Студијска путовања у Француску и Шпанију преко пројекта PFAStwin

Пројекат PFAStwin отвара могућност младим истраживачима и запосленима на Хемијском факултету да проведу месец дана у једној од партнерских институција у Шпанији или Француској:

  • Spanish National Research Council, Institute of General Organic Chemistry, Madrid
  • Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Orleans.

Списак понуђених тема, процедура и формулар за пријаве се могу наћи на сајту пројекта PFAStwin, а више информација о семинарима и обукама које ће организовати и у будућности можете добити пратећи њихове друштвене мреже:

www.pfastwin.org/news/short-term-exchanges-application-open

Међународни Horizon пројекти као што је PFAStwin одлично илуструју не само да је Хемијски факултет препознат као институција којој се могу поверити средства европских фондова ради спровођења истраживања у најактуелнијим областима хемије, већ и да је у питању институција која континуирано подстиче и подржава усавршавање својих запослених, а поготову најмлађих истраживача.

Захваљујући оваквим иницијативама очекујемо не само да ћемо одржати висок ниво квалитета наше наставе и научних истраживања, већ и да ћемо наставити да га подижемо и у будућности.

[Short term exchanges]