Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

VAŽNO!

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prilogu se nalazi dokument koji detaljno opisuje bezbednosne mere koje se moraju poštovati tokom rada Fakulteta. Molimo vas da se upoznate sa predviđenim merama i da ih se dosledno pridržavate.

Takođe, u prilogu se nalazi kratko uputstvo koje opisuje pravilno ponašanje tokom realizacije on-line nastave i sve ono što iz toga proističe.

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Molimo vas da pratite vesti na sajtu i studentskom portalu HF!

Srdačan pozdrav,
Uprava HFKupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF (www.chem.bg.ac.rs/fakultet/izdavastvo/) možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

  • Primalac:   Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
  • Svrha uplate:   naslov publikacije (knjige)
  • Račun:   840-1817666-82
  • Poziv na broj:   fizička lica (studenti) ostavljaju prazno, dok pravna lica unose broj fakture

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.


Od ponedeljka, 2. novembra Studentska služba će raditi sa studentima u periodu od 10 do 13 časova, prema odluci Dekanskog kolegijuma (odluka HF br. 947/1 od 28. 10. 2020. godine).

U periodu upisa i ostalih aktivnosti koje podrazumevaju dolazak većeg broja studenata u kratkom vremenskom periodu, radno vreme će biti produženo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Takođe, molimo vas da sve vaše zahteve koje imate prema Studentskoj službi, poput izdavanja uverenja, podnesete dan ranije putem elektronske pošte na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs kako bismo što brže i sa što manje zadržavanja ispunili vaše zahteve.

Vaša Studentska služba

21. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Natalija Polović, dipl. biohemičar, vanredni profesor HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


19. 6. 2021.

image

Fond "Profesorka Mirjana Šaban" dodelio je nagradu za najbolji master rad u oblasti geohemije master hemičaru Živojinu Smiljkoviću, 16. juna ove godine. U znak sećanja na profesorku Mirjanu Šaban (1929-2014) nagrada se dodeljuje već peti put.

[Nagrada Fonda prof. Mirjana Saban]

U Sali za sednice nagradu su uručili dr Ksenija Stojanović i dr Branimir Jovančićević, redovni profesori na Katedri za primenjenu hemiju. Nagradu finansiraju sinovi prof. Šaban, Marko i Miomir Šaban, a dodelu organizuje njihova rođaka, Aleksandra Korda-Petrović.

Od velikog broja kandidata, Živojin Smiljković se istakao preduzmiljivošću tokom osmišljavanja eksperimenta i spretnošću tokom uzorkovanja i analize, rekla je prof. Stojanović.

Osim predstavljanja pobedničkog rada, prisutnima su se obratili i raniji dobitnici, Ivan Kojić, Tamara Đorđević i Ivan Kremer, dok je Marija Đurić bila sprečena da prisustvuje svečanosti.

[Sa dodele nagrade]   [Prof. Stojanovic, Z. Smiljkovic, prof. Jovancicevic]

18. 6. 2021.

image

Na godišnjoj izbornoj skupštini Srpskog hemijskog društva dr Dušan Sladić, redovni profesor Hemijskog fakulteta izabran je za predsednika Društva. Za potpredsednika Društva izabran je dr Igor Opsenica, vanredni profesor Hemijskog fakulteta.

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hemije, hemijske tehnologije i srodnih disciplina. Društvo je jedno od najstarijih hemijskih društava u svetu, deveto ikad ustanovljeno. Osnovano je 15. novembra 1897. godine na inicijativu Marka Leka, koji je bio i prvi predsednik Društva.

Čestitamo našim kolegama na poverenju koje im je ukazano i želimo im puno uspeha u daljem radu!

[Grb SHD]   Sa izborne skupstine SHD

16. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Ane Andrijević, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


16. 6. 2021.

image

Naučni časopisi su ključni istrumenti putem kojih svi naučnici dele svoja istraživanja i rezultate u okviru naučne zajednice. Međutim, da bi neki naučni rad bio objavljen, on prvo mora da prođe kroz anonimnu recenziju. Recenzenti pažljivo čitaju radove koje dobijaju od časopisa i donose odluku da li je rad njihovih kolega dovoljno kvalitetan da bi bio objavljen.

Iako sugestije recenzenata mogu i da veoma zanačajno unaprede sadržaj teksta koji recenziraju, njihov rad na ovom polju se ne plaća. Od naučnika se očekuje da dobrovoljno daju svoj doprinos kao recezenti, jer se na taj način pomaže da naučni podaci koji bivaju objavljeni budu tačni, sveobuhvatni i pouzdani.

Da biste bili kompetentni da radite recenzije radova svojih kolega za najrelevantnije naučne časopise, morate i sami imati istaknute naučne rezultate. Vrhunski međunarodni časopis CrystEngComm je rangirao svoje recezente na osnovu broja recenzija, agilnosti i kvaliteta recenzija koje je dobio u prošloj godini. Dr Snežana Zarić, redovna profesorka Hemijskog fakulteta, uvršćena je među 10 najistaknutijih recenzenata. Ona spada u 500 recenzenata kojima je Kraljevsko hemijsko društvo iz Ujedinjenog kraljevstva odalo priznanje od ukupno 51.000 recenzenata iz 120 zemlja sa kojima je sarađivalo u 2020. godini.

[CrystEngComm]

14. 6. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Prijavu teme za izradu doktorske disertacije sa prilozima kandidata Tamare (Branko) Vujatović, master hemičara, pod naslovom:

Racionalni dizajn, sinteza i karakterizacija jedinjenja zasnovanih na strukturnom skeletu takrina i fenilamida aroilakrilnih kiselina kao visokopotentnih reverzibilnih inhibitora holinesteraza 

Dokumenta se mogu pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


9. 6. 2021.

image

Od srede, 9. juna, otvorena je anketa za studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta za letnji semestar školske 2020/2021. godine. Anketa traje do subote, 31. jula 2021.

Studenti treba da popune anketu za sve nastavnike i saradnike koji im predaju ili drže vežbe na svim predmetima ponaosob. Ako se na listi nalazi neki nastavnik ili saradnik koji vam nije držao nastavu, nemojte popunjavati anketu za njega. Ukoliko student ne želi da popuni anketni list za nekog nastavnika ili saradnika, treba da na vrhu formulara klikne na opciju "ne želim da učestvujem u ovoj anketi".

Ova anketa je usaglašena sa Pravilnikom o studentskom vrednovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu ("Glasnik BU" br. 157 od 23. 9. 2010).

8. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Ivanke Ćirić, diplomiranog hemičara, naučnog saradnika Inovacionog centra Hemijskog fakulteta, kandidata za izbor u zvanje viši naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Ivane Sofrenić, master hemičara, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


7. 6. 2021.

image

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA raspisalo je

JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA projekata
za 2021. godinu

Detaljne informacije o pozivu možete pronaći na linku:
http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-finansiranje-eureka-projekata-za-2021-godinu/

Rok za prijem prijava po ovom pozivu je 28. juna 2021. godine.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće biti razmatrane.

Napomena:   Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog Javnog poziva je: SNEŽANA OMIĆ, nacionalni koordinator za Eureka program u Srbiji - e-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs, telefon: 011/ 36-16-589.

4. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Biljane Tomašević, dipl. prof. hemije, docenta HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


2. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Milice Jankov, magistra farmacije, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


2. 6. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Snežane Andrić, master hemičara, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


29. 5. 2021.

image

Dr Tanja Ćirković Veličković, redovna profesorka Hemijskog fakulteta i dopisna članica SANU je gostovala u emisiji RTS-a "Hoću da znam". Govorila je o problemu mikroplastike koju su naučnici do sada registrovali čak i u kišama Sibira i na Mont Everestu. Čestice mikroplastike postoje i u vodi koju pijemo i vazduhu koji udišemo, a količina plastike koja se oslobađa u životnu sredinu nastavlja da raste. Dodatna opasnost dolazi i od toksičnih supstanci koje se mogu koncentrovati na površini čestica mikroplastike.

Zbog toga što je inertna, plastika se veoma teško raspada, ali i jako teško meri u uzorcima. Međunarodni IMPTOX projekat koji predvodi profesorka Ćirković Veličković je stoga veliki multisiciplinarni izazov sa više različitih aspekta: biohemije, analitičke hemije, hemije životne sredine. Osim važnih naučnih rezultata, očekuje se da će projekat uticati i na promenu zakonske regulative, kao i na osnivanje akreditovanog centra za određivanje mikroplastike koji će biti od velikog značaja za našu zemlju.

Profesorkino gostovanje možete pronaći ako ukucate u pretraživač Mikroplastika i zdravlje ljudi - projekat IMPTOX, kao i na sledećem linku:

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/4386674/mikroplastika-i-zdravlje-ljudi--projekat-imptox.html

[Plastika u vodi]

19. 5. 2021.

image

Univerzitet Ilinoisa u Čikagu (University of Illinois at Chicago - UIC) organizuje seriju seminara pod nazivom Summer@UIC - 2021 Seminar Series. Seminari su posvećeni raznim temama iz istraživanja na polju hemije. Organizuju se sredom, od 19. maja do 18. avgusta 2021. godine s početkom u 9:00 CST (tj. 16:00 po našem vremenu) na Zoom platformi:

https://uic.zoom.us/j/86892578352?pwd=RnlpWU9TVUs2anBENk96bDZiOEpvQT09

Na dan 26. maja seminar će održati prof. dr Dragana Milić, a 18. avgusta prof. dr Radomir Saičić.


6. 5. 2021.

image

Drage koleginice i kolege,

Delimo sa vama plan zgrade Fakulteta koji je za "Pozitron" pripremila koleginica Milena Samac. Nadamo se da će vam pomoći u snalaženju na Hemijskom fakultetu.

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[HF, prizemlje]   [HF, prvi podrum]

[HF, prvi sprat]   [HF, drugi sprat]

7. 4. 2021.

image

Na Hemijskom fakultetu je  01. aprila 2021. godine počeo projekat Evropske komisije Horizon2020 IMPTOX - Inovativna analitička platforma za istraživanje efekata i toksičnosti mikro- i nano- plastike, u kombinaciji sa zagađujućim supstancama životne sredine, na rizik od alergijskih bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji, GA No. 965173.

Rukovodilac projekta je prof. dr Tanja Ćirković Veličković, a sa Hemijskog fakulteta će u timu biti uključeni profesori i saradnici Hemijskog fakulteta sa katedri za biohemiju, analitičku i organsku hemiju, kao i kolege sa Inovacionog centra, Fizičkog fakulteta i iz INEP-a.

U savremenom dobu postoji hitna potreba za razumevanjem uticaja mikro- i nano-plastičnih čestica koje zagađuju hranu i životnu sredinu kao i njihovog rizika na zdravlje ljudi. Projekat IMPTOX ima za cilj stvaranje međupredmetne platforme za dizajniranje pogodnih analitičkih pristupa za određivanje obima problema u životnoj sredini i uticaja na naše zdravlje procenom uticaja mikro- i nano- plastičnih čestica unetih udisanjem i/ili gutanjem, a kontaminiranih metalima, alergenima, patogenim bakterijama i toksinima, na alergijske reakcije.

Ishod ovog inovativnog projekta uključuje: nove alate za otkrivanje mikro- i nano-plastičnih čestica; poboljšano razumevanje efekata mikro- i nano-plastičnih čestica u kombinaciji sa kritičnim zagađivačima u vazduhu, vodi i hrani na zdravlje ljudi i otkrivanje biomarkera; povećanu svest o riziku na bolesti usled mikro- i nano- plastičnih čestica i zagađivača; poboljšane strategije komunikacije između nauke i relevantnih zainteresovanih strana i doprinos zdravstvenim ciljevima Evropske strategije za plastiku u kružnoj ekonomiji; naučne podatke relevantne za politiku u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i procena rizika i na nacionalnom nivou i nivou EU za kreatore politika.

www.chem.bg.ac.rs/support/IMPTOX/index.html

[Šema]

5. 4. 2021.

image

Na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima zaključenog 2019. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) a u cilju unapređivanja naučne i tehnološke saradnje i uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisuje Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2022-2023.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30. 6. 2021. godine.

Na linku ispod možete pronaći poziv:

http://www.mpn.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-naucno-tehnoloske-saradnje-republike-srbije-i-savezne-republike-nemacke-za-period-2022-2023/

2. 4. 2021.

image

Dan studenata proslavljamo uz novi broj studentskog časopisa "Pozitron".

Ističemo tekstove:

  • O vakcinama iz ugla biohemije
  • Hemija vatrometa
  • Prokrastinator o prokrastinaciji
  • Inspirativne intervjue sa Snežanom Đorđević i Daliborom Stankovićem

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron br. 22]

23. 2. 2021.

image

Za Hemijski fakultet:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200168), u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200168

Za Inovacioni centar HF:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Inovacionog Centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o. (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200288) u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200288

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200288

1. 10. 2020.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2020/21. godinu.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet