CH Rezultati TR 6845B TD 7032B ON 142018B


ODABRANI PRIMENJENI REZULTATI CH-IHTM PROIZAŠLI IZ REALIZACIJE PROJEKATA:

  • Organski vezani esencijalni oligo i mikroelementi, prebiotici i probiotici u zdravoj hrani i infant formulama, 2005-2007. (E.br.: TR 6845B)

  • Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenih derivata, 2005-2007. (E.br.: TD 7032B)

  • Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija, 2006-2010. (E.br.: ON 142018B)