Наградни конкурс Фонда Ненада М. Костића

Фонд Ненада М. Костића је расписао наградни конкурс за најбоље дипломске или мастер радове из свих области чисте и примењене хемије.

Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке улази у двадесет трећу годину рада на корист науке и наставе у Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској, и Црној Гори. Фонд намерава да награди ауторе и похвали менторе двају најбољих радова одбрањених у периоду од 1. априла 2023. до 31. марта 2024. године. Новчане награде износиће 1150 односно 1000 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника. Фонд намерава да додели и једну ванконкурсну награду од 1150 евра по своме избору, без пријављивања кандидата.

Конкурс траје од 15. фебруара до 5. априла 2024. године. Кандидати се на конкурс пријављују сами, формуларом који се налази у прилогу објаве конкурса. Пријаву и обавезне прилоге послати на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Фонд намерава да додели награде и похвале у другој половини маја на Универзитету у Нишу. Датум и место планиране свечаности биће објављени накнадно. Награђени кандидати и похваљени ментори обавезни су да присуствују свечаности. Добитници награда изложиће своје радове у предавањима од по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже унапред биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на пријем у част награђених и похваљених.

Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од др Татјане Ж. Вербић: телефон 063/255-356, е-адреса: tatjanad@chem.bg.ac.rs или од председника и оснивача Фонда, др Ненада М. Костића, чија е-адреса је nen.m.kos@gmail.com.

[Fond Nenada M. Kostica]