Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Септембар 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 269 Прокић (Радмило) Ема 33.36 54.00 87.36
2. 273 Томић (Горан) Јована 35.90 46.00 81.90
3. 275 Митровић (Ивица) Теодора 20.16 56.00 76.16
4. 277 Кабаница (Бранко) Невена 35.78 40.00 75.78
5. 270 Аритоновић (Зоран) Анђела 27.72 28.00 55.72
6. 268 Цекић (Саша) Николина 27.16 26.00 53.16

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Септембар 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 271 Маринковић (Мирослав) Теодора 38.92 18.00 56.92

Кандидат под ред. бр. 1 има право уписао уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Септембар 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 274 Радичевић (Душан) Николина 29.44 28.00 57.44

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 12. 9. 2022.