Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

JAVNE NABAVKE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Sve zahteve i dopise slati na adresu:   javnenabavke@chem.bg.ac.rs.
Službenik za javne nabavke Hemijskog fakulteta je:   Ljiljana Sekulić,   tel. (011) 3336-803.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Hemijskog fakulteta (PDF, 260 KB) - usvojen 13. 3. 2014.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu   (PDF, 878 KB) – izmenjen 18. 2. 2019.

Otvoreni postupak

Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 24/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 23/19

Završeni postupci

Konkurs za nabavku dobara - nabavka i ugradnja rezervnih delova za hibridni maseni spektrometar LTQ Obritrap XL sa Acella UHPLC i easy-nanoLC II sistemima
Javna nabavka male vrednosti broj 29/19


Konkurs za nabavku dobara - kompresor za NMR spektrometar 400 MHz
Javna nabavka male vrednosti broj 28/19


Konkurs za nabavku usluga - izrada publikacija
Javna nabavka male vrednosti broj 17/19


Konkurs za nabavku dobara - računarska oprema
Javna nabavka male vrednosti broj 16/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 15/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 14/19


Konkurs za nabavku dobara - laboratorijska oprema za obrazovanje i nauku
Javna nabavka male vrednosti broj 13/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (laboratorijsko staklo i potrošni materijal)
Otvoreni postupak broj 12/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za obrazovanje i nauku (hemikalije)
Otvoreni postupak broj 11/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za bravariju
Javna nabavka male vrednosti broj 9/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za tekuće popravke i održavanje vodovodnih i grejnih instalacija
Javna nabavka male vrednosti broj 8/19


Konkurs za nabavku dobara - kancelarijski materijal
Javna nabavka male vrednosti broj 7/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za održavanje higijene
Javna nabavka male vrednosti broj 6/19


Konkurs za nabavku dobara - elektromaterijal za tekuće popravke i održavanje zgrade
Javna nabavka male vrednosti broj 5/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za molerske i zidarske radove na tekućem održavanju zgrade
Javna nabavka male vrednosti broj 4/19


Konkurs za nabavku dobara - materijal za stolariju
Javna nabavka male vrednosti broj 3/19


Konkurs za nabavku dobara - gasovi za nauku i obrazovanje
Javna nabavka male vrednosti broj 2/19


Konkurs za nabavku usluga - popravka masenog spektrometra (LTQ Orbitrap XL)
Javna nabavka male vrednosti broj 1/19


Konkurs za nabavku dobara - električne energije
za potrošače zajednički priključene na distributivni sistem, za prostor na adresi Studentski Trg 12-16
Otvoreni postupak broj 27/18


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet