SECURE - оснаживање истраживача на њиховом каријерном путу

Недавно је са радом започела нова иницијатива мреже европских партнерских организација, пројекат SECURE, чији је главни фокус на развоју нових приступа у оснаживању истраживача и научника на њиховом каријерном путу.

Током свог двогодишњег трајања, пројекат ће произвести сопствени оквир за бављење актуелним проблемима са којима се већина истраживача у каријери данас сусреће, као и имплементирати три пилот програма за тестирање иновативних модела за стварање одрживијих каријера.

Пројекат тражи начине за ефикасно превазилажење прекарности, несигурности и неизвесности у каријерама истраживача и научника, као и моделе за побољшање шанси за напредовање у каријерама које ће бити одрживе.

Позивамо Вас да пратите и истражите званичне странице пројекта SECURE:

[SECURE platforma]