На следећим страницама можете наћи кратак опис истраживачих група које раде на Хемијском факултету:

Истраживачка група
АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА У УЗОРЦИМА ЗЕМЉИШТА, БИЉАКА И ХРАНЕ
проф. др Јелена Мутић

Истраживачка група
ГРУПА ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ И ХЕМИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(The EnviroSensing Group)

проф. др Драган Манојловић
доц. др Далибор Станковић

Истраживачка група
PROFOOD - ГРУПА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА И ИНТЕГРИТЕТА ХРАНЕ
Душанка Милојковић-Опсеница, редовни професор

Истраживачка група
ХЕМИЈСКЕ РАВНОТЕЖЕ
др Татјана Вербић, ванр. проф.

Истраживачка група
НАСТАВА ХЕМИЈЕ
проф. др Драгица Тривић

Истраживачка група
ГРУПА ЗА ТЕОРИЈСКУ НЕОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
др Маја Груден-Павловић, редовни професор

Истраживачка група
ИСПИТИВАЊЕ КОМПЛЕКСА МЕТАЛА - СИНТЕЗА И ПРИМЕНА
проф. др Сања Гргурић-Шипка

Истраживачка група
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ И КООРДИНАЦИОНИ ПОЛИМЕРИ
проф. др Тамара Тодоровић

Истраживачка група
ОПСЕНИЦА ЛАБ
др Игор Опсеница, редовни професор

ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА ПРОФ. САИЧИЋА
др Радомир Н. Саичић, редовни професор

Истраживачка група
ГРУПА ЗА ОРГАНСКУ ГЕОХЕМИЈУ И ХЕМИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
др Бранимир Јованчићевић, редовни професор