[dr Tanja D. Cirkovic Velickovic]

Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za biohemiju

Telefon:   011-3336608

Telefon (lokalni):   608

Laboratorija:   403

Soba:   410

E-mail:   tcirkov@chem.bg.ac.rs

Lični podaci

Rođena 16.9.1972. u Velikoj Plani

Obrazovanje i usavršavanja

1991-1995: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1995-1999: Magistratura - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1999-2002: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1997-2001: Asistent pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2000-2004: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2003-2008: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2008-2008: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2013: Redovni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2021: Naučni savetnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Proteomika. Funkcija hrane i molekularna alergologija

Nagrade i priznanja

2003: Stipendija KOIMBRA grupe

2004: Stipendija evropskog udruženja za alergologiju i kliničku imunologiju

2005: Medalja Srpskog Hemijskog Društva za pregalaštvo i uspeh u nauci

2011: Stipendija MPNTR za postdoktorsko usavršavanje

Ostale aktivnosti

Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti od 8. 11. 2018. - Odeljenje hemijskih i bioloških nauka.

Član sledećih naučnih društava:

Rukovodilac Centra Izvrsnosti (predsednik) od 11. 4. 2014. do 10. 12. 2020.

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Hemijskog fakulteta od 1. 10. 2020.

Član po funkciji Komisije za izradu strategije naučnog razvoja Hemijskog fakulteta od 10. 12. 2020.

Rukovodilac Centra Izvrsnosti (predsednik) od 10. 12. 2020. do 12. 5. 2022.

Član Veća Centra za molekularne nauke o hrani od 10. 12. 2020.

Član po funkciji Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta od 12. 7. 2021.

Član po funkciji Komisije za master i doktorske studije od 12. 7. 2021.

Član po funkciji Etičke komisije za upotrebu humanog biološkog materijala za istraživanja od 12. 7. 2021.

Rukovodilac Centra Izvrsnosti (predsednik) od 12. 5. 2022.

Član po funkciji Komisije za upravljanje kapitalnom opremom od 10. 11. 2022.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Aktivni projekti:

Završeni projekti:

 • 2010: Jačanje Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u cilju uspostavljanja Centra izvrsnosti za molekularnu biotehnologiju i istraživanje hrane u regionu Zapadnog Balkana – FCUB-ERA 256716   (rukovodilac projekta)
  vrsta projekta:   međunarodni
  projekat finansira:   Evropska unija (Brisel, Belgija)
 • 2011: Molekularne osobine i modifikacije nekih respiratornih i nutritivnih alergena – 172024   (rukovodilac projekta)
  vrsta projekta:   domaći fundamentalni
  projekat finansira:   Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (Beograd)
 • 2014: Unapređenje strategije za procenu rizika od alergija za nove proteine hrane (ImpARAS) – COST Action FA1402
  vrsta projekta:   međunarodni
  projekat finansira:   Evropska unija (Brisel, Belgija)
 • 2020: Prevencija i odgovor na COVID-19 u ugroženim područjima - održiva proizvodnja serološkog IgG testa za SARS CoV-2 u Srbiji – LVP-BPA UNDP 00121484/2020-02   (rukovodilac projekta)
  vrsta projekta:   Ostali međunarodni istraživački
  projekat finansira:   USAID (Beograd)

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference