Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA BIOHEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Nastava i bodovi Istraživačke
grupe
Poslediplomci
i doktoranti
Laboratorije
i oprema
Projekti Publikacije
Katedre
Linkovi Da li ste znali?

Istraživačka grupa doc. dr Natalije Polović

Infektivna oboljenja su kroz istoriju desetkovala evropsku populaciju u više navrata, razvijala su se usled loših sanitarnih uslova života i nedostatka adekvatnog tretmana (kuga, crna smrt, kolera, španska groznica, tuberkuloza, antraks). Na početku trećeg milenijuma iste bolesti ponovo uzimaju mah. Humane bolesti povezane sa bakterijskim infekcijama danas predstavljaju jedan od vodećih uzročnika smrtnosti. Usled sve češće pojave bakterija rezistentnih na antibiotike predviđa se da će se ovaj trend nastaviti i pojačavati u predstojećim godinama.

Naša istraživačka grupa se bavi identifikacijom i karakterizacijom biljnih i sisarskih proteina koji poseduju baktericidnu aktivnost u cilju razvijanja preparata za tretman perzistentih bakteriskih infekcija čiji su izazivači višestuko otporni na antibiotike. Identifikovanje proteina koji su deo urođenog imunskog odgovora i ispitivanje i karakterisanje njihovih interakcija sa determinantama patogenosti bakterija može baciti novo svetlo na urođene mehanizme odbrane i predstavljati moćnu alternativu konvencionalnim terapijama. U toku su i ispitivanja hladne stabilnosti (denaturacije, agregacije) ovih proteina u cilju pronalaženja optimalnih uslova za čuvanje preparata, kao i identifikacija i proizvodnja enzima koji bi omogućili lakši prodor terapeutskih komponenti kroz vezivno tkivo.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet