Пројекат ALG2MEAT - Свеобухватна платформа за одабир и производњу екстраката алги за ефикасну замену серум-албумина у узгоју меса

Свеобухватна платформа за одабир и производњу екстраката алги за ефикасну замену серум-албумина у узгоју меса (ALG2MEAT - пројекат америчког Good Food Institute)

Критични изазов у истраживањима могућности узгоја вештачког меса је развој алтернатива феталном говеђем серуму као извору микро- и макро-нутријената и других неопходних компоненти у ћелијским медијумима. Екстракти алги су богати фикобилипротеинима, витаминима, есенцијалним масним киселинама и минералима. Циљ нашег пројекта је да свеобухватно испитамо око 50 врста алги и конципирамо екстракте алги који би били део ћелијских медијума за будућу производњу вештачког меса. Оригинални мултидисциплинарни приступ комбинује обраду екстраката под високим притиском, биофизичке методе карактеризације, in silico студије молекулског докинга и динамике, методе ћелијске биологије и биотехнологије, са задатком откривања и детаљне анализе кључних састојака екстраката алги потребних за успешну замену серум-албумина у медијумима. Очекивани резултат је економична оптимизација производње екстраката алги као подесних састојака ћелијских медијума за узгој вештачког меса.

За реализацију пројекта формирана је мрежа партнерских институција: Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Србија (носилац пројекта), Национални центар за истраживање рака (Србија), лабораторија Léon Brillouin (CEA-CNRS, Француска) и компанија Greensea (Француска). Финансијер пројекта, у трајању од 24 месеца и укупне вредности 240.000 америчких долара, је Good Food Instutute (Сједињене Aмеричке Државе). Истраживачи на пројекту из Србије су: др Симеон Минић (руководилац пројекта), др Никола Глигоријевић, др Марија Стојадиновић, др Маја Крстић Ристивојевић, др Татјана Срдић Рајић, др Милош Милчић, Лука Величковић, Николина Сибинчић и др Милан Николић.

[Logotip projekta Alg2Meat]