Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Настава и бодови Истраживачке
групе
Последипломци
и докторанти
Лабораторије
и опрема
Пројекти Публикације
Катедре
Линкови Да ли сте знали?

Истраживачка група проф. Љубе М. Мандић

Кратак опис истраживања:

α-Оксоалдехиди се у значајним количинама стварају у дијабетесу, уремији, оксидативном стресу, при инфламацији и старењу. Реагују са амино- и гуанидино-групама на површини молекула протеина и доводе до стварања AGEs (advanced glycated end-products). Молекули модификовани α-оксоалдехидима утичу на ћелијске функције преко експресије гена, доводе до микро- и макроваскуларних компликација у дијабетесу, доприносе узводној регулацији молекула инфламације и молекула који доводе до оштећења ћелија (после интеракција AGEs и рецептора RAGE), доводе до умрежавања протеина и апоптозе. Због изузетно мале заступљености тиолне групе на површини молекула протеина, њена улога у модификацији и у умрежавању протеинских молекула је недовољно испитана. Производи реакција карбониловања нису добро окарактерисани, као ни последице до којих може доћи због промене структуре и функције протеина. Осим тога, потребно је сагледати могућности примене ових производа као маркера патолошких стања, али и могућности спречавања реакција карбониловања које доводе до њиховог стварања. Стога је предмет наших истраживања:

Истраживања групе су, такође, фокусирана на испитивање антихолинестеразне активности једињења са скелетом амида ароилакрилних киселина: активност 4-арил-4-оксо-2-(N-арил/циклоалкил)бутирамида према биолошким метама релевантним за Алцхајмерову болест и за контролу Dermanyssus gallinae.

Изабране публикације:
  1. V. B. Jovanović, A. Z. Penezić-Romanjuk, I. D. Pavićević, J. M. Aćimović, Lj. M. Mandić, (2014) The influence of fatty acids on determination of human serum albumin thiol group. Analytical Biochemistry, 448, 50-57
  2. Jelena M. Acimovic; Vesna B. Jovanovic; Vesna Dimitrijevic Sreckovic; Ana Penezic-Romanjuk and Ljuba M. Mandic, (2013) Monitoring of the human serum albumin carbonylation level through determination of guanidino group content. Analytical Biochemistry 433, 162-167
  3. V. B. Jovanović, A. Z. Penezić-Romanjuk, I. D. Pavićević, J. M. Aćimović, Lj. M. Mandić, (2013) Improving the reliability of human serum albumin-thiol group determination. Analytical Biochemistry 439, 17-22
  4. Tamara Popović, Sunčica Borozan, Ljuba Mandić, Aleksandra Arsić, Jasmina Debeljak Martačić, Vesna Vučić, Aleksandar Trbović, Marija Glibetić (2012) Fish oil supplementation improved liver phospholipids fatty acid composition and parameters of oxidative stress in male Wistar rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 96(6), 1020-1029
  5. Jelena M. Acimovic; Vesna B. Jovanovic; Milica R. Veselinovic; Vesna Dimitrijevic Sreckovic; Ljuba M. Mandic (2011) Method for monitoring of the protein amino group changes during carbonylation. Clin. Biochem. 44, 994-999
  6. Jelena M. Aćimović, Bojana D. Stanimirović, Nina Todorović, Vesna B. Jovanović, Ljuba M. Mandić (2010) Influence of the microenvironment of thiol groups in low molecular mass thiols and serum albumin on the reaction with methylglyoxal. Chemico-Biological Interactions 188, 21-30
  7. Jelena Aćimović, Bojana Stanimirović, Ljuba Mandić (2009) The role of thiol group in protein modification with methylglyoxal. Journal of Serbian Chemical Society 74 (8-9), 867-883
  8. Marija Takic, Danijela K Ristic-Medic, Ljuba M Mandic, Marija Glibetic, Aleksandra Arsic, Jasmina Debeljak-Martacic, Gordana Ristic-Oddiano (2009) N-3 polyunsaturated acids in erythrocyte phospholipids are associated with insulin sensitivity in obese patients on a typical Serbian diet. Archives of biological sciences 61 (1), 37-43
  9. Maja D. Vitorović-Todorović, Catherine Koukoulitsa, Ivan O. Juranić, Ljuba M. Mandić, Branko J. Drakulić (2014) Structural modifications of 4-aryl-4-oxo-2-aminylbutanamides and their acetyl- and butyrylcholinesterase inhibitory activity. Investigation of AChE-ligand interactions by docking calculations and molecular dynamics simulations. European Journal of Medicinal Chemistry 81, 158-175.
  10. Vesna P. Stankov-Jovanović, Violeta D. Mitić, Marija D. Ilić, Ljuba M. Mandić, Snežana D. Nikolić-Mandić, (2012) Enzymatic kinetic method for determination of propranolol hydrochloride in pharmaceuticals based on its inhibitory effect on cholinesterase. Chemical Industry 66 (5), 677-684
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет