Шифра предмета:
422B2
Назив предмета:
Молекулске основе патолошких стања

Школска година:

2023/2024.

Услови похађања:

402B2 / 402B1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Исидора И. Протић Росић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

Циљ курса Молекулске основе патолошких стања је да студент стекне нова знања везана за биохемијске поремећаје који доводе до настанка патолошких стања у организму. Кроз примере се изучавају урођени и стечени поремећаји који доводе до настанка болести. Да би се разумеле молекулске основе поремећаја изучавају се промене установљене на молекулском (ДНК, протеини) затим ћелијском нивоу, као и промене које се дешавају на нивоу ткива и организма у целини.

Исход:

Продубљено познавање молекулских основа одабраних патолошких процеса у циљу оспособњавања за самосталан истраживачки рад.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, колоквијуми, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th Ed.
 2. William J. Marshall, Stephen K. Bangert: Clinical Chemistry, 5th Ed.
 3. Kumar Abbas, Fausto Aster: Pathologic Basis of Disease, 8th Ed, Saunders, Elsevier.

Помоћна литература:

 • Одабрани ревијални радови.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Поремећаји метаболизма аминокиселина.
 • Поремећаји протеина плазме.
 • Поремећаји метаболизма угљених хидрата.
 • Поремећаји метаболизма липида и липопротеина.
 • Поремећаји микроелемената.
 • Поремећаји витамина.
 • Поремећаји еритроcита и хемоглобина. Поремећаји метаболизма порфирина.
 • Поремећаји хепатобилијарног система.
 • Поремећаји гастроинтестиналног система.
 • Поремећаји електролита. Кисело-базна равнотежа.
 • Поремећаји екскреторног система.
 • Поремећаји коштаног ткива.
 • Поремећаји имуног система.
 • Ензими у клиничкој дијагностици.
 • Онкологија и туморски маркери.
 • Акутне и хроничне инфламације.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Поремећаји у метаболизму аминокиселина и протеина.
 • Поремећаји у метаболизму угљених хидрата (дијабетес мелитус).
 • Поремећаји у метаболизму липида (кардиоваскуларне болести).
 • Поремећај у метаболизму електролита и минерала (болести костију).
 • Поремећаји метаболичких процеса у јетри (хепатобилијарне болести).
 • Поремећаји у анаболизму и катаболизму хема.
 • Непоротеинска азотна једињења.
 • Примена ензима у клиничкој дијагностици.
 • Овера вежби и раздуживање.

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

15 поена

Усмени испит:

50 поена