Projekat
III 43004

Očekivani rezultati

Potprojekat 1: Simultana bioremedijacija i soilifikacija

Nova tehnologija u zaštiti životne sredine u primeni, kao originalna i jedinstvena.
Naučni radovi iz ove oblasti!

Potprojekat 2: Zaštita geo- i biosredina kao prirodnih resursa i izvora biološki aktivnih supstanci

Model za upravljanje zaštitom geo- i biosredina primenjiv na konkretnim degradiranim prostorima.
Sistematisani podaci o mineralnim vodama sa esencijalnim mikroelementima kao bioaktivnim komponentama, posebno za one koji imaju svojstva nutraseutikala - vitafoods.
Naučni radovi iz ovih oblasti!

Potprojekat 3: Biomaterijali i biokataliza

Biosurfaktanti i enzimi za primenu u bioremedijaciji i biokatalitičkim transformacijama posebno kao bionanomaterijala.
Testirani biljni bioaktivni preparati koji imaju antimikrobnu, antikoagulativnu i antioksidativnu aktivnost.
Naučni radovi iz ovih oblasti!

Potprojekat 4: Razvoj i proizvodnja novih dijetetskih proizvoda na bazi prirodnih resursa

Glukani kvasca i pululanski i hemijski modifikovani nanomaterijali za primenu u dijetetskim proizvodima, ali i kao matrica i za kompozitne materijale za druge primene.
Sopstveni sinbiotik na nivou dokumentacije kompletirane za EFSA-u.
Najmanje 3 nova dijetetska proizvoda na tržištu.
Naučni radovi iz ovih oblasti!

© Copyright III 43004 Webdesign