Распореди наставе за летњи семестар 2023/24.

По годинама и студијским програмима: Хемија Биохемија Настава хемије Хемија животне средине
Прва година ХЕ / I БХ / I НХ / I ХЖС / I
Друга година ХЕ / II БХ / II НХ / II ХЖС / II
Трећа година ХЕ / III БХ / III НХ / III ХЖС / III
Четврта година ХЕ / IV БХ / IV НХ / IV ХЖС / IV
Пета год. / Мастер ХЕ / MSc   НХ / V  
По просторијама:
ВХА МХА-Дрегер СЗС РЛАБ Нова 1
316 249   282  

Настава на предметима који нису наведени у распореду ће бити реализована у договору са предметним наставницима (консултативна настава за мали број студената).

Подела студената на групе за наставу - летњи семестар 2023/24.

Прва година:

Друга година:

Распореди испита за школску 2023/24. годину

Хемија Биохемија Хемија
животне средине
Настава хемије
Јануар 2024. Јануар 2024. Јануар 2024. Јануар 2024.
Фебруар 2024. Фебруар 2024. Фебруар 2024. Фебруар 2024.
Јун 2024. Јун 2024. Јун 2024. Јун 2024.
Јул 2024. Јул 2024. Јул 2024. Јул 2024.
Август 2024. Август 2024. Август 2024. Август 2024.
Септембар 2024. Спетембар 2024. Септембар 2024. Септембар 2024.