Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС

за упис студената на мастер академске студије школске 2021/22. године
по програмима акредитованим у циклусу 2019-2020, сагласно Болоњској декларацији

- - -   Трећи уписни рок   - - -

[Vazno]   Коначна ранг-листа (по првој жељи)

[Info]   Општи услови конкурса   –   Универзитет у Београду (PDF, 1.9 MB)
План активности   (MS Word DOC, 13 KB)


После другог конкурсног рока, на Хемијском факултету је остало укупно 27 расположивих места (сва за самофинансирање) на следећим студијским програмима:

 1. Хемија - 11 места
 2. Биохемија - 3 места
 3. Хемија животне средине - 13 места

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије.

Мастер академске студије трају једну годину, а њиховим завршетком стиче се 60 ЕСПБ.

Цена годишње наставеза самофинансирајуће студенте, домаће држављане, износи 150.000,00 дин, док је школарина за стране држављане 3.000,00 EUR.

Кандидат страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским или енглеским језиком.

Услови за упис

За упис мастер академских студија потребно је најмање 240 ЕСПБ са студија првог степена - основних академских студија (bachelor with honours) и диплома основних студија (диплома првог степена), као и додатак дипломи.

Минимални услов за конкурисање за мастер академске студије јесте да је кандидат у претходном образовању стекао најмање 60 ЕСПБ у предметима из области хемијских или биохемијских наука.

Онда када је то потребно, за конкурс треба приложити и опис система високог образовања у време стеченог образовања наведеног у дипломи као додатак дипломи којим се доказује да на претходном нивоу постоји образовање у предметима из области хемијских или биохемијских наука еквивалентно 60 ЕСПБ према актуелним студијским програмом матичног факултета.

За кандидате који су завршили основне студије према Закону о високом образовању који је важио до 2005. године и који на дипломи немају уписан број ЕСПБ, приликом конкурисање треба приложити уверење о положеним испитима на основу ког ће Комисија извршити еквиваленцију према актуелним студијским програмом матичног факултета.

Кандидатима који су завршили први степен студија на другим факултетима сродних научних дисциплина, Комисија за мастер и докторске академске студије, после прегледа докумената и разматрања програма претходних студија, има право да одреди диференцијалне испите које кандидат мора да положи пре полагања испита са мастер академских студија.

Ближи услови уписа су дефинисани Правилником о мастер академским студијама Хемијског факултета.

Напомена

Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија које организује Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу у школској 2021/22. години имају особе које су претходне нивое образовања завршиле најкасније током школске 2020/21. године, тј. најкасније до 30. септембра 2021. године.

План активности

Пријемни испит

Полагање пријемног испита је предвиђено само у случају већег броја пријављених кандидата од предвиђеног броја за упис.

Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Хемије и Хемије животне средине на Хемијском факултету полажу заједнички пријемни испит из хемије. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије Биохемије на Хемијском факултету полажу пријемни испит из биохемије. Кандидат се при пријави на конкурс опредељује за студијски програм који жели да упише.

Рангирање

Бодовање и рангирање ближе је описано у Правилнику о мастер академским студијама.

Документа потребна за пријаву на Конкурс:

 1. попуњена пријава (може се преузети овде или се узима у Студентској служби Хемијског факултета) која обавезно треба да садржи потпис ментора;
 2. оверен препис дипломе основних студија (за кандидате који нису завршили Хемијски факултет Универзитета у Београду);
 3. уверење о положеним испитима на основним студијама, са бројем ЕСПБ код сваког испита;
 4. за кандидате који су основне студије завршили ван Републике Србије - решење Универзитета у Београду о извршеном признавању високошколске исправе ради наставка школовања (додатне информације су доступне овде);
 5. потврда о уплати за конкурс 5.000,00 динара на жиро-рачун Хемијског факултета (прималац: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд; жиро рачун број: 840-1817666-82, позив на број 750).

Документа потребна за упис:

 1. оригинал дипломе и додатка дипломе на увид;
 2. две фотографије (4,5 x 3,5 цм, једна се лепи на индекс, а друга на пријавни лист који се добија приликом уписа);
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. листа предмета које ће студент похађати, потписана од стране ментора
  формулари по студијским програмима:   хемија,   биохемија,   хемија животне средине   (PDF, по cca. 63 KB);
 5. индекс, правилно попуњен (купује се на Факултету);
 6. потврда о уплати трошкова уписа - индекс, осигурање и такса Универзитета у Београду (добија се у фотокопирници Хемијског факултета приликом куповине индекса);
 7. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
 8. уплата ЗПУ (опционо);
 9. за држављане Републике Србије: ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА;
  за иностране држављане: ВАЖЕЋИ ПАСОШ.
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет