Распоред курсева Катедре за биохемију
на основним академским студијама на Хемијском факултету

Студијски програм "Биохемија"

Студенти студијског програма Биохемија могу да у оквиру наставе из предмета за које је задужена Катедра за биохемију остваре максимално 117 ЕСПБ од укупно 240 ЕСПБ.

Број часова по предметима у семестру представљен је збиром часова предавања, теоријских и лабораторијских вежби.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I   година 1 2
Увод у биохемију (1) 408A1 4  
1+1+2
II   година 1 2
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 401B1 12
4+0+7
 
Хемија природних производа 411B1 12  
4+0+7
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (2) 405B1 4  
0+4+0
III   година 1 2
Биохемија метаболизма 402B1 6
4+0+2
 
Експериментална биохемија 404B1 10
3+0+7
 
Ензимологија 431B1 7
2+1+4
 
Регулација биохемијских процеса 403B1 5  
2+0+2
Микробиологија са микробиолошком хемијом 412B1 7  
3+0+4
Примењена биокатализа (3) 436B1 6  
4+0+0
IV   година 1 2
Основи биотехнологије 413B1 8
3+0+5
 
Имунохемија 421B1 7
2+0+4
 
Патобиохемија 422B1 8
4+0+4
 
Токсиколошка биохемија (4) 424B1 7
3+0+4
 
Биохемија хране и исхране (4) 432B1 7
3+0+4
 
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (4) 433B1 7
3+0+4
 
Биотехнолошка и индустријска биохемија (5) 414B1 8  
2+0+6
Методе у клиничкој хемији (5) 423B1 8  
2+0+6
Инструменталне методе у биохемији (5) 434B1 8  
2+0+6
Огледи у настави биохемије (6) 435B1 6  
4+0+2

(*) - Изборни предмети

Студијски програм "Хемија"

Студенти студијског програма Хемија могу да у оквиру наставе из предмета за које је задужена Катедра за биохемију остваре максимално 13 ЕСПБ од укупно 240 ЕСПБ.

Број часова по предметима у семестру представљен је збиром часова предавања, теоријских и лабораторијских вежби.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
III   година 1 2
Хемија природних производа 411A2 7
3+0+3
 
IV   година 1 2
Биохемија 409H2 6
3+0+3
 
Студијски програми "Настава хемије" и "Хемија животне средине"

Студенти студијских програма Настава хемије и Хемија животне средине могу да у оквиру наставе из предмета за које је задужена Катедра за биохемију остваре максимално 14 ЕСПБ.

Број часова по предметима у семестру представљен је збиром часова предавања, теоријских и лабораторијских вежби.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
III   година 1 2
Хемија природних производа 411A2 7
3+0+3
 
Биохемија 409A2 7  
3+0+3