Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС

за упис студената на докторске академске студије школске 2021/22. године
по програмима акредитованим у циклусу 2019-2020, сагласно Болоњској декларацији

- - -   Трећи уписни рок   - - -

[Vazno]   Коначна ранг-листа трећег уписног рока (по првој жељи)

[Info]   Општи услови конкурса   –   Универзитет у Београду (PDF, 543 KB)
План активности   (MS Word DOC, 30 KB)


После другог конкурсног рока, на Хемијском факултету је остало укупно 30 расположивих места (све за самофинансирање):

 1. Хемија - 20 места (за самофинансирање)
 2. Биохемија - 10 места (за самофинансирање)

Студије на Хемијском факултету су акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Докторске академске студије трају три године, а њиховим завршетком стиче се 180 ЕСПБ.

Цена годишње наставеза самофинансирајуће студенте, домаће држављане, износи 204.000,00 дин, док је школарина за стране држављане 9.000,00 EUR.

Кандидат страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе: да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским или енглеским језиком.

Услови за упис

Докторске академске студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду могу да упишу кандидати који испуњавају све услове из једне од следећих тачака:

 1. завршене основне (bachelor with honours / bachelor) и мастер (master), односно интегрисане академске студије у укупном обиму од 300 ЕСПБ, најмање 90 ЕСПБ у предметима из области хемијских и биохемијских наука и укупна просечна оцена најмање 8,00;
 2. завршене основне (bachelor with honours / bachelor) и мастер (master), односно интегрисане академске студије у укупном обиму од 300 ЕСПБ, најмање 90 ЕСПБ у предметима из области хемијских и биохемијских наука, укупна просечна оцена мања од 8,00 и најмање један научни рад из области хемијских и биохемијских наука објављен у међународном часопису са SCI листе;
 3. завршене основне студије по законима који су важили до 2005. године - са дипломом без уписаних ЕСПБ (стечено звање еквивалентно звању мастер), најмање једна четвртина од укупно положених предмета из области хемијских и биохемијских наука, просечна оцена најмање 8,00;
 4. завршене основне студије по законима који су важили до 2005. године - са дипломом без уписаних ЕСПБ (стечено звање еквивалентно звању мастер), најмање једна четвртина од укупно положених предмета из области хемијских и биохемијских наука, просечна оцена на основним студијама мања од 8,00, и најмање један научни рад из области хемијских и биохемијских наука објављен у међународном часопису са SCI листе;

Ближи услови уписа су дефинисани Правилником о докторским академским студијама Хемијског факултета.

Напомена

Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија које организује Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу у школској 2021/22. години имају особе које су претходне нивое образовања завршиле најкасније током школске 2020/21. године, тј. најкасније до 15. октобра 2021 године.

План активности

Рангирање

Бодовање и рангирање ближе је описано у Правилнику о докторским академским студијама.

Потребна документа за пријаву на Конкурс:

 1. попуњена пријава (може се преузети овде или се узима у Студентској служби Хемијског факултета) која обавезно треба да садржи потпис ментора;
 2. оверен препис дипломе претходно завршених студија (за кандидате који нису завршили Хемијски факултет Универзитета у Београду);
 3. уверење о положеним испитима на претходно завршеним студијама, са бројем ЕСПБ код сваког испита;
 4. за кандидате који су претходне студије завршили ван Републике Србије - решење Универзитета у Београду о извршеном признавању високошколске исправе ради наставка школовања (додатне информације су доступне овде);
 5. потврда о уплати за конкурс 5.000,00 динара на жиро-рачун Хемијског факултета (прималац: Хемијски факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд; жиро рачун број: 840-1817666-82, позив на број 750).

Потребна документа за упис:

 1. оригинал диплома и додатака диплома на увид;
 2. две фотографије (4,5 x 3,5 цм, једна се лепи на индекс, а друга на пријавни лист који се добија приликом уписа);
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. листа предмета које ће студент похађати, потписана од стране ментора
  формулари по студијским програмима:   хемија,   биохемија   (PDF, по cca. 40 KB);
 5. индекс, правилно попуњен (купује се на Факултету);
 6. потврда о уплати трошкова уписа - индекс, осигурање и такса Универзитета у Београду (добија се у фотокопирници Хемијског факултета приликом куповине индекса);
 7. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
 8. уплата ЗПУ (опционо);
 9. за држављане Републике Србије: ВАЖЕЋА ЛИЧНА КАРТА;
  за иностране држављане: ВАЖЕЋИ ПАСОШ.
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет