O Fakultetu

• Obrazovna i naučna delatnost

Ciljevi HF

• Organizaciona i upravljačka struktura

• Zakon o visokom obrazovanju i propisi Fakulteta

• Istorija Fakulteta

• Svi naši dekani

• Međunarodna naučna saradnja

• Biblioteka

• Izdavačka delatnost HF

Novi naslovi Izdavačkog centra HF

• Javne nabavke

• Kontakt informacije (uprava) i kako doći do nas

Katedre i centri

• Svi nastavnici i saradnici HF

Svi naši dekani

Svi nastavnici koji su nekad radili na HF

• Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Zaposleni

Materijal za predavanja i vežbe

Da li ste znali?

• Katedra za organsku hemiju

Zaposleni

Istraživačke grupe

• Katedra za analitičku hemiju

Zaposleni

Laboratorije i oprema

Projekti

Udžbenici i praktikumi

Linkovi i novosti

• Katedra za biohemiju

Zaposleni

Nastava i bodovi

Istraživačke grupe

Laboratorije i oprema

Projekti

Publikacije

Linkovi

Da li ste znali?

• Katedra za primenjenu hemiju

Zaposleni

Laboratorije i oprema

Nastava i bodovi

Projekti

Istorija Katedre

Publikacije Katedre

Linkovi

Da li ste znali?

Novosti

• Katedra za nastavu hemije

Zaposleni

Projekti

Publikacije

Postanite profesor hemije

• Inovacioni centar HF

Zaposleni

Javne nabavke

Naučno-stručne publikacije

Projekti

• Centar za molekularne nauke o hrani

Događaji

Osnovna dokumenta Centra

Oprema

Studije

• Put studiranja na HF

• Osnovne i integrisane akademske studije

Hemija

Biohemija

Hemija životne sredine

Nastava hemije

• Master akademske studije

Hemija

Biohemija

Hemija životne sredine

• Doktorske akademske studije

Hemija

Biohemija

• Stari studijski programi

• Evropski sistem za prenos bodova (ESPB)

• Usavršavanje za nastavnike hemije

• Rok za završetak studija po starom zakonu

• Rasporedi aktivnosti i ispitni rokovi

Naučnoistraživački rad

• Istraživačke grupe

• Reprezentativni projekti

• Oprema za uslužne analize

• Letnje škole i obuka

• Naši rezultati i uspesi

Kako postati student HF

• Konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije

• Konkurs za upis na master akademske studije

• Konkurs za upis na doktorske akademske studije

• Rezultati prijemnih ispita i rang-liste

• Opšti uslovi za upis na Hemijski fakultet

• Cenovnik studija

• Vrednovanje državne mature

• Zadaci za spremanje prijemnog ispita

Studentske organizacije

• Studentski parlament

• Časopis "Pozitron"

• Centar za naučnoistraživački rad studenata

• Volonterski centar

• Centar za sport

• Promocija "Tamo gde nauka počinje" 2015.

• Promocija "Tamo gde nauka počinje" 2016.

• Promocija "Tamo gde nauka počinje" 2017.

Zbirka velikana srpske hemije

• O Zbirci

• Posete

• Galerija

• Kolekcije

• Podržite nas

• Preporučujemo

Linkovi

• Bezbednosni listovi za hemikalije