Избор др Бранке Дражић у звање ванредног професора на Фармацеутском факултету

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду је расписао конкурс за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Општа и неорганска хемија. Кандидат је др Бранка Дражић, доцент Фармацеутског факултета.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.