Докторати

28. 11. 2022.
Лидија Ралевић - пријава теме за израду докторске дисертације

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Лидије Р. Ралевић, мастер професора хемије, под насловом:

Ефективност асинхроног и синхроног онлајн учења на изграђивање значења појма растварање код ученика седмог разреда основне школе

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


28. 11. 2022.
Ивана (Добрица) Микавица - Извештај комисије о научној заснованости теме

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије о научној заснованости теме за израду докторске дисертације кандидата Иване (Добрица) Микавице, мастер хемичара, под насловом:

"Утицај микропластике у земљишту на мобилност макроелемената и микроелемената у систему земљиште - лековита биљка Capsella bursa-pastoris ( L.) Medik."

Извештај комисије биће доступан јавности 10 дана од  објављивања на сајту Факултета.