Списак профила у средњем образовању
који имају директну проходност за упис на ОАС Хемија,
ОАС Хемија животне средине и ИАС Настава хемије

Листа стручних профила за које постоје стандарди квалификација

Подручје рада Област у оквиру подручја рада Образовни профил
Геологија, рударство и металургија Геологија Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију
Геологија, рударство и металургија Геологија Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
Геологија, рударство и металургија Рударство Рударски техичар за припрему минералних сировина
Геологија, рударство и металургија Рударство Рударски техничар
Геологија, рударство и металургија   Техничар за рециклажу
Геодезија и грађевинарство Грађевинарство Архитектонски техничар
Геодезија и грађевинарство Грађевинарство Грађевински техничар
Геодезија и грађевинарство Грађевинарство Грађевински техничар за хидроградњу
Геодезија и грађевинарство Грађевинарство Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
Геодезија и грађевинарство Грађевинарство Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
Геодезија и грађевинарство Геодезија Геодетски техничар-геометар
Машинство и обрада метала   Техничар оптике
Машинство и обрада метала   Машински техничар моторних возила
Машинство и обрада метала   Техничар машинске енергетике
Машинство и обрада метала   Бродомашински техничар
Машинство и обрада метала   Машински техничар за компјутерско конструисање
Машинство и обрада метала   Машински техничар мерне и регулационе технике
Машинство и обрада метала   Техничар за роботику
Машинство и обрада метала   Техничар грејања и климатизације
Машинство и обрада метала   Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
Машинство и обрада метала   Техничар мехатронике
Машинство и обрада метала   Авио-техничар за ваздухоплов и мотор
Машинство и обрада метала   Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
Машинство и обрада метала   Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
Машинство и обрада метала   Мехатроничар за радарске системе
Машинство и обрада метала   Мехатроничар за ракетне системе
Машинство и обрада метала   Машински техничар за репаратуру
Машинство и обрада метала   Авио-техничар
Машинство и обрада метала   Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
Електротехника Електротехника и машинство Електротехничар мехатронике
Електротехника Електротехника Електротехничар електронике
Електротехника Електротехника Електротехничар рачунара
Електротехника Електротехника Електротехничар информационих технологија
Електротехника Електротехника Електротехничар енергетике
Електротехника Електротехника Електротехничар процесног управљања
Електротехника Електротехника Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
Електротехника Електротехника Електротехничар електромоторних погона
Електротехника Електротехника Електротехничар телекомуникација
Електротехника Електротехника Електротехничар електронике на возилима
Електротехника Електротехника Администратор рачунарских мрежа
Електротехника Електротехника Електротехничар мултимедије
Електротехника Електротехника Електротехничар аутоматике
Електротехника Електротехника Електротехничар обновљивих извора енергије
Саобраћај Саобраћај Техничар вуче
Саобраћај Саобраћај Наутички техничар - речни смер
Саобраћај Саобраћај Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
Шумарство и обрада дрвета Шумарство Шумарски техничар
Шумарство и обрада дрвета Обрада дрвета Техничар за финалну обраду дрвета
Пољопривреда, производња и прерада хране Пољопривреда Пољопривредни техничар
Пољопривреда, производња и прерада хране Пољопривреда Зоотехничар
Пољопривреда, производња и прерада хране Пољопривреда Виноградар-винар
Пољопривреда, производња и прерада хране Производња и прерада хране Прехрамбени техничар
Пољопривреда, производња и прерада хране Производња и прерада хране Техничар за биотехнологију
Текстилство и кожарство Текстилство Техничар моделар одеће
Текстилство и кожарство Текстилство Текстилни техничар
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Хемијски лаборант
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Хемијско - технолошки техничар
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за полимере
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за прераду нафте и гаса
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за рециклажу
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за заштиту животне средине
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар за графичку припрему
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар штампе
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар графичке дораде
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Фотограф
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар за обликовање графичких производа
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
Здравство и социјална заштита   Медицинска сестра техничар
Здравство и социјална заштита   Гинеколошко акушерска сестра
Здравство и социјална заштита   Педијатријска сестра техничар
Здравство и социјална заштита   Козметички техничар
Здравство и социјална заштита   Физиотерапеутски техничар
Здравство и социјална заштита   Стоматолошка сестра техничар
Здравство и социјална заштита   Зубни техничар
Здравство и социјална заштита   Фармацеутски техничар
Здравство и социјална заштита   Лабораторијски техничар
Здравство и социјална заштита   Медицинска сестра васпитач
Здравство и социјална заштита   Санитарно еколошки техничар
Природно-математичко   Хидролошки техничар
Природно-математичко   Метеоролошки техничар

Листа стручних профила за које још нису припремљени стандарди квалификација и за које ће се стручни део матурског испита организовати на нивоу школе

Подручје рада Област у оквиру подручја рада Образовни профил
Геологија, рударство и металургија Металургија Техничар за добијање метала
Геологија, рударство и металургија Металургија Техничар за контролу у металургији
Машинство и обрада метала   Машински техничар
Хемија, неметали и графичарство Графичарство Техничар припреме графичке производње

Листа нових стручних профила - уписани ученици ће полагати матуру почев од 2025/26.

Подручје рада Област у оквиру подручја рада Образовни профил
Машинство и обрада метала   Техничар за индустријску роботику
Хемија, неметали и графичарство Хемија и неметали Техничар за оперативну форензику