[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   COVIDTARGET

Врста пројекта:   COVID-19

Јединствена ознака (шифра) пројекта:   7551100

Интернет презентација пројекта:   https://www.covidtarget.rs/

Пројекат финансира:   Фонд за науку Републике Србије (Београд)

Установе реализатори истраживања:

  • Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду (Београд) – координација
  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – учешће

Предвиђено је да се пројекат реализује од 13. 1. 2021. до 13. 7. 2022.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Сања Глишић, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Циљ пројекта COVIDTARGET је пренамена лекова за превенцију и лечење COVID-19. Истраживања која ће се радити у оквиру овог пројекта су заснована на иновационој компјутерској методологији развијеној у Институту Винча. Овим путем одабрани кандидати за лекове, за које је предвиђено да би могли да делују на циљне протеине вируса SARS-CoV-2 биће прво експериментално тестирани у биохемијским есејима  да би се потврдило предвиђено деловање на сваки од изабраних терапијских циљева. Ови експерименти, који ће укључивати синтетичке неинфективне компоненте SARS-CoV-2 вируса, ће се радити на Хемијском Факултету, Универзитета у Београду. Коначна одлука о избору потенцијалног лека који ће бити спреман за клиничку студију  ће се донети после тестирања на ћелијским културама и животињским моделима болести COVID-19. Ови експерименти ће се вршити у сарадњи са Националном лабораторијом за предклиничке студије и Националном BSL3 лабораторијом Института за хумане инфекције и имунитет у Галвестону Универзитета у Тексасу која је истовремено и америчка референтна лабораторија за SARS-CoV-2 вирус.

Резултати пројекта COVIDTARGET ће омогућити одабир нетоксичних и јефтиних одобрених лекова који ће бити спремни за клиничко испитивање.

Методологија пројекта COVIDTARGET и добијени резултати послужиће као основ за развој платформе за проучавање нових патогена и откривање нових лекова и лекова за пренамену. Овај приступ ће повећати национални капацитет за одговор на будуће епидемије и пандемије.

[Graficki apstrakt projekta 1]