Избор др Мариа Златовића у звање редовног професора

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Марио Златовић, дипл. хемичара, ванредног професора ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.