Конкурси и избори

22. 9. 2023.
Избор др Катарине Смиљанић у звање научни саветник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Катарине Смиљанић, дипл. биохемичара, вишег научног сарадника ХФ, кандидата за избор у звање научни саветник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


7. 9. 2023.
Избор Соње Зрилић у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену научног и стручног рада Соње Зрилић, мастер физикохемичара, истраживача приправника Иновационог центра ХФ, кандидата за избор у звање истраживач сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.