О Збирци

[U Zbirci]

Збирка великана српске хемије је посвећена чувању универзитетског наслеђа из области хемије. Од оснивања, Збирка је усмерена на посетиоце, пре свега на ученике и студенте, али и на стручњаке из разних области, као и публику која је заинтересована за универзитетске тековине из области хемијских наука.

Сачувано благо - оригинална документа и опрема прве хемијске лабораторије на Лицеју и Великој школи јесте драгоцено сведочанство о развоју хемије у Србији. Оно истовремено сведочи о томе да су се, упркос свим пустошењима, трагови прошлости сачували од заборава, да ће се надаље брижљиво чувати од неумитног хода времена под окриљем Хемијског факултета.

Отворена је 21. октобра 2002. године поводом 130 година од доласка Симе Лозанића на Катедру хемије Велике школе. Оснивач Збирке је проф. др Снежана Бојовић, а аутори поставке су Снежана Бојовић и Адела Магдић, виши кустос Музеја науке и технике у Београду. Збирка великана српске хемије је део Заједнице научно-техничких музеја од 2003. и налази се у бази података UMAC-a (Worldwide Database of University Museums and Collections - Светска база података о универзитетским музејима и збиркама).

Године 2017. је 58 предмета из Збирке великана српске хемије утврђено као културно добро решењем Музеја науке и технике.

Последњу обухватнију ревизију фонда Збирке 2017. и 2018. године урадила је Зора Атанацковић, виши кустос Музеја науке и технике.

О историји Хемијског факултета Универзитета у Београду прочитајте овде.

Мисија

Циљ ангажованих у Збирци великана српске хемије је развијање радозналости и разумевања друштва о значају почетака изучавања хемије у Србији. Овај циљ се остварује осмишљавањем образовних програма и учествовањем у научним конференцијама и културним манифестацијама.

Збирка великана српске хемије је специјализована за чување, процену и излагање културног наслеђа из области хемије, научног развоја хемије и приказа наставних учила.

Збирка великана српске хемије подржава истраживање и подучавање у области хемије и других природних наука. Подстиче се интересовање на културно наслеђе у области хемије и приступ свим заинтересованим странама за садржај чуван у Збирци великана српске хемије.

Контакт

Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11000 Београд

Улаз Б, приземље, десно од Великог хемијског амфитеатра

E-mail: zbirka@chem.bg.ac.rs

Интернет-страница: www.chem.bg.ac.rs/muzej/

Контакт-особа је Слађана Савић

Више информација - Посете

Руководиоци и сарадници

Руководилац Збирке се бира на седници Наставно-научног већа Хемијског факултета.

Из Управе Хемијског факултета за Збирку је надлежан продекан за науку (проф. др Драгана Милић), по функцији.

Важни документи и публикацијеМедији о нама

О Збирци:
О Отвореним лабораторијама
О Ноћи музеја
О изложби Лабораторија великана - наслеђе српске хемије
О манифестацији Тамо где наука почиње