Менично покриће за студентске кредите

Поштоване колегинице и колеге,

Студенти који су остварили право на кредит или стипендију за школску 2022/23. годину треба да отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit банке, који је бесплатан, а на који ће им новац бити уплаћиван. За отварање рачуна потребан је оверен индекс и важећа лична карта.

Студенти којима је први пут одобрен кредит остварују право на исти уколико обезбеде менично покриће. Потребна су следећа документа:

  • изјава жиранта (Oбразац бр. 6, који можете преузети у оквиру овог обавештења), попуњена и оверена према упутству на полеђини обрасца;
  • копијa важеће личнe карте жиранта или очитани подаци ако је ЛК са чипом;
  • меница на неограничен износ (купити у банци, попунити и потписати према упутству на полеђини обрасца бр. 6).

ВАЖНО: рукопис на предњој и задњој страни менице НЕ СМЕ да буде идентичан, банка ће одбити овако попуњену меницу.

Документација за менично покриће ће бити прикупљана у периоду од 30.1. - 11.2.2023. године у просторији Студентске службе.

Ваша Студентска служба