Најцитиранији научници са Хемијског факултета

Пет најцитиранијих научника са Хемијског факултета

Осим наставом и сталним побољшавањем предавања и лабораторијских вежби, наставно и научно особље Хемијског факултета бави се изврсном науком.

У прошлој години остварили смо сјајне резултате, а неке од наших најцитиранијих колега и колегиница су:

Број цитата (у заградама) означава колико пута су други истраживачи навели научне публикације наших научника и научница, зато што их сматрају вредним и поузданим.

Иако само ове бројке не могу да прикажу комплексност и разноврсност истраживања наших запослених, не можемо да не честитамо онима који се издвајају.

[Najcitiraniji naucnici sa HF]