Хемијски факултет Универзитета у Београду

уписује студенте у прву годину школске 2024/25. године
на студијске програме у сагласности са Болоњском декларацијом

Хемијски факултет уписује у прву годину основних и интегрисаних академских студија укупно 165 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 20 самофинансирајућих студената на следеће студијске програме:

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 75 5
Биохемија 45 5
Хемија животне средине 25 5
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 20 5
УКУПНО 165 20

[Upis na HF]

▹   Могу ли да се упишем на Хемијски факултет?

▹   Како да се пријавим на конкурс?

▹   Календар активности

▹   Како да се спремим за пријемни испит?

▹   Која су ми документа потребна за упис?

▹   Упис без пријемног испита

▹   Шта ако сам средњу завршио у иностранству?

▹   Шта ако сам припадник српске националне мањине из неке од суседних земаља?

▹   Шта ако сам особа са инвалидитетом?

▹   Шта ако сам припадник ромске националне мањине?

▹   Шта ако сам страни држављанин?

▹   Жалбе и рокови

▹   Додатне информације и формулари

За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон   011 / 333 66 78   (радним данима, од 9 до 15 часова) или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.