale kerogen by potassium permanganate in acetic acid, EUROANALYSIS IX, Bologna, Italy, September 1-7 (1996). Book of Abstracts, Fr P 165.

  Uvodna predavanja na skupovima nacionalnog znacaja


  Spasic M.B. Molekular and physiological basic proceesses in context of radiation protection.(1996), YUNSC, 96, Belgrade, Yugoslavia, October 7-9.

  Z. Cekovic: Sekvencione slobodno-radikalske reakcije i njihove primene u organskoj sintezi (P-1) 38. Savetovanje SHD, 6-8 juni 1996, Beograd. Izvodi radova str. 3.

  M. M. Vrvic, V. F. Matic, Biohemijske osnove patogenosti mikroorganizama, Zbornik sazetaka "Dani mikrobiologa Jugoslavije", Drustvo ljekara Crne Gore - Mikrobioloska sekcija i Zavod za zdravstvenu zastitu Podgorica, Herceg Novi 1996, str. 178.

  Radovi saopsteni na skupovima nacionalnog znacaja objavljeni u celosti


  Jovancicevic B., Saban M., Glumicic T., Polic P., Saracevic S. and Vitorovic D. (1995) Organic- geochemical classification of crude oils from the South-Eastern part of the Pannonian Basin (Yugoslavia). YUNG, Vrnjacka Banja, P1, pp. 71-85.

  D.Milosevic, D.Djordjevic, D.Markovic, P.Polic: New technologies for minimizing hydrocarbons pollution in the petroleum distribution industry. International symposium on environmental protection and invalidity prevention, Herceg-Novi - Igalo,19-21. VI 1996.

  N. Susic, A. Spasojevic, K. Stojkov, P. Polic: Neke strukturne promene kalcita u toku procesa proizvodnje cementa. Cement 1996, Kosjeric, 29-31. V 1996.

  S. Bojovic, Poceci hemije u obnovljenoj Srbiji (1804-1854). Zbornik radova naucnog skupa Pola veka nauke i tehnike u obnovljenoj Srbiji, 1804- 1854, Kragujevac 1996, str. 58-68.

  Dragica Trivic, Snezana Bojovic, Gordana Vuckovic, Model za usvajanje pojmova u nastavi hemije u srednjoj skoli, Nastava i vaspitanje, 1-2 (1995) 25.  Radovi saopsteni na skupovima nacionalnog znacaja objavljeni u izvodu


  Barisic V., Ilic M., Jovancicevic B., Oka S. i Novakovic Lj. (1996) TG-DTG analiza ugljeva razlicitog stepena karbonifikacije u atmosferi azota, XII Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Herceg Novi, Zbornik radova i izvoda, str. 177.

  B. Jovancicevic, T. Glumicic, P. Polic, D. Vitorovic: Interakcije bitumen kerogen i bitumen-mineralna supstanca u aleksinackom bituminoznom skriljcu. XXXVIII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. VI 1996. Izvodi radova, str. 83.

  T. Milic, V. Djordjevic, L Petrovic, N. Susic, P. Polic: Geohemijski i ekohemijski faktori raspodele teskih metala u aluvijalnim sedimentima na Novom Beogradu. XXXVIII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. VI 1996.

  D. Djordjevic, D. Veselinovic, Z. Vukmirovic, P. Polic: Poreklo teskih metala u vazduhu Novog Beograda - primena multivarijantnih metoda. XXXVIII Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. VI 1996.

  G. Petrovic i Z. Cekovic: Sequential Free Radical Reactions. Michael Alkylation on Non-activated -carbon atom, 38. Savetovanje SHD, 6-8 juni 1996, Beograd, Izvodi radova, str. 62.

  R. Matovic i Z. Cekovic: Sekvenciono slobodno-radikalsko prosirivanje prstenova za jedan ugljenikov atom koje prati intermolekulska adicija i eliminacija. 38. Savetovanje SHD, 6-8 juni 1996, Beograd, Izvodi radova, str. 63.

  V.Maslak, R. N. Saicic i Z. Cekovic. Sinteza derivata dihidroindana sekvencionim slobodno-radikalskim reakcijama iz aril-halogenida i olefinskih jedinjenja. 38. Savetovanje SHD, 6-8 juni 1996, Beograd. Izvodi radova str. 64.

  S. Trifunovic, S. Milosavljevic, V. Vajs, Z. Djarmati i R. Jankovic, "Novi derivat hiperforinske strukture iz biljke Hypericum perforatum L.", 38. Savetovanje SHD, Beograd, Jun 6-8, 1996. Izvodi radova: OH-13, str. 74.

  V. Tesevic, V. Vajs, P. Marin, S. Milosavljevic, M. Popsavin i D. Djokovic, "Seskviterpenski laktoni iz biljke Centaurea soltitialis L.", 38. Savetovanje SHD, Beograd, Jun 6-8, 1996.

  A. Djurdjevic, J. Ivanovic, Z.Vujcic, V.Nenadovic i R.M. Jankov: Analiza profila proteolitickih enzima mezenterona ksilofagnih larvi strizibube Morimus funereus. Saopsteno na XXII Skupu entomologa Jugoslavije, Palic 5.-8.09.1995. Zbornik rezimea: str.17.

  M. Gavrovic, T. M. Trtic, Z. M. Vujcic, S. Z. Petrovic i R. M. Jankov: Ispitivanje alergenskog profila polena Phleum pratense razlicitih godista. Saopsteno na 38. Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 06.-08.06.1996. Izvodi radova: BH-23, str.123.

  T. J. Sabo, J. Vlajkovic, M. J. Malinar i V. Dondur: Mehanizam nastanka tris(4-morfolin-karboditionato-S,S')-kobalt(III) kompleksa, 3. Savetovanje Fizikohemicara Srbije, "Fizicka Hemija 96" sa medjunarodn. ucescem, Knjiga izvoda K-J 1, 323 (1996).

  M. J. Malinar, Djenana U. Alijagic, D. Vukotic i M. B. Celap, Sinteza, geometrijska i apsolutna konfiguracija novih kobalt(III) kompleksa sa l-tirozinom i 1,3-diamino-propanom, 38 Savetovanje Srpskog hemijskog drustva u Beogradu 1996. Izvodi radova NH-15, (1996), 27.

  S. Kostic-Rajacic, D. Dragovic, V. Soskic, S. Dukic, J. Joksimovic, Sinteza 3- i 4-supstituisanih piperidina, 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. jun 1996., Abstr. OH-26, str. 87

  Rade Markovic, Dragana Ilic i Mirjana Boksan: Sinteza i karakterizacija tiazolidinonskih derivata sa mogucom bioloskom aktivnoscu. 38. Savetovanje srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. juna 1996.

  D.M. Minic and R. Markovic: Electric and thermic studies of fused Zn(II)-salts containing methyl-substituted pyridinium cations. 3. Savetovanje drustva fizikohemicara Srbije, Beograd, 25-27. septembra 1996.

  K. Andjelkovic, I. Ivanovic, B. Prelesnik, V. M. Leovac i D. Poleti, Kompleksi kobalta(II) sa 2',2"'-(2,6-piridindiildietiliden)dioksamohidrazidom, 38. Savetovanje srpskog hemijskog drustva, Izvodi radova, Beograd 1996, str. 32.

  Bogdan V. Prelesnik, Vladimir Beljanski, Katarina Andjelkovic, Dusan Sladic, Goran Bogdanovic i Ivana Ivanovic, Struktura 11-[(1-naftoil)hidrazona] usninske kiseline, V Konferencija srpskog kristalografskog drustva, Izvodi radova, Beograd 1996, st. 32.

  Bogdan V. Prelesnik, Katarina Andjelkovic, Zorica Markovic, Tibor Sabo i Srecko Trifunovic, Kalijum 3-ditiokarboksi-3-azaaminopentanoat dihidrat, Beograd 1996, Izvodi radova, st. 15, V Konferencija srpskog kristalografskog drustva,

  Bogdan V. Prelesnik, Katarina Andjelkovic i Ivana Ivanovic, Diakva-2',2"'-(2,6-piridindiildietiliden)dioksamohidrazidkobalt(II) heksahidrat, V Konferencija srpskog kristalografskog drustva, Izvodi radova, Beograd 1996. st. 17.

  V. Pejovic, V. Soskic, J. Joksimovic, Priprema i karakterizacija antiseruma specificnih na GHRP-6, 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. jun 1996., Abstr. BH-l, str.109.

  D. Sisovic, S. Bojovic, Demonstracioni ogledi u funkciji provere znanja, Treci naucni skup metodike hemije, Novi Sad, 17-18. juna 1996. Izvodi radova str. 22

  D. Sisovic, S. Bojovic, V. Vukotic, Povezanost nastave hemije i fizike kroz pojam energije, 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. juna 1996. Izvodi radova NS-6, str. 280

  S. Bojovic, D. Sisovic, Korelacija nastave hemije i fizike u osnovnoj skoli, Treci naucni skup metodike hemije, Novi Sad, 17-18. juna 1996. Izvodi radova str. 20

  S. Bojovic, Prva hemijska laboratorija u Srbiji, Naucni skup "Nauka i tehnika druge polovine XIX veka 1854-1904", Kragujevac, 8. maja 1996.

  K.B.Babic-Samardzija, S.P.Sovilj i G.Vuckovic, Mesoviti kompleksi kobalta(III) sa ciklicnim tetradentatnim sekundarnim aminom i ditiokarbamato ligandima, Saopsteno na XXXVIII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1996. Sinopsis: NH-9.

  Z.Miodragovic, G.Vuckovic i S. P. Sovilj, Polinuklearni -malonato kompleksi Co(II) i Cu(II) sa N,N',N",N"'- tetrakis(2-piridilmetil)-1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom (tpmc), Saopst. na XXXVIII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1996. Sinopsis: NH-12.

  D. D. Sisovic, N. Borisevic, S. D. Bojovic, i S. P. Sovilj, Hemijska veza u nastavnom programu gimnazije, Saopst. na XXXVIII Savetovanju Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1996. Sinopsis: NS-7 str. 281.

  J. Korolija, Lj. Mandic, B. Steljic: Obrada nastavnih sadrzaja na pocetku ucenja organske hemije u gimnaziji, 38. savetovanje SHD-a, Beograd 1996, p 282

  J. Korolija, Lj. Mandic, R. Kovacevic: Ponavljanje osnovnih hemijskih pojmova u I razredu gimnazije, 38. savetovanje SHD-a, Beograd 1996, p 283

  Lj. Mandic, J. Korolija, D. Danilovic: Resavanje problema kroz eksperimentalni deo takmicenja ucenika osnovnih skola, III naucni skup metodike hemije, Novi Sad 1996, p 25

  D. Danilovic, J. Korolija, Lj. Mandic: Ekolosko obrazovanje u udzbenicima hemije za osnovnu skolu, III naucni skup metodike hemije, Novi Sad 1996, p 21

  Lj. Dosen-Micovic, M. Zlatovic, D. Sladic, M. J. Gasic: "Konformacione osobine 1,4-benzohinonske funkcionalne grupe", 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd (1996), Izvodi radova, str. 78.

  T. Bozic, M. J. Gasic, S. Poznanovic, D. Sladic: "Dobijanje i bioloska aktivnost alkiltio- i ariltio-derivata hinona". 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd (1996), Izvodi radova, str.79.

  Ksenija B. Babic - Samardzija, Sofija P. Sovi1j i Gordana N. Vuckovic, Mesoviti Kompleksi kobalta(III) Sa ciklicnim tetradentatnim sekundarnim aminom I ditiokarbamato ligandima", 38. Savetovanje SHD, Beograd, Izvodi radova, NH-9 (1996) 21.

  Zoran N. Miodragovic, Gordana N. Vuckovic i Vukadin M. Leovac, "Polinuklearni :-biciklo-(2.2.1)-hept-5-en-endo-2,3-cis- i karboksilato kompleksi Co(II) sa pendatnim 2-piridilmetil grupama vezanim za ciklam, 38. Savetovanje SHD, Beograd, Izvodi radova, NH-10 (1966) 22.

  Ilija D. Brceski, Maja Sumar, Gordana N. Vuckovic i Vukadin M. Leovac, "Dinuklearni kompleksi Co(ii) i Cu(ii) sa N,N',N'',N'''-tetrakis(2-piridilmetil)-1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom (tpmc) i pseudohalogenidima. 38. Savetovanje SHD, Beograd, Izvodi radova, NH-11 (1996) 23.

  Tomislav J. Janjic, Gordana Vuckovic i Milenko B. Celap, "Linearna zavisnost parova RM vrednosti supstanci u planarnoj hromatografiji isoljavanja" 38. Savetovanje SHD, Beograd, Izvodi radova, NH-17 (1996) 29.

  Z. Lj. Tesic, S. R. Grguric, S. R. Trifunovic i T. J. Sabo: "Hromatografsko odvajanje facijalnih i meridijalnih geometrijskih izomera kompleksa kobalta(III) planarnom hromatografijom". 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, (1996), p. NH-16.

  Tibor J. Sabo, Sladjana M. Samardzija, Srecko R. Trifunovic i Dejan Poleti, "Sinteza i karakterizacija s-cis-:-hidrokso-bis(etilendiamin-N,N'- diacetato)dihrom(III)-monohidrata". 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, (1996), p. NH-6.

  Tibor J. Sabo i Srecko R. Trifunovic, "Mesoviti kompleksi kobalta(III) sa etilendiamin-N,N'-di-3-propionato i 8-amino-karboksilato ligandima" 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, (1996), p. NH-17.

  Tibor J. Sabo, Sanja R. Grguric, Srecko R. Trifunovic, Dejan D. Djokovic, Nadezda A. Petranovic i Dragica M. Minic: "Karakterizacija i termicke osobine geometrijskih izomera uns-cis-(etilendiamin-N,N'-di-3-propionato)(glicinato)kobalt(III) kompleksa" 3. Savetovanje fizikohemicara Srbije sa medjunarodnim ucescem, Beograd (1996) KJ-6

  V. D. Krsmanovic, D. Manojlovic, M. Todorovic, Medjulaboratorijsko uporedno ispitivanje tecnih goriva u Jugoslaviji, V Savetovanje hemicara i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka, 20 i 21 jun 1996. godine, Zbornik izvoda radova, str. 30.

  M. Todorovic, V. D. Krsmanovic, D. Manojlovic, Medjulaboratorijsko uporedno ispitivanje u Jugoslaviji: Projekt o analizi voda, V Savetovanje hemicara i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka, 20 i 21 jun 1996. godine, zbornik izvoda radova, str 37.

  J. Korolija, D. Malinar, R. Kovacevic, B. Steljic: Analiza zadataka tipa visestrukog izbora, 38. savetovanje SHD-a, Izvodi radova, str. 278

  J. Korolija, B. Steljic, D. Malinar, R. Kovacevic: Analiza zadataka tipa alternativnog izbora, 38. savetovanje SHD-a, Izvodi radova, str. 279

  R. Kovacevic, J. Korolija, B. Steljic: Proveravanje usvojenosti opstih hemijskih pojmova kroz pojmove iz neorganske hemije, III naucni skup metodike hemije, Novi sad, jun 1996, Izvodi radova, str. 23.

  Lj. Stevovic, B. Drakulic, I. Juranic, S. Drmanic, B. Jovanovic: "Reaktivnost trans--aroilakrilnih kiselina u reakciji sa diazodifenilmetanom". XXXVIII Savetovanje hemicara SR Srbije, Beograd 1996. Izvodi radova OH-6, 67.

  Lj. Stevovic, L. Pfendt, G. Popovic, Z.Vitnik, B. Drakulic, I. Juranic: "Korelacija pK vrednosti nezasicenih i epoksi-kiselina sa rezultatima MNDO-AM1 izracunavanja". XXXVIII Savetovanje hemicara SR Srbije, Beograd 1996. Izvodi radova OH-27, Suppl.

  I.Juranic, V.Pavlovic, Lj.Lorenc, M.Dabovic, M.Lj.Mihailovic: "Mehanizam kiselo katalizovane ciklizacije supstituisanih ciklodecen-1,4-diona". XXXVIII Savetovanje hemicara SR Srbije, Beograd 1996. Izvodi radova OH-12, str.73.

  Lj.S.Stevovic i I.O.Juranic: "Projekat laboratorijske instalacije za ispitivanje Stevovicevog ODG reaktora". XXXIII Savetovanje sa medjunarodnim ucescem "Zastita vazduha '95", Beograd 1995. Zbornik radova str. 321-326.

  D.Jovanovic, M.Dabovic, I.Juranic, M.Stankovic, B.Markovic, N.Jovanovic: "Ekstrakcija nikla iz istrosenih hidrogenizacionih katalizatora i sinteza novih". Medjunarodni skup Stvaralastvo kao uslov privrednog razvoja - od ideje do realizacije, za bolji kvalitet zivota, Beograd 1996.

  I.Juranic, V.Pavlovic, M.Dabovic, Z.Djukanovic, I.Radovanovic, D.Jovanovic: "Dobijanje mono- i diglicerida". Medjunarodni skup Stvaralastvo kao uslov privrednog razvoja - od ideje do realizacije, za bolji kvalitet zivota, Beograd 1996.

  D.Jovanovic, M.Stankovic, B.Markovic, I.Juranic: "Niklov hidrogenizacioni katalizator na nosacu od prirodnog silikata". III Savetovanje Drustva fizikohemicara Srbije >Fizicka hemija 96', Beograd 1996.

  Bogdan Solaja, Miodrag Djermanovic, Young-Ki Paik: "Sinteza 3b-hidroksilanosta-7,9-dien-32-ala i njegovo dejstvo na 14-reduktazu", 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva. Beograd, 6-8. juna 1996., Izvodi radova, OH-10

  Dragana Milic, Tatjana Loncarevic, Miroslav Gasic, Bogdan Solaja: "Sinteza nekih novih steroidnih epoksihinola". 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva. Beograd, 6-8. juna 1996., Izvodi radova, OH-9

  Z. Kljajic, S. Poznanovic, M. Zlatovic, D. Sladic, M.J. Gasic: Bioaktivna jedinjenja morskih organizama. Naucni skup: "Istrazivanje Jadranskog mora i zastita" Kotor, 17-21 maj 1995.

  S.R. Niketic i I.M. Hodzic, The Effect of the Crystalline Field on the Trigonal Deformations in Tris(1,2-ethanedioato)metallate(III) Ions, 4th Conf. Serb. Crystallogr. Soc., (1996).

  Pajovic S., Saicic Z.S., Korac B., Spasic M.B., Petrovic V.M., Martinovic J. Efekat estradiola 17 b- benzoata I progesterona na aktivnost glutartion peroksidaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke Sveti Stefan-Kotor 1-3 jun 1995.godine, zbornik sazetaka pp 63.

  Pajovic S., Korac B., Saicic Z.S., Spasic M.B., Petrovic V.M., Martinovic J. Efekat progesterona I estradiol 17 b- benzoata na aktivnost katalaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke Sveti Stefan-Kotor 1-3 jun 1995.godine, zbornik sazetaka pp 63.

  Stevic -Marinkovic Z., Nikolic A., Andrejic I., Spasic M.B. Trkic T. i Apostolski S. Aktivnost antioksidativnih enzima u bolesnika sa amiotrofickom lateralnom sklerozom; II kongres Jugoslovenskog drustva za neuronauke Sveti Stefan-Kotor 1-3 jun 1995.godine, zbornik sazetaka pp 135,.

  Peric-Mataruga V., Blagojevic D., Spasic M.B., Jankovic-Hladni M., Ivanovic J., Aktivnost enzima glutation-S-transferaze srednjeg creva gusenica Lymantria dispar L hranjenih razlicitim vrstama hranljivog supstrata, poreklom iz dve populacije, XXII skup entomologa Jugoslavije, Palic, 5-8. Septembar, 1995., Knjiga abstrakata pp 30.

  D. S. Savic, V. B. Veljkovic, M. L. Lazic, M. M. Vrvic, J. I. Vucetic, Uticaj brzine prenosa mase kiseonika na oksidaciju Fe(II) jona pomocu bakterije Thiobacillus ferrooxidans B5, Izvodi radova 38. Savetovanja Srpskog hemijskog drustva, Beograd 1996, str. 131.

  G.J. Devic, M.M. Saban i P.A. Pfendt: Molekulski fosili bitumenske frakcije kamenog uglja Vrska Cuka. 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. juna 1996. Izvodi radova, 86.

  P.A. Pfendt, D. Vucelic, B. Begovic i H. Jankovic: Uticaj polikarboksilata PC-5 na raspodelu ukupnog fosfora pod uslovima OECD Confirmatory Test-a. 38. Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 6-8. juna 1996. Izvodi radova, 258.

  P. Pfendt, T. Glumicic, K. Stojanovic i A. Jokic: Ekohemijska karakterizacija akumulacionih jezera Celije i Gruza na osnovu prirode aciklicnih alkana u jezerskim sedimentima. 5. Kongres ekologa Jugoslavije, Beograd, 22-27. septembar 1996. Zbornik sazetaka, 113.

  S. Blagojevic, P. Pfendt, J. Zakrzewska i K. Stojanovic: Hronicna toksicnost i humifikacija fenola u sistemu: zemljiste/biljka/fenol. 5. Kongres ekologa Jugoslavije, Beograd, 22-27. septembar 1996. Izvodi radova, 122.

  Strucna predavanja po pozivu


  S. Bojovic: Istorijat osnovnih hemijskih zakona, predavanje odrzana u decembru 1996. za profesore osnovnih i srednjih skola u Zrenjaninu, Pozarevcu i Somboru.

  S. Bojovic: Vukic Micovic - skolovanje i rad na Univerzitetu, predavanje odrzano u Rektoratu Univerziteta u okviru proslave stogodisnjice rodjenja Vukica Micovica, 1996.

  Lj. Mandic: Molekulska logika funkcionisanja zivih sistema, predavanje odrzano na nastavnoj sekciji SHD-a, mart 1996.

  J. Korolija: Osnovni hemijski pojmovi na pocetku ucenja hemije, predavanje odrzano na sastanku aktiva nastavnika i profesora hemije osnovnih i srednjih skola, Banatskog okruga, Zrenjanin, februar 1996.

  J. Korolija: Osnovni hemijski pojmovi na pocetku ucenja hemije, predavanje odrzano na sastanku aktiva nastavnika i profesora hemije osnovnih i srednjih skola, Podunavskog i Branicevskog okruga, Pozarevac, mart 1996.

  J. Korolija: Osnovni hemijski pojmovi na pocetku ucenja hemije, predavanje odrzano na sastanku aktiva nastavnika i profesora hemije osnovnih i srednjih skola, Zapadno-Backog okruga, Sombor, mart 1996.

  J. Korolija: Istrazivacki ogledi u nastavi hemije, predavanje odrzano na nastavnoj sekciji SHD-a, Beograd, april 1996.

  J. Korolija: Ogled u nastavi hemije - mogucnost aktivnog ucenja, predavanje odrzano na osmom seminaru za nastavnike hemije, Aprilski dani prosvetnih radnika Srbije, Beograd, april 1996.

  J. Korolija: Izvestaj o rezultatima ankete za profesore srednjih skola sa Januarskih dana prosvetnih radnika Srbije, 1995. godine, Beograd, april 1996.

  D. Sisovic, Energetske promene pri fizickim i hemijskim promenama supstance u programima hemije za osnovnu i srednju skolu, predavanje odrzano na sastanku aktiva profesora hemije osnovnih i srednjih skola banatskog okruga, Zrenjanin, februar 1996.

  D. Sisovic, Energetske promene pri fizickim i hemijskim promenama supstance u programima hemije za osnovnu i srednju skolu, predavanje odrzano na sastanku aktiva profesora hemije osnovnih i srednjih skola Podunavskog i Branicevskog okruga, Pozarevac, mart 1996.

  D. Sisovic, Energetske promene pri fizickim i hemijskim promenama supstance u programima hemije za osnovnu i srednju skolu, predavanje odrzano na sastanku aktiva profesora hemije osnovnih i srednjih skola zapadno-backog okruga, Sombor, mart 1996.

  D. Sisovic, Izvestaj o rezultatima ankete za profesore osnovnih skola sa Januarskih dana prosvetnih radnika Srbije 1995. godine, Aprilski dani prosvetnih radnika Srbije, Beograd, april 1996.

  M. M. Vrvic, Glutaminska kiselina: farmaceutska sirovina i lek, Izvodi predavanja Prve promocije projekta "BIO HRANA", GOSA, Smederevska Palanka 1995 (20. 10. 1995.), str. 7.

  M. M. Vrvic, Biotehnologija: nasa istrazivanja, pronalasci i proizvodi, Pronalazacka tribina "TESLIANUM", Dom inzenjera i tehnicara Jugoslavije, Beograd, 22. 11. 1995.

  V.D. Krsmanovic: Quality matters in chemical analysis: Importance for environmental analyses, International ecological camp, Baltic/Ladoga ecological club for postgraduates, students and school children, St. Petersburg, Russian Federation, March (1996).

  V.D. Krsmanovic: Intercomparisons among chemical laboratories: A way to improve the quality of environmental analyses, International ecological camp, Baltic/Ladoga ecological club for postgraduates, students and school children, St. Petersburg, Russian Federation, March (1996).

  V. D. Krsmanovic: Proucavanje strukture kerogena bituminoznih skriljaca, Uvodno predavanje na Godisnjem seminaru Instituta za opstu i fizicku hemiju, Beograd, Januar (1996).

