Лоша пракса паљења гума

Паљење гума је једна изузетно опасна пракса са погубним последицама по људско здравље и квалитет животне средине. Чак је и лаику са обичним чулом вида и мириса очигледно да чађав, смрдљив дим који настаје током сагоревања гума не може бити безбедан за удисање.

Хемичари који се баве животном средином имају одговоре на сва кључна питања везана за овај проблем. Какав је хемијски састав гума и како он утиче на њихово сагоревање? Који гасови и честице настају у пламену? Колико су опасни и каква је њихова даља судбина у животној средини? Који су механизами њиховог деловања на људско здравље и како се можемо најбоље заштитити? Могу ли се гуме уништити на безбедан начин?

Одговоре на ова и још више других важних питања ће имати ученици који упишу студијски програм Хемија животне средине на Хемијском факултету. Међутим, наш факултет има још један изузетно важан смер. Студијски програм Настава хемије након вести као што је ова о паљењу гума делује важније него икад, јер очигледно није довољно само поседовати знање о томе колико је нешто што не смемо да радимо опасно. Неопходни су нам и нови посвећени, харизматични млади људи који ће се усавршавати како да на најбољи начин образују друге, јер верујемо да нико није паљењем гума угрожавао здравље људи из зле намере, већ из незнања.

Ситуације попут ових у којима се намерно емитује невероватна количина токсичних и канцерогених супстанци најбоље илуструје да наши животи чак и буквално зависе од рада постојећих и будућих едукатора на пољу хемије и животне средине.

Прилог РТС-а на ову тему можете наћи на линку:
www.rts.rs/page/magazine/ci/story/2950/priroda/5082869/paljenje-guma-deponija-zagadjenje-vazduha.html

[Paljenje guma]