[Slika br. 631]

Сексуално узнемиравање на Хемијском факултету се не толерише, без обзира ко је жртва и ко је починитељ.

Сексуално узнемиравање сваки нежељени вербални, невербални или физички акт сексуалне природе који има за циљ или последицу повреду личног достојанства студенткиње/студента или запослене/запосленог.

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања (Хемијски факултет, 2021), члан 6, тачка 1.

Облици сексуалног узнемиравања могу бити:

  • вербални – звиждање, сексуалне алузије и добацивања, писане или усмене сексуалне шале, понуде и експлицитне претње,
  • невербални – одмеравање, притајено зурење и сексуални гестови, или
  • физички акт – нежељена близина, додиривање, штипање, тапшање, припијање уз тело, хватање.

Ова листа није коначна, већ само пример. Да сте доживели сексуално узнемиравање, препознаћете по осећају непријатности, стида, увређености, понижености, застрашености, беса и љутње.

UniSAFE дефиниција родно заснованог насиља (исечак):

Узнемиравање обухвата и сексуално узнемиравање и родно узнемиравање и дешава се у онлајн и офлајн контексту:

Сексуално узнемиравање је нежељено вербално, невербално или физичко понашање сексуалне природе, као што су додири, коментари на изглед или тело особе, ухођење, слање (дељењe) слика са сексуалним садржајем или сексистичке шале. Сексуално узнемиравање није исто што и сексуалнo насиље, иако се то двоје може и често се преклапа;

Родно узнемиравање је узнемиравање на основу пола, али без сексуалних конотација, као што су умањујући коментари или коментари мржње, искључивање, ућуткивање или стереотипне предрасуде.

 

Кораци:

  1. Консултација са Повереником
  2. Одлука жртве о даљим корацима
  3. Покретање поступка уколико се жртва одлучи на то
  4. Даљи поступак ако је починилац сексуалног узнемиравања запослени/студент

За детаље о поступцима и последицама, прочитајте Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, Правилник о радним обавезама и радној дисциплини запослених и Правилник о дисциплинској одговорности студената.

Повереник за равноправност је задужен за превенцију и спречавање сексуалног узнемиравања запослених и студената, као и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације. Повереник организује спровођење одговарајућих мера информисања и обучавања запослених и студената у вези са овим темама, и води поступак заштите од сексуалног узнемиравања.

Хемијски факултет против сексуалног узнемиравања   (PDF, 646 KB)
Слободно преузмите постер и окачите га у свој радни простор

Контакти

Ресурси