CH Rezultati TR 6845B TD 7032B ON 142018B

ON 142018B

Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija, 2006-2010.

Participant:


Nova tehnologija uvedena u proizvodnju (M81)

 • G. Gojgic-Cvijovic, patentni depozit novog soja Streptomyces sp. CH-7 u „National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms according to Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure“, pod brojem NCAIM(P) B-001336; 19.01.2007.
  (Potvrda o depoziciji novog soja ,
  Streptomyces sp. CH-7 - slika 1,
  Streptomyces sp. CH-7 - slika 2)
 • 2. M.M. Vrvić, J. Milić, O. Martinov, M. Ilić, N. Lugonja, D. Jakovljević, G. Gojgić-Cvijović, B. Potkonjak, S. Spasić, S. Miletić, V. Beškoski, Novi proizvod i tehnologija za: „Dopunska formula mleka za decu stariju od godinu dana ’Impamil®-MIL 3’“, Proizvodjač „Impamil®“ doo, Beograd-Zemun (Ugovor od 07. 04. 2009. izmedju „Impamil®“ doo i Centra za hemiju IHTM, brojevi 07-1 i 219/09). Na tržištu!
  (Kutija MIL® 3,
  Kutija Impamil® 3 - deo deklaracije,
  Detaljan izveštaj o realizaciji projekta „razvoj novih, dopunske formule mleka za decu stariju od godinu dana i mlečnih kašica sa žitaricama bez glutena“)