HemNet Home -- O HemNet-u -- WWW

WWW - World Wide Web

WWW je najpopularniji servis na Internetu; šta više, većina ljudi upravo podrazumeva WWW kad se kaže "Internet". Mogućnost da svako na svom računaru povezanom u globalnu mrežu postavi "prezentaciju" - tekstove, slike i druge multimedijalne sadržaje, međusobno povezane, proizvoljno dizajnirane, ili čak dinamičke - o bilo kome ili bilo čemu, rezultovala je postojanjem praktično neograničene količine podataka dostupnih celom svetu!

Proxy-server

Zbog relativno slabog kapaciteta veza koje naša zemlja (uključujući tu i Akademsku mrežu) ima prema globalnom Internetu, komunikacija sa inostranstvom je tradicionalno rešavana isključivo preko tzv. "proxy" servera. Proxy je računar kome šaljete zahteve za onim sadržajima na Web-u koje želite da vidite, a onda ih on prosleđuje onom serveru na kome se sadržaji zaista nalaze. Na taj način, proxy uspostavlja jedan dodatni korak u komunikaciji između Vašeg računara i servera na kome se nalazi prezentacija koju želite da posetite. Dobitak se sastoji u tome što proxy na svom disku može da zapamti sadržaj te prezentacije, tako da kada joj sledeći put pristupite (ili to učini neki drugi korisnik), proxy šalje zapamćene podatke i tako štedi "usku" vezu prema Internetu.

Dakle, da biste mogli da pristupite bilo kom sadržaju na WWW-u van naše zemlje, morate podesiti svoj Internet-čitač ("browser") da koristi sledeći proxy server:

Proxy-server: proxy.rcub.bg.ac.rs
Port: 8080
Protokoli: HTTP, HTTPS, FTP

Pri tom, Vaš Web-čitač treba da podesite tako da se proxy ne koristi za pristup računarima sa HemNet-a, tj. za adrese tipa "*.chem.bg.ac.rs", odnosno za IP brojeve 147.91.70.* i 147.91.69.*. Ukoliko u svom programu ne možete da podesite opseg adresa koji se izuzima od proxy-ja, nego samo konkretne, pojedinačne adrese, onda upišite: helix.chem.bg.ac.rs, zver1.chem.bg.ac.rs i zver2.chem.bg.ac.rs (ili njihove IP brojeve: 147.91.70.1, 147.91.70.6 i 147.91.70.7). Ovo podešavanje će Vam omogućiti neposredan, brži pristup lokalnim sadržajima. Takođe, interna prezentacija Hemijskog fakulteta na kojoj se objavljuju zapisnici sa sednica, pravna akta i druge informacije od unutrašnje važnosti je dostupna isključivo direktno sa računara priključenih na HemNet; njoj se ne može pristupiti preko proxy-servera ili sa nekog računara van HemNet-a.

Sledeće stranice daju konkretna uputstva kako se podešava upotreba proxy-servera u najpopularnijim Web-čitačima:

Lične prezentacije

Korisnici HemNet-a imaju mogućnost da postave svoje lične WWW-prezentacije na helix-u. Da biste to učinili, potrebno je da u svom osnovnom ("home") direktorijumu na helix-u napravite direktorijum koji se zove public_html. U tom direktorijumu stavite datoteku koja se zove index.html - to će biti prva, naslovna strana Vaše lične prezentacije. Osim nje, dodajte i druge strane i ostale sadržaje koje možete rasporediti po svojoj volji. Prava pristupa moraju biti takva da svi imaju pravo da čitaju ove datoteke, odnosno imaju pravo da čitaju i pristupe direktorijumima (uključujući i vaš osnovni, home-direktorijum).

Kratak recept kako da ovo postignete, jeste da kad se preko SSH-a prijavite na helix, zadate sledeće komande:

cd
chmod 755 .
mkdir public_html
chmod 755 public_html
cd public_html
touch index.html
chmod 644 index.html

Zatim otvorite datoteku "index.html" u svom omiljenom editoru, i počnite sa stvaranjem svoje prezentacije! Naravno, svoju prezentaciju možete da sastavite i na svom ličnom rečunaru, pa da je onda FTP-om prebacite na helix.

Pošto ste načinili svoju prezentaciju, možete joj pristupiti koristeći sledeću adresu (URL):

http://helix.chem.bg.ac.rs/~ime_korisnika

gde je ime_korisnika ime Vašeg naloga na sistemu. Npr, ako korisnik pperic sastavi svoju prezentaciju, njena adresa će biti:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~pperic/

Šifrovana (SSL) veza

WebMail servis i Portal za zaposlene Informacionog sistema HF se koriste preko kriptovane (SSL, odnosno HTTPS) veze. Detalji o ovome su dati na posebnoj stranici.