Распореди наставе за зимски семестар 2023/24.

По годинама и студијским програмима: Хемија Биохемија Настава хемије Хемија животне средине
Прва година ХЕ / I БХ / I НХ / I ХЖС / I
Друга година ХЕ / II БХ / II НХ / II ХЖС / II
Трећа година ХЕ / III БХ / III НХ / III ХЖС / III
Четврта година ХЕ / IV БХ / IV НХ / IV ХЖС / IV
Пета год. / Мастер ХЕ / MSc БХ / MSc НХ / V ХЖС / MSc
По просторијама:
ВХА МХА-Дрегер СЗС РЛАБ Нова 1
316 249 279 282  

Настава на предметима који нису наведени у распореду ће бити реализована у договору са предметним наставницима (консултативна настава за мали број студената).

Распореди испита за школску 2022/23. годину

Хемија Биохемија Хемија
животне средине
Настава хемије
Јануар 2023. Јануар 2023. Јануар 2023. Јануар 2023.
Фебруар 2023. Фебруар 2023. Фебруар 2023. Фебруар 2023.
Јун 2023. Јун 2023. Јун 2023. Јун 2023.
Јул 2023. Јул 2023. Јул 2023. Јул 2023.
Август 2023. Август 2023. Август 2023. Август 2023.
Септембар 2023. Спетембар 2023. Септембар 2023. Септембар 2023.