Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
201B2

Назив предмета:
Органска хемија 1

Школска година:

2020/2021.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

11

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Александра Д. Митровић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Деана Б. Андрић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Јована С. Јакшић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + три часа теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (4+3+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студенти овладају појмовима структуре и типова везивања органских једињења, номенклатуром органских молекула, основним стереохемијским појмовима, као и хемијском реактивношћу одређених класа органских једињења, као што су: алкани, алкени, алкини, алкил-халогениди, алкохоли и тиоли, етри и сулфиди, и да савладају технике пречишћавања, добијања и идентификације органских једињења.

Исход:

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да именују органска једињења, овладају појмовима киселости и базности, типовима везивања, да предвиде стереохемијске импликације реакција органских једињења и опишу механизам неких типичних органских реакција (адиција, нуклеофилна супституција, елиминација, молекулско премештање).

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, теоријске вежбе, обнављање и утврђивање градива путем квизова који се обављају једном или два пута недељно.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци - недељно.

Литература:

 • П. Волхарт, Н. Шор: Органска хемија - структура и функција, Дата статус, Наука, Београд
 • В. Павловић, Р. Марковић, А. Миловановић: Практикум из органске хемије (рецензиран текст)
 • Белешке предметног наставника, као и приказ предавања у електронском облику (PPT или PDF)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод у органску хемију
 2. Структура и особине органских молекула
 3. Алкани и циклоалкани
 4. Проучавање хемијских реакција
 5. Стереохемија I
 6. Стереохемија II
 7. Увод у алкил-халогениде, алкохоле, етре, тиоле и сулфиде
 8. Алкил-халогениди: нуклеофилна супституција и елиминација
 9. Алкени
 10. Реакције алкена
 11. Алкохоли и тиоли I: структура и синтеза
 12. Алкохоли II: реакције алкохола
 13. Етри, епоксиди, гликоли и сулфиди
 14. Алкини
 15. Увод у спектроскопију (кратак преглед)

Теоријске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Кристализација и одређивање тачке топљења.
 2. Дестилација (обична и фракциона).
 3. Дестилација воденом паром и под сниженим притиском.
 4. Хроматографија (на стубу и на танком слоју).
 5. Екстракција и изоловање (изоловање кофеина из чаја, вакуум сублимација).
 6. Испитивање растворљивости органских супстанци и квалитативна органска анализа.
 7. Алкани, циклоалкани и алкени (добијање метана и циклохексена, реакције, оксидација олеинске киселине).
 8. Алкил-халогениди (добијање бутил-бромида и терц-бутил-хлорида, реакције нуклеофилне супституције).
 9. Алкини и алкохоли (добијање ацетилена и ацетилида, оксидација алкохола и остале реакције).
 10. Анализа непознатог органског једињења.
 11. и 12. Стереохемија (појам хиралног објекта, рад са моделима).

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

60 поена

Thu Oct 1 11:57:44 2020

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет