CH Rezultati TR 6845B TD 7032B ON 142018B

TD 7032B

Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenih derivata, 2005-2007.

Participanti:


Novi proizvodi i tehnologije uvedeni u proizvodnju (M81)