HemNet Home -- O HemNet-u -- E-mail

Elektronska pošta (e-mail)

Elektronska pošta je osnovni način komunikacije između ljudi na Internetu. Istorijski, e-mail je bio prvi i najznačajniji servis na HemNet-u.

Kako funkcioniše e-mail? Da bi dve osobe mogle da razmenjuju elektronsku poštu, obe moraju imati naloge na nekom (istom ili različitom) serveru povezanom na Internet. Korisnik koji želi da pošalje pismo sastavlja poruku u nekom programu za rad sa e-mail-om (takav program se zove MUA = Mail User Agent). Uz poruku se obavezno naznači adresa na koju je treba poslati. MUA prvog korisnika se povezuje sa serverskim programom na serveru na kome taj korisnik ima nalog (serverski program se obično zove MTA = Mail Transport Agent) i predaje mu pismo za slanje. MTA na serveru prvog korisnika preuzima pismo i dostavlja ga svom parnjaku, MTA programu na serveru gde nalog ima korisnik koji poruku treba da primi. On prihvata pismo, i upisuje ga u posebno mesto na svom disku - korisnikovo "poštansko sanduče". Tu pismo stoji čekajući da drugi korisnik u nekom trenutku pokrene svoj MUA = klijentski program za e-mail. Taj klijentski program se povezuje na server drugog korisnika, proverava da li je u međuvremenu stiglo neko pismo, i prenosi ga kod sebe. Tom prilikom poruka može biti obrisana sa drugog servera (tako da ona sada postoji samo u okviru MUA programa osobe kojoj je pismo bilo upućeno), a može i da ostane u "sandučetu" (i tada je ciljni korisnik u stanju da isto pismo preuzme i iz nekog drugog programa).

Kada otvorite nalog na HemNet-u, automatski dobijate svoje "sanduče" na našem serveru za e-mail (helix) i mogućnost da šaljete poštu drugim ljudima. Vaša e-mail adresa ima oblik ime_korisnika@chem.bg.ac.rs, gde je "ime_korisnika" ime Vašeg naloga. Npr, ako Petar Petrović ima nalog pod imenom "pperic", njegova e-mail adresa glasi: pperic@chem.bg.ac.rs.

Koristimo ovu priliku da Vas upozorimo da ne zloupotrebljavate mogućnosti e-mail-a. Nemojte slati drugim ljudima besmislene poruke, ili zasipati veliki broj korisnika pismima koje oni nisu zainteresovani da primaju (tzv. "spam"). Kada uz pismo šaljete podatke, trudite se da ukupna dužina pisma bude što manja - nemojte slati megabajte podataka, jer je vrlo moguće da adresat neće biti u stanju da preuzme takvo pismo! Ukoliko baš morate da pošaljete velike datoteke, pokušajte prvo da ih arhivirate programima poput WinZIP-a, RAR-a ili ACE-a. Takođe, nemojte dozvoliti da se u vašem sandučetu na helix-u nakupi ogromna količina poruka, jer takva situacija opterećuje sistem i usporava rad, a - u graničnom slučaju - može dovesti do kraha programa koji rade sa poštom i tako Vas onesposobiti da koristite svoj e-mail.

Vodite računa i o tome da e-mail u opštem slučaju predstavlja vrlo pogodan mehanizam za širenje virusa. Sve poruke koje prolaze kroz naš server se proveravaju na viruse, i - ukoliko Vam neko pošalje takvo pismo-bombu - bićete obavešteni da je pismo (ili opasni attachment) obrisano. Ipak, pošto postoji mogućnost da naš serverski antivirus propusti nešto, skrećemo Vam pažnju da nipošto ne otvarate zakačene datoteke - i naročito programe! - koji Vam stignu iz neproverenih izvora!

Parametri za povezivanje

Za one koji znaju šta rade, dajemo pregled parametara za pristup sa svih mreža koje treba podesiti u programu za e-mail:

ProtokolServerPortSigurnost
Slanje pošte
SMTPmail.chem.bg.ac.rs465SSL
587TLS
Preuzimanje pošte
POP3mail.chem.bg.ac.rs995SSL
110TLS
Preuzimanje pošte
Za vrlo napredne korisnike (na sopstvenu odgovornost), obavezno pročitati pravilnik.
IMAPmail.chem.bg.ac.rs993SSL
143TLS

Detaljnija uputstva

Ovde dajemo detaljnija uputstva sa slikama kako treba podesiti pojedine programe za rad sa elektronskom poštom, kao i najosnovnija uputstva za upotrebu:

WebMail

Od početka 2004. godine našim korisnicima je na raspolaganju i WebMail servis. WebMail Vam omogućava da proverite svoje sanduče na helix-u i šaljete pisma iz Web-interfejsa. Na taj način, Vaš e-mail na HemNet-u Vam je raspoloživ bilo gde u svetu gde postoji Web-čitač, bez potrebe da se prethodno podešavaju konkretni klijentski programi za elektronsku poštu.

HemNet koristi Null WebMail autora Dana Cahilla s prilagođenim prevodom na srpski. Komunikacija sa ovim programom se ostvaruje putem HTTPS protokola, tako da su vaše korisničko ime, šifra i ostali podaci obezbeđeni od potencijalnog "prisluškivanja" veze. Ulazna strana WebMail-a se nalazi ovde, a dostupna je i sa osnovne stranice prezentacije HemNet-a, preko linka na dnu strane sa slikom pisma.

Upozorenje
Slika 1.

Kada prvi put pristupate WebMail-u, Vaš Web-čitač će Vam prikazati upozorenje da ulazite na stranicu sa zaštićenim sadržajem, i pitati da li da ukaže poverenje sertifikatu servera. Slika 1 prikazuje kako ovo izgleda u slučaju Netscape Communicator-a. Odgovorite sa "Continue" (ili "OK" ili "Yes" ili "Accept", zavisno od toga šta Vam ponudi Vaš Web-čitač).

Login
Slika 2.

Ulazni ekran WebMail-a je dat na slici 2. Upišite u kućice "Korisničko ime" i "Šifra" svoje podatke za prijavljivanje na sistem i kliknite na "Login".

Sanduce
Slika 3.

Ako ste se ispravno prijavili, ulazni ekran zamenjuje prikaz sadržaja vašeg sandučeta na helix-u. Skroz levo, na tamno-plavoj podlozi, nalaze se tri sličice: prva služi da Vas iz nekog drugog dela interfejsa vrati nazad na ovaj spisak, druga inicira sastavljanje novog pisma, a treća služi za prekid rada sa WebMail-om. Kada završavate rad u WebMail-u obavezno upotrebite ovaj poslednji link, inače Vaš nalog ostaje otvoren svima koji bi posle Vas radili na istom računaru!

Glavni deo ekrana zauzima lista pisama poređana po datumu i vremenu prispeća (najnovija pošta je na vrhu, najstarija na dnu). Ako kliknete na naslov nekog pisma, biće Vam prikazan njegov sadržaj; na vrhu (i dnu) tog prikaza WebMail nudi, između ostalog, da to pismo obriše, preusmeri nekom drugom ("forward") ili da napišete odgovor pošiljaocu.

Najzad, kućice na levoj ivici spiska omogućavaju da označite pojedina pisma i da ih klikom na "Obriši označeno" uklonite iz svog sandučeta. Upozoravamo da WebMail nema "korpu za otpatke" - jednom obrisana pošta ne može da se vrati!.

Novo pismo
Slika 4.

Slika 4 prikazuje kako izgleda ekran za pisanje novog pisma. U rubrici "Od:" je već upisana Vaša e-mail adresa na HemNet-u. Polje "Datoteka" i dugme "Choose" na dnu daju mogućnost da uz svoje pismo zakačite neki fajl sa računara na kome trenutno radite. Izbor "Format" određuje da li će ono što pišete biti poslato kao običan ASCII tekst ("Plain text") ili kao HTML kod. Ako izaberete ovo drugo, biće Vam ponuđene osnovne opcije za oblikovanje teksta (napomena: ova funkcija radi samo iz MS Internet Explorer-a).

Skrećemo Vam pažnju da WebMail ima pristup samo Vašem sandučetu ("inbox") na helix-u. Ako ste, koristeći programe poput pine-a prebacili pisma iz inbox-a u neke druge foldere, WebMail nema načina da Vam prikaže ta pisma. Takođe, prilikom slanja pisama imajte na umu da WebMail nigde ne pamti sadržaj onoga što ste poslali - ukoliko želite da sačuvate kopiju pisma za sebe (ono što e-mail klijenti obično čuvaju u folderu "Sent items" itsl), moraćete da koristeći rubrike "Kopija" ili "Slepa kopija" pismo, osim adresatu, prosledite i sebi.

WebMail nije zamena za kompletan e-mail program, bilo da se radi o pine-u i sličnim klijentima, ili pak o Outlook Express-u ili Sylpheed-u, ali pruža osnovne mogućnosti da koristite elektronsku poštu i ostanete u vezi sa svojim prijateljima i saradnicima čak i onda kad ste daleko od svog ličnog računara i/ili HemNet-a.