  Patenti


  V. Soskic, Postupak za dobijanje ketanserin tartarata, Patentni glasnik 6/94, 392/94.

  V. Soskic, Postupak za dobijanje 5,16-Pregnadien-3-8-ol-20-ona iz diosgenina, Glasnik intelektualne svojine 6/95, 179/93

  Bogdan Solaja, Dragana Milic, Miroslav Gasic, "Oksidacija fenola peroksikiselinama" 1996.

  Bogdan Solaja, Borislav Adnadjevic, Dragana Milic: "Kataliticki postupak za dobivanje hidrazida nikotinskih kiselina"

  Tehnicka resenja


  A. Djelineo, M. Hranisavljevic-Jakovljevic, Lj. Ilic, D. Jakovljevic, M. Lazic, R. Nesic, M. Radulovic, S. Stankovic, V. Veljkovic, M. M. Vrvic, J. Vucetic, Laboratorijski postupak za biosintezu sirovog pululana pomocu sojeva Aureobasidium pullulans CH-1 i CH-2, Naucno-tehnicka dokumentacija Centra za hemiju IHTM, Broj: 63/96, Beograd.

  Studije


  Jovancicevic B., Vitorovic D., Organsko-geohemijska analiza sedimenata Pranjanskog bazena i sedimenata iz okoline Ljiga (potez: Ljig - Gornji Milanovac), radjeno za potrebe NIS - Jugopetrol, Beograd, oktobar, 1995.

  Jovancicevic B., Organsko-geohemijska analiza povrsinskih sedimenata sumadije i Zapadne Srbije, radjeno za potrebe NIS - Jugopetrol, Beograd, mart, 1996.

  Polic P., Jovancicevic B., Organska supstanca i teski metali u aluvijalnim sedimetima Dunava kod Rafinerije nafte Pancevo (Objekat PK-11): Ekoloski parametri, radjeno za potrebe NIS - Rafinerija nafte Pancevo, Pancevo, januar, 1996.

  Jovancicevic B., Polic P., Organska supstanca u podzemnim vodama Rafinerije nafte Pancevo, radjeno za potrebe NIS - Rafinerija nafte Pancevo, Pancevo, februar, 1996.

  Polic P., Jovancicevic B., Organska supstanca i teski metali u aluvijalnim sedimentima Dunava kod Rafinerije nafte Pancevo (Objekat "Zgrada investicija): Ekoloski parametri, radjeno za potrebe NIS - Rafinerija nafte Pancevo, Pancevo, jun, 1996.

  Lj.S.Stevovic, Z.Blazic i I.Juranic: "Analiza fizicko-hemijskih procesa u reaktoru" (62 strane). Studija sistema. Hemijski fakultet i Masinski fakultet, Beograd 1995.

  Lj.S.Stevovic i I.Juranic: "Razvoj tehnika za vizualizaciju strujnih kretanja u reaktoru". (15 strana) Specifican program. Hemijski fakultet, Beograd 1995.

  Lj.S.Stevovic; I. Juranic; Z. Blazic; B. Vukasinovic i B. Jacimovic: "Teorijska razrada i projektovanje opitne instalacije - Revizija i optimizacija projekta opitne instalacije". (15 strana) Studija sistema. Hemijski fakultet i Masinski fakultet, Beograd 1996.

  P.Pfendt, I.Brccki, B.Jovancicvic: Ekohemijska karakterizacija reke Tise. Radjeno za potrebe Ministarstva za zivotnu sredine Republike Srbije.

  Publikovani strucni tekstovi


  J. Vucetic, Z. Ceran, B. Brkic, B. Potkonjak, Izvorska voda sela Ratare, Hrana i ishrana, 36 (3-4) (1995) 49.

  J. Vucetic, I. Karadzic, Joni i zdravlje coveka, Ishrana, fizicka aktivnost i zdravlje, (31-32) (1996) 17.

  M. M. Vrvic, V. Matic, S. Ivanovic, B. M. Radonjic, Istrazivanje mogucnosti proizvodnje i supstitucije uvoza rafinatora za potrebe aluminijske industrije Jugoslavije, Zbornik radova IV Konferencije industrije aluminijuma SR Jugoslavije, Udruzenje proizvodjaca i preradjivaca boksita, glinice i aluminijuma, Vrnjacka Banja 1996, str. 115.

  M. M. Vrvic, Mikroorganizmi rudari, 3K-Podne-popodne "Pronadji me", II Program Radio Beograda, zima 1995.

  M. M. Vrvic, Mikroelementi i zdravlje: rezultati i perspektive nasih istrazivanja, "Svetovi nauke", I Program Radio Beograda, prolece 1996.

  M. M. Vrvic, "Jedno pitanje-jedan odgovor" o mikroorganizmima, "Novosti iz nauke i tehnike", II Program Radio Beograda, prolece 1996.  Organizovanje naucnih i strucnih skupova


  Manifestacija u saradnji sa Nastavnom sekcijom Srpskog hemijskog drustva, Aprilski dani iz hemije za nastavnike i profesore Srbije u 1996. Predsednik organizacionog komiteta R. Jankov.

  Svecana akademija posvecena 100-godisnjici rodjenja Vukica M. Micovica. Organizator prof. dr Z. Cekovic.

  Mnogi nastavnici i saradnici Hemijskog fakulteta su ukljuceni u pripreme za obelezavanje jubileja 100 godina Srpskog hemijskog drustva. Predsedik organizacionog odbora je prof. dr Zivorad Cekovic.

  HemNet

  - Izvestaj o radu racunarske mreze -

  napisao: asistent Mario Zlatovic; recenzija: profesor S.R. Niketic


  Hem NET je presao svoju prvu godinu aktivnog rada. Krajem avgusta 1995. godine pocela je razmena poste UUCP protokolom sa nasih servera (preko modemske veze sa FON-om) i time je prakticno zavrsena prva faza testiranja rada mreze. U toku rada se donekle promenila osnovna ideja o strukturi mreze. Tako je, na primer, zbog trenutnog nedostatka pouzdane literature i problema u radu prestao da se koristi Novel server i mreza je presla na TCP/IP kao osnovni mrezni protokol, {to se u celom proteklom periodu pokazalo kao veoma uspesan i unapredjujuci potez.

  Brzi razvoj i usavrsavanje mreze (a u jednom trenutku i opstanak same mreze) doveden je u pitanje tragicnim gubitkom sistem administratora, dr Zorana Maricica, u decembru 1995. godine. Dr. Maricicu dugujemo zahvalnost za uspesno pustanje mreze u rad i za prvu fazu testiranja.

  Od pocetka 1996. godine javljale su se i izvesne teskoce vezane za opremu: zbog otkazivanja memorijskog cipa, SCO UNIX, koji je do tada radio na glavnom serveru, bio je ozbiljno ostecen i morao je da bude zamenjen LINUX-om; DAT jedinica je morala da se zameni novom; baterije UPS-a su prestale da rade, i slicno. U februaru 1996. godine sistem prelazi sa modemske veze prekoFON-a na vezu optickim kablom sa RCUB-om (preko Rektorata). Ta konekcija se pokazala kao najslabija karika u lancu: veoma cesto su korisnici svoje proteste zbog loseg funkcionisanja mreze upucivali administartorima Hem NET-a mada problemi nisu imali veze sa nasim sistemom.

  U istom periodu je honorarno angazovan Dragan Vecerina, sistem administrator racunara GALEB (na ETF-u) uz ciju pomoc mreza ulazi u stabilan rad u drugoj fazi testiranja. Tek pocetkom avgusta, posle mnogih apela svih institucija na Studentskom trgu, rad rutera u Rektoratu i u RCUB-u se donekle poboljsao i od tada je nasa veza sa Internetom relativno stabilna.

  Danas Hem NET ima preko 100 korisnika od kojih bar 40% veoma aktivno koristi mrezu. Najveci procenat korisnika koristi net browser-e (Netscape ili slicno), a solidan je i promet elektronske poste, kao i FTP zahtevi.

  U toku godine je stiglo nesto racunarske opreme od Ministarstva prosvete, ali je, nazalost, samo jedan manji deo te opreme mogao da se iskoristi da se poboljsa rad mreze.

  Nedavno je postignut sporazum sa Racunarskom laboratorijom (u sastavu Matematickog fakulteta) za strucnu pomoc u administriranju Hem NET merze, za koji je predvidjeno da ce se primenjivati od kraja decembra 1996. ili pocetka 1997. godine. Pored toga, Hemijski fakultet je, preko supervizora/administratora mreze, ucestvovao u projektu za unapredjenje mrezne infrastrukture u zgradi na Studentskom trgu 16.

  Na odrzavanju mreze, u proteklom periodu, bili su angazovani:

  - profesor Svetozar Niketic, kao supervizor,

  - asistent Mario Zlatovic, kao administrator, i

  - istrazivac-saradnik Zeljko Prijovic (IHTM), kao administrator

  Predlozi za dalji razvoj Hem NET-a

  Iako nam je poznata materijalna situacija institucija koje su ukljucene u odrzavanje i razvoj Hem NET-a, kao i cinjenica da veliki broj korisnika (i pored prilike da se neposredno i licno uvere u pogodnosti Hem NET mreze) ne smatra da su racunari od prioritetne vaznosti za razvoj hemije kao nauke i njoj srodnih disciplina, smatramo da je nasa obaveza da ovde iznesemo predloge za dalji razvoj mreze imajuci u vidu potrebe i zahteve korisnika mreze.

  (1) Modemski pristup

  Potrebno je omoguciti pristup mrezi korisnicima modemskim putem. Sadasnja linija je neophodna za administraciju mreze i ne bi bilo pozeljno da se blokira spoljasnjim pozivima. Za tako nesto je potrebno obezbediti dve telefonske linije i dva kvalitetna eksterna modema i podesiti sistem za vremenski ogranicen (npr. na 20-30 minuta po pozivu) PPP pristup, sto bi korisnicima dalo dovoljno vremena da procitaju i posalju postu ili koriste net-browser. Terminalski pristup sistemu bi bio omogucen samo na poseban zahtev.

  (2) Novi server(i)

  Neophodno je unaprediti racunarsku opremu nabavkom jednog ili dva kvalitetna servera koji bi radili pod LINUX-om i Windows NT operativnim sistemom. Racunari bi trebalo da budu bazirani bar na 586 procesoru (min. 133 MHz ili vise, pozeljno je da budu "net-server" racunari ili sa paralelnim procesorima), sa sto vecom memorijom i diskovima veceg kapaciteta, u kvalitetnim serverskim kucistima.

  (3) CD-ROM citaci

  Potrebno je obezbediti da svaki racunar u serverskoj sobi na sebi ima CD citac bar cetvorostruke brzine (sada postoji samo jedan, dvostruke brzine).

  (4) Novi uredjaj za napajanje

  Neophodno je nabaviti novi UPS, vece snage i boljih performansi od onog koji se do kvara koristio.

  (5) Novi softver

  Potrebno je obezbediti nabavku novih verzija softvera. Narocito vazno je da se sto pre nabave osnovni operativni sistemi:

  1. LINUX (Caldera, Red Hat, Infomagic ili Slackware instalacija)

  2. Licencirana kopija Windows NT 4.0 Server sa pratecom literaturom za instalaciju i odrzavanje.

  7. RAD STRUCNIH I UPRAVNIH ORGANA FAKULTETA

  SAVET FAKULTETA
  U izvestajnom periodu Savet je odrzao tri sednice na kojima je raspravljao i odlucivao o 22 tacke dnevnog reda. Medju vaznijim pitanjima koja su zaokupljala paznju clanova Saveta bila su :

  Usvajanje godisnjeg izvestaja o radu za skolsku 1994/95 godinu. Izbor clanova Saveta iz reda zaposlenih. Izbor dekana i prodekana. Razmatranje ostavke prodekana za finansije dr Z. Tesica. Izvestaj dekana o preduzetim merama u vezi neovlascenih prikljucivanja pojedinih radnika Hemijskog fakulteta na telefonsku centralu, sa pravom na medjugradsku i medjunarodnu komunikaciju. Izvestaj dekana o ugovorima o zakupu poslovnih prostorija, koje je Fakultet zakljucio pre stupanja na snagu Zakona o univerzitetu (1993) kao i o postojecim privatnim preduzecima u zgradi. Donosenje odluke o cenama usluga koje Fakultet pruza, a koje nisu obuhvacene odlukom Vlade Republike Srbije. Izvestaj o upisu studenata u prvu godinu studija skolske 1996/97 godine. Izvestaj o koriscenju prostorija od strane pravnih lica, u zgradi Fakulteta. itd.

  Rad Saveta fakulteta odvijao se u skladu sa Poslovnikom o radu i bez teskoca. Prisutnost sednicama se moze oceniti kao zadovoljavajuca, s obzirom na dvojnost sastava (polovina iz reda zaposlenih, a druga polovina iz reda delegiranih predstavnika Vlade Republike Srbije).  NASTAVNO-NAUCNO VECE
  Skolske 1995/96.godine odrzano je 6 redovnih sednica Nastavno-naucnog veca na kojima su razmatrana sledeca pitanja:

  - predlog Univerzitetu u Beogradu o broju studenta za upis u I godinu studija u skolskoj 1996/97.godini,

  - odobravanje programa i tema za izradu specijalistickih radova, odredjivanje mentora i komisije za pregled, ocenu i odbranu specijalistickih radova,

  - odobravanje tema za izradu magistarskih teza i usvajanje referata o uradjenim magistarskim tezama i odredjivanje mentora i komisija za pregled, ocenu i odbranu magistarskih teza,

  - odobravanje tema za izradu doktorskih disertacija, usvajanje referata o uradjenim doktorskim disertacijama i odredjivanje mentora i komisija za pregled, ocenu i odbranu doktorskih disertacija uz saglasnost Strucnog veca za hemiju, fizicku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu na odobrene teme i na referate o uradjenim doktorskim disertacijama,

  - odredjivanje komisija za klasifikacione, prijemne i dopunske ispite za upis u I godinu studija skolske 1996/97.godine,

  - priprema za nastavu u zimskom semestru skolske 1996/97.godine,

  - odredjivanje recenzenata za rukopise udzbenika i praktikuma i usvajalo izvestaje o recenzijama istih,

  - donosenje odluka o nostrifikacijama diploma stecenih na univerzitetima u inostranstvu,

  - davanje saglasnosti nastavnicima i saradnicima za drzanje nastave na drugim fakultetima,

  - utvrdjivanje predloga za izbor dekana i prodekana za sledeci mandatni period,

  - molbe studenata i status studenata upisanih po Nastavnom planu 1990.godine,

  - pokretanje postupaka po zahtevima za sticanje istrazivackih i naucnih zvanja i donosilo odluke o sticanju istrazivackih zvanja.

  Pored navedenih pitanja, Nastavno-naucno vece je obavljalo i druge poslove utvrdjenim zakonima i Statutom Hemijskog fakulteta.

  U ovoj skolskoj godini Nastavno-naucno vece je brojalo 75 clanova. Odluke, predloge i zakljucke Vece je donosilo vecinom glasova prisutnog broja clanova na sednicama.

  IZBORNO VECE


  Skolske 1995/96.godine odrzano je 6 redovnih sednica na kojima su:

  - donosene odluke o izboru nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta u zvanja uz saglasnost Strucnog veca za hemiju, fizicku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu na ove odluke,

  - donosene odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika,

  - obrazovane komisije za izbor nastavnika i saradnika.

  Izborno vece je donosilo odluke vecinom glasova ukupnog broja clanova Veca koji imaju pravo da odlucuju, s tim sto je na sednicama prisustvovalo najmanje 2/3 clanova od ukupnog broja. Pri odlucivanju o izboru nastavnika i saradnika u sastav izbornih veca nisu ulazili saradnici sa naucnim zvanjem.

  U skolskoj 1995/96.godini izborna veca izabrala su sledece nastavnike i saradnike:

  - dr Ivana Juranica u zvanje redovnog profesora za predmete: Teorija hemijske i Fizicka organska hemija,

  - dr Snezanu Bojovic u zvanje vanrednog profesora za predmete: Istorija hemije i Metodika nastave hemije,

  - dr Gordanu Vuckovic u zvanje vanrednog profesora za predmete Opsta i neorganska hemija za studente biologije i Neorganska hemija I za studente biohemije

  - dr Djordja Petrovica u zvanje docenta za predmete Hemija priorodnih proizvoda za studente fizika-hemija i hemija-biologija,i Ehzimologija,

  - dr Vlatku Vajs u zvanje vanrednog profesora za rad do 1/3 radnog vremena za predmet Instrumentalne strukturne metode,

  - dr Mihajla Spasica u zvanje docenta za rad do 1/3 radnog vremena za predmete: Biohemija III za studente biohemije i Biohemija za studente hemije,

  - mr Zorana Miodragovica u zvanje asistenta za predmet Hemija za studente fizike

  - dr Tibora Saboa u zvanje asistenta za predmet Neorganska hemija I i II,

  - dr Ismeta Hodzica u zvanje asistenta za predmet Neorganska hemija I i II,

  - dr Snezanu Zaric u zvanje asistenta za predmete: Koordinaciona hemija i Racunarske metode u hemiji,

  - mr Jasminu Koroliju u zvanje asistenta za predmete Metodika nastave hemije i Skolski ogledi u nastavi hemije,

  - mr Gorana Roglica u zvanje asistenta za predmet Organska hemija za studente fizicke hemije,

  - mr Maria Zlatovica u zvanje asistenta za predmet Organska hemija za studente hemije,

  - mr Vukosavu Zivkovic u zvanje asistenta za predmet Kvalitativna hemijska analiza,

  - mr Kseniju Babic u zvanje asistenta za predmet Neorganska hemija I i II,

  - mr Draganu Milic u zvanje asistenta za predmet Organska hemija,

  - mr Veleta Tesevica u zvanje asistenta za predmet Instrum. strukturne metode,

  - Suzanu Burojevic, dipl. hem., u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Kvantitativna hemijska analiza,

  - Ferenca Pastora, dipl. hem., u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Kvantitativna hemijska analiza,

  - Zeljka Vitnika dipl. hem., u zvanje asistenta-pripravnika za predmete: Teorija hemijske veze i Fizicka organska hemija,

  - Tatjana Pajic, dipl. hem., u zvanje asistenta pripravnika za predmet Organska hemija.

  - Ivana Ivanovic, dipl. hem., u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Neorganska hemija,

  - Gorana Petrovica, dipl. hem., u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Organske sinteze  SEKRETARIJAT FAKULTETA
  Pravni, opsti i administrativni poslovi


  Pored administrativno-tehnickih poslova u vezi sa radom organa upravljanja i strucnih organa Fakulteta (Nastavno-naucnog veca, Izbornog veca, Saveta i njihovih tela) Sekretarijat je obavljao poslove normativne aktivnosti, zastupanje pred sudovima, korespondensije sa drugim licima, sastavljao ugovore o poslovnoj saradnji i druge ugovore.

  Primana je, raznosena i odasiljana posta. Vodjene su odgovarajuce evidencije. zavedeno je 765 brojeva u delovodni protokol Fakulteta. Odlagana je arhivska gradja.

  Napomena : Poslove studentske sluzbe obavljao je Fakultet samostalno. Dostavljeni su podaci za informator Univerziteta u Beogradu.  Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Hemijskog fakulteta u 1996. godini

  Poslovanje Hemijskog fakulteta u 1996. godini bilo je otezano zbog neredovnog priliva novcanih sredstava. Rezultat poslovanja iskazan na kraju 1996. godine je pozitivan i iznosi 11.155,59 dinara. Prihodi Fakulteta ostvareni su u iznosu od 9.402.297,61 dinara i cine ih prihodi ostvareni od Ministarstva prosvete u visini od 70,29%, Ministarstva za nauku 10,00%, Republickog zavoda za trziste rada 3,80% i sopstveni prihodi 15,91% od ukupno ostvarenih prihoda Fakulteta. Neuplacena sredstva Ministarstva prosvete, u momentu pisanja ovog izvestaja, iznose 156.577,21 dinara i predstavljaju 1,66% ukupno ostvarenih prihoda Fakulteta.

  Rashodi Fakulteta iznose 9.391.142,02 dinara. Zarade i topli obrok zaposlenih iznose 4.340.874,80 dinara, sto cini 46,22% ukupnih rashoda Fakulteta, odnosno predstavlja 102,90% uplacenih sredstava za te namene. Troskovi laboratorijskog materijala za nastavu iznose 262.501,45 dinara i cine 2,79% ukupnih rashoda Fakulteta. Utrosena energija (grejanje, elektricna energija, mazut i dr.) iznose 993.459,30 dinara i cine 10,57% ukupnih rashoda Fakulteta. Troskovi naucno istrazivackih projekata iznose 938.424,90 dinara odnosno 9,99% ukupnih rashoda Fakulteta, od cega se 298.081,00 dinara odnosi na autorske honorare. Ucesce zajednickih projekata u utrosenim sredstvima Ministarstva nauke iznosi 46,66%. Amortizacija je obracunata po minimalnim zakonskim stopama i ista cini 6,05% rashoda Fakulteta. Ostali rashodi iskazani u Pregledu cine 24,38% ukupnih rashoda i predstavljaju opste troskove Fakulteta.

  Treba napomenuti, da se zbog nacina na koji se racunovodsveno evidentiraju prihodi i rashodi ne vidi jasno stvaran iznos utrosen za nabavku sredstava za nastavu. Od septembra 1996.g. izvrsene su obimne nabavke hemikalija, laboratorijskog stakla i sitnije opreme, kao i raznih nastavnih sredstava u ukupnom iznosu vecem od 1.500.000,00 dinara. Prikazan iznos, 262.501 din., odgovara utrosku hemikalija. Sve ostalo se evidentira kao osnovna sredstva i zalihe.

  Pored sredstava prikazanih u ovom izvestaju Hemijski fakultet je u protekloj skolskoj godini zalaganjem dr Svetlane Aleksic i gospodje Donke Lange, dobio na poklon nekoliko polovnih uredjaja od Higijenskog instituta u Hamburgu (Nemacka).

  PREGLED PRIHODA I RASHODA HEMIJSKOG FAKULTETA U 1996. GODINI
  Redni

  broj

  O P I S I Z N O S

  DINARA

  P R I H O D I
  1. Prihodi od ministarstva prosvete 6.609.776,17
  - za zarade i topli obrok zaposlenih 3.860.995,03
  - za materijalne troskove 2.662.583,18
  - za ostala licna primanja (otpremnina i regres) 86.197,96
  2. Prihodi od ministarstva za nauku 938.424,90
  3. Prihodi od zavoda za trziste rada 357.384,30
  4. Sopstveni prihodi 1.496.712,24
  - prihodi od rezijskih troskova 353.045,21
  - prihodi ostvareni od saradnje sa privredom 180.950,27
  - prihodi od postdiplomskih studija 187.590,24
  - prihodi od prijava ispita, diploma i slicno 120.709,57
  - prihodi od vanrednih studenata - skolarina 333.844,77
  - prihodi od kamata 69.876,44
  - ostali prihodi (sponzorstvo, prodate knjige, kotizacije i drugo) 250.695,74
  UKUPNI PRIHODI : 9.402.297,61
  RASHODI
  1. Troskovi materijala za nastavu i projekte 305.288,19
  - troskovi za nastavu 262.501,45
  - troskovi za projekte 29.970,27
  - troskovi saradnje sa privredom 7.957,11
  - troskovi za postdiplomske studije 4.859,36
  2. Troskovi materijala za odrzavanje opreme 265.545,21
  3. Kancelarijski materijal 81.666,87
  4. Materijal za higijenu i ostali materijal 49.500,17
  5. Utrosena energija 993.459,30
  - utrosen mazut 62.741,53
  - beogradske elektrane 635.566,67
  - elektricna energija 295.151,10
  6. Otpis sitnog inventara 62.506,85
  7. Transportne usluge (taksi, prevoz butana i drugo) 12.783,86
  8. PTT usluge 157.626,22
  - troskovi telefona 153.633,93
  - postarina 3.992,29
  9. Graficke usluge (stampanje publikacija) 31.400,00
  10. Troskovi usluga odrzavanja osnovnih sredstava 223.232,48
  11. Ostale usluge (dezinfekcija i deratizacija prost.) 18.163,00
  12. Troskovi zakupnina (zakup butan boca) 3.581,91
  13. Troskovi pretplata na casopise i sluzbene novine 8.528,85
  14. Komunalne usluge 402.536,35
  - troskovi za utrosenu vodu i kanalizacija 303.311,35
  - troskovi usluga gradske cistoce 99.225,00
  15. Troskovi oglasa 13.182,18
  16. Ostale usluge (fotokopiranje, koricenje i povez knjiga) 69.515,63
  17. Amortizacija - zakonska 568.054,81
  18. Troskovi sluzbenih putovanja 27.308,00
  19. Prevoz i topli obrok zaposlenih 461.707,60
  - prevoz zaposlenih u gradskom saobracaju 208.460,60
  - topli obrok zaposlenih 253.247,00
  20. Neproizvodne usluge gradjana 40.217,31
  21. Intelektualne usluge 449.854,99
  - usluge zajednickih projekata 437.869,99
  - ostale intelektualne usluge 12.985,00
  22. Troskovi kotizacija 5.224,00
  23. Troskovi reprezentacije 39.262,48
  24. Ostala licna primanja (otpremnine, pomoc zaposlenima) 20.834,40
  25. Troskovi platnog prometa 32.713,28
  26. Takse i sudki troskovi 2.094,40
  27. Kamate za neblagovremeno placanje obaveza 24.016,79
  28. Negativni efekti revalorizacije 220.697,95
  29. Pomoc sindikatu Fakulteta i drugim Udruzenjima 30.158,75
  30. Rashodi iz ranijih godina 52.566,90
  31. Naknade za gradsko gradjevinsko zemljiste 22.639,27
  32. Bruto zarade zaposlenih 3.152.182,00
  33. Dodatni doprinosi na zarade zaposlenih 935.445,80
  34. Regres zaposlenih 63.970,00
  35. Autorski honorari 540.831,47
  - honorari naucno istrazivackih projekata 298.081,00
  - honorari primenjenih projekata u privredi 151.744,39
  - honorari isplaceni na teret sredstava nastave 91.006,08
  36. Ugovori o delu (bruto) 1.844,75
  UKUPNI RASHODI : 9.391.142,02
  OSTVARENA DOBIT: 11.155,59
  Investicioni radovi


  - Izvrsena je rekonstrukcija prostorija toaleta na I spratu bloka "C" nase zgrade, posto su dotrajale vodovodne i kanalizacione cevi i zbog toga su bile velike poplave.

  Izvrsena je njihova potpuna demontaza sa nabavkom i ugradnjom novih, sa svim pratecim gradjevinskim i gradjevinsko-zanatskim radovima.

  - Sa inzinjerima iz preduzeca "MINEL" vrseni su pregovori za izradu projekata rekonstrukcije grejanja nase zgrade, kao i projekata rekonstrukcije elektro-instalacija i trafo stanica.

  - Izvrseno je krecenje studentskih laboratorija na I i II spratu i Hemijskog magacina u prizemlju kao i nasih prostorija u zgradi u Dusanovoj ulici.

  Pregovarano je sa jos dve firme za radove na projektovanju i rekonstrukciji grejanja i kotlarnice.

  - Zapoceta je rekonstrukcija postojece kotlarnice zgrade i mazutare, kako bi se mogli grejati sa nasom kotlarnicom, jer beogradske elektrane nisu mogle da nam zagreju konvektore zbog niske temperature vode koja dolazi.

  - Saniran je deo ravnog krova iznad Sale za sednice, gde je prokisnjavalo.

  Biblioteka


  Glavne aktivnosti biblioteke tokom sk. 1995/96 godine bile su: nabavka, odrzavanje i sredjivanje biblioteckog fonda, rad sa korisnicima, poboljsanje uslova rada u biblioteci.

  Organizovano je redovno donosenje casopisa iz Narodne biblioteke koje Fakultet dobija u okviru KORDI sistema od Ministarstva za nauku - 9 naslova. Od Centra za hemiju-IHTM-a Biblioteka dobija na koriscenje 8 naslova, 6 naslova Biblioteka dobija na poklon. Inventarisano je i katalogizirano 23 naslova casopisa, i u akcesornu kartoteku zavedeno 632 sveske. Casopisi su stizali redovnije nego ranijih godina, ali jos uvek situacija nije zadovoljavajuca. Ovo se narocito odnosi na isporuku Chemical Abstracts-a, koji tokom veceg dela godine nije dolazio.

  Obradjen je 91 dipl., spec., mag. i doktorski rad. Na poklon je dobijeno 56 knjiga, kupljene se 52 knjige u vrednosti 18.323,46 din, a poruceno je i placeno jos 15 knjiga u vrednosti od 6.241,16 din sto cini ukupno 123 knjige u vrednosti 24.564,62 dinara. Obradjeno je ukupno 107 knjiga.

  Odrzavana su sredstava za informacije Biblioteke koje cini: fond casopisa od preko 46000 svezaka, fond dipl., spec., magist. i dokt. radova od preko 3300 radova i fond knjiga od preko 8000 primeraka, akcesorna kartoteka casopisa, kartoteka zaduzenih korisnika za casopise i kartoteka zaduzenih korisnika za knjige.

  U periodu od junara 1992. do decembra 1993. godine uradjena je revizija fonda casopisa. Od januara 1993. do 1996. obavljeno je sredjivanje fondova casopisa, knjiga, diplomskih, specijalistickih, magistarskih i doktorskih radova. Uradjena je revizija knjiznog fonda (preko 4000 knjiga), a u toku je revizija kartoteke zaduzenja knjiga.

  U toku 1996. godine usluge biblioteke je koristilo oko 12 000 korisnika. Za nase korisnike su pozajmljivane knjige iz drugih biblioteka i pribavljane fotokopije radova. Uradjeno je 2762 fotokopije radova iz casopisa za korisnike izvan naseg fakulteta. Obezbedjeno je 2400 dinara za usluge fotokopiranja i 4 000 za koriscenje biblioteke.

  Uradjene su police u magacinu i preneti duplikati casopisa i radova. Pripremljeno je i dato na koricenje 200 svezaka casopisa, a odobreno je za koricenje 10.000,00 dinara. Presvuceno je i popravljeno 41 stolica. Biblioteka je dobila direktan telefonski broj. Instalirana je grejalica. Uvedena je racunarska mreza. Redovno se servisira aparat za fotokopiranje.

  Poslovi tehnickog odrzavanja zgrade i poslovi odrzavanja
  cistoce


  U toku skolske 1995/96 godine Tehnicka sluzba je povecala obim i poslova u odnosu na prethodnu godinu. To je povezano i sa stabilizacijom visine sredstava koje fakultet dobija od Ministarstva u svrhu odrzavanja zgrade i odrzavanja cistoce.

  Obezbedjene su dovoljne kolicine potrosnog materijala i alata koji su neophodni za rad tehnicke sluzbe.

  U navedenom periodu obavljeni su sledeci poslovi: popravljena ventilacija u vecini laboratorija ( menjani su motori, postolja i ventilacioni kanali); zamenjeno nekoliko kisnih vertikala; sanirana je vodovodna i kanalizaciona instalacija u prostorijama gde je doslo do kvarova koje je bilo moguce otkloniti; zamenjene su dotrajale grejne cevi i delovi konvertora; zamenjivane su brave na vratima, plakarima i sl.; popravljeni su plakari, stolovi, stolice, police za hemikalije, ramovi za prozore; zamenjivana su polomljena stakla na prozorima i vratima; obavljena je zamena velikog broja neonskih sijalica, startera, sukoa, uticnica, viljuski, grejaca za resoe, grejalica, susnica i gajtana; vrsena je popravka svih vrsta slavina, lavaboa, WC solja, propusnih ventila, zamena virblova i gumica na slavinama; obavljeno je ciscenje kanalizacije, slivnika po terasama, kotlova u kotlarnici; vrseno je ciscenje dvorista zgrade i oko zgrade a i revitalizacija zelenila ispred zgrade; obavljeno je i ciscenje poslovnih prostorija i ulaza u zgradu;

  Zbog stepena kvara i ostecenosti instalacija tehnicka sluzba nije bila u mogucnosti da otkloni jedan deo kvarova tako da su ti poslovi tretirani kao investiciono odrzavanje zgrade.

  Probleme odrzavanja zgrade moguce je celovitije i trajnije resiti, tek kada se obezbede veca materijalna sredstva koja su neophodna za investiciono odrzavanje (u pitanju su poslovi vezani za grejanje zgrade, vodovodnu i kanalizacionu instalaciju, elektroinstalacije i ventilacionu mrezu).

  Svaki slucaj poplave zgrade ili vece stete u zgradi se ispituje. Komisijski se utvrdjuje cinjenicno stanje i sprovodi odgovarajuci postupak.

  Deo problema koji je vezan za odrzavanje elektricnih instalacija kao posledica nekvalitetnog grejanja zgrade i dalje je aktuelan. Poveravanjem kotlarnice i grejanja Beogradskim elektranama na putu smo da se i ovi problemi trajnije rese.

  Obezbedjenje zgrade se odvijalo normalno, premda je bilo otezano i time sto u zgradi radi veliki broj zaposlenih na drugim fakultetima i institutima.  ORGANI UPRAVLJANJA


  Dekan i prodekani


  Dekan : Dr. Ivan Juranic, vanr. prof.

  Prodekan za nastavu i studentska pitanja Dr. Lidija Pfendt, vanr. prof.

  Prodekan za nauku Dr. Vesna Niketic, vanr. prof.

  SPISAK ZAPOSLENIH HEMIJSKOG FAKULTETA
  Nastavnici i saradnici u nastavi  REDOVNI PROFESORI

  1.- dr Jovan Vucetic

  2.- dr Miroslav Gasic

  3.- dr Ratko Jankov

  4.- dr Slobodan Milosavljevic

  5.- dr Tibor Pastor

  6.- dr Zivorad Cekovic

  VANREDNI PROFESORI

  1.- dr Vladimir Andrejevic

  2.- dr Ljiljana Dosen-Micovic

  3.- dr Vidosava Djurdic

  4.- dr Ivan Juranic

  5.- dr Mijat Malinar

  6.- dr Aleksandar Milovanovic

  7.- dr Ivan Micovic

  8.- dr Vesna Niketic

  9.- dr Svetozar Niketic

  10.- dr Lidija Pfendt

  11.- dr Petar Pfendt

  12.- dr Marija Todorovic

  13.- dr Bogdan Solaja

  14.- dr Vukic Soskic

  15.- dr Nikola Milic, do 1/3 r.vrem.

  16.- dr Bogdan Prelesnik, do 1/3 r.. vrem.

  DOCENTI

  1.- dr Katarina Andjelkovic

  2.- dr Vojka Antonijevic

  3.- dr Snezana Bojovic

  4.- dr Miroslav Vrvic

  5.- dr Gordana Vuckovic

  6.- dr Branimir Jovancicevic

  7.- dr Ljuba Mandic

  8.- dr Rado Markovic

  9.- dr Vladimir Pavlovic

  10.- dr Djordje Petrovic

  11.- dr Radomir Saicic

  12.- dr Dusan Sladic

  13.- dr Sofija Sovilj

  14.- dr Predrag Polic

  15.- dr Zivoslav Tesic

  16.- dr Vlatka Vajs, do 1/3 r. vrem.

  17.- dr Mihajlo Spasic, do 1/3 r. vrem.

  18.- dr Jasna Djonlagic, do 1/3 r. vrem.  VISI PREDAVAC ENGLESKOG JEZIKA

  1.- mr Olja Popovic

  NAUCNI SARADNICI

  1.- dr Miodrag Djermanovic

  2.- dr Dusanka-Milojkovic-Opsenica

  3.- dr Joze Forsek

  ASISTENTI-DOKTORI

  1.- dr Snezana Zaric

  2.- dr Snezana Nikolic-Mandic

  3.- dr Milica Rajkovic

  4.- dr Ismet Hodzic

  5.- dr Tibor Sabo

  ASISTENTI-MAGISTRI

  1.- mr Ksenija Babic

  2.- mr Ilija Brceski

  3.- mr Zoran Vujcic

  4.- mr Mario Zlatovic

  5.- mr Dejan Djokovic

  6.- mr Vukosava Zivkovic

  7.- mr Aleksander Jokic

  8.- mr Jasminka Korolija

  9.- mr Vojin Krsmanovic

  10.- mr Dragan Manojlovic

  11.- mr Dragana Milic

  12.- mr Verica Milicevic

  13.- mr Zoran Miodragovic

  14.- mr Aleksandar Nikolic

  15.- mr Goran Petkovic

  16.- mr Goran Roglic

  17.- mr Srdjan Stojanovic

  18.- mr Vele Tesevic

  19.- mr Dragica Sisovic

  20.- mr Nenad Tomasevic

  ASISTENTI-PRIPRAVNICICI

  1.- Jovica Badjic

  2.- Rada Baosic

  3.- Suzana Burojevic

  4.- Marija Gavrovic

  5.- Ivana Ivanovic

  6.- Veselin Maslak

  7.- Tatjana Pajic

  8.- Ferenc Pastor

  9.- Goran Petrovic

  10.- Ljubica Tasic

  11.- Snezana Trifunovic

  STRUCNI SARADNICI

  1.X 1995. do 30.IX 1996.

  1.- Dejana Mokranjac

  2.- Tanja Cirkovic

  3.- Ivana Milovanovic

  4.- Sanja Grguric

  5.- Vladimir Sukalovic

  6.- Vladimr Beljanski

  7.- Ksenija Stojanovic

  8.- Milan Nikolic

  9.- Jelena Rakicevic

  10.- Biljana Steljic

  11.- Violeta Stefanovic

  12.- Djenana Miodragovic

  Nenastavno osoblje

  TEHNICKI SARADNICI

  1.- Zarko Arbutina

  2.- Predrag Budimlic

  3.- Lence Budimlic

  4.- Mirjana Zivadinovic

  5.- Lola Isakovic

  6.- Nikola Jovanovic

  7.- Predrag Kostié

  8.- Etelka Mesaros

  9.- Milan Milinkovic

  10.- Sonja Toskovic

  11.- Slobodan Trejgut

  12.- Svetislav Ralic

  13.- Jovanka Krstic

  14.- Slavica Hodzic

  15.- Milos Kukanjac

  16.- Snezana Kupresanin

  17.- Milan Acimovic

  18.- Branko Marusic

  19.- Goran Velickovic

  20.- Brankica Pucar

  21.- Dejan Jevtovic

  SAMOSTALNI SARADNICI

  1.- dr Petar Radivojsa

  2.- mr Suncica Borozan

  STRUCNI SARADNICI

  1.- Milka Medic

  2.- Dragica Bojovic

  3.- Svetlana Ristic

  4.- Biljana Rakocevic

  5.- Milan Zdraveski

  BIBLIOTEKA

  1.- dr Zoran Maricic, v. str. sradnik

  2.- Mirjana Kojadinovic

  3.- Milica Todorovic
  SEKRETARIJAT FAKULTETA

  1.- Ljubomir Vukadinovic, sekretar

  2.- Radovan Dudvarski, sef. fin. sl.

  3.- Vujica Ristic, sef.pr. i stud. sl.

  4.- mr Zoran Djordevic, sef tehn. sl.

  5.- Djordje Milojevic, sef. sl. nabavke

  6.- Desanka Arbutina, ing. invest.

  7.- Radmila Simic, pravnik

  8.- Vesna Grujicic, adm. ref.

  9.- Stanica Nikolic, adm. ref.

  10.- Zorica Salih, adm. ref.

  11.- Zorica Drapsin, adm. ref.

  12.- Novka Radivojsa, ad. ref.

  13.- Mirjana Cobanovic, adm. ref.

  14.- Vesna Vukotic, adm. ref.

  TEHNICKA SLUZBA

  1.- Milorad Ceperkovic, VKV stakloduvac

  2.- Radoslav Cikos, VKV bravar

  3.- Novica Mladenovic, VKV elektricar

  4.- Zarko Sredojevic, VKV elektricar

  5.- Aleksandar Jevic, VKV monter

  6.- Aleksandar Bukvic, KV bravar

  7.- Zvonko Dracar, KV stolar

  8.- Zoran Milosavljevic, KV vodinst.

  9.- Miodrag Zivkovic, KV vodoinst.

  10.- Milica Nesic, telefonista

  11.- Ivan Regasek, TT tehnicar

  12.- Mile Bunos, cuvar

  13.- Zivorad Markovic, cuvar

  14.- Slobodan Jelenkovic, cuvar

  SPREMACICE

  1.- Milica Karajlovic

  2.- Ljubinka Krstic-Cvetkovic

  3.- Borka Dronjak

  4.- Suzana Osmanovski

  5.- Dragica Pavlicevic

  6.- Zlata Bogdanovic

  7.- Svetlana Suvodolac

  8.- Vera Zivadinovic

  9.- Milena Simic

  10.- Milica Radojcic

  11.- Desa Vranesevic

  12.- Jagodinka Vasic

  13.- Slavica Stankovic

  14.- Ibisa Jelic

  15.- Gordana Ivetic

  16.- Jadranka Jandreski

  17.- Milijana Todorovic

  18.- Marija Jevtovic

  19.- Maja Ignjatovic

  20.- Zorica Micic

  21.- Jasmina Pucar

  22.- Cveta Stojkovic

  23.- Verica Luksic

  24.- Svetlana Milosevic

  25.- Lila Dimitrijevic

  26.- Mirjana Mandic

  27.- Zlata Trifunovic

  28.- Atidza Bozicanin  IN MEMORIAM


  U julu 1996 godine preminuo je Prof. Dr. Bogdan Prelesnik dugogodisnji clan Katedre za neorgansku hemiju, profesor kristalografije i rendgenske strukturne analize (a kasnije, neorganskih materijala i strukture, i hemije cvrstog stanja). Aktivnosti profesora Prelesnika, kako u naucnom tako i u nastavnom pogledu, bile su od izuzetnog znacaja za Katedru kao i za Hemijski fakultet. Profesor Prelesnik je vodio nastavu iz jedne od osnovnih i svakako najznacajnijih oblasti neorganske hemije, kroz koju su prosle generacije studenata, diplomaca i postdiplomaca. Pri tome profesor Prelesnik je sa uspehom odrzavao nastavu na svetskom nivou, organizovao praktican rad studenata na automatskom difraktomeru u Vinci, i napisao udzbenik iz kristalografije, jedinstven na nasem jeziku. Svojim naucnim radovima, cesto u okviru saradnje s ostalim kolegama sa Katedre, profesor Prelesnik je dao trajan doprinos kristalografiji koordinacionih jedinjenja kao i afirmaciji Hemijskog fakulteta u ovoj oblasti.