Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pretraga:      Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

Petak, 30. 9. 2022. na Virtuelnom sajmu obrazovanja<br>Na koji ćeš faks GA No. 965173

Najnovije vesti

• Upišite master akademske studije na HF!

• Predavanje prof. Jelene Munćan

• Svečani prijem brucoša i početak nastave u 2022/23.

• Studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika za letnji semestar 2021/22.

• Rad Jovane Araškov na naslovnoj strani CrystEngComm

• Circle U. vebinari za nastavnike i saradnike o digitalnoj nastavi

• Prijava za osmu konferenciju mladih hemičara Srbije

• Poseta školi J. J. Zmaj u Pančevu

• Otvaranje poziva za prijavu za studentske treninge i prakse u inostranstvu

• Škola o ugljeničnim nanomaterijalima

• ERC Mentoring Initiative - Call for Applications

• Utisci asistenata sa konferencije u Lisabonu

• Otvoren poziv za učešće na takmičenje pod nazivom "Circle U. Challenge"

• Nagrada Docent dr Milena Dalmacija

• Upis školske 2022/23. godine za OAS/IAS

• Rok za plaćanje školarine

• Analitička hemija na studijama Hemije životne sredine

• 22nd European Meeting on Environmental Chemistry

• VAŽNO! - Izmena plana aktivnosti u konkursu za upis na DAS 2022/23.

• Novi uspeh naših naučnika

• Novi broj časopisa Pozitron

• Volontiranje u kampu za decu "Moj super raspust"

• Gostovanje Isidore Protić Rosić u Beogradskoj hronici

• Otvoreni su pozivi za ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant

• Poziv za članstvo – KMHS

• Stručna praksa studenata Hemijskog fakulteta

• Programi instituta EIT Food

• Prodekan za nastavu - letnji semestar 2021/22

• Radno vreme studentske službe

• Obavezne zahvalnice za sve publikacije koje finansira MPNTR za 2022. godinu

• Poziv iz okvira Horizon EUROPE za "Hop On" akcije

 

Interne vesti i dopisi

O Fakultetu

• Obrazovna i naučna delatnost

• Organizaciona i upravljačka struktura

• Zakon o visokom obrazovanju i propisi Fakulteta

• Istorija Fakulteta

• Zbirka velikana srpske hemije

• Repozitorijum Hemijskog fakulteta - Cherry

• Biblioteka

• Izdavačka delatnost HF

• Javne nabavke

• Kontakt informacije (uprava) i kako doći do nas

 

Katedre i centri

• Katedra za analitičku hemiju

• Katedra za biohemiju

• Katedra za nastavu hemije

• Katedra za opštu i neorgansku hemiju

• Katedra za organsku hemiju

• Katedra za primenjenu hemiju

• Inovacioni centar HF

• Centar za molekularne nauke o hrani

 

Studije

• Put studiranja na HF

• Osnovne i integrisane akademske studije

• Master akademske studije

• Doktorske akademske studije

• Stari studijski programi

• Studenti koji su završili HF

• Odbranjene doktorske disertacije

• Evropski sistem prenosa bodova (ESPB)

• Usavršavanje za nastavnike hemije

• Studentske organizacije

• Studentska služba

 

Upis na Fakultet

• Konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije 2022/23. - treći rok

• Konkurs za upis na master akademske studije 2022/23.

• Konkurs za upis na doktorske akademske studije 2022/23.

• Opšti uslovi za upis na Hemijski fakultet

• Cenovnik studija

• Zadaci za spremanje prijemnog ispita

Naučnoistraživački
rad
  Svi nastavnici i saradnici   Rasporedi aktivnosti
i ispitni rokovi
  Rezultati prijemnih
ispita i rang-liste
BU SHD BDS KMHem IHTM
Univerzitet
u Beogradu
Srpsko hemijsko društvo Biohemijsko društvo Srbije Klub mladih
hemičara Srbije
Institut za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju

Pratite nas na društvenim mrežama:   [Instagram]   [Facebook]   [Twitter]   [YouTube]


FoodEnTwin

Projekat "Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim 'omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine" se finansira od strane Evropske unije u okviru istraživačkog i inovacijskog programa Horizont 2020 pod ugovorom br. 810752, a njegova realizacija je započela 1. septembra 2018.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti za molekularne nauke o hrani, i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacioni kapacitet omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem -omiks tehnologija (proteomiks, lipidomiks, transkriptomiks, alergomiks i metalomiks) i eksperimentalnih životinjskih modela.

IMPTOX, Horizon 2020 Project, GA No. 965173

U savremenom dobu postoji hitna potreba za razumevanjem uticaja mikro- i nano-plastičnih čestica koje zagađuju hranu i životnu sredinu kao i njihovog rizika na zdravlje ljudi. Projekat: Inovativna analitička platforma za istraživanje efekta i toksičnosti mikro- i nano- plastika u kombinaciji sa zagađivačima životne sredine na rizik od alergijske bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji ima za cilj stvaranje međupredmetne platforme za dizajniranje pogodnih analitičkih pristupa za određivanje obima problema u životnoj sredini i uticaja na naše zdravlje procenom uticaja mikro- i nano- plastičnih čestica unetih udisanjem i/ili gutanjem, a kontaminiranih metalima, alergenima, patogenim bakterijama i toksinima, na alergijske reakcije.

Ishod ovog inovativnog projekta uključuje: nove alate za otkrivanje mikro- i nano-plastičnih čestica; poboljšano razumevanje efekata mikro- i nano-plastičnih čestica u kombinaciji sa kritičnim zagađivačima u vazduhu, vodi i hrani na zdravlje ljudi i otkrivanje biomarkera; povećanu svest o riziku na bolesti usled mikro- i nano- plastičnih čestica i zagađivača; poboljšane strategije komunikacije između nauke i relevantnih zainteresovanih strana i doprinos zdravstvenim ciljevima Evropske strategije za plastiku u kružnoj ekonomiji; naučne podatke relevantne za politiku u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i procena rizika i na nacionalnom nivou i nivou EU za kreatore politika.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet