Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA BIOHEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Nastava i bodovi Istraživačke
grupe
Poslediplomci
i doktoranti
Laboratorije
i oprema
Projekti Publikacije
Katedre
Linkovi Da li ste znali?

Istraživačka grupa prof. Ljube M. Mandić

Kratak opis istraživanja:

α-Oksoaldehidi se u značajnim količinama stvaraju u dijabetesu, uremiji, oksidativnom stresu, pri inflamaciji i starenju. Reaguju sa amino- i guanidino-grupama na površini molekula proteina i dovode do stvaranja AGEs (advanced glycated end-products). Molekuli modifikovani α-oksoaldehidima utiču na ćelijske funkcije preko ekspresije gena, dovode do mikro- i makrovaskularnih komplikacija u dijabetesu, doprinose uzvodnoj regulaciji molekula inflamacije i molekula koji dovode do oštećenja ćelija (posle interakcija AGEs i receptora RAGE), dovode do umrežavanja proteina i apoptoze. Zbog izuzetno male zastupljenosti tiolne grupe na površini molekula proteina, njena uloga u modifikaciji i u umrežavanju proteinskih molekula je nedovoljno ispitana. Proizvodi reakcija karbonilovanja nisu dobro okarakterisani, kao ni posledice do kojih može doći zbog promene strukture i funkcije proteina. Osim toga, potrebno je sagledati mogućnosti primene ovih proizvoda kao markera patoloških stanja, ali i mogućnosti sprečavanja reakcija karbonilovanja koje dovode do njihovog stvaranja. Stoga je predmet naših istraživanja:

Istraživanja grupe su, takođe, fokusirana na ispitivanje antiholinesterazne aktivnosti jedinjenja sa skeletom amida aroilakrilnih kiselina: aktivnost 4-aril-4-okso-2-(N-aril/cikloalkil)butiramida prema biološkim metama relevantnim za Alchajmerovu bolest i za kontrolu Dermanyssus gallinae.

Izabrane publikacije:
  1. V. B. Jovanović, A. Z. Penezić-Romanjuk, I. D. Pavićević, J. M. Aćimović, Lj. M. Mandić, (2014) The influence of fatty acids on determination of human serum albumin thiol group. Analytical Biochemistry, 448, 50-57
  2. Jelena M. Acimovic; Vesna B. Jovanovic; Vesna Dimitrijevic Sreckovic; Ana Penezic-Romanjuk and Ljuba M. Mandic, (2013) Monitoring of the human serum albumin carbonylation level through determination of guanidino group content. Analytical Biochemistry 433, 162-167
  3. V. B. Jovanović, A. Z. Penezić-Romanjuk, I. D. Pavićević, J. M. Aćimović, Lj. M. Mandić, (2013) Improving the reliability of human serum albumin-thiol group determination. Analytical Biochemistry 439, 17-22
  4. Tamara Popović, Suncica Borozan, Ljuba Mandić, Aleksandra Arsić, Jasmina Debeljak Martačić, Vesna Vučić, Aleksandar Trbović, Marija Glibetić (2012) Fish oil supplementation improved liver phospholipids fatty acid composition and parameters of oxidative stress in male Wistar rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 96(6), 1020-1029
  5. Jelena M. Acimovic; Vesna B. Jovanovic; Milica R. Veselinovic; Vesna Dimitrijevic Sreckovic; Ljuba M. Mandic (2011) Method for monitoring of the protein amino group changes during carbonylation. Clin. Biochem. 44, 994-999
  6. Jelena M. Acimović, Bojana D. Stanimirović, Nina Todorović, Vesna B. Jovanović, Ljuba M. Mandić (2010) Influence of the microenvironment of thiol groups in low molecular mass thiols and serum albumin on the reaction with methylglyoxal. Chemico-Biological Interactions 188, 21-30
  7. Jelena Aćimović, Bojana Stanimirović, Ljuba Mandić (2009) The role of thiol group in protein modification with methylglyoxal. Journal of Serbian Chemical Society 74 (8-9), 867-883
  8. Marija Takic, Danijela K Ristic-Medic, Ljuba M Mandic, Marija Glibetic, Aleksandra Arsic, Jasmina Debeljak-Martacic, Gordana Ristic-Oddiano (2009) N-3 polyunsaturated acids in erythrocyte phospholipids are associated with insulin sensitivity in obese patients on a typical Serbian diet. Archives of biological sciences 61 (1), 37-43
  9. Maja D. Vitorović-Todorović, Catherine Koukoulitsa, Ivan O. Juranić, Ljuba M. Mandić, Branko J. Drakulić (2014) Structural modifications of 4-aryl-4-oxo-2-aminylbutanamides and their acetyl- and butyrylcholinesterase inhibitory activity. Investigation of AChE-ligand interactions by docking calculations and molecular dynamics simulations. European Journal of Medicinal Chemistry 81, 158-175.
  10. Vesna P. Stankov-Jovanović, Violeta D. Mitić, Marija D. Ilić, Ljuba M. Mandić, Snežana D. Nikolić-Mandić, (2012) Enzymatic kinetic method for determination of propranolol hydrochloride in pharmaceuticals based on its inhibitory effect on cholinesterase. Chemical Industry 66 (5), 677-684
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet