Upis 2023/24. godine

Za sve ostale informacije, obratite se Studentskoj službi Hemijskog fakulteta
na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs
ili na telefon:   011 / 333 66 78   (od 9 do 15 časova).