Конкурси и избори

6. 6. 2024.
Избор Милице Црноглавац Поповић у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада Милице Црноглавац Поповић, дипл. хемичара и мастер биохемичара, истраживача-приправника ХФ, кандидата за избор у звање истраживач-сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


22. 5. 2024.
Избор Наталије Андрејевић у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада Наталије Андрејевић, мастер биохемичара, кандидата за избор у звање истраживач-сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.