Још један рад наших истраживача у врхунском часопису

Наше колеге са Хемијског факултета, Андреј Кукурузар, Слађана Ђурђић и Далибор Станковић су у сарадњи са истраживачима са ИХТМ-а (Биљаном Дојчиновић и Филипом Влаховићем који је уједно и први аутор) и Института Винча (Милошем Огњановићем и Братиславом Антићем) остварили изузетно научно достигнуће. Објавили су рад у престижном часопису Applied Catalysis B: Environmental, чији је импакт фактор тренутно већи 24, што га сврстава на место првог часописа на свету за област инжињерства животне средине и трећег од укупно 143 часописа из облсти хемијског инжењерства.

Објављивање радова у овако утицајним часописима представља невероватан успех и сведочи о томе да је могуће бавити се хемијом на врхунском нивоу и у Србији. При том је у питању прилично млад тим научника који ће сигурно имати још већа достигнућа у будућности, а надамо се да ће им се ускоро придружити и многи изузетни садашњи и будући студенти нашег Факултета.

Рад испитује могућности вишенаменске употребе наноматеријала који је добијен контролисаном синтезом - увођење темплата у почетним фазама синтезе са циљем конктролисања морфологије материјала. Морфологија и електрокаталитичке особине добијеног Eu:MnWO4 су детаљно испитане. Изузетне карактеристике материјала су показале потенцијалну примену у процесима пречишћавања вода контаминираних етидијум бромидом, истовремено пратећи ток процеса електрохемијским сензором који је развојен на основи истог материјала. Експериментални подаци су надограђени теоријским увидима које су обезбедили ДФТ прорачуни уз предложени механизам оксидације етидијум бромида.

Рад се може наћи на следећем линку:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337323004629?dgcid=author

[Shema sinteze]

[Naslovna strana rada]