ПРЕДЛОГ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ
ЗА ПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА КАНДИДАТА ЗА УПИС
НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ

(Одлука Проширеног деканског колегијума од 24. 3. 2023. године)

I   Општа матура
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40 %
2. Успех на испиту из српског / матерњег језика и књижевности 15 %
3. Успех на испиту из математике 15 %
4. Успех из једног од наведених предмета са Листе општеобразовних предмета: хемија, физика, биологија, географија (*) 30 %

(*) Најбољи резултат на тесту из хемије или физике или биологије или географије, независно од броја изборних предмета које је ученик полагао, вреднује се са 30%.
За упис на студијске програме ОАС Хемија, ОАС Хемија животне средине и ИАС Настава хемије вреднује се успех из хемије, физике, биологије или географије. За упис на студијски програм ОАС Биохемија вреднује се успех из хемије, физике или биологије.

II   Стручна матура
(образовни профили који јесу из области која има директну проходност;
списак профила је дат испод табеле)
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40 %
2. Успех на испиту из српског / матерњег језика и књижевности 15 %
3. Успех на испиту из математике (или хемијe, физикe, биологијe, географијe) (*) 15 %
4. Успех из теоријског дела стручног испита 30 %
III   Стручна / уметничка матура
(образовни профили који нису из области која има директну проходност)
1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40 %
2. Успех на испиту из српског / матерњег језика и књижевности 15 %
3. Успех на испиту из математике (или хемије, физике, биологије, географије) 15 %
4. Успех из једног од наведених предмета са Листе општеобразовних предмета: хемија, физика, биологија и географија (*) 30 %
Вредновање награда:

Кандидати који имају прву, другу или трећу награду на републичком такмичењу из календара такмичења Министарства просвете или учешће на међународном такмичењу из хемије, математике, физике или биологије током средњешколског образовања имају директну проходност за упис на ОАС и ИАС. Бодује се само једна диплома. Матурски испити не могу да буду замењени овим вредновањем.

Вредновање резултата врхунског спортисте у складу са Правилником о националној категоризацији врхунских спортиста Министарства за спорт и омладину РС, са 50 поена. Бодује се само један статус. Матурски испити не могу да буду замењени овим вредновањем.