HemNet Home -- O HemNet-u -- WWW -- Lynx, Links, Wget

Lynx

Konfiguraciona datoteka za lynx jeste /etc/lynx.cfg, odnosno /usr/lib/lynx/lynx.cfg. U nju su upisani sledeći redovi:

http_proxy:http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/
https_proxy:http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/
ftp_proxy:http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/
no_proxy:.chem.bg.ac.rs

Program lynx je, dakle, već konfigurisan na našim serverima za upotrebu proxy-ja.

Links

Kada pokrenete links, pritisnite taster Escape. Pojaviće se osnovni meni, iz koga odaberite "Setup", a zatim "Network options". U rubrike "HTTP proxy" i "FTP proxy" upišite "http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/". Najzad odaberite "OK". Links nema mogućnost da se pojedinim adresama pristupa bez proksija, tako da ćete - kada Vam zatreba direktan pristup - morati da obrišete ovde definisane proxy servere.

Wget

Konfiguracioni fajl za wget jeste /etc/wgetrc. U njemu su upisani sledeći redovi:

http_proxy = http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/
ftp_proxy = http://proxy.rcub.bg.ac.rs:8080/
use_proxy = on

Program wget je, dakle, već podešen na našim serverima za rad preko proxy-ja. Alternativno, možete da u svom osnovnom (home) direktorijumu napravite datoteku .wgetrc i da u nju upišete gore navedene redove.