Конкурси и избори

29. 3. 2023.
Избор др Марије Илић у звање ванредног професора на Рударско-геолошком факултету

Рударко-геолошки факултет у Београду је расписао конкурс за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Марија Илић, дипл. физикохемичар, доцент Рударско-геолошког факултета.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


10. 3. 2023.
Избор др Тафаџве Касекеа у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Тафаџве Касекеа, доктора наука о храни, кандидата за избор у звање истраживач-сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


1. 3. 2023.
Избор др Александра Стојсављевића у звање виши научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Александра Стојсављевића, дипл. биохемичара и мастер хемичара, научног сарадника Иновационог центра Хемијског факултета у Београду, кандидата за ибор у звање виши научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.